IT konsulter

KeyMan har under åren levererat  tusentals konsultuppdrag inom IT området. Nedan följer ett axplock av dessa.

Kravhantering:

Bransch: Myndighet

Konsulten arbetade med framtagande av verksamhetssystem. Kravställare och kravanalytiker i utveckling av helt nytt verksamhetssystem för delar av myndighetens uppdrag till privata aktörer. I uppdraget har konsulten främst arbetat med krav i området juridik, informationsmodell och funktionella krav.

Programledning:

Bransch: Resebolag

Programledning, d.v.s. samordning, styrning och kvalitetssäkring av ett program inriktat på Kundrelationer. Programmet består av 6 stora projekt. I uppgifterna ingår samordning & styrning av programmet beträffande planer, upphandlingar, leverantörsstyrning, affärskalkyler, planering av effekthemtagning, stöd till projektledarna vid framtagning av affärskalkyler och planering. En del av programledarrollen innefattade och planering av kvalitetssäkring av de olika projekten och ett stort fokus läggs vid att förankra projekten hos kundens ledning. Förhandling och avtalsskrivning med stora underleverantörer ingår också i uppdraget. Kundrelationsprogrammet har planerade leveranser varje halvår och har redan genomfört ett antal planerade leveranser. Budgeten för programmet överskrider 125 MSEK.

Projektledning:

Bransch: Myndighet

Konsulten var huvudansvarig för en stor migrering för kundens QlikView-plattform. Projektet har innefattat kravfångst, datamigrering, konvertering (ca 120 applikationer) implementation, konfiguration, uppsättning, test samt utrullning av hela systemet. SLA/OLA samt rapportering till styrgrupp. Leveransen utfördes enligt projektbudget på ca 6000 mantimmar. Konsulten ansvarade för framtagning av helt nytt system för kundens prognoser. Systemet hanterar företagsurval och underlag för prognosundersökningar för ca 2000 användare.  Integrationer mot externa system. Leveransen utfördes enligt tidsram på ca 2800 mantimmar. Omfattning: ca 10 resurser Verktyg: Java, .NET, QlikView, Office, Antura, ServiceNow, EasyResearch. Metod: PPS, SCRUM

Systemarkitekt:

Bransch: Försäkring

Senior EICT Consulting Arkitekt, arkitektur- mentor. Konsulten arbetade med Enterprise Application, ett integrations program som omfattar integration av kommersiella tillämpningar (E.piphany , ett CRM-program , och Polopoly , Content Management, körs inom en WebSphere miljö, Aprimo, en kampanjhantering som körs inom en Net miljö,  till kundens befintliga skräddarsydda WebSphere applikationer som kom att köras inom en Power5 miljö . Ansvar bestod i att utreda behov, utvärdera föreslagna metoder för genomförande. Ansvaret bestod även i att ge rekommendationer om strategier som krävs för att möta kundens krav på att upprätthålla en formell uppsättning applikationsutveckling och integrationsstandarder som kommer stödja både beställda och kommersiella applikationsintegrationer inom företagets arkitektur och infrastruktur.

Systemutveckling:

Bransch: Myndighet

Senior konsult, design och implementation samt mentorskap. Konsulten arbetade med utveckling av integrationssystem för informationsutbyte mellan de rättsvårdande myndigheterna i Sverige, samt utveckling av myndighetens system för statistik. Miljö: Java 7, Windows, Linux, JBoss AS7, Java EJB3, Oracle, Eclipse

DBA:

Bransch: Elkraft

I projektet ansvarade konsulten för databasmodellering, design, ETL-procedurer och integration. All integration med andra system skedde med XML-dokument som genereras och läses in, valideras samt synkroniseras med befintliga data. Miljön bestod av SQL Server, C# samt Episerver.

CRM:

Bransch: Fackförbund

Konsulten arbetade med systemdesign, systemutveckling och integration. Införande av ett molnbaserat säljsystem för både interna användare och externa säljbolag. Använde scrum, Salesforce, Force.com i Eclipse, Apex, Visualforce, javascript, jquery, subversion.

ERP:  

Bransch: Dagligvaruhandel

Konsulten arbetade som projektledare och lösningsarkitekt för IT-transformation. Projektets syfte var att byta ut ett antal stödsystem för externt anslutna kunder mot själv-service tjänster exponerade genom en kundportal med underliggande affärsprocesser standardiserade i strategiskt godkända IT-lösningar. Processområde, metod och ramverk: Web, Retail, e-commerce, self-service Applikationer: SAP ECC, SAP Composition Environment, SAP Business Process Management, SAP Enterprise Portal, Intershop Enfinity

BI:

Bransch: Läkemedelsindustrin

Konsulten arbetade med installationer/underhåll/monitorering/support/felsökning/analyser av en komplex ”middleware”-plattform som kunden använder för analyser, rapportering (känslig miljö, ev. problem/felaktigheter skulle kunna ge utslag på aktiekursen), SAP BusinessObjects är den programvara som används för rapport o analyser. Plattformen innehöll nästan 100 Windows-servrar som var spridda över hela världen, Singapore, Kista, England o USA, antal användare ca 17.000 (ej samtidigt). Konsulten var även med att bygga upp ett stort datawarehouse innehållande resultatet av kundens forskingmed hjälp av Informaticas ETL-verktyg.

Testledning:

Bransch: Läkemedelsindustrin

Konsulten var testansvarig för ett projekt som tog fram ett webbaserat stödsystem för Outsourcing & Procurement hos kunden. Ansvarsområdet inkluderar kravframställning och ansvar för projektets totala testplanering, skriva testfall, resursplanering och genomförande av system- och integrationstester.

Test:

Bransch: Medicinteknik

Test och kvalitetssäkring av dosplaneringssystem (programvara) för strålbehandling av cancer. Konsulten hade modulansvar för testplanering, testfallsdesign, testexekvering och avvikelsehantering. Framtagning och förvaltning av testdata/patientdata (XML- och DICOM-filer). Arbetsverktyg: MS Office, Visual Studio Team System 2010 (TFS Test Manager), SQL Server, Testmetodik enligt ISEB/ISTQB

Support:

Bransch: Myndighet

Konsulten arbetade med felanmälan och larmflöden för ökad effektivitet , kontroll och kvalitet i IT – leveransen. Tekniker inom System Center Team specialiserat på SCOM och Orchestrator.

HelpDesk:

Bransch: Sportartiklar

Konsulten arbetade som supporttekniker och hade hand om ärenden som inkom från användare på kundens samtliga kontor i norden. Konsulten arbetade även med en del Onsite support för de användare som sitter på kontoret i Sverige.