Managementkonsulter

KeyMan har under åren levererat många managementkonsultuppdrag tillsammans med våra underleverantörer. Nedan följer ett axplock av dessa.

Management:

Bransch: Tjänstebolag

Företagsledningen behövde stöd för att anpassa bolaget till rådande affärsläge. Konsulten arbetade i workshopformat med ledningsgruppen för att med kartlägga nuläge och önskad målbild. Utifrån resultatet tog konsulten fram en ny affärsplan samt åtgärdsplan. Konsulten drev sedan förändringsprojektet där tjänsteerbjudandet paketerades om, skapade och implementerade processer för de nya tjänsterna samt för hur försäljningen skulle drivas, samt sätta och följa upp operationella och långsiktiga mål. Efter avslutat projekt anlitas konsulten som rådgivare och bollplank för strategiska frågor kring företagets utveckling.

Management:

Bransch: Försäkring

Konsulten har som rådgivare och facilitator hjälpt företaget att utveckla och införa en ny operativ modell som ligger till grund för styrning av IT-verksamheten. Den operativa modellen omfattar strategisk inriktning för IT-verksamheten med tydlig koppling till bolagets strategier, processer med tillhörande processorganisation, organisation, styrningsmodell med roller ansvar och styrande forum. Inom ramen för uppdraget ingick även att utveckla IT-avdelningens Utvecklingsprocess, Arkitekturprocess och Planer och initiera uppdrag.

Management:

Bransch: Outsourcing

Processutveckling inom ramen för ett stort outsourcingkontrakt mellan outsourcingleverantören och ett av Sveriges största industriföretag. Kombinera leverantörens globala processramverk med lokala förutsättningar och behov hos både leverantören och kunden. Den Service Desk som etablerades supportade hela företaget globalt. All processdokumention, från övergripande policys till lokala arbetsbeskrivningar, ingick i scoopet för processutvecklingen. Ansvaret inkluderade design, dokumentation, information, utbildning av processerna Incident, Request, Problem, Change samt Knowledge Management samt integration och samordning med andra processer som t.ex. Configuration Management.