Prisbarometer

KeyMan får hundratals offerter varje vecka från våra underleverantörer inom olika kompetensområden. Här nedan presenterar vi genomsnittspriserna från våra underleverantörers offerter (inte de slutgiltiga priserna till kunderna) inom de mest efterfrågade rollerna just nu. Genomsnittspriserna  representerar ett snitt av olika kompetensnivåer på respektive roll.

Pris i SEK per konsult i snitt
Roll Dagens
priser
Priser
hösten 2017
Priser
våren 2017
Interimschef IT 1083 1180   1180
Verksamhetsutvecklare 1250 1350 1350
Programledare 1178 1160 1200
IT-säkerhetskonsult 1134 1300 1160
Projektledare GDPR 1162 1212
Processutvecklare 992 1061 980
Projektledare 1068 1047 984
Teknisk projektledare 1037 1013 975
Systemarkitekt 1050 1050 998
Lösningsarkitekt 1075 1075 1035
Systemutvecklare Java 883 897 855
Systemutvecklare .NET 879 874 802
Frontend-utvecklare 881 937   893
BI-utvecklare 951 950 972
Kravanalytiker/Kravhanterare 972 945 915
Testledare 885 919 919
Testare 846 825 814
Infra-/driftstekniker 858 876 841
UX-designer 926 897 914
Scrum Master 963 949 919
Upphandlare/Inköpare 975 1045 1056
Timpris/konsult i snitt: 1002 1027 985
Dagens priser = Inkluderar offerter t.o.m. april 2018