Betongspecialist till Danderyds kommun

By 27 september, 2019 oktober 18th, 2019 Bygg och anläggning
Roll Civilingenjör och högskoleingenjör, ÖVERSIKT
 Kompetensområde Bygg och anläggning
 Startdatum 2019-09-30
 Slutdatum 2020-02-28
 Omfattning 100%
 Ort Danderyd
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-09-30 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Eva Forsling (cv@keyman.se)
 Referens nr 1568189
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Betongspecialist till Danderyds kommun.

Med hänvisning till AMA AF Konsult 10 beskrivs nedan behov, omfattning och uppdrag.

Uppdraget omfattar:
Betongspecialist med erfarenhet av tillståndsbedömning, projektering för renovering samt projektledning av betongreparationer i avloppsanläggningar.

Förstudie inklusive tillståndsbedömning och provtagning av samtliga av kommunens avloppspumpstationer.

Projektering för renovering av betongen till systemhandling och FU för upphandling enligt LOU.

Produktionsstöd och tekniska kontroller under renoveringen av pumpstationerna.

Skallkrav

Erfarenhet av betongkonstruktioner i aggressiv miljö under vatten
Timpriset ska inkludera alla kostnader förenade med uppdraget. Inga övriga kostnader får tillkomma. Leverantören har inte rätt att fakturera administrativa avgifter eller reskostnader.

Börkrav

Erfarenhet av spillvattenpumpstationsrenoveringar

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Leverantören intygar att försäkring finns som täcker denna typ av uppdrag enligt branschstandard.

Personliga egenskaper

Samarbetsförmåga
Lösningsfokuserad
Kommunikativ

Övrig information

OPTION PÅ FÖRLÄNGNING LÄNGST TILL: 2020-12-31

UTVÄRDERINGSMODELL:
1. Kvalité

Då KeyMan samarbetar med en offentlig myndighet för detta behov finns det risk för att er offert kan bli en offentlig handling. Om ni vill sekretessbelägga något i er offert bör ni i en bilaga ange vad som ska sekretessbeläggas, varför ni anser att detta är en affärshemlighet och vilka konsekvenserna blir om dessa uppgifter kommer till konkurrenters kännedom. Det finns ingen garanti att sådan uppgift som önskas sekretessbelagd förblir sekretessbelagd. Ladda upp ev. bilaga under fliken “Dokument” (bredvid Offert-fliken).

Bifoga CV i Wordformat plus övriga dokument under fliken Dokument.
Villkor finns bifogade under Bifogade dokument. ABK 09 gäller med nedanstående ändringar (bifogas inte):

Med ändring av ABK 09, 6 kap 5 § punkterna a-c + e (för punkt c avses kopiering för eget bruk) gäller att samtliga kostnader för arbetets utförande, arbetsledning, sociala avgifter, försäkringar, traktamenten, förekommande resor, restid, arbete under restid samt administrativa kostnader, exempelvis fakturering, är inkluderade i priserna.

Danderyds kommun betalar inga övriga extra kostnader eller avgifter. Kostnad för plottning och kopiering ersätts ej av beställaren. När ni skickar in offert godkänner ni samtidigt samtliga avtalsvillkor.

Kopia på försäkringsbrevet ska bifogas vid tecknande av avtal.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag