Skip to main content
Category

Administration, ekonomi, juridik

Revision av utförande av kommunal insamling av avfall inom befintligt avtal till Järfälla kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Revision av utförande av kommunal insamling av avfall inom befintligt avtal till Järfälla kommun.

Järfälla kommun har idag avtal med en extern entreprenör för insamling av kommunalt avfall och vartannat år ska en större avtals- och kvalitetsuppföljning genomföras av utförandet av denna entreprenad enligt upphandlingsdokument och avtal. Detta är entreprenadens första större uppföljning och bl.a. ska fokus ligga på att kontrollera att entreprenören har de tillstånd och certifieringar som avtalet kräver samt granska entreprenörens egenkontrollprogram utifrån ställda krav i avtalet. 

Järfälla kommun har tagit fram en checklista över vilka delar av avtalet som ingår i revisionen och som ska vara ett stöd till revisionen. Uppdraget startas med ett uppstartsmöte då checklistan kommer stämmas av och eventuella justeringar av checklistan kan komma att ske. I uppdraget ingår det att kontrollera ifall ställda krav i avtalet uppfylls, t.ex. genom att begära in och granska de underlag som entreprenören och Järfälla kommun redovisar.

Uppdraget ska redovisas i två rapporter. En rapport till Järfälla kommun och avfallsentreprenören om avfallsentreprenörens arbete. Samt en rapport till Järfälla kommun med förslag på hur avfallsenheten kan förbättra och utveckla sitt egna arbete och förslag på förbättringar till kommande upphandlingar av insamling av kommunalt avfall.

Läs Mer

Hyresförhandlare för Bostäder till Lidingö stad

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Hyresförhandlare för Bostäder till Lidingö stad.

Behovet av konsultstöd:
Staden innehar ca 157 BRF, samt äger genom bolag 441 lägenheter. De i bolaget ägda lägenheterna är förhandlade hos hyresgästföreningen då förhandlingsklausul finns. BRF:erna saknar förhandlingsklausul. Konsultens uppdrag är att göra en genomgång av hyrorna för samtliga ovan nämnda lägenheter med fokus på att uppskatta bruksvärdeshyra, medverka till utskick av hyresändringar, samt ev. hyresförhandla med enskilda hyresgäster. Ett antal lägenheter kräver mer ingående hyresförhandling med hyresgästföreningen.

Förväntat resultat:
Att stadens hyror är i linje med bruksvärdeshyra.

Projektorganisation:
Till hjälp finns driftpersonal, fastighetsförvaltare, fastighetsstrateg och hyresadministratör.

Omfattning:
Omfattningen beräknas till 5-10% men varierar under perioden.

Läs Mer