Category

Chefs- och ledarskapsstöd

Utveckling av organisation i Järfälla kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Utveckling av organisation i Järfälla kommun.

Stöd kring utveckling av ny organisation, där ett nytt område ska tillkomma i avdelningen äldre och funktionshinder samt en ny enhet under område kvalitet och hälsa (hälso och sjukvårdsenhet). Stöd till avdelningschef, områdeschef och verksamhetschef. Med planering, kartläggning, analys/förslag och implementering av nytt område och ny enhet. 
Fortsatt utveckling av Järfälla kommuns stöd i ordinärt boende (SIBO). Verksamhetsnära utvecklingsarbete, organisation och ledarskapsutveckling inom hela avdelningen och inom SIBO. 
Fortsatt utveckling av samarbetet mellan områdena i egen regi utförare och kvalitetsenheten. Utveckla samspel dynamik i ledningsgruppen. Stöd till avdelningschef och områdescheferna i deras arbete med enhetscheferna.

Läs Mer