Category

Chefs- och ledarskapsstöd

Handledning av ledningsgrupp inom hemtjänst i Nynäshamns kommun

Vi söker nu en konsult i rollen som Handledning av ledningsgrupp inom hemtjänst i Nynäshamns kommun.

Uppdraget omfattar:
Kommunen är nu i behov av en handledare/coach till en ledningsgrupp inom den kommunala hemtjänsten, bestående av 2 planerare, 2 gruppchefer, 1 enhetschef och en tillfällig förändringsledare/enhetschef.

Ledningsgruppen har i många år varit dysfunktionell och en del insatser har gjorts riktade till enhetschefen. Däremot har inga insatser gjorts avseende gruppen som helhet. Hemtjänsten står inför ett antal stora utmaningar avseende hög sjukfrånvaro och en mycket dålig arbetsmiljö, det är även mycket möjligt att en omorganisation kommer genomföras innan årsskiftet 2023 som kan komma att påverka sammansättningen av ledningsgruppen eller de funktioner som de har.
Kunden behöver stärka ledningsgruppens funktion och tydliggöra ansvar och arbetssätt inom ledningsgruppen samt få en förståelse för grundläggande principer som man bör ha koll på som arbetsgivare.

Frekvens inledningsvis 2 – 3 timmar varannan vecka för att sedan kunna fasa ut till 3 timmar 1 gång i månaden.

Läs Mer