Category

Chefs- och ledarskapsstöd

Interimschef till Nämndsekretariatet till Värmdö kommun

Vi söker nu en konsult för rollen som Interimschef till nämndsekretariatet till Värmdö kommun.

Uppdraget omfattar:
Enhetens uppdrag är att hantera nämndsadministration, arkiv samt registratur och ansvarar för sekreterarskap och registratur i nämnder och styrelser samt dess utskott. Deltar i och leder kommunens övergripande utvecklingsarbete gällande nämndadministration och dokumenthantering. Det är också du som ansvarar för och utveckla dokumenthantering- och diariefrågor samt hanterar övriga administrativa uppgifter.

Omfattningen är ca 80% men kan variera något över tid.

Läs Mer

Handledare/coach – chefs-och ledarutveckling med UL-kompetens till Lidingö stad – intervjuer pågår!

Vi söker nu en konsult för rollen som Handledare/coach – chefs-och ledarutveckling med UL-kompetens till Lidingö stad.

Beskriv behovet av konsultstöd:
Handledning till chef som önskar stöd i sitt ledarskap, kopplat till personalansvar och organisationsfrågor.

Förväntat resultat:
Externt komplement till det chefsstöd som HR själv bedriver. Chef ska efter handledning känna sig stärkt i sitt chefs- och ledarskap.

Uppdragets omfattning är beräknat till:
Enligt överenskommelse mellan chef och handledare, uppskattningsvis 5-20 timmar.

Ytterligare tid kan komma att avropas vid behov enligt överenskommelse mellan chef och handledare.

Läs Mer

Workshop för chefer i Hållbart arbetsliv till Lidingö stad – offert skickad till kund!

Vi söker nu en konsult som föreläsare till en workshop för chefer i Hållbart arbetsliv till Lidingö stad.

Beskriv behovet av konsultstöd
Föreläsare som under en halvdag (förmiddag kl. 08:30-12:00) den 21/5-21 föreläser i ovanstående ämne för cheferna i vårt internt drivna chefs- och ledarskapsprogram. Uppdraget kräver en flexibilitet från föreläsaren då vi fortsätter på temat under eftermiddagen i egen regi och de båda passen ska hänga ihop. Grunden till ämnet läggs på förmiddagen och vi fortsätter med bland annat egen reflektion under eftermiddagen. Det är även viktigt med en flexibilitet gentemot deltagarna, beroende på vad man som utbildare möts av i rummet.

Tillägg: beroende på hur det ser ut till våren – kunna genomföra utbildningen digitalt om så krävs.

Förväntat resultat
Efter föreläsningen ska cheferna ha fått en ökad kunskap om olika perspektiv på hur man som chef kan få ett hållbart arbetsliv. Det handlar om självledarskap, olika verktyg och strategier samt balans i livet. De ska även ha fått olika verktyg för att leda sina medarbetare som upplever olika typer av stress. Det förväntas även en leverans gentemot HR:s utbildare enligt första stycket ovan.

Läs Mer