Category

Chefs- och ledarskapsstöd

360-utvärdering till Nynäshamn kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag – 360-utvärdering till Nynäshamn kommun
Uppdraget omfattar:
360-utvärdering av en (1) person verksam på Nynäshamns kommun. Utvärderingen ska baseras på 15 minuters telefonintervju av personen samt cirka fem (5) personer i den närmaste kretsen. Utvärderingen skall fungera som en kartläggning av utvecklingsbehov framåt och kunna ligga som grund för en vidare coaching. Telefonintervjuerna ska analyseras och sammanställas till en samlad rapport.
Rapporten ska innehålla en sammanställd utvärdering för att se utveckling samt behov framåt. Förutom sammanställd rapport ska även en muntlig återrapportering ges till tre (3) personer.
Option på konsultstöd/coaching baserad på rapporten.
Uppdraget önskas genomföras snarast.

Läs Mer

Chefscoach förändringsledning till Nacka kommun – intervjuer pågår!

Vi söker nu en konsult för rollen som Chefscoach förändringsledning till Nacka kommun

Uppdraget omfattar:
Uppdraget består av att ge coaching i förändringsledning till två gruppchefer på myndighets- och huvudmannaenheten Äldreenheten, Nacka kommun. Den 4 oktober startar våra nya organisation av 28 biståndshandläggare. Tidigare har de varit organiserade i 3 geografiska team, ett mottag och boendesamordning ledda av en gruppchef och en gruppledare. Nu blir dessa sammanlagt 5 team istället 2 team, ledda av två gruppchefer. Vi har också internrekryterat 2 av biståndshandläggarna till att bli seniora handläggare. Processen som har lett fram till denna organisation inleddes för exakt 1 år sedan. Den innefattar genomlysning utförd av konsult, 3 workshops under våren med konsult digitalt i helgrupp samt ett ytterligare planerat seminarium. Nu behövs stöd ca 1 h per vecka initialt, som sedan kan glesas ut till ca var tredje vecka beroende på behovet fram till 2022-03-31.

Läs Mer

Chefscoach – gruppchef till Nacka kommun – intervjuer pågår!

Vi söker nu en konsult för rollen som Chefscoach – gruppchef till Nacka kommun

Uppdraget omfattar:
Uppdraget består av att ge individuell chefscoachning till gruppchef. Ett tillfälle i månaden fram till och med juni 2022. Gruppchef är “nygammal” i rollen som chef – har arbetat som chef, men det är flera år tillbaka i tiden. Gruppchefen är socionom, nyanställd i organisationen med lång erfarenhet av biståndshandläggning socialtjänst äldre mm.

Läs Mer