Category

Data/IT

Agil Teamledare Marketing Automation och Marketing Technology

Vi söker nu en Agil Teamledare Marketing Automation och Marketing Technology, till slutkund Telia.

Uppdraget omfattar:
BI & Analytics IT Sweden söker en driven och senior agil ledare inom Marketing Automation och Marketing Technology /Martech. IT-utvecklingsteamet som behöver en ny ledare fokuserar på Customer Value Management (CVM) och Marketing Automation baserat på BI-data. Man jobbar nära affärsteamen inom CVM och digitala kanaler (exempelvis appar, TV web) för att växa den existerande kundbasen och skapa lojalitet i densamma.

Du kommer att coacha ett distribuerat utvecklingsteam med utvecklare, arkitekter, kravanalytiker och produktägare. 8 personer finns i Sundsvall och 7 (inkl produktägare) i Solna. Regelbundna resor för arbete i Sundsvall kommer därför att krävas (2 ggr/månad). Teamet befinner sig idag på en påbörjad agil resa där målet är att bli ett fullt utvecklat Devops-team. Ditt ansvar blir att fortsätta den agila resan, coacha teamet i det agila arbetssättet och säkerställa förväntad leveranskapacitet.

Kravspecifikation:
Mycket god kommunikatör och teambyggare
Senior inom agil coaching
”Sence of urgency”
Pragmatisk och hands-on
Van vid att arbeta verksamhetsnära och hålla fokus på affärsnytta
Leveransfokuserad
People person
Kunnig inom Jira/Confluence eller motsvarande
Flytande i svenska och engelska (tal och skrift)
Du har passion för att arbeta med Marketing Automation och Marketing Technology

Läs Mer

Tjänstedesigner till arbete med framtidens skola till Solna stad

Till Solna stad söker vi nu en tjänstedesigner till arbete med framtidens skola.

Bakgrund
Barn och utbildningsförvaltningen står inför en resa för att designa en ny verksamhet för att möta framtidens utmaningar och behov. En del av den utvecklingen innebär att tillgodose en djupare förståelse för vilka behov som finns samt kartlägga lärarnas roll.

Uppdrag
Inom arbetet med kartläggningen av lärarrollen behövs ett konsultstöd som tillsammans med förvaltningsledningen och andra medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) genomföra en kvalitativ samt kvantitativ studie och kartläggning för lärarrollen. Uppdraget kommer att innefatta att delta i de kvalitativa intervjuerna samt analysera data som inkommit från en enkät som skickas ut. Som tjänstedesigner i projektet kommer du även att delta i designen av en framtida skola med fokus på lärarrollen. Du kommer att vara ansvarig för att strukturera arbetet och föreslå arbetssätt och angreppsätt för att arbetet ska få framfart. Du kommer att rapportera direkt till ledningsgruppen på BUF.

Läs Mer

Senior utvecklare/arkitekt .Net/Azure

Till vår kund söker vi nu en senior utvecklare inom .Net/Azure med viss erfarenhet av lösningsarkitektur.

Kunden har ett starkt fokus på nyutveckling inom Azuremiljö och framtagande av microservices.

Kunden sätter stort värde på personlighet och söker dig som är drivande och initiativkraftig, ser vad som behöver göras och är duktig på att leda dig själv i ditt arbete och att kroka arm med de som behöver involveras. Du slutför saker du påbörjat och ser vikten av att äga hela kedjan inom dina ansvarsområden. Du har öga för detaljer och ser samtidigt helheten. Du är en noggrann och ambitiös person som kvalitetssäkrar innan du släpper ifrån dig färdiga projekt och arbetsuppgifter. Du är observant och trivs med att förbättra och utveckla samtidigt som du tänker kundnytta och kan konsten att kombinera komplexitet och enkelhet.

Du bör ha en tyngre utvecklingsbakgrund och gärna i rollen som lead developer. Erfarenhet av arbete som lösningsarkitekt är meriterande.

Uppdraget är långsiktigt.

Läs Mer

VMware-konsult till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en VMware-konsult till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Konsulten ska inom ramen för myndighetens VMware-drift arbeta i grupperingen infrastruktur, där virtualisering, nätverk, samt hantering av serverplattformerna ingår. Arbetet är fokuserat på automatisering. Du ska ha mycket god kunskap inom VMwareplattformen.

Uppdraget kommer till största delen utföras från Pensionsmyndighetens kontor i Stockholm. Resor inom Sverige kommer förekomma.

Läs Mer

Javautvecklare med Jenkins/Groovy-kompetens till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Javautvecklare med Jenkins/Groovy-kompetens till Pensionsmyndigheten.

Syftet med uppdraget är att som Jenkins- och Javautvecklare inom förvaltningsområde Ärendehantering vidareutveckla systemen K2 och Elwis som utgör en central funktion för myndighetens ärendehandläggning och används av myndighetens ca 800 handläggare. Vi arbetar med Continuous Delivery byggd på Jenkins pipelines och Docker i Okd/Openshift.

Läs Mer

Lösningsarkitekt/Specialist

Vi söker nu en Lösningsarkitekt/Specialist till slutkund Försvarsmakten.

Uppdraget omfattar:
Konsulten kommer agera konsultativ till Systemförvaltningen internt, övriga Försvarsmakten samt andra externa aktörer i beredningen och lösningen av tilläggsärenden samt komplicerade incidenter. Även i detta arbete förväntas konsulten kompetens höja Försvarsmaktens personal genom att involvera dem i arbetet.

Konsultens arbetsuppgifter:
Arbetet att agera lösningsarkitekt/specialist inom hela logistikområdet vilket bland annat innebär kvalitetssäkring av kollegors design/lösningsförslag. Delta i designbeslutsgruppen samt arkitektforum för att ur ett ”helikopterperspektiv” inom logistikområdet, samt angränsande moduler kunna avgöra om föreslagna lösningar ska genomföras eller inte. Samt med detaljkunskap inom logistikområdet kunna bedöma om lösningsförslaget har rätt design samt målbild. Det ingår även att bedöma vad de olika lösningsförslagen har för påverkan på logistiska delen av DFPS lösningen.

Arbetet innebär även skapa design/lösningsförslag, konfigurering, tester, kvalitetssäkring, framtagande av lösnings- och systemdokumentation och koordinering och samarbete med närliggande områden.

Arbetar främst hos förvaltnings-/utförarorganisation men även i linjeverksamheten enligt gällande rutiner och processer.

Exempel på arbetsuppgifter och metoder:
 Lösningsarkitekt/specialist inom DFPS samt övrig logistik.
 Delta i DBG samt lösningsspecialistforum, samt ARKM.
 Validering/kvalitetssäkring av lösningsförslag.
 Ärendehantering i andra och tredje linjens support: lösningsförslag, konfigurering/programmering/migrering, tester, kvalitetssäkring.
 Framtagande av lösnings- och systemdokumentation.
 Slutanvändarstöd: rådgivning, handledning, utbildning och
 instruktioner.
 Problem/incident/Change enligt ITIL.
 Stödja övrig supportpersonal i rollen som områdesexpert, då de har komplexa frågeställningar, eller behöver hjälp av andra anledningar.

Läs Mer

Testare till tvärfunktionellt agilt team

Vi söker nu en testare med kompetensnivå 3 till vår kunds externa webbplats med flera miljoner besökare i månaden.

Konsulten kommer att ingå i ett tvärfunktionellt agilt team med högt i tak som tar ansvar för helheten. Teamet har stor del i testarbetet, där testare stöttar teamet i stor utsträckning.


Läs Mer

Javautvecklare med frontend-kompetens

Vi söker nu en Javautvecklare med frontend-kompetens till slutkund Telia.

Uppdraget omfattar:
Vi söker en duktig javautvecklare till Telias agila GIS team. Arbetsuppgifterna omfattar Telias interna geografiska informationssystem (GIS) för infrastruktur som används av ca 3000 användare internt och externt.

Telia har idag ett agilt team på ca 11 personer med ansvar för utveckling och förvaltning, och med nära samarbete med driftorganisationen.
Nu behöver teamet förstärkas med en frontend utvecklare med javascript-kompetens, för att fortsätta att utveckla kundens interna system, baserat på verksamhetens behov och nya tekniska möjligheter.

Läs Mer

Scrum master till Pensionsmyndigheten i Luleå

Vi söker nu en Scrum Master till Pensionsmyndigheten i Luleå.

Uppdraget omfattar:
Som Scrum Master kommer du att leda ett tvärfunktionellt team bestående av personer med olika typer av kompetenser, vilket också inkluderar fortsatt utveckling av vårt agila arbetssätt. Rollen ställer stora krav på förståelse och erfarenhet av agil utveckling, lean och DevOps tankesätt. Du har till uppgift att agera agil coach för teamet och balansera din ledning av teamet med att få individerna och teamet att ta eget ansvar, samt vara en katalysator för att få dem att växa till att ta egna beslut.

Du är ansvarig för teamets backlogg och håller i planeringar, morgonmöten, demos och retrospektiv. Du ansvara också för att driva visualisering och rapportering av teamets progress löpande till teamets olika intressenter och stakeholders. För dig är lärandet i ett agilt förhållningssätt viktigt, och du ser det som självklart att personer som vill bredda sina förmågor inom nya kompetensområden ska få möjlighet att göra det.

Uppdraget skall utföras på plats 100% i Luleå.
Startdatumet är flexibelt, kunden kan tänka sig både tidigare eller senare start.

Läs Mer

Enterprise Architect with experience from Telecom and Media business -Offert skickad till kund

We are now looking for an Enterprise Architect with experience from Telecom and Media business, to end customer Telia.

Project description
The assignment is to, together with business and IT, create the target IT landscape for Telia Company’s new media business. The assignment should also include a list of all applications involved and how they will be developed and maintained going forward. Dependent on the plans of the business the assignment should also include some elements of how IT support possible new capabilities coming from the synergies expected of acquiring BBR. The transition state might also reflect other decom-plans if there are such requirements on cost reductions etc. (A transition state is a state in time when the system landscape will change significantly – capabilities added, system decom etc).

You will work with and report to our lead Enterprise architect in this area supporting the program.

Läs Mer