Category

Data/IT

Experienced full stack engineer with React skills

We are now looking for an Experienced full stack engineer with React skills, to our customer.

Description:
We are looking for an experienced full stack engineer to work with every slice of our modern hospitality product suite. We offer a very modern, serverless AWS Lambda/GraphQL/React/React native stack and a fun, creative environment. You will take a leading role in building scalable, cloud-based products and services, working in an small interdisciplinary team with experienced leaders from technology companies.

You will:
– Build web and react native apps for a range of products within our portfolio.
– Collaborate with designers to iterate and refine UI/UX concepts as well as with company founders to brainstorm, investigate, and prototype ideas.
– Write solid and secure code, write unit tests, and continually improve the automated building and testing suite
– Perform project tasks independently, and may direct the efforts of others
– Provide coaching to junior staff
– Contribute to new business proposals and proposal development
– Manage own personal and professional development; seek opportunities for professional growth
– Develop and deploy in the cloud
– Work collaboratively with creative developers, architects, and business leaders

Läs Mer

Framtagande av integrationsstrategi

Till vår kund söker vi nu en konsult som har erfarenhet av att ta fram integrationsstrategi för internationella företag. Kunden har påbörjat arbetet men behöver extern hjälp för att komma i mål senast 1 juni.
Strategin ska ta fram nuläge, målbild och hur man tar sig dit och ska omfatta organisation, plattform, kompetensförsörjning, outsourcing (?), budget m.m. Strategi och budget måste vara klar i juni.

Uppdraget utförs i samarbete med kundens integrationsansvarige.
Med tanke på rådande situation kan stora delar av uppdraget utföras på distans.

Läs Mer

Testledare/testare inom området IT arbetsplats med erfarenhet av SharePoint och Windows-applikationer till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Testledare/testare inom området IT arbetsplats med erfarenhet av SharePoint och Windows-applikationer till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
I uppdraget ingår att tillsammans med teamen för klient och SharePoint agera testledare och testare där man själv är drivande i att definiera och förvalta testprocesser. Allt från att utreda och definiera testbehov, planera och strukturera testaktiviteter, testexekvering och koordinera avvikelsehantering.

Projekten är greppbara i omfattning och är inom flera olika områden. Mer konkret kan det i klientteamet exempelvis innebära att planera och genomföra tester vid uppdateringar av operativsystem, införande av nya applikationer och system i PC-miljö. I SharePoint innebär det både förvaltning och nyutveckling av samarbetsytor och applikationer.

Läs Mer

Förvaltningsledare till Haninge Kommun

Vi söker nu en förvaltningsledare till Haninge kommun.
Förvaltningsledare för Användarnära tjänster (Dator, iPad, Mac, Chromebook hw och tjänster, Telefoner HW, tillbehör, Office 365, Utskrift som tjänst samt AudioVideoKonferens hw).

Syftet med uppdraget:
Att säkerställa en stabil, kvalitativ och effektiv leverans av IT tjänster inom Haninge kommun. Detta genom att ha en bra relation med verksamheten och förstå deras behov samt genom en effektiv styrning av leverantörerna. Uppdraget syftar också till att vidareutveckla befintliga IT tjänster samt utveckling av nya tjänster.

Huvudaktiviteter:
Ytterst ansvarig för förvaltningsobjektet operativt och taktiskt
Förvaltning och utveckling av tjänstekatalog
Tjänstebeskrivning och prissättning av förvaltningsobjektet
Kontinuerlig förbättring av leveransen
Styrning och koordinering av leverantörerna inom områdena
Förändringshantering (change mgmt)
Release planering (release mgmt)
Innovation
Avtal, SLA uppföljning och efterlevnad
Verifiera och acceptera leveranser från leverantörerna
Kravställa på funktionella- och icke funktionella krav i utvecklingsarbetet
Stöd vid incidenthantering och eskalering efter behov
Ta fram förvaltningsplaner och driva arbetet baserat på dem
Budgetering och uppföljning
Tillsammans med DUs LG leverera gällande IT-plan
Stöd till verksamhetskoordineringen och verksamheten efter behov

Involverad i följande aktiviteter:
Ständigt förbättringsarbete
Problemanalys
Incidenter och service requests efter eskalering
Deltagande i relevanta IT förvaltningsråd utanför den egna objektssfären
IT-plan och uppföljning

Ansvarig för följande leverabler:
Stabila och ändamålsenliga tjänster
Nya och vidareutvecklade tjänster
Förvaltningsplan(er) inklusive budget – egna objekt
Underlag för kostnadsallokering till verksamheten – egna objekt
Beslutsunderlag – egna objekt
Förbättringsförslag och projekteringsunderlag – egna objekt
Rapporter (problemanalys, SLA-nivåer mm)
Drifts- och förändringskommunikation

Förvaltningsobjektet är outsourcat till tre (3) olika områden som är listade i storleksordning nedan:
1. Digital Arbetsplats (Dator, iPad, Mac, Chromebook hw och tjänster, Telefoner HW, tillbehör, Office 365)
a. Ca 3000 datorer och 3000 telefoner till anställda. Ca 10000 devicer till elever. Ca 7500 O365 konton
b. Oursourcat till leverantör
c. Start av avtal med leverantör 30 oktober 2019
d. Några mindre restpunkter återstår från transition
e. En lite längre lista med identifierade förbättringsområden finns för året i Förvaltningsplanen. Många förbättringar handlar om hur flödet för användarna ska bli så bra och smidigt som möjligt (mellan leverantören och Haninge Servicedesk (SPOC))
f. En större förflyttning pågår (på grund av eller tack vare Covid-19) och behöver fortsätta kring Office 365 användning, framförallt inom Teams.
g. Vi har bra relation med leverantören
h. Vi behöver formalisera leverantörsstyrningen en del (Möten, uppföljning, planering mm)
2. Utskrift som tjänst (Skrivare mm)
a. Ca 300 skrivare
b. Oursourcat till leverantör
c. Start av avtal med leverantör15 oktober 2019
d. Samtliga skrivare är nya och leveransen är stabil
e. En mindre lista med identifierade förbättringsområden
f. Vi har bra relation med leverantör
g. Vi behöver formalisera leverantörsstyrningen en del (Möten, uppföljning, planering mm)
3. AVK (Audio video konferens)
a. Vi agerar endast kontakt / avtalsansvarig för en inköpskanal för kommunens verksamheter
b. Det finns potential att göra ”mer”, tex skapa tjänster mm. I dagsläget inte prioriterat

Kommunen gör detta tillsammans med våra leverantörer, så ett gott samarbete är kritiskt. Samtidigt som vi behöver vara noggranna med att vi har en kund-leverantörsrelation, med avtalade priser, tjänster, SLAer mm
En inlyssnande och smidig inställning fungerar oftast bäst på kommunen. Samtidigt behöver personen vara tydlig och stå för beslut tagna, t ex för standardisering/ kostnadseffektivitet.

Läs Mer

Javautvecklare med REACT-kompetens

Vi söker nu en javautvecklare med REACT-kompetens till vår samarbetspartner.

Utvecklingssektionen behöver förstärkas med en Javautvecklare med REACT-kompetens för arbete med huvudsakligen kundens webbplats.

Arbetet innefattar integrationer, mallar och egenutvecklade polopolymodifikationer. Arbetet bedrivs i ett scrumteam som består av omkring sju medarbetare.

Observera att offerten ska innehålla en motivering, dvs kortare beskrivning hur konsulten uppfyller kraven enligt ovan, samt referenser till liknade genomförda uppdrag i bifogat CV som även ska innehålla konsultens kompetens, erfarenheter och personliga egenskaper.


Läs Mer

SharePoint Utvecklare till ett välfungerande team hos Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en SharePoint Utvecklare till ett välfungerande team hos Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
I uppdraget ingår att tillsammans med ett välfungerande team hantera och se till att Pensionsmyndighetens SharePoint-plattform fungerar och levererar nytta och värde. Myndigheten planerar att migrera till SharePoint 2019 under våren och därefter börja se över utvecklingsaktiviteter och anpassningar för att göra den nya designen och samarbetsplattsformen redo för framtiden. Rollen kommer framför allt vara fokuserad på att skriva om befintliga funktioner för att vara anpassade till SharePoint 2019. Även en del support och hjälp vid felsökning ingår.

Under året ser vi att vi kommer leverera en mobilanpassad plattform, lyfta våra samarbetssidor och applikationer till det moderna utseende som SharePoint 2019 levererar och ha de bästa egenutvecklade apparna som finns att tillgå.

Vi förväntar oss att du i din roll föreslår förändringar där du ser vinster, är en aktiv del i teamet och ser till att vi fortsatt har ett högt förtroende. I SharePoint-teamet finns seniora utvecklare och specialister som tillsammans jobbar för att leverera en bra samarbetsplattform.

Läs Mer

Business Data Analyst

We are now looking for a Business Data Analyst to our business partner for assignment at end customer Telia.

Description:
As a Senior Business Data Analyst you will be able to successfully lead, develop and maintain advanced statistical models on our common platform in order for the B2B unit at Telia to use different models for segmentations, propensities and optimization when taking important business decisions. You will also be tightly involved in solving day to day business questions and hypothesis by using a scientific framework and advanced analytical methods.

The role requires demanding skills within the field of Big Data and Analytics platforms and long experience from working with development advanced machine learning models.

You have high technical skills in:
– Qlik
– Python
– SAS
– SQL.

It is further required that you have at least 5 years of consultancy experience of Advanced Analytical work for business stakeholders and you hold a master in statistical/computer/mathematical science. Most importantly you must be a very creative problem solver using advanced analytical methods and frameworks such as sequence modeling, deep learning, reinforcement learning, Bayesian modeling and causal modelling.

You are fluent in English and able to work effectively in Swedish.

Läs Mer

1-2 Data Engineers – Cloud migration of ETL and BI

We are now looking for 1-2 Data Engineers – within cloud migration of ETL and BI, to our customer.

Description Working tasks:
Our customer is looking for a senior consultant data engineer to contribute to their significant effort of migrating an extensive data warehouse, with its ETL process, data and reporting solutions to an AWS cloud environment.

The solution to be migrated houses historic data of financial trades from decades back.

Roles and responsibilities for the consultants:
• Contribute to the migration of a data warehouse and BI environment from a traditional to an AWS cloud platform, by providing AWS expertise and applying best practice
• Gather requirements and communicating them to developers
• Suggest design improvements in the areas of data modelling, BI layers and report
• Ensuring business documentation of requirements and solutions
• Contributing to and coordinating with SMEs regarding quality assurance, testing and reconciliation
• Identify opportunities to streamline, simplify or reduce the existing scope of reports and solutions
• Support analysts and other data consumers in the transition to the new cloud environment, including support with data queries, trouble shooting and training

The migration will cover:
• ETL solutions in SQL Server (stored procedures, SSIS) and the occasional command, R or Python scripts
• SQL Server data warehouse, with several databases and data models, including the historic data
• QlikView apps and their dashboards and their server-side views
• A SAP Business Objects universe and an extensive set of reports used by several business stakeholders

In order to succeed in this role, we believe that you are structured, analytical and thorough in your work in order to handle a migration of an extensive and complex solution at the end of its lifecycle.

Läs Mer