Category

Data/IT

Fullstack utvecklare för utveckling av ärendehanteringssystem till kund i Stockholm – vi går igenom offerter löpande

Vi söker nu en konsult för rollen som Fullstack utvecklare för utveckling av ärendehanteringssystem till kund i Stockholm.

Omfattning:
Starten är omgående och vi går igenom offerter löpande, uppdraget är på heltid och chans till förlängning efter årsskiftet är möjlig.

Distansarbete möjligt men bra om konsulten kan träffa både kund och projektmedlemmar fysiskt ibland. Projektet är totalt ca 7 personer.

Läs Mer

Product Designer verksamt.se till Tillväxtverket

Vi söker nu en Product Designer verksamt.se till Tillväxtverket med placering i Stockholm / Malmö / Östersund.

Verksamt.se är företagarnas webbaserade stöd i Sverige och har funnits som tjänst sedan 2009. För några år sedan startades ett arbete upp för att förnya och framtidssäkra Verksamt och den första versionen av Nya Verksamt har nyligen lanserats. Arbetet drivs som ett samarbete mellan Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket.
En ny teknisk plattform, målbild och en värdemodell har tagits fram för att Verksamt.se ytterligare ska förenkla företagares myndighetskontakter och lösa deras problem. Tillsammans beskriver de ett framtida “ekosystem” där myndigheter och privata aktörer ansluter sig, levererar och tar del av tjänster och information.

Till arbetet med utvecklingen av företagsportalen verksamt.se söker vi nu en erfaren produktdesigner. Du kommer att jobba tillsammans med UX, utvecklarteam, produktägare och kommunikation.
För att trivas i rollen tror vi att du gillar när det händer mycket. Du gillar det digitala och har användarens perspektiv med dig i allt du gör.

Läs Mer

Produktägare kundmötet verksamt.se till Tillväxtverket

Vi söker nu en Produktägare kundmötet verksamt.se till Tillväxtverket med placering i Stockholm / Malmö / Östersund.

Verksamt.se är myndigheternas gemensamma prisbelönta företagarwebbplats som har funnits sedan 2009. Nu är arbetet med att utveckla nya verksamt.se igång med nya kundmöten och förbättrade tjänster för företagen. Till det arbetet behöver vi stärka upp med en erfaren produktägare som kan vara med och driva utvecklingen framåt.

Rollen är operativ och du kommer jobba tätt ihop med både utvecklingsteamen för verksamt.se och redaktion, kommunikationsgrupp och andra myndigheter. Du behöver därför trivas i en ledande, koordinerande roll med många kontaktytor. Du har mycket god förmåga att prioritera och strukturera arbetet så att alla beslut gällande koncept/produkt leder mot gemensamma mål och visioner. Du bistår också i arbetet med att formulera nya mål och tidsplaner för det fortsatta arbetet och har god förmåga att kommunicera och möta både verksamhetens behov och IT på ett tydligt sätt. Arbetet sker i nära samverkan med de andra myndigheterna bakom webbplatsen där arbetssätt, tidsplaner och gemensamma mål synkas.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
– att ansvara för att produkten uppnår uppsatta mål genom att vara den som prioriterar och beslutar om utvecklingsinsatser, stora som små.
– att driva utvecklingsarbetet utifrån verksamhetens och målgruppens behov.
– att synliggöra och beskriva arbetet mot produktens vision, med syftet att förankra och kommunicera den.
– att planera och sätta roadmap för kommande års utvecklingsarbete.
– att kravställa och stötta behovsägare i verksamheten.

Läs Mer

Produktägare verksamt.se – nya tjänster (producent) till Tillväxtverket

Vi söker nu en Produktägare verksamt.se – nya tjänster (producent) till Tillväxtverket med placering i Stockholm / Malmö / Östersund.

Verksamt.se är myndigheternas gemensamma prisbelönta företagarwebbplats som har funnits sedan 2009. Nu är arbetet med att utveckla verksamt.se igång med nya kundmöten och förbättrade tjänster för företagen. Arbetet med att förenkla företagens myndighetskontakter sker inom ramen för den långsiktiga satsning som regeringen har gjort på verksamt.se tillsammans med Tillväxtverkets regeringsuppdrag inom livsmedelsstrategin att skapa tjänster för sammanhållna guidade processer och återkoppling till företagen. Till det arbetet behöver vi stärka upp med två erfarna produktägare som kan vara med och driva utvecklingen framåt. I den här annonsen söker vi dig som vill arbeta med verksamt.se ur ett producentperspektiv.

Rollen är operativ och du kommer jobba tätt ihop med den andra produktägaren, it-utvecklingsteamen och verksamhetsutvecklare från förenklingsverksamheten i nära samverkan med andra myndigheter. Du behöver därför trivas i en ledande, drivande, koordinerande roll med många kontaktytor. Du har mycket god förmåga att prioritera och strukturera arbetet så att styrning och beslut när det gäller utveckling av tjänster leder mot gemensamma mål och roadmaps. Du behöver kunna omsätta verksamhetens behov till styrning av it-utveckling, drift och förvaltning. Du bistår också i arbetet med att formulera nya mål och tidsplaner för det fortsatta arbetet och har god förmåga att kommunicera och möta både verksamhetens behov och it på ett tydligt sätt. Arbetet sker i nära samverkan med andra myndigheter som väljer att lägga kundmöten på webbplatsen där arbetssätt, tidsplaner och gemensamma mål synkas.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
– att ansvara för att planerade releaser och andra leveranser genomförs.
– att driva utvecklingsarbetet utifrån verksamhetens och målgruppens behov.
– att omsätta verksamhetens behov till styrning av it-utveckling, drift och förvaltning.
– att planera och sätta roadmap för kommande års utvecklingsarbete.
– att kravställa och stötta behovsägare i verksamheten.

Läs Mer

Backendutvecklare Java, med fokus på mikrotjänster till Tillväxtverket

Vi söker nu en Backend-utvecklare Java, med fokus på mikrotjänster till Tillväxtverket med placering i Stockholm.

Som backend-utvecklare kommer du att ingå i vår gruppering bestående av produktägare, systemutvecklare, testare och UX designer i ett Scrum-team, som tillsammans utvecklar och förvaltar vårt verksamhetssystem Nyps.
Systemet används av Tillväxtverket samt av ytterligare ett 40-tal organisationer och är idag mest känt för att handha regeringens stödpaket för korttidspermittering.

I det dagliga kommer du att arbeta med utveckling av mikrotjänster med Spring boot. Vi arbetar agilt och tror på självorganiserande team samt att ha kul tillsammans.

Arbetet sker primärt på distans men möten på kontoret förekommer regelbundet.

Läs Mer

Frontend-utvecklare till Tillväxtverket

Vi söker nu en Frontend-utvecklare till Tillväxtverket med placering i Östersund, Stockholm, men i huvudsak på distans.

Verksamt.se är företagarnas webbaserade stöd i Sverige och har funnits som tjänst sedan 2009. För några år sedan startades ett arbete upp för att förnya och framtidssäkra Verksamt och den första versionen av Nya Verksamt har nyligen lanserats. Arbetet drivs som ett samarbete mellan Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket.

En ny teknisk plattform, målbild och en värdemodell har tagits fram för att Verksamt.se ytterligare ska förenkla företagares myndighetskontakter och lösa deras problem. Tillsammans beskriver de ett framtida “ekosystem” där myndigheter och privata aktörer ansluter sig, levererar och tar del av tjänster och information.

Ekosystemet realiseras av:
· Bastjänster och Samtjänster.
· Samverkande informationsinsamling och informationsutbyte genom öppna APIer.
· Innehållshantering i Headless CMS där konsumenterna ansluter via sitt eget frontend.

Nu fortsätter utvecklingen av nya funktioner och integrationer i Verksamt.se för att underlätta för företagare och vi söker därför en fullstackutvecklare för att ytterligare förstärka vårt team!

I rollen som frontendutvecklare ingår du i ett team med produktägare, systemutvecklare, testare och UX-designer, som tillsammans ansvarar för att löpande utveckla, förbättra och förvalta Verksamt.se utifrån verksamhetens behov och krav. Vårt team samarbetar med liknande team på andra myndigheter och bygger sömlöst integrerade tjänster för användarna.

Vi arbetar agilt och tror på självorganiserande team samt att ha kul tillsammans. Uppdraget kan även inkludera andra arbetsuppgifter i det agila teamet.

I utvecklingen av Verksamt arbetar vi bland annat inom följande backend-tekniker: Quarkus, Wildfly, JUnit, Kubernets och Docker.
Följande tekniker använder vi inom frontend: JavaScript, Typescript, Vue.js, Nuxt.js, Sass och Cypress.

Arbetet sker främst på distans men möten på kontoret kan förekomma.

Läs Mer

Produktägare till Tillväxtverket

Vi söker nu en Produktägare till Tillväxtverket.

Tillväxtverket utvecklar och förvaltar ärendehanteringssystemet Nyps med ansökningstjänsten Min ansökan. Systemet består bland annat av e-tjänster för företag och klienter för handläggning av stöd. Nyps används även av Sveriges länsstyrelser och regioner.

Enheten Data och Systemstöd, för vilken du utför arbetet, ansvarar för förvaltningen av dessa tjänster, men också andra system och lösningar inom den regionala utvecklingspolitiken.

I rollen som produktägare är du länken mellan verksamhetsbehoven och utvecklingsteamen. Du ansvarar för att sätta riktning för utvecklingsarbetet och att driva en sammanhållen och transparent roadmap utifrån målgruppernas behov. Du samarbetar nära med UX-roller i produktteam och prioriterar utvecklingsinsatser löpande i en tydlig och strukturerad backlog. Tillsammans involverar ni utvecklare, testare och berörd verksamhet för att bygga gemensam förståelse och kunskap. Du fattar nödvändiga beslut utifrån givna ramar och har ett iterativt förhållningssätt.

I samarbete med andra produktägare tar du initiativ till övergripande samplanering och koordinering och ni arbetar aktivt tillsammans för att öka teamens förmåga till kontinuerlig leverans i parallella värdeströmmar.

Arbetet sker främst på distans men visst arbete på Tillväxtverkets kontor förekommer.

Läs Mer

SE_IS Software Developer-D till Hitachi Energy Sweden AB (5261)

We are now looking for a SE_IS Software Developer-D to Hitachi Energy Sweden AB in Ludvika

Description:
Execute assigned software development activities in a specialized area, focused on building solutions for business needs efficiently, cost-effectively, and in accordance with quality standards. Is responsible for IS solution/service build and/or change in the respect of code development and delivering the appropriate results according to agreed Service Level Agreements (SLAs), in time, in budget and at quality.

Additional Hiring Information for Supplier:
Job tasks:
· Able to stay on scope and take responsibility for meeting milestones and deadlines
· Proactive with suggestions for improvements; thinks laterally; receptive to new ideas
· Work closely with a dynamic group of people in various time zones
· You are working on improving our processes for continuous integration, continuous deployment, automated testing, and release management.
· You strive for the highest standards in terms of security.
· Developing, maintaining, and supporting azure infrastructure, and system software components
· Using your understanding of the different azure tech components to support developers with good advice on how to build solutions.
· Ownership of overall architecture in azure
· Ensure application performance, uptime, and scale, maintaining high standards of code quality and thoughtful design
· Provide technical leadership for CI/CD processes design implementation and process orchestration
· Define and document best practices and strategies regarding application deployment and infrastructure maintenance
· Monitor and report on compute/storage costs and forecast
· Manage and orchestrate deployment of a .NET microservices based solution

Must Have Skills
· English language proficiency
· Strong written and verbal communication skills
· Solid experience of working with a wide array of azure components.
· 3+ years of experience in azure DevOps, CI/CD YAML pipelines, configuration management, and test automation
· 1+ years of experience in Terraform
· 2+ years of experience in Kubernetes
· 2+ years of experience in; Azure PaaS, Azure Active Directory, Application insight
· 2+ years of experience in Bash
· Experience of building and maintaining large scale SaaS solutions
· Wide database experience with SQL, PostgreSQL, Mongodb, Redis databases
· Experience in application and system monitoring
· Understanding of security, network, virtualization, load balancer, storage, and databases.
· Understanding of security concepts, best practices and how to apply them, such as TLS/SSL, and data encryption
· Experience with Helm charts
· Experience with docker-compose
· Expertise in building docker based services
· Experience in Linux system management
· Experience with logging & visualization tools such as ELK stack, Prometheus, Grafana

Nice to have
· Experience in azure Data Factory
· Experience in at least one programming language (e.g., Python, C#)
· Experience with WAF
· Experience with streaming data e.g., Kafka
· Knowledge of big data/analytics
· Experience debugging complex, multi-server service in a high availability production environment.

We need somebody that can take on the role as DevOps Engineer for the Gridstar project. This is a key development project for creating a big internal SW tool/platform for a lot of different aspects of HVDC engineering .

PLEASE NOTE: This is a price pressured assignment.

Läs Mer

Fullstackutvecklare Java till Tillväxtverket

Vi söker nu en Fullstackutvecklare Java till Tillväxtverket med placering i Stockholm.

Tillväxtverket har under de senaste två åren arbetat intensivt med stöd för korttidspermittering och arbetet planeras att slutföras till stora delar under 2022-2023.
Tillväxtverket har nu ett stort behov av förstärkning av personal och behöver hjälp med nedanstående kompetenser för IT Utveckling.
Följande kompetensbehov finns för utveckling av ärendehanteringssystemet NYPS 2020 (Javautveckling, Angular 2+):

Om uppdraget
Som Fullstack-utvecklare kommer du att ingå i vår gruppering bestående av produktägare, systemutvecklare, testare och UX designer i ett Scrum-team, som tillsammans utvecklar och förvaltar vårt verksamhetssystem Nyps. Systemet används av Tillväxtverket samt av ytterligare ett 40-tal organisationer och är idag mest känt för att handha regeringens stödpaket för korttidspermittering.
I det dagliga kommer du att arbeta med Fullstack-utveckling. Vi har en Dockercontainer-arkitektur samt arbetar med DevOps. Vi arbetar agilt och tror på självorganiserande team samt att ha kul tillsammans.

Arbetet sker primärt på distans men möte på kontoret kan bli aktuellt.

Läs Mer

Omgående: Senior rapportutvecklare i Crystal Report.

Till vår kund söker vi omgående en kompetent utvecklare som har god erfarenhet av utveckling inom Cystal Reports. Man har har behov av att utveckla rapporter i deras planeringsverktyg.

Det är ett uppdrag rapport för rapport på löpande timme och behovet är ca 50% första två månaderna sedan mindre.
Uppstartsmöte helst på plats, sedan kan man jobba på distans

Läs Mer