Skip to main content
Category

Data/IT

Webbutvecklare med timbank till Karolinska Institutet

Vi söker nu en Webbutvecklare med timbank till Karolinska Institutet.
KI söker en webbutvecklare, som ska förstärka deras team i ett eget uppdrag. En stor del av uppdraget fokuserar kring att utveckla en webbklient för ett inventariesystem. Därför ska resursen ha bra kunskaper kring frontend-utveckling av webbapplikationer i ASP.NET.
Bra kunskap kring backend-utveckling av API:er och databasaccess är också önskvärd.

Konsulten ska med fördel genomfört liknande uppdrag med dokumenterad erfarenhet.  Uppdraget ställer höga krav på att konsulten ska kunna ta egna initiativ, och vara noggrann.
 
Teamet som konsulten kommer att arbeta i består av blandade roller som arkitekt, testledare och andra utvecklare. Konsulten kommer också att ha ett tätt samarbete med andra i organisationen, projekt- och förvaltningsledare, tjänsteansvariga, driftansvariga och andra på IT-avdelningen. Då gruppen också arbetar behovsdrivet och användarcentrerat är det viktigt att ha användaren i fokus i sitt arbete.
Läs Mer

Lead developer till Tillväxtverket

Vi söker nu en Lead Developer till Tillväxtverket med placering i Stockholm/Malmö/Östersund.

Som Lead Developer är du den tekniska ledaren i ditt team. Du agerar mentor, coachar samt följer upp att ditt team följer överenskomna kodprinciper, best practices och du skriver även själv kod. 

Du är ansvarig för lösningsdesign, något som du gärna gör tillsammans med Produktägaren och med andra medlemmar i ditt team. Du gillar att delta i kod reviews och jobbar proaktivt för att koden ditt team producerar håller överenskommen kvalité och standard. 
Ditt team är ansvariga för en produkt eller domän där ni tar ett end-to-end ansvar för att leverera nya features men också för att åtgärda incidenter, övervaka och utvärdera hur det fungerar i produktion. 
Förutom att jobba med ditt team är du också medlem i arkitektforum där du i samråd med andra Lead Developers, arkitekter och stödroller jobbar fram nya standarder i vår stack och system. I arkitektforum har du även fokus på att skapa och driva en fantastisk ”developer experience” och möjliggöra en miljö som systemutvecklare trivs och utvecklas i. 
 
För att lyckas i denna roll är du en senior systemutvecklare med god förståelse för agil produktutveckling, designprinciper och ramverk. Du kan självständigt ta fram lösningsförslag samtidigt som du kan få resten av teamet att förstå och uppskatta dem. Du är en naturlig ledare som trivs både som teknisk expert och som mentor. Du jobbar nära verksamheten och i samråd med ditt teams produktägare driver ni utvecklingen av er produkt och team framåt. 
Läs Mer

Fullstackutvecklare Java till Tillväxtverket

Vi söker nu en Fullstackutvecklare Java till Tillväxtverket med placering i Stockholm / Malmö / Östersund.

Följande kompetensbehov finns för utveckling av ärendehanteringssystemet NYPS 2020 (Javautveckling, Angular 2+):
 
Om uppdraget
Som Fullstack-utvecklare kommer du att ingå i vår gruppering bestående av produktägare, systemutvecklare, testare och UX designer i ett Scrum-team, som tillsammans utvecklar och förvaltar vårt verksamhetssystem Nyps. Systemet används av Tillväxtverket samt av ytterligare ett 40-tal organisationer och är idag mest känt för att handha regeringens stödpaket för korttidspermittering. I det dagliga kommer du att arbeta med Fullstack-utveckling. Vi har en Dockercontainer-arkitektur samt arbetar med DevOps. Vi arbetar agilt och tror på självorganiserande team samt att ha kul tillsammans.
 
Arbetet sker primärt på distans men möte på kontoret kan bli aktuellt.

Läs Mer

Interimschef inom IT till Tillväxtverket

Vi söker nu en Interimschef inom IT till Tillväxtverket med placering i Stockholm.

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. I denna roll kan du hjälpa Tillväxtverket med att nå sina övergripande mål genom att bidra med ett starkt ledarskap i en organisation som driver ständig utveckling.
Tillväxtverket står inför ett intensivt 2023 där man behöver justera organisationen avseende bemanning och utvecklingstakt. IT-enheten har sin utvecklingsorganisation uppdelad i flera grupper och har behov av en interimschef för en av grupperna under verksamhetsåret 2023. Gruppen kommer bestå flera agila utvecklingsteam i varierande storlek bestående av systemutvecklare och systemarkitekter. Total ingår ca 30 medarbetare och konsulter utspridda på flera orter i Sverige. Ditt ledarskap kommer huvudsak ske på distans och ställer höga krav på dialog och närvaro med teamen samt beställare i verksamheten.

Om uppdraget
Din roll som Interimschef blir att leda våra agila utvecklingsteam och innehåller allt från leda och rekrytering till struktur och vidareutvecklingsfrågor. I arbetsuppgifterna kommer ingå att agera bollplank, coachning med både chefer och medarbetare inom systemutveckling och andra grupperingar samt att driva vissa uppgifter av operativ karaktär i en agil miljö.
 
Stationeringsort är Tillväxtverket på Västgötagatan i Stockholm, i huvudsak bedrivs arbetet än så länge på distans.

Läs Mer

Agila coach/Interim gruppchef till Tillväxtverket

Vi söker nu en Agila coach/Interim gruppchef till Tillväxtverket med placering i Stockholm.

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. I denna roll kan du hjälpa Tillväxtverket med att nå sina övergripande mål genom att bidra med ett starkt ledarskap i en organisation som driver ständig utveckling.
Tillväxtverket står inför ett intensivt 2023 där man behöver justera organisationen avseende bemanning och utvecklingstakt. IT-enheten har sin utvecklingsorganisation uppdelad i flera grupper och har behov av en interimschef för en av grupperna under verksamhetsåret 2023. Gruppen kommer bestå flera agila utvecklingsteam i varierande storlek bestående av systemutvecklare och systemarkitekter. Total ingår ca 30 medarbetare och konsulter utspridda på flera orter i Sverige. Ditt ledarskap kommer huvudsak ske på distans och ställer höga krav på dialog och närvaro med teamen samt beställare i verksamheten. Förutom rollen som interrimchef har du också det övergripande ansvaret för det agila arbetet inom systemutveckling.

 
Om uppdraget
Konsulten förväntas se till att det agila arbetet fungerar i de olika teamen. Detta sker genom att ta ett övergripande ansvar för det agila arbetet genom att coacha scrum master, produktägare och team. Konsulten är också en del av ett team med agila coacher för att samverka kring helheten.
Din roll som Interim gruppchef innefattar att leda våra agila utvecklingsteam och innehåller allt från leda och rekrytering till struktur och vidareutvecklingsfrågor. I arbetsuppgifterna kommer ingå att agera bollplank, coachning med både chefer och medarbetare inom systemutveckling och andra grupperingar samt att driva vissa uppgifter av operativ karaktär i en agil miljö.

Stationeringsort är Tillväxtverket på Västgötagatan i Stockholm, i huvudsak bedrivs arbetet än så länge på distans.

Läs Mer

Interimschef inom IT – agila utvecklingsteam till Tillväxtverket

Vi söker nu en Interimschef inom IT – agila utvecklingsteam till Tillväxtverket med placering i Stockholm / Malmö / Östersund.

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av. I denna roll kan du hjälpa Tillväxtverket med att nå sina övergripande mål genom att bidra med ett starkt ledarskap i en organisation som driver ständig utveckling.
 
Tillväxtverket står inför ett intensivt 2023 där man måste justera organisationen avseende bemanning och utvecklingstakt. IT-enheten har delat sin utvecklingsorganisation i flera grupper och har behov av att tillsätta en interimschef för en grupp under verksamhetsåret 2023. Gruppen kommer bestå av flera agila utvecklingsteam i varierande storlek bestående av systemutvecklare och systemarkitekter inom utvecklingsområdena “Verksamt” samt “Dataanalys”, dessa områden kan dock förändras. Total ingår 19 medarbetare varav 10 konsulter utspridda på flera orter i Sverige. Ditt ledarskap kommer huvudsak ske på distans och ställer höga krav på dialog och närvaro med teamen samt beställare i verksamheten.
 
Om uppdraget
Din roll som Interimschef blir att leda våra agila utvecklingsteam och innehåller allt från leda och rekrytering till struktur och vidareutvecklingsfrågor. I arbetsuppgifterna kommer ingå att agera bollplank, coachning med både chefer och medarbetare inom systemutveckling och andra grupperingar samt att driva vissa uppgifter av operativ karaktär i en agil miljö.
 
Stationeringsort är Tillväxtverket på Västgötagatan i Stockholm, i huvudsak bedrivs arbetet än så länge på distans.

Läs Mer

Rekryterade chef inom IT till Tillväxtverket

Vi söker nu en Rekryterade chef inom IT  till Tillväxtverket med placering i Stockholm / Malmö / Östersund.

Tillväxtverket står inför ett intensivt 2023 där man måste rekrytera in många medarbetare och även konsulter till IT under kort tid. Att genomföra bra
rekryteringar av konsulter och anställda tar tid. Våra chefer behöver därför stöd av en extern konsult som är duktig på att rekrytera. Störst
rekryteringsbehov har vår utvecklingsavdelning.
Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. I denna roll kan du hjälpa Tillväxtverket med att nå sina övergripande mål genom att hitta
och tillsätta rätt konsulter och medarbetare.
 
Om uppdraget
Din roll blir att stötta våra chefer med att rekrytera konsulter och personal. Du kommer ansvara för att skriva kravprofiler, hantera kontakten med vår
konsultmäklare och rekryteringsbolag, ta emot kandidatpresentationer och gallra ut de bästa kandidaterna. Presentera kandidater för cheferna och boka
in och genomföra intervjuer. Referenstagning och avtalsskrivning. Se till att det finns konton, PC m.m. när konsulten / den anställde börjar. Du kommer
hålla onboarding-/uppföljning- och offboardingsamtal.
 
Stationeringsort är Tillväxtverket på Västgötagatan i Stockholm, tills vidare bedrivs arbetet i huvudsak på distans.

Läs Mer

Implementation av debiteringsprocess i UI-Path till Karolinska Institutet

Vi söker nu en konsult för Implementation av debiteringsprocess i UI-Path till Karolinska Institutet.

Under början av 2022 skickade universitetsdirektören en uppmaning till alla avdelningar inom UF att börja titta på systemstöd för processtöd automatisering och robotisering med stöd av AI. 
ITA har tittat på ett antal olika system och även vad andra inom sektorn har använt. Man har konstaterat att det finns ett mindre antal intressanta produkter som verkar uppfylla alla önskemål där produkten UI-Path från Vipetech är den mest intressanta. 

Vi vill nu uppdra att implementera interna debiteringsprocessen med hjälp av UI-Path.
Arbetet bör kunna startas omgående i december.

Läs Mer

BI-utvecklare till Region Sörmland

Vi söker nu en BI-utvecklare till Region Sörmland.

Resursen kommer att vara en del av Region Sörmlands team för utveckling och förvaltning av BI-lösningar. Det innebär allt från större uppdrag utvecklingsuppdrag till mindre ärenden med ändringar eller rättningar. I uppdraget ingår design av lösningar, analys av verksamhetskraven ur ett tekniskt perspektiv och testarbete. Arbeta med mindre utvecklingsuppdrag och projekt inom ramen av BI. 

Läs Mer

Supportteknikern till Tillväxtverket i Östersund

Vi söker nu en Supporttekniker till Tillväxtverket med placering i Östersund.

I rollen som kvalificerad support-konsult kommer du ingå i ett IT-support-team som främst arbetar med att lösa inkommande ärenden via telefon, genom vägledning eller fjärrstyrning. I det dagliga kommer du att arbeta med bland annat felsökning/felavhjälpning, installationer/konfigurationer rörande såväl hård- som mjukvara och kontohanteringar i AD mm. Utöver detta arbetar du med molnadministration i vår O365 miljö samt är specialisten på O365 när supporten inte lyckas lösa frågorna. Du är ansiktet utåt och har mycket kontakt med användarna. Om ärendet blir för omfattande har du hela teamet att diskutera en lösning med samt möjlighet att eskalera till externa leverantörer vid behov. Vår ambition är dock att lösa alla ärende inom vår gruppering och därför krävs det att du har rätt kompetens för tjänsten.

I det dagliga innebär det bland annat:
·       Generell hantering av supportärenden via ärendehanteringssystem, telefon och fjärrverktyg

·       Konfigurering av datorer, telefoner (preppa) och användarkonton
·       Utlämning av hårdvara till nyanställningar
·       Mottagning av hårdvara från anställda som slutar
·       Konfigurering av fast arbetsplats
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har ett serviceinriktat förhållningssätt, har goda tekniska kunskaper och en god kommunikativ förmåga.

I rollen sker arbetet på plats på kontoret i Östersund.

Läs Mer