Category

Data/IT

Security specialist SUA & IT security

We are now looking for a Security specialist SUA & IT security, to our customer.

Description:
We are looking for a experienced security specialist with a strong competence in SUA / Säkerhetsskyddslagen, information- and IT security. Experience in procurements, security architecture, security requirement definition and security requirement evaluation is also a merit.

You will work in a team of different disciplines that will build a new package based high performance communication network with 24/7 availability needs. The network will enable different communication services such as SCADA, tele protection, video, entry control, telephony, data and in the future possibly AI based services as well.

You will be the key resources handling the compliancy to security laws and regulations, security policies and the security analysis. On top of that you will lead the definition of the security requirements in the target architecture of the communication network, this includes documenting them.

Capabilities
• You have a firm understanding of the security protection (säkerhetsskydd) and security sensitive working methods, information and areas
• You are capable of handling all type of questions in relation to security protected procurements (säkerhetsskyddad upphandling) and related security agreements between companies (SUA)
• You are able to understand the impact and/or consequences of a security analysis (säkerhetsskyddsanalyser)
• You are able to understand the impact of wrongly handling of security classified material (säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter)
• You can both document and understand documentation in relation to security protection.
• You have competence in network solutions, IP and WAN networks, segmentations, DMZ, protocols, encryptions strategies, etc.
• We expect that you are up-to-date on new and emerging technologies.

Experience
• You have a history of participating in a procurement handling the definition of requirements and the evaluation of them
• You have experience with Network security architectures, standards and solutions in packet networks (IP/MPLS) or similar
• You have experience with the definition of IT security requirements
• You have experience with understanding the impact of security protection laws on the information sharing in relation to the security class of that information

Non-technical skills
• Excellent verbal and written skills and ability to document work
• Ability to work on multiple tasks simultaneously and set priorities
• Ability to work with others in an environment where everyone works on multiple projects and/or activities
• Very good skills in English both verbal and in writing

Läs Mer

ITSM-specialist för uppbyggnad av Servicedesk-funktion till Sollentuna kommun

Sollentuna kommun söker en pragmatisk ITSM-konsult.

Sollentuna kommun är mitt under uppbyggnad av egen Servicedesk-funktion. Servicedesken är i full drift men många fundament i form av processer och kunskapshantering saknas eller är delvis uppbyggda.

Vi söker nu en konsult som kan hjälpa oss i vårt fortsatta arbete, på ett pragmatiskt och drivande sätt. Vi behöver utveckla vårt arbetssätt i parallell med att vi levererar stöd till våra användare, det är därför viktigt för oss att konsulten ser en prioritering i kortsiktiga och långsiktiga göranden.
Den konsult som hjälper oss kommer att behöva förhålla sig till det och kunna omvandla en plan för helheten till en serie sekventiella förbättringar.
Konsulten har stor kunskap om praktisk implementering av ITIL-processer och uppbyggnad av Servicedesk både som organisation och funktion

Läs Mer

UAT Test Specialist

We are now looking for a UAT Test Specialist to our customer.

Job description
We are currently looking for 1 UAT Test Specialist to join our customer’s team in Stockholm. In this assignment, you will work in a dynamic environment with the change management team, which includes highly motivated and skilled UAT test specialists, business analysts and project managers.

Main tasks:
• Review of customer requirements and test specifications
• Create test specifications and test reports
• Create automated test scripts
• Execute manual and automated test cases for new functionality and for regression testing
• Execute regression testing

It´s important that the you are able to explain how you would help our customer transition from manual to automated testing

To fit this position you have a passion for quality and a great attention to detail. We anticipate that you are a self-motivated and positive person who is pro-active, works well within a team, demonstrates initiative and enjoys a fast pace working environment.

Läs Mer

Utvecklare backend med erfarenhet av Go

Vi söker nu en Utvecklare backend med erfarenhet av Go till vår kund.

Uppdraget omfattar:
Kunden utvecklar och förvaltar appar för resor, både för internt bruk och för resenärer, där kundens app är en viktig service.

Vår kund behöver nu en backend utvecklare som skall förstärka utvecklingsteamet för en reseapp som kombinerar olika trafikslag i en sökning.

Appen är under en expansiv fas, i backloggen ligger t ex att göra en helt ny sökmotor på backendsidan. Backend hanterar idag bland annat sökmotor, sätta upp och underhålla integrationer samt betalningshantering av biljetter. Backendkoden är skriver i Go och resursen kommer därför behöva ha kompetens inom detta språk. Arbetet i uppdraget kommer att göras i nära samarbete med kundens Frontend-team som består av två Androidutvecklare och två iOS-utvecklare.

Läs Mer

Driftstekniker/Sysadmin Linux till Karolinska Institutet

Vi söker nu en Driftstekniker/Sysadmin Linux till Karolinska Institutet.

Uppdraget innebär att:
– Regelbundet ha koll i ärendehanteringssystemet Jira för i första hand Linuxservrar relaterade till beställningar och incidenter.
– Ronda serverhallen.
– Läsa av Linux mailbox (drift@meb.ki.se) för larm, loggar, backuper från servrar och system.
– Läsa av Check-MK (Zenoss) övervakningssystem för syslog, diskfyllnader, system load på servrar.
– Windows servrar. Incidenthantering. Daglig drift och övervakning via Scom.

Läs Mer

CRM utvecklare. Dynamics

Till vår kund söker vi nu en duktig CRM-utvecklare, MS Dynamics. Konsulten kommer ingå i kundens CRM-team och arbeta med konfiguration och utveckling. Kunden har Dynamics 2015 och kör on prem, plan för uppgradering är under bearbetning och skall planeras in.

Det vi söker är en konsult som passar in som:
CRM utvecklare
kompetens inom .net
Javascript
Gärna lite SQL

Startdatumet är flexibelt men så snart som möjligt.

Läs Mer

Bråttom: Senior Javautvecklare med erfarenhet av presale


Till vår kund söker vi en duktig senior Java-utvecklare med erfarenhet av presales.

Uppdragsbeskrivning:
Kunden behöver en långsiktig nyckelresurs för att stötta företaget med frågor inom deras egenutvecklade produkt/lösning. Konsulten ska utveckla och utföra enklare justeringar i befintlig demo-miljö. Stötta operativt och säljansvarige inom presales samt tekniska frågor som kan uppkomma internt/externt. Vid implementation ska resursen agera teknisk “rådgivare” till kunders IT-avdelningar.

Initialt ska resursen tillse och ha kunskap inom:
– Sätta sig in i befintlig produkts källkod (Primärt 3 v.3 GitHub bibliotek.)
– Slutföra befintlig kompilering av en demomiljö
– Justera ”debuggläge” för att inte skriva ut för mycket i loggar vid körning samt att inte lämna ”trace” efter körningarna.
– Anpassa lösningens kod till kunders testlabb efter kunds förutsättningar.
– Säkra SeS server avseende databas (kryptering) och ev. certifikat (http vs https).
– God förståelse för kryptering

Stor fördel om konsulten har erfarenhet/intresse av säkerhetsområdet.

Konsulten får gärna ha erfarenhet av AWS (E2) och även arkitekturvana.


Läs Mer

Konsult till SQL Server Reporting Services


Vi söker nu en resurs på SQL Server Reporting Services till en av våra kunder.
Konsulten skall sitta på en myndighet och ha följande kravprofil:

• Start omgående, inom en månad
• Fulltid; mellan 3 och sex månader, eventuell ytterligare förlängning
• Uppgift: Intervju av användare, kravdokumentation och implementation
• God erfarenhet av SQL Server Reporting Services; från installation till byggandet av färdiga rapporter
• Placering i Stockholms innerstad
• Erfarenhet av Jira

Läs Mer

Scrum master till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Scrum master till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Som Scrum Master kommer du att leda ett tvärfunktionellt team bestående av personer med olika typer av kompetenser, vilket också inkluderar fortsatt utveckling av vårt agila arbetssätt. Rollen ställer stora krav på förståelse och erfarenhet av agil utveckling, lean och DevOps tankesätt. Du har till uppgift att agera agil coach för teamet och balansera din ledning av teamet med att få individerna och teamet att ta eget ansvar, samt vara en katalysator för att få dem att växa till att ta egna beslut.

Du är ansvarig för teamets backlogg och håller i planeringar, morgonmöten, demos och retrospektiv. Du ansvarar också för att driva visualisering och rapportering av teamets progress löpande till teamets olika intressenter och stakeholders. För dig är lärandet i ett agilt förhållningssätt viktigt, och du ser det som självklart att personer som vill bredda sina förmågor inom nya kompetensområden ska få möjlighet att göra det.

Läs Mer

VDI-expert till Karolinska Institutet

Vi söker nu en VDI-expert till Karolinska Institutet.

Uppdraget innebär att drifta befintlig Horizonmiljö på IMM tills den flyttats in i centrala IT-Avdelningen (ITA), Horizonmiljö, både hårdvarumässigt och logiskt. Vara behjälplig med design och installationshjälp vid uppgradering av ITAs Horizonmiljö till 7.10 och integration/migrering av IMMs miljö med ITA.

Konsulten kommer jobba med en del direktkontakt med KIs kärnverksamhet (forskare) som nyttjar VDI-lösningen samt KI:s övriga IT personal.

Läs Mer