Category

Data/IT

Duktig Office365 admin/tekniker, fast dag per vecka + timbank

Vi söker nu en duktig Office365 administratör/tekniker

Uppdraget omfattar:
Vår Office365 specialist börjar få mycket att göra, så vi letar efter en person eller företag som skulle kunna hantera Office 365 på relativt avancerad nivå.
Exempelvis på djupet kunna dokumenthantering och dokumentstyrning för SharePoint och mer avancerad styrning via Azure.

OBS: Konsulten ska vara på plats en dag per vecka och sedan ska kunden ropa av extra timmar via en timbank.

Läs Mer

Interims Förvaltningsledare för Nätverk (Internet, WAN, LAN) till Haninge kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Interims Förvaltningsledare för Nätverk (Internet, WAN, LAN) till Haninge kommun.

Uppdraget omfattar:
Syftet med uppdraget:
Att säkerställa en stabil, kvalitativ och effektiv leverans av IT tjänster inom Haninge kommun. Detta genom att ha en bra relation med verksamheten och förstå deras behov samt genom en effektiv styrning av leverantörerna. Uppdraget syftar också till att vidareutveckla befintliga IT tjänster samt utveckling av nya tjänster.

Huvudaktiviteter:
Ytterst ansvarig för förvaltningsobjektet operativt och taktiskt
Förvaltning och utveckling av tjänstekatalog
Tjänstebeskrivning och prissättning av förvaltningsobjektet
Kontinuerlig förbättring av leveransen
Styrning och koordinering av leverantörerna inom områdena
Förändringshantering (change mgmt)
Release planering (release mgmt)
Innovation
Avtal, SLA uppföljning och efterlevnad
Verifiera och acceptera leveranser från leverantörerna
Kravställa på funktionella- och icke funktionella krav i utvecklingsarbetet
Stöd vid incidenthantering och eskalering efter behov
Ta fram förvaltningsplaner och driva arbetet baserat på dem
Budgetering och uppföljning
Tillsammans med DUs LG leverera gällande IT-plan
Stöd till verksamhetskoordineringen och verksamheten efter behov

Involverad i följande aktiviteter:
Ständigt förbättringsarbete
Problemanalys
Incidenter och service requests efter eskalering
Deltagande i relevanta IT förvaltningsråd utanför den egna objektssfären
IT-plan och uppföljning

Ansvarig för följande leverabler:
Stabila och ändamålsenliga tjänster
Nya och vidareutvecklade tjänster
Förvaltningsplan(er) inklusive budget – egna objekt
Underlag för kostnadsallokering till verksamheten – egna objekt
Beslutsunderlag – egna objekt
Förbättringsförslag och projekteringsunderlag – egna objekt
Rapporter (problemanalys, SLA-nivåer mm)
Drifts- och förändringskommunikation

Förvaltningsobjektet är outsourcat till tre (3) olika områden som är listade i storleksordning nedan:
1. WAN, Internet och Telia WAN via Telia
2. LAN2, Konsulttjänster och support till Core nätverksutrustning som ägs av Haninge kommun via Tele2
3. LAN, Trådat och trådlöst nätverk som tjänst, via Globalconnect

Kommunen gör detta tillsammans med våra leverantörer, så ett gott samarbete är kritiskt. Samtidigt som vi behöver vara noggranna med att vi har en kund-leverantörsrelation, med avtalade priser, tjänster, SLAer mm
En inlyssnande och smidig inställning fungerar oftast bäst på kommunen. Samtidigt behöver personen vara tydlig och stå för beslut tagna, t ex för standardisering/ kostnadseffektivitet.

OMFATTNING:
Start första januari 2022 med en omfattning på 100%. Arbetet kommer att ske 2 dagar på plats i Haninge Kommun då möjlighet till det personliga mötet med verksamheterna kommer att vara avgörande för leveranserna. Vissa möten/aktiviteter kan ske över Teams.

FÖRUTSÄTTNINGAR:
– Konsulten ska arbeta enligt den metodik, modell och med de verktyg som kommunen fastställer.
– Konsulten ska lägesrapportera i av kommunen angivet verktyg i syfte att möjliggöra uppföljning och styrning.
– Konsulten ska ge beställaren tillräckligt underlag för god granskning och rimlighetsbedömning av fakturerad tid.
– Konsulten ska säkerställa tillgång till egen dator och mobiltelefon under uppdraget.
– Konsulten ska säkerställa möjlighet att genom digital identifiering (ex. Bank-ID, e-legitimation, SMS) kunna logga in till den av kommunen tillhandahållna inloggningsportalen.

Läs Mer

Operativ projektledare för projekt Tenzing till Haninge kommun

Vi söker nu en konsult för rollen som Operativ projektledare för projekt Tenzing till Haninge kommun

Uppdraget omfattar:
BAKGRUND:
Avdelningen för omvärld och utveckling har behov av strukturerad hantering av den ekonomiska processen. Arbetet sker inom ramen för projekt Tenzing som startade under hösten 2021 och vars första version av lösning finns till årsskiftet 2021/2022. Nuvarande projektledare har ett interimsuppdrag var option löpt ut och nytt avtal tecknad för nästa fas i projektet.

Projekt Tenzing omfattar att :
för IT enheten och avdelning Omvärld och Utveckling förbättra och automatisera
• Ekonomiuppföljning
• Interndebitering
• Assethantering
• Datakvalitet

Det omfattar huvudsakligen
• Processer
• Integrationer
• Datalager
• Automatisering
• Rapportering och uppföljning
• Leda och styra konsulter och leverantörer
• Utbildning

UPPDRAGET:
Detta uppdrag handlar om att utveckla Tenzing till en version 2.0 som omfattar:
• Vidareutveckla asset management med nya leverantörers assets:
o Globalconnect, LAN
o Telia, WAN
o Tele2 LAN2
o Tele2 Telefoni
• Vidareutveckla EDW (Enterprise Data Warehouse)
• Vidareutveckla ekonomiuppföljningen
• Vidareutveckla interndebiteringen
• Interim förvaltningsledare för objekt ”Beslutsstöd”.
• Säkra intern process för ekonomisk uppföljning,
• vidareutbilda uppdragsledare och chefer i användning av befintliga self-service BI-lösningar.
• Vidareutveckla EDW och BI för OUs behov för att knyta ihop ekonomisk uppföljning med uppföljning av ”assets” i form av datorer, print, server och db, nätverk etc.
• Gör ett framgångsexempel av OU för att visa övriga organisationen hur self-service BI kan användas för att möjliggöra snabbare, säkrare och mer utvecklad uppföljning av ekonomi och verksamhet
• Dokumentera best practice för vidare utveckling och förvaltning av EDW.
• Etablera self service BI och en utvecklad ekonomisk planering och uppföljning på OU genom att vidareutveckla och dokumentera processer, utbilda användare, dokumentera utvecklingsönskemål och förslag på roadmap för dessa.

Det kan innebära följande:
• Säkerställa korrekt organisationsmappning från Agresso och Heroma för att lättare kunna reproducera och utveckla befintliga rapporter avseende avtalstrohet och personaluppföljning.
• Behovsinventera verksamhetsvärdet av ytterligare integrationer för att kunna kombinera ihop fler datakällor för att producera relevanta nyckeltal och rapporter, samt att göra förslag på roadmap för kommande integrationsinitiativ.
• Bistå med kompetens avseende att reproducera befintliga rapporter i en mer modern och agil miljö. En miljö som även möjliggör snabbare och enklare utveckling utifrån verksamhetens behov. Enligt prioritering från uppdragsgivare utifrån egen behovsmappning.

Övergripande tidplan
• Vidareutveckling löper jan-aug 2022.
• Slutrapport, aug 2022
• Intern utvärdering av projektet, förslag på förvaltning och vidareutveckling, aug 2022.

OMFATTNING:
Start första januari 2022 med en omfattning på 100%. Under rådande coronapandemin anpassas uppdraget till aktuella restriktioner och lokala beslut avseende distansarbete. Uppdraget kan alltså komma att utföras både på distans och fysiskt på plats i Haninge Kommun.

Läs Mer

Avlastande & utvecklande MS-SQL databasarkitekt/tekniker

Vi söker nu en duktig MS-SQL databasarkitekt/tekniker

Uppdraget omfattar:
Göra om en befintlig komplex databas som är baserad på MS SQL.

Goda analys-kunskaper att hantera befintliga databaser är “din bakgård”.

Ambition finns att renodla databasen att bli en ren databas som man kan ställa enklare databasfrågor till, vilket innebär att “plocka isär” vårt befintliga-system.

OBS: Omfattningen under uppdraget kommer variera. Man kan starta på 80-100% för att sedan trappa ned eller tvärt om, kunden är flexibel.

Läs Mer

Helsingborg – Application Architect skilled within Google Cloud Microservices and DevOps for client.

We are searching for an Application Architect skilled within Google Cloud Microservices and DevOps for client.

Client:
Our client is a well known world wide hightech company spread over 170 countries.
They are delivering branch specific solutions formost within digital transformation, cognitive technology, cloud based solutions, data anasyses, IT-safety, mobility and cooperation.
They never rest when it comes to pushing limits of what is possible within technology.

We are looking for you:
You are a very good friend of Google Cloud Microservices an experienced Software Engineer who loves to work in DevOps.
You are proficient in developing, building, deploying, operating and optimizing cloud based workloads – demonstrating hands-on coding skills both Cloud Native and Multi- & Hybrid Cloud.
You prefer developing solutions using SpringBoot w/ Webflux (Java 11) Express (NodeJS) Python & ReactJS.
When monitoring & logging using GCP Stackdriver, Prometheus, Grafana and migration of on-prem workloads on VMware/RHEL to Cloud(GCP Cloud Run, Cloud Functions, OpenShift).
Event based appl. integration using GCP Pub-Sub & Solace Event Mesh

Proficient in developing, building, deploying, operating and optimizing cloud based workloads – demonstrating hands-on coding skills both . Developing solutions using . Monitoring & logging using and migration of on-prem workloads on . Event based appl. integration using / skill level: 8

Läs Mer

Stockholm – Application Architect skilled within Google Cloud Microservices and DevOps for client.

We are searching for an Application Architect skilled within Google Cloud Microservices and DevOps for client.

Client:
Our client is a well known world wide hightech company spread over 170 countries.
They are delivering branch specific solutions formost within digital transformation, cognitive technology, cloud based solutions, data anasyses, IT-safety, mobility and cooperation.
They never rest when it comes to pushing limits of what is possible within technology.

We are looking for you:
You are a very good friend of Google Cloud Microservices an experienced Software Engineer who loves to work in DevOps.
You are proficient in developing, building, deploying, operating and optimizing cloud based workloads – demonstrating hands-on coding skills both Cloud Native and Multi- & Hybrid Cloud.
You prefer developing solutions using SpringBoot w/ Webflux (Java 11) Express (NodeJS) Python & ReactJS.
When monitoring & logging using GCP Stackdriver, Prometheus, Grafana and migration of on-prem workloads on VMware/RHEL to Cloud(GCP Cloud Run, Cloud Functions, OpenShift).
Event based appl. integration using GCP Pub-Sub & Solace Event Mesh

Proficient in developing, building, deploying, operating and optimizing cloud based workloads – demonstrating hands-on coding skills both . Developing solutions using . Monitoring & logging using and migration of on-prem workloads on . Event based appl. integration using / skill level: 8

Läs Mer

Senior IT-Managementkonsult för att utveckla/förbättra ”Orangea Kuvertet” till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Senior IT-Managementkonsult för att utveckla/förbättra “Orange Kuvertet” åt Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Som konsult kommer du att utveckla, anpassa och förbättra Orange kuvert, samt även projektleda delprojekt inom handlingsplanen för bostadstillägg.

Pensionsmyndighetens innehåll, process och framtagande av Orange kuvert behöver vidareutvecklas för att för en bättre kundupplevelse.
Arbetet innebär att arbeta i en komplex kontext med ett flertal involverade myndigheter och samarbetspartners.

Pensionsmyndigheten genomför sitt största projekt någonsin som innebär att man bygger nya IT system i egen regi.
Detta för att hantera de lagändringar som Pensionsöverenskommelsen i riksdagen innebär.

Produkten orange kuvert skall driva på och anpassas till nya IT-processer, ansvarsområden och samarbetspartners.
Detta arbete startar i en gedigen verksamhetsanalys och kravanalys.

Uppdraget innebär också att driva utvecklingen av anpassning av orange kuvert och arbete med IT och verksamhetsanpassning till digitala brevlådor och digitala utskick.
Orange kuvert är en central drivare i denna utveckling.

Parallellt med detta innebär uppdraget att Orange kuvert vidareutvecklas som produkt för att förbättra Pensionsmyndighetens uppdrag och medborgarnas förväntningar.
Uppdrag kommer även innefatta ansvar att driva upphandlingar för nya leverantörer. Även detta arbete startar i en gedigen verksamhetsanalys och kravanalys, med anpassningar till förändrade behov och anpassningar till regler och lagkrav (bland anat ändrade krav på sekretess och säkerhet).

I samband med utskicksperioden för Orange kuvert utförs rikstäckande kommunikationsinsatser.
Då dessa är tätt sammankopplade skall konsulten tillsammans med ansvarig intern projektledare för kommunikation skall konsulten leda och driva detta arbete.

Läs Mer

Projektledare/produktägare att leda implementeringen av ett planerat nytt ITSM-verktyg till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

Vi söker nu en Projektledare/produktägare att leda implementeringen av ett planerat nytt ITSM-verktyg hos Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Leda implementeringen av ett planerat nytt ITSM-verktyg i en existerande IT verksamhet.
Det inkluderar att implementera en framtagen CMDB-struktur för att stödja ITSM-verktyget.
Det finns ett existerande verktyg som ska ersättas.

Tillsammans med interna ITIL-processledare definiera och implementera ITIL-processerna incident, problem, change och service request i det nya ITSM-verktyget.
Koordinera interna och eventuellt externa resurser för att uppnå önskade mål.

I arbetet kommer vi att arbete enligt en agil metodik med stegvis definition och implementation i motsatts till en traditionell projektstyrningsmetodik.
Detta uppdrag är en fortsättning på ett arbete som pågått under hösten 2021 att kartlägga existerande ITIL-processer och skapa en roadmap för dessa för de kommande åren.

Läs Mer

Nytt intranät i SiteVision – UX och utveckling till Nynäshamn kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Nytt intranät i SiteVision – UX och utveckling till Nynäshamn kommun

Uppdraget omfattar:
Nynäshamns kommun har idag ett intranät som utvecklades år 2008.

Kommunen genomför just nu en behovsanalys och förstudie som ska ligga till grund för framtagande och utveckling av ett nytt intranät. Utgångspunkten är att intranätet ska vara målgruppsanpassat och personaliserat samt tillgänglighetsanapassat enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen. Kommunens övergripande mål med utvecklingen av ett nytt intranät är att ha ett intranät som:
• Är ett viktigt stöd i det dagliga arbetet för chefer och medarbetare i Nynäshamns kommun.
• Effektiviserar och underlättar styrning och ledning.
• Understödjer och speglar kommunens värderingar.
• Bidrar till att kommunens anställda känner samhörighet och stolthet.
• Tillgänglig för alla kommunens medarbetare.

Kommunen söker nu en leverantör som med ett team ska driva utvecklingen av ett nytt intranät tillsammans med Nynäshamns kommun. Leverantören ska bistå med kompetens inom UX-design samt webbutveckling av ett nytt intranät i Sitevision Cloud med SiteVisions intranät och dess funktioner.

Läs Mer

Projektledare för Telefoniupphandlingar till Karolinska Institutet

Vi söker nu en Projektledare för Telefoniupphandlingar till Karolinska Institutet.

Upphandlingsarbete för ny telefonilösning samt projektarbete kring detta, samt upphandlingsarbete för ny svarstjänstlösning och tillkommande projektledning. Dessa två upphandlingar kommer att ske parallellt under året. Konsultstöd i form av avveckling av gammal telefonilösning kommer också att erfordras samt en del dokumentation av kommande lösning.

Läs Mer