Category

Data/IT

Säkerhetskonsult för säkerhetstest av webbapplikation till Tillväxtverket

Vi söker nu en Säkerhetskonsult för säkerhetstest av webbapplikation till Tillväxtverket.

Uppdraget omfattar:
Tillväxtverket har regeringens uppdrag att hantera det nya stödet för korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) som vänder sig till företag som är hårt drabbade av konsekvenserna av covid-19. Beslut inom korttidsarbete omfattas fn av sekretess. Från den 1 augusti börjar en ny lag gälla som släpper på sekretessen. Tillväxtverket bedömer att det finns det finns ett stort intresse för information om vilka företag som sökt och fått stöd.

Tillväxtverket jobbar med olika lösningar för att tillgodose informationsbehovet på ett effektivt sätt. En lösning som utvecklas är en webapplikation där en användare kan begära ut information om beslut som fattats för ett företags ansökan om stöd. Webapplikationen ska publiceras publikt och Tillväxtverket vill därför genomföra ett säkerhetstest av applikationen.

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att hantera det nya stödet för korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) som vänder sig till företag som är hårt drabbade av konsekvenserna av covid-19. Beslut inom korttidsarbete omfattas fn av sekretess. Från den 1 augusti börjar en ny lag gälla som släpper på sekretessen. Tillväxtverket bedömer att det finns det finns ett stort intresse för information om vilka företag som sökt och fått stöd.

Tillväxtverket jobbar med olika lösningar för att tillgodose informationsbehovet på ett effektivt sätt. En lösning som utvecklas är en webapplikation där en användare kan begära ut information om beslut som fattats för ett företags ansökan om stöd. Webapplikationen ska publiceras publikt och Tillväxtverket vill därför genomföra ett säkerhetstest av applikationen.

UPPSKATTAD TIDSÅTGÅNG FÖR UPPDRAGET: 80-100 timmar, som fördelas under perioden i samråd med kunden. Uppdraget kan utföras av 1 eller 2 konsulter.

I dagsläget sker allt arbete på distans pga Covid.

Läs Mer

Agil anpassning på Kommunikationsavdelningen till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu konsultförstärkning för Agil anpassning på Kommunikationsavdelningen till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Kommunikationsavdelningen har inlett en övergång till arbetssätt inspirerade av verksamhetsagilitet. Under slutet av 2020 och första halvåret 2021 har ett arbete skett på avdelningen som bland annat resulterat i en inriktning mot teambaserat arbetssätt inom vissa områden. Arbetet ska nu fortsättas och avdelningen behöver stöd till den fortsatta förändringsresan.

Genom övergången till agila arbetssätt i den verksamhetsnära IT-utvecklingen så förändras arbetssätten på stora delar av Pensionsmyndigheten och i synnerhet på Kommunikationsavdelningen som till stor del jobbar med myndighetens digitala tjänster. Många medarbetare på avdelningen kommer ingå i agila IT-nära team. Dessutom finns ett ansvar att samordna digitala kundupplevelser över flera utvecklingsvärdeströmmar där Kommunikationsavdelningen kommer vara central. Kommunikationsavdelningen behöver därför stöd för att genomföra anpassningar till den agila transformationen av den verksamhetsnära IT-utvecklingen.

Arbetsuppgifter:
• Skapa modell för att bryta ned verksamhetsbehov till agila bussiness cases för leveranser till den centrala PMO-funktionen
• Implementera teambaserat arbetssätt med agila arbetssätt för att uppnå högsta kundnytta
• Delta i framtagandet av agil analysmodell
• Arbeta med KOMs ledning för att möjliggöra anpassning till agil utveckling av verksamhetsnära IT-utveckling
• Ta fram förhållningssätt mellan operativa värdeströmmar och IT-utvecklingsvärdeströmmar

Omfattning: deltid 50%, kan komma att variera under tid enligt överenskommelse.

Läs Mer

Erfaren Gruppchef med hög kompetens inom nätverksarkitektur och IT-säkerhet till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Erfaren Gruppchef med hög kompetens inom nätverksarkitektur och IT-säkerhet till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Uppdraget innebär att som tf gruppchef leda arbetet inom gruppen Infrastruktur på enheten Drift & Infrastruktur. Gruppen ansvarar för myndighetens IT-infrastruktur som bland annat omfattar infrastrukturarkitektur, datacenter, nätverk, lagring, backup, server-OS, virtualiserings- och automatiseringsplattformar.

Specifikt efterfrågas en hög kunskapsnivå och praktisk erfarenhet inom områdena IT-säkerhet och närverksarkitektur. Utöver ett tf gruppchefsansvar innebär uppdraget att även agera projektledare och arkitekt inom dessa områdena.

Grupperingen består idag av ca 20 medarbetare plus ett antal konsulter.
I ditt uppdrag ingår såväl operativa som strategiska uppgifter, som att leda och utveckla verksamheten enligt gällande planer och i linje med medarbetarnas kompetens och engagemang. Du kommer att ingå i ledningsgruppen och bidra i det strategiska arbetet för enheten Drift och Infrastruktur.

Läs Mer

Driven teknisk projektledare och infrastrukturarkitekt med erfarenhet inom Microsoft-plattformen till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Driven teknisk projektledare och infrastrukturarkitekt med erfarenhet inom Microsoft-plattformen till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Vi söker en Teknisk Projektledare och Infrastrukturarkitekt med mycket driv. du kommer att som konsult driva projekt och aktiviteter inom förvaltningsobjektet IT Arbetsplats, samt agera som Infrastrukturarkitekt.

Läs Mer

2 Quality Assurance Strategists

We are now looking for 2 Quality Assurance Strategists, to our Customer.

Description:
You will be part of the Customer´s Digital Operation Core team, where you will use your knowledge and experience as a Quality Assurance Strategist to understand the big picture, what this means for the
Customer´s way forward and making it understandable for the Digital Product Development team.

Expectations of the consultant/role:
• Understanding and influencing the technical solution.
• Setting the Test Strategy for a new and very complex Digital Product.
• Challenging the technical solution ensuring quality and functionality.
• Work with supporting in both our Discovery and Delivery phases.
• You need to be a pragmatic person.
• You take initiatives (a.k.a not afraid of doing the stuff yourself).
• You continuously and proactively try to understand the business needs.
• To be able to visualize problems, challenges and solutions.
• To be result-oriented yet very humble and respectful in your approach.
• To improve on cross-team and cross-department collaboration.

Läs Mer

3 Quality Assurance Engineers

We are now looking for 3 Quality Assurance Engineers, to our Customer.

Description:
You will be part of the Customer´s Digital Operation Core team, where you will use your knowledge and experience as a Quality Assurance Engineer to understand the big picture, what this means for the
Customer´s way forward and making it understandable for the Digital Product Development team.

Expectations of the consultant/role:
• Having an agile mindset; fast in adapting to constant changes and feeling comfortable with it.
• Focused on what is most important at all time – knowing when to change the game plan and when to stick to it.
• You are openminded
• Open in your communication – you say what you mean and mean what you say.
• Setting the Test Strategy for a new Digital Product.
• Built-quality-in mindset in both our Discovery and Delivery phases.
• You take initiatives (a.k.a not afraid of doing the stuff yourself).
• You continuously and proactively try to understand the business needs.
• To be able to visualize problems, challenges and solutions.

Läs Mer

Application Architect – EDI Flows

We are looking for an Application Architect – EAI consultant for one of our customers.

Description:
In this role, the consultant will complete Analysis of EDI Flows in (Axway) XIB, extract GLN’s, review & understand back-end internal connections and external connections to Trading Partners. These details then need to be extracted, understood, recorded and presented back to project implementation/migration team to allow them to configure the flows in new solution.

The Role will include answering specific questions, review and extracting set-up data, carrying out testing in XIB. Answer questions on maps; which will require the resource to be able investigate the maps in XIB and DataMapper.

Resources need to have a technical profile (e.g. Architect) with a few years of experience working with EDI and Axway XIB in particular.

Läs Mer

Business Analyst with deep knowledge in Dynamics 365 for Finance and Operations

We are now looking for a Business Analyst with deep knowledge in Dynamics 365 for Finance and Operations to our Customer.

Description:
You will be part of the Customer´s Digital Operation Core team, where you will use your knowledge and experience as a Business Analyst to understand the big picture, what this means for the Customer´s way forward and making it understandable for the Digital Product Development team.

For this role we are looking for a consultant with deep knowledge within Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations with fokus on the main planning.

Expectations of the consultant/role:
• Build relationship with business partners in defined process area.
• Understand the real business requirements.
• Translate business requirements into Business Tech requirements.
• Work with supporting in both our Discovery and Delivery phases.
• You need to be a pragmatic person.
• You take initiatives (a.k.a not afraid of doing the stuff yourself)
• You continuously and proactively try to understand the business needs.
• To be able to visualize problems, challenges and solutions.
• To be result-oriented yet very humble and respectful in your approach.
• To improve on cross-team and cross-department collaboration.

Läs Mer

2 Business Analysts with experience within PlantMaster (MES-sytem)

We are now looking for 2 Business Analysts with experience within PlantMaster (MES-system), to our Customer.

Description:
You will be part of the Customer´s Digital Operation Core team, where you will use your knowledge and experience as a Business Analyst to understand the big picture, what this means for the Customer´s way forward and making it understandable for the Digital Product Development team.

For theese roles we are looking for 2 consultant´s with deep knowledge within PlantMaster (MES-system).

Expectations of the consultant/role:
• Build relationship with business partners in defined process area.
• Understand the real business requirements.
• Translate business requirements into Business Tech requirements.
• Work with supporting in both our Discovery and Delivery phases.
• You need to be a pragmatic person.
• You take initiatives (a.k.a not afraid of doing the stuff yourself)
• You continuously and proactively try to understand the business needs.
• To be able to visualize problems, challenges and solutions.
• To be result-oriented yet very humble and respectful in your approach.
• To improve on cross-team and cross-department collaboration.

Läs Mer