Category

Data/IT

Devops Engineer till agilt toolsteam till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Devops Engineer till agilt toolsteam till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
På Pensionsmyndigheten arbetar vi med Continuous Delivery, automatiserad testning och automatiserad konfigurationshantering. Vi har som ambition att automatisera vårt arbete redan från början för att undvika att behöva göra samma sak mer än en gång. Allt i linje med DevOps.

I ditt uppdrag kommer du att ingå i ett utav våra agila team som tillhandahåller en modern och stabil plattform för våra utvecklingsteam. I ansvarsområdet ingår att implementera, uppgradera eller vidareutveckla gemensamma ramverk, verktyg och plattformar. Teamet ansvarar även för drift, användarsupport och utbildning.

Du kommer till exempel att arbeta med:
• Konfiguration och automatisering av plattformens olika produkter
• Intern teknisk support till användare av verktygen
• Utveckling av integrationer för Continuous Delivery
Teamet gillar att hitta enkla lösningar på komplexa problem, är nyfiket på ny teknik och nya arbetssätt och gillar att förbättra vardagen för sina kollegor. Du får många kunniga medarbetare som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenheter och vi jobbar aktivt med kompetensspridning.
Teamet har ansvar för följande produkter:
• Jenkins, Artifactory / Xray, SonarQube
• Mattermost, Jira, Bitbucket och Confluence
• Elastic Stack, Grafana
Under 2021 kommer teamet att växa och då även ta över ansvaret för:
• Prometheus, Check_mk / Nagios, Syslog och Automic

Förutom ovanstående så arbetar vi även med följande tekniker eller system:
• RHEL
• Puppet / Ansible
• Bash / Python / Java / Groovy
• Git
• Docker / OpenShift / Kubernetes
• MySQL / PostgreSQL

Läs Mer

4 st testare med erfarenhet av testautomatisering till Tillväxtverket

Vi söker nu 4 st testare med erfarenhet av testautomatisering till Tillväxtverket, primärt för tester rörande det egenutvecklade systemet NYPS byggt i Java. Som testare kommer du få stöd av en testcoach.

Uppdraget omfattar:
Tillväxtverket är mitt uppe i utveckling av stöd för korttidsarbete där vi vill utveckla deras förmåga till test och testautomatisering. Strategiskt jobbar de tillsammans för att ständigt förbättra tekniker, arbetssätt och metoder. Deras system är integrerade med interna och externa gränssnitt, vilket ökar komplexiteten i deras testfall.
Tillväxtverket ser att testautomatisering är en ytterst viktig möjliggörare för att de ska kunna leverera och hålla sina deadlines. Du kommer att arbeta i ett tvärfunktionellt team. De tar ett gemensamt ansvar för förvaltning, nyutveckling och planering, där de försöker arbeta inom en DevOps context. 

Uppdraget omfattar
-Granska krav och teknisk design, dvs kommer dessa uppnå en bra kvalitet och att den tekniska lösningen är testbar
-Ge information på relevant testdata, men även skapa sådant själv
-Skriva testspecifikationer och relevanta testfall, samt utföra testfall vilket kan innehålla:
-Utveckla och underhålla automatiska tester, skrivna med hjälp av API testverktyg
-Exekvera olika typer av manuella och semi-automatiska tester
-Statisk kodanalys
-Utforskande testning och proaktivt felsökande
-Utföra tester på enskilda user stories, integrationstester, funktionstester, systemtester, acceptanstester och regressionstester
-Samarbeta med andra testresurser, i andra system
-Sammanställa testresultat och rapportera
-Arbeta nära utvecklare och andra testare, på ett prestigelöst sätt
-Vara med och utveckla arbetssättet i teamet

Kunden ställer stora krav på att konsulten själv ska ha utfört och haft motsvarande ansvar i liknande projekt med testautomatisering, samt till stor del lyckats med dessa uppdrag.

Läs Mer

5 BI Utvecklare Oracle till Tillväxtverket

Vi söker nu 5 BI Utvecklare Oracle till Tillväxtverket

Uppdraget omfattar:
Med anledning av covid-19 har Tillväxtverket fått regeringsuppdraget kring stöd för korttidspermittering och öppnade upp ansökningstjänsten för detta den 7 April. Sedan dess har vi utvecklat ett systemstöd i vårt ärendehanteringssystem Nyps. Med regeringens nya direktiv och ett utökat förtroende i ett förlängt uppdrag för 2021 har Tillväxtverket nu ett stort behov av förstärkning av personal och behöver hjälp med nedanstående kompetenser för IT Utveckling. Uppdraget innebär att arbeta inom området Business Intelligence i samarbete med nuvarande team med 4 BI utvecklare i syfte att avlasta teamet som idag arbetar med korttidsuppdraget och till det närliggande delar.

Följande kompetensbehov finns för BI – utveckling:
• BI utvecklare Oracle – 5 personer

Kompetens som efterfrågas är:
• Erfarenhet av arbete Business intelligence på senior nivå
• Erfarenhet av Data Warehouse verktyg som OWB/ODI eller liknande
• Erfarenhet av rapportframsställningsverktyg som Dimensional Insight Diver, Birt (Magellan), Crystal Report, Qlickview, eller liknande

I huvudsak drivs arbetet hemifrån på distans under covid 19 krisen.
Startdatum senast den 11/1 2021

Läs Mer

Uppdrag genomförande av förstudie ”Film och streaming inom Haninge kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag av genomförande av förstudie ”Film och streaming inom Haninge kommun”

Uppdraget omfattar:

BAKGRUND:
Tack vare teknikutveckling så använder nästan alla svenskar internet (även om det finns grupper som lever i ett digitalt utanförskap). Genom enklare metoder, verktyg och distributionsmöjligheter har film blivit ett vanligt och populärt format för att kommunicera med olika målgrupper på internet.
Haninges verksamheter i kommunen utrycker ett ökat behov av att kommunicera med olika målgrupper genom film t ex vill man livestreama och eftersända diverse kulturevenemang, föreläsningar, nå ut med kampanjfilmer för t ex besöksnäringen, instruktionsfilmer för internt och externt bruk eller samhällsinformation för sociala medier eller våra webbplatser.
De olika verksamheterna inom olika områden eftersöker stöd från kommunens kommunikationsenhet hur de kan hjälpa dem med produktion, lagring och distribution.
Samtidigt ställer kommunens målgrupper (t ex kommunens invånare och företag) krav på att de ska tillhandahålla innehåll som ska vara kvalitativt, intressant och tillgänglighet. Därtill finns det, upphandlingstekniska, juridiska, säkerhetsmässiga, grafiska och tekniska krav som de i kommunen eller som lagstiftaren ställer på verksamheten och som de behöver leva upp till.

Haninge kommun eftersöker gemensamma lösningar och har behov av styrning, ledning och stöd för deras verksamheter genom t ex interna riktlinjer, uppstyrd process och verktyg för att maximera nyttan och effektiviteten i de lösningar de ska tillhandahålla.

Idag har kommunen en hel del filmer och ett antal ”lösningar” som används t ex så läggs en stor del av kommunens filmer upp på Youtube (både interna och externa då kommunen inte har en egen streaming tjänst), Facebook och Instagram. I Kommunfullmäktigesalen finns utrustning som används för att filma och live-streama, eftersända och lagra kommunfullmäktigemöten. Det finns även olika typer av online-utbildningar på plattformar som används för intern bruk.

UPPDRAGET:
Uppdraget syftar att identifiera ett kommungemensamt, ändamålsenligt och effektivt sätt att producera, distribuera, och lagra film. Det handlar om olika lösningar, riktlinjer och processer för att tillgodo se målgruppernas (interna som externa) behov av innehåll i rörligt format och som kommunikationsenheten kan styra och stödja verksamheten med.

MÅL
Uppdraget ska leverera en förstudierapport i form av ett beslutsunderlag med följande innehåll:
• Nuläge för kommunen (vad finns för behov och vad behöver vi samordna)
• Omvärldsbevakning (goda föredömen)
• Alternativa förslag till lösning (inkl kostnadsestimat och resursåtgång för införande och förvaltning)
• Rekommenderad lösning

LEVERANS
Uppdraget avslutas i samband med att förstudierapporten överlämnas och föredras för kommunen.

OMFATTNING:
Uppdraget förväntas starta i mitten av december 2020 och avslutas i mitten av februari 2021.
Uppdraget beräknas till 150-200 h och genomförs på plats i kommunhuset och eller på distans. Eventuella workshoppar eller möten med verksamheten sker företrädesvis via teams med hänsyn till smittspridning under pandemin.

FÖRUTSÄTTNINGAR:
– Konsulten ska arbeta enligt den metodik, modell och med de verktyg som kommunen fastställer.
– Konsulten ska lägesrapportera i av kommunen angivet verktyg i syfte att möjliggöra uppföljning och styrning.
– Konsulten ska ge beställaren tillräckligt underlag för god granskning och rimlighetsbedömning av fakturerad tid.
– Konsulten ska säkerställa tillgång till egen dator och mobiltelefon under uppdraget.
– Konsulten ska säkerställa möjlighet att genom digital identifiering (ex. Bank-ID, e-legitimation, SMS) kunna logga in till den av kommunen tillhandahållna inloggningsportalen.

Läs Mer

Systemspecialist för Microsoft Teams och Power plattformen till Tillväxtverket

Vi söker nu en Systemspecialist för Microsoft Teams och Power plattformen till Tillväxtverket.

Uppdraget omfattar:
Tillväxtverket genomför ett flertal insatser där man använder sig av Microsoft Teams/Skype till att hantera digitala möten.
I och med att de kommer ta bort Skype och ersätta med Teams, önskar de därför konsulthjälp som kan svara på deras tekniska frågor i samband med att de trycker på knappen för att växla över till Teams.
Vidare behöver Tillväxtverket hjälp med utveckling av offbording processen av användare. De vill automatisera det på lämplig sätt och funderar på att använda Power Automate om det är lämplig.

Uppdraget innebär:
– att man skall ha god kunskap i Teams och Skype för att kunna bistå i arbete med avstängningen av Skype.
– att man skall ha goda kunskaper i Power automate och automatisering av processer.

Uppdraget varierar i omfattning, 0 %- till 20%, är uppskattade till ca 15 timmar
Insatser kan ske periodvist under avtalet tid.

Uppdraget kommer att genomföras digital eftersom ansvariga inom området sitter i Malmö och Östersund.

Läs Mer

Scrum master och teamledare till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Scrum master och teamledare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Gruppen Förmånshantering 1 har flera utvecklingsteam. Den är en av flera grupper på enheten för systemutveckling och finns på IT-avdelningen. Mycket av gruppens systemutveckling kretsar kring helautomatiserad ärendehantering och systemstöd åt myndighetens 800 handläggare. Funktionen är mycket central på Pensionsmyndigheten och i förlängningen till för miljontals svenskar.

Systemen byggs huvudsakligen i Java och med mycket open source. Verktyg och metodik för systemutvecklingen skulle man känna igen från många andra systemutvecklingsorganisationer. Samtidigt är kraven höga på kvalitet, förändringskontroll och dataskydd. Granskning sker återkommande både av myndighetens internrevisorer och av Riksrevisionen.

Du leder ett eller ett par utvecklingsteam. Du deltar i systemutveckling om du har de kunskaperna, eller tar annars uppgifter inom gruppens övergripande ledning och förbättring.

Pensionsmyndigheten har ett pågående införande at SAFe som ramverk för det storskaliga agila arbetet. Ditt uppdrag ställer stora krav på erfarenhet och förmåga att leda systemutveckling med agilitet, lean och DevOps. Du leder arbetet inom fastslagna agila ramar, och har samtidigt stor egen frihet under ansvar att bäst tillämpa agil process och metodik för produktivitet, kvalitativa leveranser och trivsel. Du gör det som kulturbärare med det agila manifestet i fickan, så att teamets resa alltid pågår.

Läs Mer

Projektledare för implementering av schemaläggningsmodulen i TimeEdit till Karolinska Institutet

Vi söker nu en Projektledare för implementering av schemaläggningsmodulen i TimeEdit till Karolinska Institutet.

Vi behöver en erfaren och van projektledare för implementering av schemaläggningsmodulen i TimeEdit för hela KIs verksamhet på bästa sätt. Det ingår även att utreda och ev implementera en integration från TimeEdit till Canvas (KIs lärplattform).

Målet är att alla studenter samt KIs personal ska kunna hämta/få ett personligt alltid uppdaterat digitalt schema. Ett väl genomfört verksamhetsprojekt ska underlätta övergången så att KIs studenter och medarbetare har de bästa möjliga förutsättningar för övergång till digitala scheman via TimeEdit för i första hand alla kurser på grund och avancerad nivå. Övergången från hur scheman presenteras idag, beroende på kurs och utbildning, till en KI gemensam sammanhållen struktur för digitala scheman för studenter och personal via TimeEdit är resurskrävande och kommer att påverka personal och studenter på KI.

Projektet ska ledas av en extern projektledare. Projektets tekniska del med integrationer från Ladok har redan pågått 9 månader med teknisk projektledare. Projektledaren kommer att ledas i sitt arbete av ordförande i styrgruppen.

Läs Mer

Klienttekniker livscykelhantering till Region Västmanland

Vi söker nu en Klienttekniker livscykelhantering till Region Västmanland.

Uppdraget omfattar:
Region Västmanlands hantering av IT-arbetsplats hanteras av förvaltningen för digitaliseringsstöd. Klienthantering, mallning, livscykelhantering etc sker via upphandlat klientavtal och i perioder behöver regionen avropa stöd i samband med dessa aktiviteter. Nuvarande klientavtal och avtal för MFP ligger ute på upphandling och regionen vill i avvaktan på dessa säkerställa kompetensstöd för aktiviteter ovan under Q1 2021.

Regionen söker därför en leverantör som kan förse dem med klienttekniker under perioden 2021-01-04–2021-03-31. Omfattningen beräknas till ca 200h/vecka.
På årsbasis byter ca 4-5 tekniker 2200 datorer och 500 skrivare på 130 olika platser i länet. Regionen bistår med kortare utbildning/introduktion gällande uppdraget.

Läs Mer