Category

Data/IT

IT-Säkerhetstekniker till Karolinska Institutet

Vi söker nu en IT-Säkerhetstekniker till Karolinska Institutet.

Konsulten skall jobba i Karolinska Institutets IT-Säkerhetsgrupp med Security Operations uppgifter, såsom;
– monitorering,
– övervakning,
– logganalys,
– IT-säkerhetsincidenthantering,
– threat hunting,
– intrångsdetektering,
– konfiguration av säkerhetskomponenter i KIs infrastruktur.

Genomföra löpande underhåll (uppgraderingar, injusteringar, kompletteringar) och förbättringsåtgärder i befintliga säkerhetskomponenter för att säkerställa att myndigheten har bästa förutsättningar för att upptäcka, identifiera, förhindra och åtgärda IT-säkerhetsincidenter och cyberattacker mot informationssystem hos myndigheten. Bidra till utveckling och uppdatering av ”use cases” i säkerhetsgruppen för att kunna lösa gruppens uppgift.

Läs Mer

Databasutvecklare med erfarenhet av .Net/C#

Vi söker nu en Databasutvecklare med erfarenhet av .Net/C# till vår kund.

Uppdraget omfattar:
Vi söker primärt en databasapplikationsutvecklare med viss kapacitet att också kunna stötta .NET-baserat utvecklingsarbete samt förvaltning vid eventuella behov. Personen vi söker kommer att jobba i ett kompetensteam där utveckling initialt sker för ett projekt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
 Konfigurera och vidareutveckla kundens affärssystem:
o Design, specifikation, kodning samt enhetstest
o Visual Studio, Azure DevOps, GIT, TFVC, Jira, Confluence
o Analys av ny funktion/process/version inklusive systemkrav
o Utveckling av kod alternativt konfigurering av system

Kompetens och färdigheter:
 Applikationsutveckling
 Databasutveckling med t-sql
 Windows Server
 Internet Information Services
 SQL Server
 Azure DevOps
 Jenkins
 Liquibase

Läs Mer

Interimsförvaltningsledare för centralt webbsystem till Karolinska Institutet

Vi söker en driven förvaltningsledare IT med tekniskt intresse, erfarenhet av systemförvaltning i en ledande roll, och att förvalta etablerade objekt och bygga upp nya. Du kommer ansvara för IT leveransen och leda det IT-relaterade arbetet tillsammans med förvaltningsledare verksamhet.

Som förvaltningsledare har du det övergripande ansvaret för att leda och ansvara för, i första hand, förvaltningsobjektet Centrala Webbsystem och dess aktiviteter. Andra objekt kan tillkomma.

Vi arbetar enligt PM3 och dina arbetsuppgifter kommer att bestå av styrning, planering och uppföljning, rapportering, budgetarbete, utarbeta förvaltningsplaner, och koordinera och administrera förvaltningsaktiviteter (ofta iterativt) samt driva förändringsarbete.

Du är serviceinriktad och ansvarstagande med egen drivkraft. Du tänker affärsmässigt när det gäller leverans, kvalité och ekonomi. Du har ett proaktivt förhållningssätt med kärnverksamheten i fokus, och har mycket god förmåga till samverkan. Du behöver vara kommunikativ, tydlig, och samtidigt ha lätt för att få med dig folk.

Självklart ser vi också att du kan och vill bidra till att stärka gruppen med just dina erfarenheter, kunskaper och förmågor så att vi tillsammans utvecklas och blir bättre på det vi gör.

Läs Mer

Utvecklare Hybris

Till vår kund söker vi nu duktiga Hybris back-end/fullstack utvecklare. Konsulterna kommer ingå i ett befintligt projekt som bygger vidare på en komplex e-handelsplattform.
Startdatum och omfattning är flexibelt.

Läs Mer

Interimskonsult förvaltningsledare IT till Karolinska Institutet

Vi söker en driven förvaltningsledare IT med tekniskt intresse, erfarenhet av systemförvaltning i en ledande roll och att förvalta etablerade objekt och bygga upp nya.
Du kommer ansvara för IT leveransen och leda det IT-relaterade arbetet tillsammans med förvaltningsledare verksamhet.

Vi arbetar enligt PM3 och dina arbetsuppgifter kommer att bestå av styrning, planering och uppföljning, rapportering, budgetarbete, utarbeta förvaltningsplaner, och koordinera och administrera förvaltningsaktiviteter (ofta iterativt) samt driva förändringsarbete. Inledningsvis ska du ta ett övergripande ansvar för objekt kopplat till vår kärnverksamhet för utbildning.

Du är serviceinriktad och ansvarstagande med egen drivkraft. Du tänker affärsmässigt när det gäller leverans, kvalité och ekonomi. Du har ett proaktivt förhållningssätt med kärnverksamheten i fokus, och har mycket god förmåga till samverkan. Du behöver vara kommunikativ, tydlig, och samtidigt ha lätt för att få med dig folk.

Självklart ser vi också att du kan och vill bidra till att stärka gruppen med just dina erfarenheter, kunskaper och förmågor så att vi tillsammans utvecklas och blir bättre på det vi gör.

Läs Mer

Installation och drift av virtuell server till Karolinska Institutet

Vi söker nu en konsult för installation och drift av virtuell server till Karolinska Institutet.

Uppdraget innebär:
Drift av en webbserver, installation och övervakning av mjukvaran (se nedan). Support och hjälp med dessa.

* PHP 7.0+
* MySQL
* Apache/Nginx (här ska det också aktiveras ett par moduler)
* Sätta upp en webbplats (foms.hempsykologi.se)
* Ge oss SSH access (user+pass)
* Installation av SSL-certifikat

Efter stötinsatsen i början (installation av mjukvara, certifikat etc), som beräknas omfatta ca 16 timmar, utgörs uppdraget av uppdateringar av programvara/certifikat vid behov samt ev. support till vår appkonsult om justeringar av programvara krävs. Det löpande underhållet uppskattas omfatta ca 20 timmar per år men kan komma att variera.

Läs Mer

Agil coach – ledning och styrning till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Agil coach – ledning och styrning till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
På Pensionsmyndigheten pågår en agil transformation inspirerad av SAFe. Myndighetens första agila releasetåg startades i januari och fler kommer att startas under hösten. För att öka bandbredden och stärka kompetensen kring området agil skalning behöver myndigheten under en period konsultstöd. Vi ser gärna att konsulten har praktisk erfarenhet av stora agila transformationer. Tanken är att konsulten ska samarbeta med myndighetens agila coacher och övriga medarbetare som är involverade i förändringsarbetet och agera mentor för dem.

Läs Mer

Specialist – Camunda Community Edition och Enterprise Edition Camunda till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Specialist – Camunda Community Edition och Enterprise Edition Camunda till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten står inför en rad av förändringar och en stor del av dessa är en direkt konsekvens av departementspromemoriorna ”Översyn av grundskyddet för pensionärer” (Ds 2018:8) och ”Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem” (Ds 2019:2).

Under hösten 2018 har ett antal analyser gjorts som sammantaget pekar på att de förmånssystem som Pensionsmyndighetens verksamhet vilar på kommer att behöva förändras för att vara ändamålsenliga i förhållande till kommande förändringar med avseende på lagar och regelverk. Dagens IT-system möter inte framtida krav och PM behöver från och med år 2021 en alternativ lösning. Efter analys har slutsatsen varit att man bör gå vidare med att etablera nya förmånssystem för att möta upp den nya kravbilden.

Syftet med programmet är:
* På kort och medellång sikt klara av att möta de nya kraven från pensionsöverenskommelsen, grundskyddsutredningen mm
* På kort sikt lösa problemet med att de nuvarande systemen för ålderspensionen inte går att förändra inför kommande lagförslag
* På medellång till lång sikt skapa en effektivare verksamhet både vad gäller kostnader och tid
* På kort och lång sikt sänka komplexiteten i systemen för att göra dessa förändrings och förvaltningsbara över tiden.

De nya lösningarna kommer att baseras på mikrotjänstarkitekturen där design, implementering och optimering av affärsprocesser kommer att vara en av framgångsfaktorerna.

Läs Mer

Data Governance SME

We are now looking for a Data Governance SME to our Business Partner, for assignment at end customer Telia.

Description:
The Data Governance (DG) SME is a critical role within the BI & Analytics domain to ensure Data within the domain is trustworthy, compliant and secure.

The position will focus on establishing Data Governance Framewok and ensuring adherence to the framework for data policies, standards and practices, both at the department and Business and Functional areas level, to achieve the required level of consistency, quality and protection to meet overall business needs.
The DG SME is a senior profile who has worked in multiple DG engagements in complex enterprises.

The DG SME will need to work with:
Data trustees – Stewards, Information and Business Architects, Power BAsSource Systems SMEs
1. Legal & Security SPOCs
2. Enterprise Information Mgmt team
3. Define an organization structure needed to support Data Governance
4. Define data policies for different data types (Eg. GDPR restrcitions)
5. Put requirements on how data is stored, processed, maintained and accessed.
6. Ensure fitment for purpose (of a Use Case)
7. Ensure ownership of all data within the domain
8. Ensure mechanisms for secure access to sensitive data and information assets.

Läs Mer

Senior front-end utvecklare Android/Kotlin

Till vår kund söker vi en senior front-end Androidutvecklare.

De kompetenser som efterfrågas är:

– Gedigen erfarenhet inom apputveckling för Android.
– Har kunskaper i Kotlin-programmering
– Erfarenhet av RxJava2
– Har flytande kunskaper i svenska och engelska

– Meriterande med erfarenheter av Google maps, Mapbox, Gitflow

OBS! Flexibelt kring startdag, kunden kan tänka sig start 1 juli alternativt strödagar under juli för överlämning från befintlig resurs för att sedan ha en “riktig” start i början av augusti efter semestrarna.

Läs Mer