Category

Data/IT

Project Manager

We are now looking for a Project Manager to end customer Telia.

Description:
We are looking for a project manager who can help Telia in one of their projects within their transformation program (Massmarket).

The project is called Business Readiness – which is a project that supports the roll out of Massmarket.
There is a process defined within Business Readiness, i.e. how the program will hand-over functionality to the line organization, e.g. customer service. There are also appointed leads within receiving departments.

Läs Mer

Requirements Analyst within product development

We are currently looking for a Requirements Analyst within product development, in the CCP clearing and settlement domain.

You will be working on a project with the objective to deliver a fully-fledged clearing and settlement system solution for an international clearinghouse. You will be working as part of a project team, reporting directly to the project manager, driving the creation and validation of business requirements and system design for key elements of the new platform in close cooperation with the project team and stakeholders from the business and technology. Key project members are located in Stockholm, however the team is spread out in Stockholm, London and Vilnius. The project manager is located in London.

You will be working with creation of the business requirements and system/business design for the new clearing and settlement platform as well as support project management in project planning and execution.

You will need extensive knowledge in products, processes and market practice for derivatives and central counterparty clearing with focus on
• trade & position management,
• clearing models & accounts,
• collateral management and settlement of cash and securities.

Knowledge of different risk models and risk analysis is a plus but not a requirement.
You are driven, have good problem solving skills and communication skills in addition to excellent written and spoken English. You don´t need to know Swedish.
We expect you to have higher, relevant education

Läs Mer

Driftstekniker/Sysadmin Linux till Karolinska Institutet

Vi söker nu en Driftstekniker/Sysadmin Linux till Karolinska Institutet.

Uppdraget innebär att:
– Regelbundet ha koll i ärendehanteringssystemet Jira för i första hand Linuxservrar relaterade till beställningar och incidenter.
– Ronda serverhallen.
– Läsa av Linux mailbox (drift@meb.ki.se) för larm, loggar, backuper från servrar och system.
– Läsa av Check-MK (Zenoss) övervakningssystem för syslog, diskfyllnader, system load på servrar.
– Windows servrar. Incidenthantering. Daglig drift och övervakning via Scom.

Läs Mer

MS Dynamics konsult, konfiguration och utveckling – AKUT

Till vår kund söker vi nu en duktig MS Dynamics konsult. Konsulten kommer ingå i kundens CRM-team och arbeta med konfiguration och utveckling. De har Dynamics 2015 och kör on prem. Mycket fokus kommer att ligga på att optimera flöden och integrationer. Kunden har fler projekt på gång så det är stor sannolikhet att uppdraget blir förlängt.

Läs Mer

Utvecklare inom kortbetalning TRY/HIRE

Detta är ett Try/Hire-upplägg där uppdraget efter 6 månader övergår i en fast anställning om både kund och konsult är överens.

Kunden är en världsledande leverantör inom tank- och betalautomatsystem för drivmedelsanläggningar. De tillhandahåller och installerar tankapparatur, pumpar, sälj- och övervakningssystem med ett helhetsåtagande inklusive service. Verksamheten finns i alla nordiska länder och även i stora delar av Europa.

Vi söker nu 3 st utvecklare som skall jobba i de webbaserade applikationerna SDA Station Device Administration och EBBA Epsilon Basic Business Administration som är webbaserade och hanterar datasynkning och kommunikation med stationer.

Kunden är ett produktbolag med få men stora kunder som de arbetat med under många år. De och kunderna arbetar tätt tillsammans för att utveckla leveransen till slutkunden. Det senaste exemplet är möjligheten att betala sin tankning eller tvätt genom mobilen som vissa kedjor erbjuder. Som medarbetare arbetar man alltså nära kunden och blir ofta inblandad i allt ifrån sälj till service genom att bl.a. stötta våra säljare och tekniker som installerar och reparerar på fält. Eftersom man ansvarar för flera domäner inom teamet finns det möjligheter till utveckling under lång tid där man som utvecklare kan lära sig flera produkter. Man är med i projektens alla faser; förstudie, utveckling, test, support och underhåll.

Idag är de ett 10-tal medarbetare i utvecklingsteamet i Bromma och behöver utöka detta för att möta kundernas växande behov/önskemål.
Teamet är ett erfaret, vänligt och sammanhållet tekniktungt team som utvecklar flera mjukvaruprodukter:
• SDA Station Device Administration och EBBA Epsilon Basic Business Administration: Webbaserade applikationer som hanterar datasynkning och kommunikation med stationer
• Epsilon site controller (koordinerar funktioner på tankstationen såsom pumpar, nivåmätning, betalterminaler, biltvättar, prisskyltar och kassasystem m.m.) och NC3 NordicCard3 betalterminal
(hanterar kort- och cashbetalningar för bränsle och biltvättar).

Önskemålet är:
– en profil som kan börja med SDA och EBBA,
– en som kan ta vissa delar i Epsilon samt
– en som kan arbeta med NC3.

Väldigt mycket handlar om attityd eftersom det är ett litet tight gäng som arbetar nära varandra. Eget driv, intresse av att lära och orädd för att pröva sig fram inom okänd mark är naturligtvis viktigt. Då det är mycket kontakt med utvecklingsteamet i Florens samt Finland är kunskaper i Engelska ett måste.

Den mesta koden är skriven i C#, en hel del fortfarande i C++. Man behöver kunna MS SQL Server och vi använder Visual Studio.
Produkterna SDA och EBBA är webb-baserade applikationer och tekniken vi använder består av ASP.NET WebForms & MVC, Web API, Ajax, Javascript, Html, CSS, jQuery, jQuery UI, EntityFramework och Azure.
För arbete inom NC3 är naturligtvis erfarenhet av kortbetalnings-branschen ett starkt plus.

Kunden arbetar agilt med daily builds, automatiserade byggen för kontinuerliga leveranser. För versions- och konfigurationshantering används TFS.

Läs Mer

Databasutvecklare/-arkitekt MS SQL – bråttom! -Offert skickad till kund.

Vi söker nu en Databasutvecklare/-arkitekt MS SQL till slutkund Telia.

Telia är i behov av en konsult som kan förstärka teamet när det gäller utveckling och förvaltning av vår tjänsteplattform Telia ACE med fokus på databasutveckling.

Arbetsuppgifter:
Utveckling inkl arkitekturfrågor, underhåll, förvaltning med fokus på tjänstens centrala databas i SQLServer. I förvaltningen ingår stöd med avancerad support i utredningar ofta i samarbete med kollegor.

Specialistkunskaper krävs inom:
• Systemarkitektur och databasdesign
• MS SQL Server informationsmodeller, databasdesign, utveckling, management, optimering mm
• Transact SQL
• Change-management och versionshantering av databaser i en produkts/tjänsts livscykel
• Automatisering av config/deployment/upgrades av databaser i utveckling/produktion
• Prestandaoptimering

Goda kunskaper förväntas om:
• Windows och Linux OS-miljöer
• Test-automatisering
• Versionshantering

Meriterande är erfarenhet/kunskap om:
• Sybase/Solaris
• Erlang utvecklingsspråk
• Docker
• Design och utveckling av microservices

Inom utvecklingsteamet kring Telia ACE arbetar vi agilt och kör scrum. Har du erfarenheter som kan bidra inom detta område så är det också välkommet.

Allmänt:
Du…
… behärskar engelska och svenska flytande i tal och skrift.
… är duktig på att sätta dig in i nya domäner och databas-tillämpningar.
… är noggrann och ansvarstagande.
… bor helst i Uppsala eller dess närhet.

Läs Mer

Teknisk specialist/utvecklare inom C/C++ och SIP – Offert skickad till kund.

Vi söker nu en Teknisk Specialist inom C/C++ och SIP/VoIP till slutkund Telia, med placering Uppsala.

Beskrivning:
Telia söker en medarbetare/konsult som kan förstärka teamet när det gäller förvaltning, integration, och utveckling av olika telefonilösningar för vår tjänsteplattform CallGuide/ACE.
Kompetensprofil: C/C++, SIP/VoIP-utvecklare inom talsvar, utveckling och förvaltning.

Varje kandidat skall innan offerering fylla i matrisen kopplad till uppdraget. Se bifogad fil under bifogade dokument.

Arbetsuppgifter:
Utveckling, underhåll, förvaltning med fokus på talsvarslösning och telefoni. I förvaltningen ingår stöd med avancerad support i utredningar ofta i samarbete med kollegor, underleverantörer, samarbetspartners.

Specialistkunskaper krävs inom:
• C/C++ programmering
• SIP, VoIP (kunna läsa och tillämpa RFC’er vid felsökning, utveckling…)

Goda kunskaper förväntas om:
• Windows OS-miljöer – kunna installera, konfigurera mm vid behov

Meriterande är erfarenhet/kunskap om:
• Olika telefonilösningar och integrationer med telefoni.
• Dialogic HMP – detta värderar vi högt. Har du dessutom erfarenhet av att programmera mot Dialogic API’er är det ett stort plus.
• Erfarenhet av att bygga tjänstelösningar dito.

Ej nödvändigt för förvaltning av nuvarande talsvar (men bra kompetens generellt i teamet och för framtiden):
o Scriptspråk som t ex Perl, Shellscript etc.
o Kunskaper om TCP/IP nätverk och routing.
o Kunskaper om test och testautomatisering
o Linux
o SQL generellt och MS SQL Server

Inom teamet har vi börjat arbeta agilt och prövar lite olika arbetssätt som scrum/kanban. Har du erfarenheter som kan bidra inom detta område så är det välkommet.

Allmänt:
Du behärskar engelska och svenska flytande i tal och skrift.

Läs Mer

Utvecklingsteam digital utveckling till Program inom Samhällsbyggnadskontoret till Norrköpings kommun

Norrköpingskommun har ett stort fokus på digital transformation och har för att driva detta skapat en kraftfull central Digitaliseringsavdelning med uppdraget att stödja, stimulera, samordna och styra den digitala utvecklingen. Digitaliseringsavdelningen har sedan 2018 även ett större engagemang i tidiga faser för att sedan lämna över driftsansvaret till respektive verksamheter och stödfunktioner. Varje kontor/verksamhet inom Kommunen har ett eget digitaliseringsprogram där mål och handlingsplaner för verksamhetens digitalisering finns beskrivna och angivna. Inom varje program finns ett stort antal aktiviteter av skiftande karaktär och omfattning. Programmet för digital utveckling inom Samhällsbyggnadskontoret är ett program med högt tempo och höga ambitioner.

Det omfattar samtliga verksamheter inom kontoret och i programmet ingår bland mycket annat smart byggande, drift av staden (t.ex. skottning, sandning, gräsklippning mm), trafikplanering (sensorer) och visualisering/3D-utveckling för att sträva efter en tydlig demokratisk process. Vidare ingår även smarta e-tjänster (ex smidiga bygglovsansökningar), automatiseringar/robotisering av ekonomiflöden och andra ärendeflöden samt eventuella digitala hjälpmedel för ex livsmedelsinspektörer på fältet. Till detta hör också att Norrköping planerar många nya bostadsområden med äldreboenden och skolor där man vill ta tillvara ett Smart City koncept. Programmet är inte i första hand ett IT-projekt utan inriktat mot verksamheten och på verksamhetens digitala utveckling. Detta avrop syftar till att bidra med resurs och kompetens till dessa aktiviteter genom att avropa ett förändringsteam som ska möta upp denna utmaning.

De roller vi söker är: – 1 programledare – flera projektledare ROLLERNA: Som programledare ansvaras för helheten, leverans och resultat för det program som man ansvarar för. Som programledare förväntas man också bidra med sin expertis inom området i teamet i stort. Som projektledare ansvarar man för helhetsleveransen av de projekt och aktiviteter man tilldelats.

OMFATTNING: Arbetets omfattning kan variera mellan 50 och 100% under uppdragstiden. Alla aktiviteter som kommer ingå i uppdraget kan inte specificeras på förhand utan kommer att avgöras av det specifika digitaliseringsprogrammets handlingsplan. Det är därför av vikt att ev byte av konsulter ska kunna ske för att säkerställa rätt kompetens i varje projekt. Detta måste överenskommas om av parterna. Den enskilda konsulten, enskild aktivitet eller uppdraget i sin helhet kan sägas upp med 1 månads uppsägningstid. Uppdraget sträcker sig till 2021-04-30 med option på förlängning ytterligare 1 år efter sista datum. Arbete ska företrädesvis ske på plats hos kund men kan för arbetsuppgifter som lämpar sig för distansarbete även ske på annan ort.

EFTERFRÅGAD KOMPETENS OCH ERFARENHET: Kompetens och erfarenhet från storskalig digital samhällsutveckling inom såväl samhällsplanering, planeringsprocesser samt digitala samhällslösning – Erfarenhet från nationella eller internationella projekt inom digital samhällsutveckling inom begreppet Smart City – Erfarenhet från utvecklingsprojekt som berör förvaltningsverksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen – Insatt i Regeringens, Lantmäteriets och Boverkets nuvarande regelverk och framtidsvisioner – Insikt i plan o bygglagen – Kunskap om teknikutvecklingen inom området och vad som kan tillämpas i en kommun samt på vilket sätt.

Läs Mer

Drifttekniker Try/Hire

Vi söker nu en drifttekniker till vår kund i Norge med placering i Oslo.

Uppdraget omfattar:
Kunden är i en expansiv fas och vill därför anställa en drifttekniker till företaget. Vi söker dig som är genuint intresserade av teknik och vill vara en del av en stark professionell miljö. Detta är en unik möjlighet att delta i kundens spännande resa.

Arbetsuppgifter:
• Daglig drift och övervakning
• Ständigt uppgradera och förbättra dagens plattform
• Initiera, planera och genomföra förbättringar som bidrar till effektiv, säker och stabil drift
• Felsökning och eskalering
• Bidra till att optimera operativa processer
• Ge professionellt stöd och råd för utveckling

Kunden erbjuder:
• Ett varierat och utmanande läge
• Konkurrenskraftiga förhållanden
• Trevlig arbetsmiljö i ett spännande företag
• En professionellt stark miljö

Läs Mer

IT Säkerhetsspecialist

Vi söker nu en IT Säkerhetsspecialist med kompetensnivå 4.

Uppdraget omfattar: I rollen som IT-säkerhetsspecialist på på kundens SOC (Security Operations Center) arbetar du i ett team som tillsammans ansvarar för att skydda kundens nätverk och system, genom daglig uppföljning samt hantering av interna och externa projekt. Du arbetar med kunniga kollegor i din egen grupp samt andra delar av organisationen för att följa upp och integrera ny kunskap inom området både i nya och befintliga system.

I rollen som IT-säkerhetsspecialist kommer du primärt att arbeta med:
• Drift och underhåll av IT-system ur ett säkerhetsperspektiv
• Övervakning och förbättring av säkerheten i system och nätverk
• Vidareutveckling kundens SOC och SIEM-lösning
• Kontinuitetshantering
• Säkerhetsintegrationer
• Omvärldsbevakning
• Säkerhetsgranskningar

Ansvarsområden sträcker sig från övervakning av loggar, larm från IDS/IPS och andra säkerhetsverktyg till design av nya system och lösningar. En viktig del av arbetet är att förbättra de verktyg och processer som används för säkerhetsövervakningen.

Du har gärna erfarenhet av att ha arbetat inom drift och förvaltning av integrerade miljöer, incidenthantering och kontinuitetshantering. Du har god kommunikativ förmåga, både på svenska och engelska. Erfarenhet av säkerhetsstandards och ramverk är mycket meriterande. Du har en högskoleexamen eller motsvarande inom IT-säkerhet och några års erfarenhet av IT-säkerhetsarbete och har ett brinnande intresse för just säkerhet och kunskaper inom:

• Incidenthantering och uppföljning
• Logghantering, intrångsdetektering och trafikövervakning
• God förståelse inom nätverk, Windows och Linux
• Erfarenhet av säkerhetsprodukter som SIEM, IDS/IPS, proxy, etc.
• Kunskaper inom regex
• Scripting för generella ändamål i exempelvis Python, powershell eller bash är meriterande

Planerad start April

Läs Mer