Category

Data/IT

Teknisk implementation av deployprocess/DevOps

Vi söker nu en konsult till en implementation av deployprocess till vår kund.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Kravställa, specificera, införa och förvalta utvecklingsprocess i utvecklingsverktyg (Azure DevOps, Jira, Confluence, Zephyr, Git, TFS, Visual Studio, Toad, …)
– Mycket fokus på missionerande och utbildning av team, teammedlemmar
• Göra en teknisk design av tex en deploy-process i Windows resp Linux. I förkommande fall även implementera denna tekniska design – tex genom scriptkodning.
• Konfigurera utvecklingsverktyg
• Leda/delta i kravarbete och utveckling vid förändringar och nyutveckling (av nya verktyg eller nya versioner)
• Medverka vid utredning och arbeta fram lösningar vid incidenter
• Utvärdera nya verktyg
• Utbilda utvecklare i hur verktyg kan/ska användas
• Expert på systemets funktion (innebär att förstå IT utveckling och vilka verktyg som utvecklare behöver)
• Ta fram dokumentation – användardokumentation samt systemdokumentation

Läs Mer

Utvecklare med erfarenhet av Java och Javascript -Offert skickad till kund

Vi söker nu en fullstackutvecklare till vår samarbetspartner för uppdrag hos slutkund Telia i Uppsala

Uppdragsbeskrivning:
Vi söker dig som har arbetat med systemutveckling i minst 5 år, har en bakgrund med akademisk examen inom datavetenskap eller motsvarande och har jobbat med utveckling i Java och JavaScript i flera år.

Du är mer orienterad mot server/backend-utveckling än frontend/GUI. Du gillar problemlösning och drivs av att tillsammans med dina kollegor förbättra och utveckla våra arbetssätt.
Hos oss ska du uppleva att du stimuleras av dina arbetsuppgifter samt möjligheten att bredda och fördjupa din kompetens.

I det dagliga arbetet förväntas att du gör ditt bästa, jobbar för teamet, tar eget ansvar och letar kreativa lösningar.

Du behöver kunna kommunicera obehindrat, på svenska och engelska både skriftligt och muntligt samt att uppdraget är i Uppsala.

Kravspecifikation:
• Teknikorienterad som gillar att arbeta både individuellt och i team och har en genuin tro på att saker vi kan bygga tillsammans kan göra positiv skillnad i våra kunders vardag
• Nyfiken, kreativ, noggrann och lösningsorienterad

Läs Mer

Junior Robotutvecklare -Offert skickad till kund

Vi söker nu en Junior Robotutvecklare till vår samarbetspartner för uppdrag hos slutkund Telia i Uppsala.

Uppdragsbeskrivning:
Som robotutvecklare hos Telia jobbar du nära kunderna från start till mål.

Tillsammans med våra verksamhetskonsulter utgör du kärnan i varje kundprojekt där ni tillsammans säkerställer att våra projekt levereras professionellt och att våra kunder är nöjda med både resan och resultatet.

Du kommer att få den utbildning som krävs här hos oss men du bör har jobbat flera år inom området tidigare med någon av de vanligaste RPA-plattformarna.

Meriterande är om du jobbat med NICE APA-plattform och har jobbat som systemutvecklare några år.

Du kommer att kommunicera med intressenter både externt och internt varför obehindrad kommunikation i tal och skrift på svenska och engelska är ett krav.

Läs Mer

Testare till Pensionsmyndigheten i Luleå

Vi söker nu en Testare till Pensionsmyndigheten i Luleå.

Uppdraget omfattar:
Uppdraget innebär att förstärka leveransområde Förmånshantering (FH) Test inom Pensionsmyndigheten. FH ansvarar för förvaltning och vidare- och nyutveckling av de av myndighetens förmåner som ingår i NextGen.

Konsulten kommer ingå i något av våra förmånsteam, bestående av utvecklare, testare och med verksamhetsrepresentanter knutna till teamen. Teamen omfattar runt 7 personer har hög grad av självstyre varpå god samarbetsförmåga är extra viktigt.

Konsulterna bör gilla och vara vana vid att arbeta i tekniskt komplexa miljöer med beroenden både internt och externt. Vi arbetar i Linuxmiljöer och använder IntelliJ, GIT, SoapUI, Toad för Oracle och MySQL, Jira. Våra testare har egna miljöer som de konfigurerar/ansvarar för inkl. felsökning.

I arbetsuppgifterna ingår kravanalys, testanalys, skapande av testdata, skapa dokumentation oh testfall enligt SBE samt exekvering av testfall. För att arbetet ska utföras på ett kvalitetsmässigt sätt ingår även revidering av testfall, verifiering av GUI samt rapportering av eventuella fel och sammanställning av testresultat.

Vi jobbar agilt med krav, test & utveckling tätt tillsammans.

Läs Mer

Testare till Pensionsmyndigheten i Stockholm

Vi söker nu en Testare till Pensionsmyndigheten i Stockholm.

Uppdraget omfattar:
Uppdraget innebär att förstärka leveransområde Förmånshantering (FH) Test inom Pensionsmyndigheten. FH ansvarar för förvaltning och vidare- och nyutveckling av de av myndighetens förmåner som ingår i NextGen.
Konsulten kommer ingå i något av våra förmånsteam, bestående av utvecklare, testare och med verksamhetsrepresentanter knutna till teamen. Teamen omfattar runt 7 personer har hög grad av självstyre varpå god samarbetsförmåga är extra viktigt.

Konsulterna bör gilla och vara vana vid att arbeta i tekniskt komplexa miljöer med beroenden både internt och externt. Vi arbetar i Linuxmiljöer och använder IntelliJ, GIT, SoapUI, Toad för Oracle och MySQL, Jira. Våra testare har egna miljöer som de konfigurerar/ansvarar för inkl. felsökning.

I arbetsuppgifterna ingår kravanalys, testanalys, skapande av testdata, skapa dokumentation oh testfall enligt SBE samt exekvering av testfall. För att arbetet ska utföras på ett kvalitetsmässigt sätt ingår även revidering av testfall, verifiering av GUI samt rapportering av eventuella fel och sammanställning av testresultat

Vi jobbar agilt med krav, test & utveckling tätt tillsammans.

Läs Mer

SharePoint-uvecklare, lösningsförslag och estimat till Region Sörmland

Vi söker nu en SharePoint utvecklare till Region Sörmland

Vi söker en SharePoint-utvecklare till kundens SharePoint-kompetenscenter (SPCC).
SPCC:t har två beställningar från kunder där mer utredning samt framtagande av lösningsförslag samt estimat behövs innan det är möjligt att gå vidare med själva utvecklingen.

Det handlar om
* Förändringar i vår portal för beslutsstöd och rapportering, Boris
* Få till multifaktorsautentisering till regionens lösning för att lagra vårdbilagor som härrör utomregionalfakturering

Båda lösningarna är gjorda i SharePoint 2013.

Om kunden är nöjda med det genomförda arbetet finns det stora chanser till att få uppdraget att implementera förändringarna enligt de framtagna lösningsförslagen.

Läs Mer

Nätverksspecialist till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Nätverksspecialist till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten ska genomföra livscykeluppgradering av sin brandväggsinfrastruktur bestående av Juniper SRX och Checkpoint FW1.
Pensionsmyndigheten avser att genomföra uppgraderingen med stöd av specialistkonsult under en begränsad tid.

Konsulten ska i uppdraget installera, migrera, dokumentera samt utbilda och göra handover av lösningen till Pensionsmyndigheten personal.
Primärt är det kompetens på Checkpoint som aves, men det är fördelaktigt som konsulten har kompetens inom Juniper SRX.
Arbete sker i kombination av på plats tillsammans med Pensionsmyndigheten i Stockholm/Hornstull samt som fjärrarbete via dator tillgängliggjord av Pensionsmyndigheten.
Uppdraget tidplanernas och kalendersätts tillsammans med Teamlead för nätverksgruppen.

Läs Mer

Nätverksspecialist Cisco ISE till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Nätverksspecialist Cisco ISE till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten ska genomföra livscykeluppgradering av sin nätverksautentiseringslösning baserad på Cisco ACS, som kommer uppgraderas till Cisco ISE.
Pensionsmyndigheten avser att genomföra uppgraderingen med stöd av specialistkonsult under en begränsad tid.

Konsulten ska i uppdraget installera, migrera, dokumentera samt utbilda och göra handover av lösningen till Pensionsmyndigheten personal.
Arbete sker i kombination av på plats tillsammans med Pensionsmyndigheten i Stockholm/Hornstull samt som fjärrarbete via dator tillgängliggjord av Pensionsmyndigheten.
Uppdraget tidplanernas och kalendersätts tillsammans med Teamlead för nätverksgruppen.

Läs Mer

Projektledare för implementeringsprojekt inom datalagring till Karolinska Institutet

Vi söker nu en Projektledare för implementeringsprojekt inom datalagring till Karolinska Institutet.

Karolinska Institutet (KI) har fattat beslut om att ändra hur datalagring erbjuds till våra användare. KI har under föregående år investerat i och omarbetat tjänster och teknik för datalagring, en implementationsplan för önskade förändringar är framtagen och beslutad, denna skall nu realiseras i ett implementationsprojekt.

Inför implementationsprojektet söker vi nu en erfaren projektledare med kompetens inom datalagring, molntjänster samt har stor erfarenhet av implementationsprojekt.

Uppdraget avser projektledning av implementationsprojektet innefattande;
• Framtagande av projektplan
• Föredragande i styrgrupp
• Driva och följa upp projektplanens olika delar
• Tillse och äska resurser för projektets genomförande
• Kommunicera och förankra förändringen med verksamheten, i samarbete med interna resurser.
• Koordinera och följa upp arbete som görs åt projektet av andra delar av organisationen.

Projektets mål är att KI ska leverera moderna och flexibla tjänster för datahantering och datalagring vid KI i enlighet med den implementationsplan som finns och befintliga tjänster.

KI sätter stort värde på personlighet och söker en projektledare som är strukturerad, drivande och initiativkraftig, ser vad som behöver göras och på egen hand involverar de personer som behövs för att få arbetet utfört. Är en noggrann och ambitiös person som med trygg hand säkerställer och driver påbörjade projekt i mål. Social kompetens och lätt för att samarbeta värdesätts högt. Viktigt att vara lyhörd och ha lätt för att skapa relationer och därigenom kunna bygga nätverk samt kunna kombinera komplexitet med enkelhet.

Läs Mer

RPA utvecklare till Tillväxtverket

RPA utvecklare med kompetensnivå 4 till Tillväxtverket.

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att hantera det nya stödet för korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) som vänder sig till företag som är hårt drabbade av konsekvenserna av covid-19. Detta stöd har inte funnits tidigare och vi arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats för handläggning. Som en del av detta arbete automatiserar vi lämpliga delar av processen och använder oss i delar av robotiserad processautomatisering (RPA).

Om uppdraget

Konsulten ska vara en del av Tillväxtverkets RPA-teamet. Konsulten ska arbeta med att utveckla robotar genom plattformen UiPath men ska vara beredd att ta de arbetsuppgifter som för stunden krävs för att teamets arbetsflöde ska komma framåt. Teamet har en uttalad ambition att arbeta tvärfunktionellt och tillsammans. Tillväxtverkets RPA team består av en teamledare, en arkitekt, en produktägare, två interna RPA utvecklare och konsulter. Konsulten kommer främst arbeta med övriga utvecklare och produktägare. Vidare kommer konsult arbeta nära de personer som jobbar i den verksamheten som roboten är tänkt att stödja. Arbetet kommer innefatta alla steg från den initiala analysen om en process är lämplig att robotisera, utveckla roboten tillsammans med verksamhetskunniga personer samt ta hand om driftsatta robotar.

Uppdraget behöver starta snarast möjligen. Stationeringsort är Tillväxtverket på Västgötagatan i Stockholm, i huvudsak på plats men under covid-19 krisen på distans.

Läs Mer