Category

Data/IT

Specialist – Camunda Community Edition och Enterprise Edition Camunda till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Specialist – Camunda Community Edition och Enterprise Edition Camunda till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten står inför en rad av förändringar och en stor del av dessa är en direkt konsekvens av departementspromemoriorna ”Översyn av grundskyddet för pensionärer” (Ds 2018:8) och ”Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem” (Ds 2019:2).

Under hösten 2018 har ett antal analyser gjorts som sammantaget pekar på att de förmånssystem som Pensionsmyndighetens verksamhet vilar på kommer att behöva förändras för att vara ändamålsenliga i förhållande till kommande förändringar med avseende på lagar och regelverk. Dagens IT-system möter inte framtida krav och PM behöver från och med år 2021 en alternativ lösning. Efter analys har slutsatsen varit att man bör gå vidare med att etablera nya förmånssystem för att möta upp den nya kravbilden.

Syftet med programmet är:
* På kort och medellång sikt klara av att möta de nya kraven från pensionsöverenskommelsen, grundskyddsutredningen mm
* På kort sikt lösa problemet med att de nuvarande systemen för ålderspensionen inte går att förändra inför kommande lagförslag
* På medellång till lång sikt skapa en effektivare verksamhet både vad gäller kostnader och tid
* På kort och lång sikt sänka komplexiteten i systemen för att göra dessa förändrings och förvaltningsbara över tiden.

De nya lösningarna kommer att baseras på mikrotjänstarkitekturen där design, implementering och optimering av affärsprocesser kommer att vara en av framgångsfaktorerna.

Läs Mer

Data Governance SME

We are now looking for a Data Governance SME to our Business Partner, for assignment at end customer Telia.

Description:
The Data Governance (DG) SME is a critical role within the BI & Analytics domain to ensure Data within the domain is trustworthy, compliant and secure.

The position will focus on establishing Data Governance Framewok and ensuring adherence to the framework for data policies, standards and practices, both at the department and Business and Functional areas level, to achieve the required level of consistency, quality and protection to meet overall business needs.
The DG SME is a senior profile who has worked in multiple DG engagements in complex enterprises.

The DG SME will need to work with:
Data trustees – Stewards, Information and Business Architects, Power BAsSource Systems SMEs
1. Legal & Security SPOCs
2. Enterprise Information Mgmt team
3. Define an organization structure needed to support Data Governance
4. Define data policies for different data types (Eg. GDPR restrcitions)
5. Put requirements on how data is stored, processed, maintained and accessed.
6. Ensure fitment for purpose (of a Use Case)
7. Ensure ownership of all data within the domain
8. Ensure mechanisms for secure access to sensitive data and information assets.

Läs Mer

Senior front-end utvecklare Android/Kotlin

Till vår kund söker vi en senior front-end Androidutvecklare.

De kompetenser som efterfrågas är:

– Gedigen erfarenhet inom apputveckling för Android.
– Har kunskaper i Kotlin-programmering
– Erfarenhet av RxJava2
– Har flytande kunskaper i svenska och engelska

– Meriterande med erfarenheter av Google maps, Mapbox, Gitflow

OBS! Flexibelt kring startdag, kunden kan tänka sig start 1 juli alternativt strödagar under juli för överlämning från befintlig resurs för att sedan ha en “riktig” start i början av augusti efter semestrarna.

Läs Mer

Linuxadministratör med inriktning mot HCP till Karolinska Institutet

Vi söker nu en Linuxadministratör med inriktning mot HCP till Karolinska Institutet

Karolinska institutet (KI) behöver en Linuxadministratör en dag i veckan för att administrera och stödja användare i ett HPC- system. Systemet är en DGX1 från Nvidia som används av forskare vid KI för beräkningar av data.

Arbetet kommer att ske tillsammans med administratör från KI och verksamhetens huvudansvarig för systemet men också innefatta att ha direktkontakt med forskare som stöd med konfiguration mm.
Placeringen är (i normalfall) i Solna vid IT-avdelningen där arbetet sker och leds inom grupperingen för drift.

Arbetsuppgifter:
• Uppläggning av nya användare
• Kommunicera och beställa förändringar och konfiguration i tillkopplade system som administreras av övriga IT-avdelningen
• Installera och administrera Docker
• Administrera och tillse att data är tillgängligt för forskare
• Patchning och uppdatering av såväl OS som applikationer
• Installation av nya applikationer
• Tillse att licenser finns och är uppdaterade
• Installera och administrera den Job scheduler som kommer att användas (i skrivande stund ännu ej beslutat)
• Eventuellt agera kontaktperson mot Nvidia och andra leverantörer kopplade till systemet

Läs Mer

PAUSAD: Senior upphandlingskonsult/team ekonomi-/affärssystem

(Denna förfrågan ersätter tidigare #4323 “Senior upphandlare CRM-/verksamhetssystem”)

Till vår kund söker vi nu en senior 0ch oberoende upphandlingskonsult/team inom kategorin ekonomi-/affärssystem. Mindre medlems-/förbundsverksamhet inom lantbruk som vill upphandla ett nytt ekonomisystem som är tänkt att ersätta flera åldersstigna system som saknar integrationsmöjligheter. Detta medför många manuella rutiner som man vill automatisera i så stor utsträckning som möjligt.

Konsulten ska leda och underlätta arbetet och som kan leverera ett högkvalitativt resultat. Ska kunna erbjuda regelbundna avstämningar och arbetar efter en tydlig struktur med delmål.
Det finns uttalad och engagerad projektgrupp. Process som initierats på lednings-/styrelsenivå.

Detta uppdrag har följande mål:
Steg I
• Identifiera behov och krav på systemstöd inom verksamhetens affärs- och
administrativa processer.

====================================================
Steg II (med option på fortsatt samarbete)
• Att identifiera och utvärdera potentiella system och leverantörer som kan möta
behoven.
• Att fastställa avtal och projektplan för när och hur införandet av nya system ska genomföras.

Kunden har en lägre begränsad budget (=något prispressat)

Läs Mer

Datawarehouse Solution Architect / Senior Developer

We are now looking for a Datawarehouse Solution Architect / Senior Developer to our customer.

Company Description:
Our Customer brings businesses and people closer with tools enabling personal engagement. Our cloud communications platform reaches every mobile phone on the planet, in seconds or less, through mobile messaging, voice and video. We are a profitable international company with +700 employees, a global engineering team and the Operator Software engineering headquarter in Stockholm. Our platforms handle long-term storage of trillions of events and out of the 10 biggest US tech companies we have 9 as customers.
The Company offers software solutions for mobile network infrastructure and services to create new wholesale revenue opportunities.

Description working tasks:
You will, as a solution architect / senior developer, join the team and help out taking a dataware house and reporting solution to the next level. The solution is part of a service provided to mobile operators.

You will be working with internal stakeholders understanding the requirement and business needs for which the solution should be designed and realized. The stakeholders are primarily product managers and members of our managed services team.

Information sources is CDR-based information from various network components.
The first phase, focused putting together solution design, is likely a few weeks. Implementation will take 6-8 month. We are seeking a candidate that can start with the solution design and then continue with the implementation.

Please write a short commentary after each requirement below.

Läs Mer

IT-lösningsarkitekt med kompetens av robotutvecklingen (RPA) till Tillväxtverket. Akut! Offert skickad till kund

Vi söker nu en IT-lösningsarkitekt

Med anledning av covid-19 har Tillväxtverket fått regeringsuppdraget kring stöd för korttidpermittering och öppnade upp ansökningstjänsten för detta i tisdags. Det har gjort att Tillväxtverket nu har ett stort behov av förstärkning av personal och behöver hjälp med nedanstående.

IT-lösningsarkitekt för helhetsperspektiv mellan olika systemlösningar. Det handlar om att utifrån ett verksamhetsbehov förstå samband mellan kundens olika teknikområden för Nyps 2020, Min Ansökan och robotutvecklingen(RPA) m.m.

Läs Mer

Utvecklingsteam Java, Angular, Devops till Tillväxtverket. Akut! Offert skickad till kund

Vi söker nu ett Utvecklingsteam inom Java, Angular, Devops

Med anledning av covid-19 har Tillväxtverket fått regeringsuppdraget kring stöd för korttidpermittering och öppnade upp ansökningstjänsten för detta i tisdags. Det har gjort att Tillväxtverket nu har ett stort behov av förstärkning av personal och behöver hjälp med nedanstående kompetenser.

Kunden har följande behov för utveckling av ärendehanteringssystemet NYPS 2020 (Javautveckling, Angular 2+):
• Frontend – 3 personer
• Devopskompetens för containerlösningar – 2 personer
• Fullstackutvecklare – 1 personLäs Mer

Experienced full stack engineer with React skills

We are now looking for an Experienced full stack engineer with React skills, to our customer.

Description:
We are looking for an experienced full stack engineer to work with every slice of our modern hospitality product suite. We offer a very modern, serverless AWS Lambda/GraphQL/React/React native stack and a fun, creative environment. You will take a leading role in building scalable, cloud-based products and services, working in an small interdisciplinary team with experienced leaders from technology companies.

You will:
– Build web and react native apps for a range of products within our portfolio.
– Collaborate with designers to iterate and refine UI/UX concepts as well as with company founders to brainstorm, investigate, and prototype ideas.
– Write solid and secure code, write unit tests, and continually improve the automated building and testing suite
– Perform project tasks independently, and may direct the efforts of others
– Provide coaching to junior staff
– Contribute to new business proposals and proposal development
– Manage own personal and professional development; seek opportunities for professional growth
– Develop and deploy in the cloud
– Work collaboratively with creative developers, architects, and business leaders

Läs Mer

Utvecklare till att felsöka prestandaproblem och utföra avvecklingsanalys till Karolinska Institutet

Vi söker nu en Utvecklare till att felsöka prestandaproblem och utföra avvecklingsanalys till Karolinska Institutet.

Syfte med uppdraget:
Felsöka prestandaproblem i Legacy Grails-app med Backend på EJB/Glassfish/MariaDB, samt utföra en avvecklingsanalys.

KI har tagit fram och utvecklat en applikation för att ge systemstöd för forskarutbildningskurser. Applikationen användes av kursgivare för att kunna skapa och revidera kursplaner och kurstillfällen för kurskatalogen. Det har både en utbildningsdatabas och ett ansökningssystem, och består av adminsida, kurskatalog, kursplandatabas (MariaDB) samt ett antal underliggande tekniska komponenter.

Systemet har haft prestandaproblem efter en databasuppgradering, och hanterar inte fler förfrågningar samtidigt, samtidigt som ett antal mail som skickas ut inte når mottagarna.

Applikationen består av en kombination av programvarukomponenter, d v s applikationsservrar och utvecklingsbibliotek. Idag är vi beroende av olika äldre versioner av de programvarukomponenter som används till lösningen.

Konsulten ska arbeta på plats åtminstone de två första veckorna.

Läs Mer