Category

Data/IT

Systemutvecklare Java till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

Vi söker nu en systemutvecklare java till Pensionsmyndigheten.

Notis: Denna förfrågan ersätter tidigare upplagda förfrågan!

Uppdraget omfattar:
Förstärka den del av det agila releasetåget Fondexpressen som ansvarar för Java-systemen inom Premiepensionssystem med kompetens inom systemutveckling/programmering.
I arbetet som utvecklare ingår bland annat att hantera komplex affärslogik, stora datamängder, backend-funktioner, integrationer och användargränssnitt.

Läs Mer

Senior iOS developer

We are now looking for a Senior iOS engineer with experience working with iOS development at an exciting health company.

Description:
Looking for an iOS engineer with a broad development skillset. An initiating and accountable senior developer who will have a great impact on how our code is written and work hands-on iOS development in Swift (sometimes Objective-C). You will help set the technical architecture and raise our coding standards. You will also contribute as a mentor to other developers, and help formulate and implement the iOS roadmap. You will drive and support communication with Apple for our very exciting projects.

Background:
5+ years of experience working with iOS development
2+ years experience working in a technical lead or senior position
8+ years of experience with programming and computer science
Solid knowledge of design patterns, architecture, functional programming, and how to apply them
Excellent communication and mentoring skills as well as an analytical mindset
Experience and a will to mentor developers within architectural aspects and decisions
Test-Driven Development experience
University degree in computer science or similar

Läs Mer

Verksamhetsutvecklare till myndighetens funktion för verksamhetsstöd till Tillväxtverket

Vi söker nu en Verksamhetsutvecklare till myndighetens funktion för verksamhetsstöd till Tillväxtverket med placering i Stockholm / Malmö / Östersund.

Tillväxtverket har under de senaste två åren arbetat intensivt med stöd för korttidspermittering och arbetet planeras att slutföras till stora delar under 2022-2023.
Tillväxtverket har därför behov av förstärkning av en Verksamhetsutvecklare till myndighetens funktion för verksamhetsstöd.

Om uppdraget
Stöd till myndighetens utvecklingsavdelning. Behovet är bland annat att bistå med rutiner och processer för att handläggningen ska fungera kopplat till myndighetens stöd till korttidsarbete.

Vidare kartläggning och förslag på hantering av undanträngningseffekter och teknisk skuld samt andra utvecklingsbehov inom Tillväxtverket till följd av KTA-hanteringen, innefattande omställning av verksamhet och digital transformation.

Under pandemin sker arbetet främst på distans.

Läs Mer

IT developer (integration) – Hercules Material and Stock Handling till NCC (10273)

We are now looking for a IT developer (integration) – Hercules Material and Stock Handling with competence level 3 to NCC (see appendix NCC Competence levels).

Assignment description:
Integration developer to create change and handle incidents on NCC internal integration platform. The resource will create standard NCC integrations with Lawson, GR and e-Archive.

We put 20% on Units. But flexible if a good resource with NCC experience.

Läs Mer

Projektledare, biträdande projektledare till Tillväxtverket

Vi söker nu en Projektledare, biträdande projektledare, till Tillväxtverket med placering i Stockholm / Malmö / Östersund.

Tillväxtverket genomför uppdraget stöd till korttidsarbete, vilket innebär en stor arbetsbelastning för hela organisationen. För att kunna genomföra uppdraget behöver myndigheten externt stöd under en period 2022.

Om uppdraget
Konsulten ska stötta myndigheten i genomförandet av uppdraget stöd till korttidsarbete.
Myndigheten har behov av en konsult med väldokumenterad kompetens rörande metoder och verktyg för projektledning, förändringsledning och verksam-hetsutveckling.

Konsulten ska kunna identifiera processer med förbättringspotential och ha erfarenhet av att driva förändringsarbete i liknande organisationer.

Under pandemin sker arbetet främst på distans.

Läs Mer

Javautvecklare med betoning på backend till Tillväxtverket

Vi söker nu en Javautvecklare med betoning på backend till Tillväxtverket med placering i Stockholm / Östersund.

Verksamt.se är företagarnas webbaserade stöd i Sverige och har funnits som tjänst sedan 2009.
För några år sedan startades ett arbete upp för att förnya och framtidssäkra Verksamt och den första versionen av Nya Verksamt har nyligen lanserats. Arbetet drivs som ett samarbete mellan Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket.

En ny teknisk plattform, målbild och en värdemodell har tagits fram för att Verksamt.se ytterligare ska förenkla företagares myndighetskontakter och lösa deras problem. Tillsammans beskriver de ett framtida “ekosystem” där myndigheter och privata aktörer ansluter sig, levererar och tar del av tjänster och information. Ekosystemet realiseras av:
· Bastjänster och Samtjänster.
· Samverkande informationsinsamling och informationsutbyte genom öppna APIer.
· Innehållshantering i Headless CMS där konsumenterna ansluter via sitt eget frontend.

Nu fortsätter utvecklingen av nya funktioner och integrationer i Verksamt.se för att underlätta för företagare och vi söker därför en fullstackutvecklare för att ytterligare förstärka vårt team!

Arbetet bedrivs tills vidare i huvudsak på distans men det finns möjlighet att vara på kontor vid behov och andelen arbete på kontor kan ändras framöver.

I rollen som javautvecklare med betoning på backend ingår du i ett team med produktägare, utvecklare, testare och UX-designer, som tillsammans ansvarar för att löpande utveckla, förbättra och förvalta Verksamt.se utifrån verksamhetens behov och krav. Vårt team samarbetar med liknande team på andra myndigheter och bygger sömlöst integrerade tjänster för användarna.

Vi arbetar agilt och tror på självorganiserande team samt att ha kul tillsammans. Uppdraget kan därför även inkludera andra arbetsuppgifter, beroende på de kompetenser som finns i teamet och de uppgifter teamet löser.

I utvecklingen av Verksamt arbetar vi bland annat inom följande backend-tekniker: Quarkus, Wildfly, JUnit, Kubernets och Docker.

Följande tekniker använder vi inom frontend: ECMAScript 6, Typescript, Vue.js, Nuxt.js, Sass och Cypress.

Läs Mer

(Reviderad förfrågan) Senior Kravanalytiker – ERP (SAP)

(OBS, denna förfrågan var ute för en vecka sedan men har nu reviderats med skallkravet erfarenhet av kravarbete inom SAP projekt)

Till vår kund söker vi nu en Kravanalytiker till deras SAP ERP projekt.

Övergripande syfte med rollen
• Stärka intern beställarkompetens inom kundens ERP-Program

Ansvarsområden
• Ansvara för att facilitera projekt och uppdrag inom IT för att fånga krav och identifiera system som påverkas
• Utgående från projektprocesserna och behoven kommer du tillsammans med systemarkitekter, projektledare, beställare och testledare jobba i de tidiga faserna i ERP programmet för att fånga kravställningarna
• Du ansvarar för en plan för kravframtagning, håller workshops och samordnar kravaktiviteter med projektteam och rapporterar kravarbetets framdrift till din projektledare.
• Säkerställa att framtagna krav är mätbara samt realiserbara och till en rimlig kostnad i samarbete med projektledare och beställare.
• Säkerställa att framtagna krav upprätthåller en tillräckligt bra kvalitetsnivå som innefattar att det är möjligt att starta implementationen utifrån dessa.
• Medverka i intern kravställandeutbildning av processägare och processpecialister samt lösningsarkitekter
• Arbeta med verktyg såsom Confluence, Jira, QMetry och liknande verktyg för krav / testfall / problemrapportering
• Coacha processägare och processpecialister under kravarbetet för Release 1
• Möta upp systemimplementatörens kompetens och utmana vid behov
• Hjälpa processägare att prioritera och filtrera krav

Läs Mer

Biträdande projektledare till Tillväxtverket

Vi söker nu en Biträdande Projektledare till Tillväxtverket med placering i Stockholm / Malmö / Östersund.

Tillväxtverket genomför uppdraget stöd till korttidsarbete, vilket innebär en stor arbetsbelastning för hela organisationen.
För att kunna genomföra uppdraget behöver myndigheten externt stöd under en period 2022/2023.

Om uppdraget
Konsulten ska stötta myndigheten i genomförandet av uppdraget stöd till korttidsarbete. Myndigheten har behov av en konsult med väldokumenterad kompetens rörande metoder och verktyg för förändringsledning, projektledning och verksamhetsutveckling.

Konsulten ska kunna identifiera processer med förbättringspotential och ha erfarenhet av att driva förändringsarbete i liknande organisationer.

Under pandemin sker arbetet främst på distans.

Läs Mer

Utvecklare integration till Karolinska Institutet

Vi söker nu en Utvecklare integration till Karolinska Institutet.

IT-avdelningen vid Karolinska institutet söker en konsult för arbete med integrationslösningar. Som integrationsutvecklare kommer du att ingå i gruppen Arkitektur, Utveckling och Integration (AUI).
Gruppen stödjer KI:s forskning och utbildning och ansvarar för utveckling av de centrala IT-tjänsterna. För integrationer arbetar KI med en egenutvecklad integrationsplattform med processer och regler för hur integrationer får ske. Konsultens uppgift är att delta i detta arbete.

Läs Mer

2 st Tekniska testare med erfarenhet av testautomatisering till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

Vi söker nu 2st tekniska testare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Förstärka den del av det agila releasetåget Fondexpressen som ansvarar för Java-systemen inom Premiepensionssystem med kompetens inom teknisk test och testautomatisering.
Konsulten kommer vara delaktig i såväl förvaltning som nyutveckling och förväntas kunna samarbeta i båda de områdena på ett effektivt sätt. I arbetsuppgifterna ingår kravanalys, skapande av testdata, testfall och testautomatisering, konfigurering av testmiljöer, samt exekvering av tester. För att arbetet ska utföras på ett kvalitetsmässigt sätt ingår även revidering av testfall, verifiering av GUI samt rapportering av eventuella fel och sammanställning av testresultat.

Läs Mer