Skip to main content
Category

Data/IT

Utveckling, förvaltning och support av KI:s installation av WordPress till Karolinska Institutet

Vi söker nu en leverantör för Utveckling, förvaltning och support av KI:s installation av WordPress.

Karolinska Institutets installation av WordPress används inom två områden:

 1. Bloggar.
  Bloggarna används i huvudsak i rekryterande syfte. I dagsläget finns en handfull bloggar, några på svenska, några på engelska. Ansvaret för bloggarnas innehåll ligger hos enheten Utbildningskommunikation, vägledning och alumniverksamhet (UVA) men det är studentambassadörer som bloggar. Webbförvaltningen är ansvarig för att tillhandahålla bloggarna och står för deras utveckling och förvaltning.
 2. Webbplatser för samarbeten med andra organisationer.
  Det finns ibland behov av att skapa webbplatser för vissa studier, projekt, centrumbildningar, nätverk m.m. som av olika skäl inte kan ligga på den centrala webbplatsen ki.se. Dessa webbplatser har en neutral design och härbärgerar en eller flera samarbetspartners utanför KI. I dagsläget finns ett 20-tal aktiva webbplatser som administreras av en eller flera redaktörer. Webbförvaltningen är ansvarig för att tillhandahålla sajterna och står för deras utveckling och förvaltning.
Beskrivning av nuvarande IT-miljö:
Alla webbservrar körs på Linux OS med Apache, PHP och MySQL/MariaDB. 
Drift av våra system sker av KI:s egen IT-avdelning, som också är mottagare och teknisk kontakt med leverantörer av tjänster och system.

Uppdragets innehåll och omfattning:
 • Kontinuerligt underhåll, ny utveckling och vidareutveckling av WordPress:
 • Utveckling av ny funktionalitet, vidareutveckling och underhåll av befintlig funktionalitet, mallar, struktur och navigation, installation, konfiguration, implementation. 
 • Säkerhetsuppdateringar. Kontinuerliga uppdateringar av de plugins och widgets som används.
 • Rådgivning/utbildning kring arkitektur, design och funktionalitet.
 • Förslag och förbättring av användarupplevelse och tillgänglighet
 • Stöd och utbildning till redaktörer inom webbförvaltningen och utbildningsförvaltningen
 • Systemdokumentation anpassad för KI
 • Projektledning av den egna leveransen
 • Gemensamma uppföljningsmöten.
 
Om kontraktet:
KI uppskattar omfattningen av uppdraget till ca 40 timmar per månad. KI garanterar dock inte någon volym. 
KI avser att teckna avtal med en (1) leverantör.
Leverantören ska säkerställa leveransen i form av ett team som har flerårig erfarenhet av systemutveckling och mycket god kännedom om olika tekniker och verktyg på området. Teamet ska vidare kunna leverera kontinuitet i uppdraget så att viktig kunskap och kompetens överförs mellan teammedlemmar. 
Arbetet sker i nära samarbete mellan beställare och leverantör. Beställare är förvaltningen för KI:s objekt ”Plattform för övergripande webbkommunikation” som består av personer från KI:s IT-avdelning och Kommunikationsavdelning. 
Kommunikation och rapportering av aktiviteter, uppgifter och leveranser sker digitalt. Vid behov kan även fysiska möten användas.
Varje månad skickas en faktura för de timmar som har arbetats upp tillsammans med en specifikation av vad tiden använts till.
Läs Mer

Senior Master Architect, Teknisk design och projektutförande som huvudfokus – Rekrytering Malmö/Ängelholm

Vi söker nu en senior Master Architect med Teknisk design och projektutförande som huvudfokusför Rekrytering till kund

Teknisk design och projektutförande som huvudfokus 

Ett väl fungerande och modernt företag behöver en väl fungerande IT-funktion, detta driver företagets utveckling framåt.  
Kundens Master Architects är nyckelpersoner när de lägger pusslet som tar deras kunder till nya höjder med hjälp av IT. 
Teknikutvecklingen ger kunderna mängder av mervärden, men det är inte allt. Det gäller att utveckla rätt strategier för implementation och vidareutveckling av molnlösningar och samtidigt få användarna att både arbeta säkert och enkelt. Med smart teknik som ett stöd för verksamheten kan kunderna både arbeta effektivare, säkrare och mer användarvänligt. 
Teknikområden i fokus:
 • Säkerhet 
 • Microsoft Cloud 
 • End-point management
Exempel på arbetsuppgifter som Master Architect
 • Arbeta med teknisk design i kombination med verksamhetsnära IT, d v s länka kundens verksamhet med möjligheter inom IT-perspektivet
 • Skapa Cloud-strategier i steg som en röd tråd och guide för kundens utveckling
 • Vara med och implementera samt vidareutveckla kundernas miljöer
 • Teknisk design och teknisk implementation/projektutförande med säkerhet i fokus
 • I rollen som Master Architect ge stöd till projektgrupper och kunder från ax till limpa – genom förstudier, projektering, analyser och rapporter med verksamhet & IT i fokus
Arbetsuppgifter som även kan dyka upp:
 • Assistera kunden med att utforma kundens IT-strategi eller IT-kapitlet i affärsplanen
 • Genomföra training workshops där vi säkerställer en riktig implementation
Att jobba hos kunden
Arbetet är rådgivande och det är därför viktigt att du både har djup teknisk kunskap men även en stor verksamhetsförståelse, så att du tillsammans med teamet kan hjälpa våra kunder att nå nya höjder med sin verksamhet genom smartare processer och moderna arbetssätt. 
Frihet och ansvar över din vardag ger dig möjlighet att även få ihop livet hemma. Det är viktigt att ha roligt och trivas på jobbet och vi satsar mycket på att vara ett bra team genom hela företaget med högt i tak. Hos oss kommer du uppleva arbetsglädje och en kultur som är stark och öppen för alla. Du kommer jobba med välkända varumärken och tjänster i en entreprenörsdriven organisation. 
Färdigheter
Vi ser att du har god erfarenhet inom IT-infrastruktur samt arbetat inom områden som exempelvis infrastruktur, modern workplace, modern IT service management, molntjänster och säkerhet. Du bör vara van att arbeta ute på fältet i en nära kundkontakt med förståelse för verksamhetsutveckling.
 • Din kompetens viktigare än antal år i branschen
 • Vi är ett teambaserat företag där vår samarbetskultur är viktig. Vi delar information och erfarenheter med varandra och hjälper varandra att nå våra mål – du behöver vara en lagspelare
Var noga med att skriva en motivering vid varje skall och börkrav, samt hänvisa till uppdrag/tjänst i CV.

Rekrytering;
 * Anställningsform: Fast anställning
 * Startdatum: mellan 17 april och 1 september 2023
 * Slutdatum: Tills Vidare
 * Ort: Malmö eller Ängelholm

Läs Mer

Master Architect med inriktning Power Platform – Rekrytering Malmö/Ängelholm

Vi söker nu en Master Architect med inriktning Power Platform för Rekrytering till kund

Om tjänsten
Power Platform är ett område som växer hos kunden och det finns en stor efterfrågan hos deras kunder och på marknaden. Därför söker vi en person som är nyfiken på tekniken och vill vara med och forma deras blivande Power Platform-team. Som en del av deras Power Platform-team kommer du arbeta med varierande uppdrag hos kunder som rör sig inom flera branscher med olika utmaningar och behov. Du behöver därför tänka kreativt och förstå hur saker hänger ihop för att arbeta fram de bästa lösningarna. Tjänsten kommer utgå från Malmö. 

Exempel på arbetsuppgifter som Master Architect inom Power Platform

 • Förvaltning och vidareutveckling av kundlösningar inom Power Platform 
 • Delta i pågående Power Platform projekt och på sikt driva egna 
 • Samla in och dokumentera krav 
 • Tester 
 • Support inom kundlösningar
Att jobba hos kunden
Utveckling sker i flera dimensioner med dynamiska arbetssätt, vi vill att du får utlopp för din kreativitet. När vi utvecklar varandra utvecklar vi även våra kunder. Fokus ligger på att optimera leveransen av IT-funktionens tjänster och därigenom skapa bästa möjliga användarupplevelse för våra kunders medarbetare, alltid med affärsnyttan som mål. 
Frihet och ansvar över din vardag ger dig möjlighet att även få ihop livet där hemma. Det är viktigt att ha roligt och trivas på jobbet och vi satsar mycket på att vara ett bra team genom hela företaget med högt i tak. Hos oss kommer du uppleva arbetsglädje och en kultur som är stark och öppen för alla. Du kommer jobba med välkända varumärken och tjänster i en entreprenörsdriven organisation. 
Kvalifikationer för att trivas i rollen 
 • Vi ser gärna att du har minst 3 års erfarenhet av att jobba med Microsoft 365 
 • Erfarenhet av att ha jobbat hands-on med verktyg i Power Platform 
 • Baskunskaper i att skapa rapporter med Power BI 
 • Du ska vara självgående och komma med egna initiativ och lösningar samt ta ansvar för resultatet.  
 • Du kommer att ha mycket kundkontakt och representera företaget ute hos våra kunder. Det är därför viktigt att du har en bra kommunikativ förmåga samt att du kan lyssna in kundens behov och framtida möjligheter
Det är meriterande om du också: 
 • Arbetat med förvaltning av Power Platform 
 • Kunskaper inom programmering 
 • Certifieringar inom Power Platform 
Var noga med att skriva en motivering vid varje skall och börkrav, samt hänvisa till uppdrag/tjänst i CV.

Rekrytering; 
* Anställningsform: Fast anställning
* Startdatum: mellan 17 april och 1 september 2023
* Slutdatum: Tills Vidare
* Ort: Malmö eller Ängelholm

Läs Mer

Rådgivare inom IT-GRC till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Rådgivare inom IT-GRC till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
IT-GRC funktionen har  under 2022 jobbat fram grunden till funktionen och arbetat inom alla tre områden; styrning, risk och regelefterlevnad. Funktionen har byggt upp nätverket inom IT organisationen och utanför IT. 

·       Uppdraget går ut på att vidareutveckla funktionen. 
·       Att ta funktionen från nystartad funktion går mot en mogen och etablerad funktion. 
·       Att IT-GRC funktionen hittar sin organisatoriska tillhörighet inom IT-avdelningen. 
·       Vidareutveckla rutiner och processer för att förbättra IT-avdelningens förmåga inom regelefterlevnad, riskhantering och eskalering och kvalitetsförbättringar. 
·       Skapa struktur & arbetsrutiner inom IT-GRC som funktion
·       Hjälpa oss att hitta både kvalitativa & kvantitativa mått inom IT-GRC funktionen 
·       Fungera som en rådgivare för oss att vidareutveckla funktionen IT-GRC

Uppdraget ska utföras på 10 – 20%.

Läs Mer

Erfaren utvecklare till team på SCB som stöttar finansmarknadsstatistiken

SCB avser att förstärka ett existerande team med en utvecklare som kommer att arbeta i nära samarbete med olika ämnesteam i en systemlösning som stöttar finansmarknadsstatistiken. En stor del av teamets tid avsätts till två applikationer som används för inhämtning, bearbetning och leverans av finansiella data till Riksbanken.

Uppdraget är att delta i teamets utvecklingsarbete som består av utvecklingsaktiviteter som är del av en roadmap bestämd tillsammans med uppdragsgivaren Riksbanken samt utvecklingsarbete inom övriga förbättrande utvecklingsaktiviteter som inte är del av roadmap.
Arbetsprocessen för en utvecklare på IT-avdelningen inom SCB innebär att:
utvecklare arbetar med krav, utveckling och test med betoning på utveckling

• utvecklare jobbar med utvecklingsarbete både i front- och backend, i denna roll med tung betoning på backend, där vi arbetar med utveckling och förvaltning av befintliga systemlösningar
• utvecklare arbetar i ett team i nära samarbete med kravställare och användare, både internt och externt
• Arbetsinsatserna som dagligen hanteras varierar i omfattning och sker i kontexten av ett teambaserat arbetssätt med de agila metoderna Scrum, Kanban eller en kombination.

Offererad konsult ska till övervägande del ha arbetat som systemutvecklare med nedan beskrivna arbetsuppgifter de senaste tre (3) åren.

Läs Mer

Testare med erfarenhet av testautomatisering till Tillväxtverket

Vi söker nu en testare till Tillväxtverket, primärt för tester rörande det egenutvecklade systemet NYPS byggt i Java med placeringsort Stockholm. Som testare kommer du få stöd av en testcoach. 

Tillväxtverket är mitt uppe i utveckling av stöd för övriga stödmedelsformer där vi vill utveckla vår förmåga till test och testautomatisering. Strategiskt jobbar vi tillsammans för att ständigt förbättra tekniker, arbetssätt och metoder. Våra system är integrerade med interna och externa gränssnitt, vilket ökar komplexiteten i våra testfall. 
Vi ser att testautomatisering är en ytterst viktig möjliggörare för att vi ska kunna leverera och hålla våra deadlines. Du kommer att arbeta i ett tvärfunktionellt team. Vi tar ett gemensamt ansvar för förvaltning, nyutveckling och planering, där vi försöker arbeta inom en DevOps context. Uppdraget kan även inkludera andra arbetsuppgifter.

Uppdraget omfattar 
-Granska krav och teknisk design, dvs kommer dessa uppnå en bra kvalitet och att den tekniska lösningen är testbar 
-Ge information på relevant testdata, men även skapa sådant själv 
-Skriva testspecifikationer och relevanta testfall, samt utföra testfall vilket kan innehålla: 
-Utveckla och underhålla automatiska tester, skrivna med hjälp av API testverktyg
-Exekvera olika typer av manuella och semi-automatiska tester
-Statisk kodanalys 
-Utforskande testning och proaktivt felsökande 
-Utföra tester på enskilda user stories, integrationstester, funktionstester, systemtester, acceptanstester och regressionstester 
-Samarbeta med andra testresurser, i andra system 
-Sammanställa testresultat och rapportera 
-Arbeta nära utvecklare och andra testare, på ett prestigelöst sätt 
-Vara med och utveckla arbetssättet i teamet 

Kunden ställer stora krav på att konsulten själv ska ha utfört och haft motsvarande ansvar i liknande projekt med testautomatisering, samt till stor del lyckats med dessa uppdrag. 

Läs Mer

Perlutvecklare till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Perlutvecklare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Syftet med uppdraget är att som arkitekt/perlutvecklare inom förvaltningsområde Pensionsprodukter vidareutveckla systemet Pluto som hanterar premiepensionen inom myndigheten.
Arbetet kan komma att bedrivas både i projektform och som utvecklingsuppdrag inom förvaltningen.
Uppdraget innefattar design, implementation, unittest samt att ta fram systemdokumentation.

Läs Mer

Strategisk rådgivning nästa generation förmånssystem till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Strategisk rådgivning nästa generation förmånssystem till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Syftet med uppdraget är att delta i programledningen för arbetet med Pensionsmyndighetens nästa generation av förmånssystem och bistå programmet med IT-strategisk rådgivning.

Uppdraget omfattar såväl IT-strategisk rådgivning som koordinering av programmets arbete.

Uppdraget omfattar ett nära samarbete med såväl strategiska initiativ inom myndigheten såväl som ledande befattningshavare inom myndighetens olika avdelningar.

Läs Mer

Två Affärsanalytiker/Kravanalytiker i team

Vi söker två seniora affärsanalytiker/kravanalytiker med kompetensnivå 4.

Uppdraget omfattar:
Två seniora konsulter som skall stötta pågående IT-projekt inom främst områdena fastighetsförvaltning och fastighetsdrift samt byggprojekt.
Projekten har bland annat identifierat ett behov av metodstöd gällande informationshantering.
Inom projektens ramar ingår förändringledning samt kvalitetssäkring och säkerhetsklassning av information, vilket behöver planeras samt drivas av konsulterna.

Förväntade arbetsuppgifter:

Konsulterna kommer i samråd med projektledaren få strukturera upp arbetsfördelningen. Ett troligt ansvarsområde är kvalitetshöjande åtgärder på befintlig information och leda informationsklassningsarbetet men det finns även andra områden som kan bli relevanta för uppdraget. 
Profil:
Konsulterna behöver vara trygga ledare med en vana av att leda möten, workshops, intervjua, dokumentera och rapportera. 
Som person är konsulten ansvarstagande, strukturerad, pragmatisk och driven med ett professionellt agerande. 
Lätt för att samarbeta med och vägleda andra. 
Van att anpassa projektleveranser efter en given tidplan.
Van administratör och kommunicerar tydligt i skrift.
Båda konsulterna ska ha erfarenhet av projekt som syftar till att upphandla och införa IT-stöd inom offentlig sektor. 
Meriterande krav:
o   Ingående kunskap om verksamhetsprocesser för byggprojekt samt dess ingående nomenklatur
o   Erfarenhet av behov- och kravfångstarbete inriktat på fastighetsförvaltning/fastighetsdrift och/eller byggprojekt
o   Erfarenhet av införande av systemstöd 
o    Kunskap om informationsbehov och informationsflöden inom offentlig fastighetsförvaltning
Uppdraget avser:                       
Gemensam insats av två kravanalytiker som uppgår till 100% tid.
Plats för utförande av uppdraget Stockholm, online (cirka 40%) 
Läs Mer

Systemspecialist till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Systemspecialist till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Konsulten skall arbeta som Systemspecialist i ett team som ansvarar för våra CI/CD- och Monitoreringsverktyg. Teamet ansvarar för både utveckling och drift av dessa verktyg/system. 

Läs Mer