Category

Data/IT

Data Services Developer / UI-lead

We are now looking for a Data Services Developer to our customer.

Description Working tasks:

Do you want to revolutionize the Exchange industry by taking part in developing the next generation of high performance data services used by our Customer’s future exchange platforms?

As an Data Services Developer, you will work with highly motivated and skilled colleagues in an international and dynamic environment. Our Data Services team is a development team consisting of developers working together to form the core functional and non-functional part of our Data Services Products, to ensure the successful delivery of projects, enhancements and support to our customers. You will be integrally involved in meeting our challenge to develop robust high-quality software, with ever increasing performance requirements.

Currently we have a 2 month contract available for an experienced UI/React specialist who can lead and guide a small team of 4 in a new project. You will be working with 3 Developers in Sweden and a Designer based out of the US.

Position responsibilities:
– Act as a technical UI lead and drive the development of our new Reference Data UI.
– Guide younger developers in UI best practices.
– Communicate with stakeholders and UI designers to ensure we deliver a high quality product that is a joy to use.

Interpersonal skills:
– Explains difficult or sensitive information in a diplomatic way; is an excellent communicator; works to build consensus.
– Proactively shares experiences and knowledge towards the achievement of team objectives.
– Looks to apply best practice.

Innovation and Creativity:
– Actively explores new and non-traditional practices to generate innovative solutions.
– Provides creative insights and / or solutions to address client / organizational challenges.

Läs Mer

Senior UI-designer med utvecklarkompetens – BRÅTTOM!

Vi söker nu per omgående en senior UI-designer med utvecklarkompetens.

Uppdraget omfattar:
Hos Kunden pågår för fullt en molnresa, att ta sig från en spretig applikationsflora ut till en tjänstebaserad molnarkitektur, byggd på Azure.
Kunden har tagit fram designprinciper för utveckling utifrån rådande grafiska profil, över vilken Marknad och Kommunikation är ansvariga. Dessa principer har man byggt in i ett kodramverk i Blazor, vilket används vid uppstart av utveckling av nya applikationer/tjänster så att man har förutsättningarna på plats.

Det vi söker nu är en senior UI designer med utvecklarkompetens som jobbar tillsammans med IT-Utveckling för att stötta de olika utvecklingsinitiativ som pågår inom molnresan. Det innefattar bland annat vidareutveckling av detta kodramverk, samt hjälp att lösa eventuella UI-relaterade problem med Blazor-biblioteken.

Arbetet innefattar också behovs- och kravanalys där man i samarbete med verksamheten reder ut (och ifrågasätter) processer/arbetssätt och framtagande av visuella mockups vilka man sedan implementerar inom IT-utveckling.

Läs Mer

Förstudie kring införande av CMDB – Offert skickad till kund

Vi söker nu en konsult för att utföra en förstudie kring införande av CMDB, till vår kund.

Uppdraget omfattar:
Kunden är inne på att etablera en ordentlig Configuration Management Database där de idealt skulle kunna ha kontroll över vilka mjukvaror de har, vem som använder som, vilka klienter de är installerade på, vilka servrar som är inblandade, vilka affärsprocesser som stöds m.m.

Kunden har idag ServiceNow och LeanIX. Kunden ser inte i dagsläget att de skall investera i ett ytterligare system.

De behöver nu därför hjälp med en förstudie kring CMDB för att:
• Beskriva nyttan av en CMDB – kvantifierat i vilka besparingar som kan göras
• Beskriva i vilka steg det vore lämpligt för Kunden att införa CMDB
• Kvantifiera hur många timmar per år Kunden totalt behöver lägga på att underhålla en CMDB för att få ut nytta av den och inte riskera dålig datakvalitet över tid

De söker en pragmatisk expert som kan:
• Dela med sig av sin expertis och erfarenheter i området
• Intervjua några nyckelpersoner hos kunden för att förstå deras situation
• Beskriva en roadmap för hur de skulle kunna införa en CMDB (i vilken ordning de bör etablera koncept/komponenter) i de verktyg de har idag
• Estimera kostnad per steg (engångskostnad, ”driftskostnad” och ökad headcount
• Estimera nytta per steg (helst besparingar men även annan kvantifierbar nytta)

Omfattning: Ca 50-100 timmar under april-maj.
Arbetat kan utföras helt på distans.

Läs Mer

Teamleverans – Säkerhetsspecialist säkerhetstestning till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu ett team av säkerhetsspecialister för säkerhetstestning till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Interaktiva Applikationssäkerhetstestning (IAST) vilket innefattar Statisk och Dynamiska Applikationssäkerhetstestning (SAST, DAST och Penetrationstestning).
Uppdraget kan levereras som en enskild konsult eller som ett konsultteam

Konsulter som skall redovisas med CV:
• Ur den samlade leveransförmågan skall minst tre [3] konsulter redovisas med CV, som tillsammans har dokumenterade erfarenheter av att kunna leverera lösningar i samtliga redovisade ska-krav under punkterna ovan.
• Om den samlade leveransförmågan kan uppvisa dokumenterade erfarenheter av att kunna leverera lösningar i samtliga redovisade bör-krav under punkterna ovan så är det till fördel.
• Av konsulterna skall minst en [1] vara på nivå fem [5], minst en [1] vara på nivå fyra [4] och minst en [1] vara på nivå tre [3].
• I konsultteamet skall finnas minst en [1] certifierade konsult med certifieringen OSCP (Offensive Security Certified Professional).

Omfattning: Ca 240 timmar fördelade över året i överenskommelse med uppdragsgivaren. Timmar kan komma att tillkomma under året enligt överenskommelse
För information om de olika kompetensnivåerna, se bifogad bilaga: “Definition av kompetensnivåer”.

Läs Mer

IT Supportspecialist för hyranställning

Vi söker nu en konsult i rollen som IT Supportspecialist för hyranställning till vår kund i Stockholm.

Uppdraget omfattar:
I det dagliga arbetet med användarsupport måste konsulten arbeta självständigt för att hjälpa användare med:
Stöd för slutanvändarmiljöer (datorer/ iPhones och iPads) Maskinvarusupport för Dells datorer.
Telefonistöd i form av prenumerationshantering & Mobil.
Stöd för AV-utrustning Polycom, Teams & Zoom.
Serverhantering
Hantering av säkerhetskopior
Hantering av säkerhetsincidenter
Relationer med IT Corporate-avdelningen
Kontakt med leverantörer, förhandling av avtal och priser Förberedelse och uppföljning av IT-budget Förmåga att följa, tillämpa och förklara företagsguider.

Den lokala underliggande IT-miljön består av nätverksutrustning främst från Cisco och en Windows-servermiljö i Sverige som drivs med VMWare. Centerledningskontor är anslutna till HK via VLAN / QinQ via en och samma Internetoperatör.

Läs Mer

Senior Javautvecklare med kompetens inom automatisk test till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

Vi söker nu en Senior Javautvecklare med kompetens inom automatisk test till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Du kommer att jobba med javautveckling i komplexa och transaktionsintensiva miljöer.

På Pensionsmyndigheten står vi inför slutleveransen av den nya pensionsförmånen Inkomstpensionstillägg (IPT) som ska vara i drift från 1 september 2021. Vi har även ett av Sveriges roligaste och viktigaste mjukvaruutvecklingsprogram där vi bygger helt nya affärssystem från grunden som microtjänster i egen regi baserat på Java, som integreras mot vår tidigare plattform.

Vi behöver nu en konsult för att förstärka vår utvecklarförmåga i tåget “Röda Linjen” och leverans till IPT och Nextgen.

Läs Mer

Senior fullstackutvecklare React

Vi söker nu en Senior fullstackutvecklare React.

Uppdraget omfattar:
Vi söker en fullstackutvecklare som kan stärka kundens team som jobbar med webbaserade lösningar.
Kunden har huvudkontor och utvecklingsavdelning i Stockholm med ca 15 utvecklare. De utvecklar analysmetoder och mjukvara för att optimera komplexa systems effektivitet med livscykelperspektiv.

Uppdragsbeskrivning:
Huvudsakliga målet för denna roll är att lyfta hela teamets förmåga att leverera kod av hög kvalité. Du kommer att jobba i ett team med 6 personer vars mål är att implementera lösningar för moderna webgränssnitt samt bygga en skalbar webbaserad lösningsarkitektur för våra analysmetoder. Det är ett område som man håller på att bygga upp så du har stora möjligheter att sätta prägel på inriktningen och man ser gärna att du är med länge i kundens moderniseringsresa!

Rollbeskrivning:
Du kommer jobba i kundprojekt där man levererar skräddarsydda webblösningar för sina analysmetoder, med frontend React, och lite olika backends (Falsk, .NET, Node). Vi ser också att du kan guida, och ta tekniskt ansvar för hur att lyfta kvaliteten, samt öka skalbarheten i våra frontend.

Du ska:
• Leverera produktlösningar som är skal- och förvaltningsbara och av hög kvalitet
• Höja teamets sammantagna tekniska kompetens inom framförallt React
• Kunna bidra till verksamheten bortom sitt egna utvecklingsarbete, till exempel genom coachning och mentorskap, arbete med arkitektur etc.
• Delta i beredning/grooming och kravarbete

Läs Mer

Support och Underhåll av CA Service Catalog till region Västmanland

Vi söker nu en leverantör som kan leverera en supportfunktion för support och underhåll med expertkompetens inom CA-plattformen till Region Västmanland.

Uppdraget omfattar:
Regionens söker en leverantör som kan leverera en supportfunktion för support och underhåll med expertkompetens inom CA-plattformen
Beskrivning CA Service Catalog:
• Beställningsportal för datorer, skrivare, telefoni m.m. för regionens ca 8000 anställda samt cirka 500 privata vårdgivare.
• Debiterings/faktureringssystem (månatligen)
o Ca 7 200 engångsartiklar under 2020
o Ca 17 000st månadshyror per februari 2021
• Systemet har idag 8st servrar som driftas internt av Regionen.
• Integration gentemot IT-avdelningens ärendehanteringssystem/CMDB (System Center – Service Manager)

Leverantörens arbetet kommer i första hand bedrivas remote men det kan förekomma att arbete behöver ske på plats.

Incidenter rapporteras via e-post alternativt ärendehanteringssystem. Incidenter som rapporteras måste innehålla incidentens kategori enligt nedanstående beskrivning.

Kritisk
Incidenter som har denna nivå påverkar kundens normala affärsprocesser. Leverantören kommer att starta arbetet inom fyra (4) timmar (kontorstid) för att hitta orsaken till incidenten.
Medium
Incidenter som har denna nivå påverkar inte kundens normala affärsprocesser. Leverantören kommer att starta arbetet inom tre (3) arbetsdagar (kontorstid) för att hitta orsaken till incidenten.
Låg
Incidenter som har denna nivå påverkar inte kundens normala affärsprocesser och anses vara en litet fel. Leverantören kommer att starta arbetet efter överenskommelse med kunden

Enligt tidigare historik har regionen haft i snitt 2-4 incidenter per månad.

Läs Mer

Fullstackutvecklare med tyngd på backend och Azure, kubernetes-kluster, C# mm.

Vi söker nu en Fullstackutvecklare med tyngd på backend och Azure Azure, kubernetes-kluster, C# mm med kompetensnivå 4.

Uppdraget omfattar:
Kunden behöver förstärka sitt utvecklingsteam med en konsult med fokus på att utveckla webportal för att visa upp diverse data för användare.


För att lyckas i uppdraget behöver du var en erfaren Fullstackutvecklare med tyngd på backend och Azure, microtjänster, kubernetes-kluster, C#, .NET, sql,

Stort plus om du även har erfarenhet av: web frontend Angular

Läs Mer

Javautvecklare till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

Vi söker nu två Javautvecklare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
På Pensionsmyndigheten har vi nyligen påbörjat Sveriges just nu roligaste och viktigaste mjukvaruutvecklingsprogram. Allt för att säkra pensionerna för alla 10 miljoner kunder, idag och imorgon. Ett mycket viktigt uppdrag där vi gör nytta på riktigt!

Vi söker dig som har en djup teknisk kunskap och erfarenhet av större distribuerade och transaktionsintensiva system. Att få ut ny funktionalitet snabbt till kund är en självklarhet för oss och ser därför att kunskap och erfarenhet av agilt hantverk och Continuous Delivery är hög. Du har också en förmåga att kunna applicera rätt tekniska lösningar på olika affärs problem som finns i verksamheten. För att hålla en hög kvalité på slutresultatet ser vi att testning är en naturlig del i systemets framtagande.

Vi ser att du har en relevant akademisk utbildning, exempelvis systemvetenskap, civilingenjör eller kortare eftergymnasial yrkesinriktad utbildning.

Läs Mer