Category

Data/IT

Senior Drift/Sysadmin Linux till BIC på Karolinska Institutet

Vi söker nu en konsult inom Drift/Sysadmin och utveckling för Linuxsystem till BIC på Karolinska Institutet.

Konsulten skall, i samråd med beställaren och användarna bl.a:
Utforma hårdvaru- och mjukvarurekommendationer
Designa, driftsätta, underhålla och övervaka hårdvara och mjukvara
Optimera arbetsprocesser

Arbetet sker på avrop och kan variera kraftigt över året.

Läs Mer

Lead developer .NET Core 3.1

Till vår kund söker vi nu en duktig Lead developer.

Vi vill att du med dina kunskaper inom moderna utvecklingsmetoder ska hjälpa oss att utvecklas som organisation samtidigt som du producerar kod med självförtroende och är en förebild för oss andra. Du har god erfarenhet av utveckling med hjälp av API:er i en Azure-plattform samt är van att jobba med principer som SOLID och DDD. Du får chansen att påverka och göra saker ”rätt” från början. Din känsla av vad som går bra och mindre bra har du möjlighet att testa i praktiken. Du tycker att det är givande att lära ut och dela med dig av dina erfarenheter.

Teamet består av både seniora och juniora utvecklare som tillsammans med externa konsulter löser verksamhetens behov. Teamets mål är att utifrån ett agilt förhållningssätt kunna försörja verksamheten med en modern och innovativ plattform. Idag har vi en mindre tjänsteleverans i Azure som består av backend-API:er för vår mobilapp för fordonsadministration samt en integration mellan generalagentens CRM-system och återförsäljarnas affärssystem. Just nu pågår en upphandling av ett nytt affärssystem och vi ser ett stort behov av API-lösningar, integrationer och applösningar framöver.

Viktigast är vem du är som person och är bekväm att arbeta med vår verktygslåda som idag består av
• .NET Core 3.1
• API Management
• CosmosDB
• Azure DevOps
• ARM templates
• Pipelines i YAML
• Service Bus

Språkkrav: svenska och engelska flytande i tal och skrift

Läs Mer

Solution and Integration Architect for Asset Management program till NCC

Solution and Integration Architect for Asset Management program. 260Hours a
We need to replace our asset management system, Maximo. The new system will be integrated with other applications such as finance-, ERP- and business intelligence applications.

Purpose:
Design specific solutions that meet business requirements and constraints. Responsibility for the overall quality of the Solution Design.

Responsibilities:
•Analyze business requirements, as well as IT operational and non business requirements (e.g., performance), in order to design a ppropriate solutions.
•Deliver solution architecture, i.e., Service Design documentation (SAD) including process, application, data, integration and infrastructure architecture.
•The solution design should be based on a High level Architectural Concept (HLAC) produced by an Enterprise Architect to secure a linement to NCCs
target architecture.
•The Solution designs should be constructed on the principle of “minimal viable product” when ever possible. This to secure an it erative end to end deliver to the business.
•Deliver Integration design as part of the solution design
•Good understanding of group common systems
•Deliver input to development initiatives time, cost and risk for proposed solution/service designs.
•Follow the architecture principles, guidelines and frameworks defined by NCCs Enterprise Architecture.
•Assist in problem resolution and support the development team through consultation and problem research.
•Be the driver of the architectural perspective during the RFP process.
•Work with vendors/suppliers involved in developing a solution to ensure they follow the decided solution design.
•Participate in architecture forums to provide input to the assigned development.
•Ensure that the expected quality of solutions is achieved.
•Assist in the harvesting of the solution design from project into NCCs Enterprise Architecture together with appointed Enterprise Architect
•Ensure interfaces between existing system landscape and ongoing projects within Finance domain and Orbital program,

Läs Mer

Medior on-site tekniker O365/Exchange, omgående!

Vi söker nu en 0365 tekniker till vår kund.

Uppdraget omfattar:
Microsoftmiljö med fokus på O365, så van att arbeta med alla administrationsgränssnitt i O365; Exchange, Endpoint, AAD b.la.
Erfarenhet av Autopilot och managering av dessa. Hantering av hårdvara.
Ärendehanteringssystem, så erfarenhet av att dokumentera samt kunna kommunicera ut till användare på ett korrekt och bra sätt.
Generell IT-kunskap med felsökning primärt på klientnivå, ha koll på TCP/IP och kunna felsöka det mesta.

Vi ser helst att du är en klassisk doer!

Behovet är omgående och möjlighet till semester i slutet på augusti!

Onsite (Malmö/Landskrona) 2-3 års erfarenhet.

Läs Mer

Senior System Administrator i Stockholm

We are now looking for a Senior System Administrator for our customer in Stockholm with start as soon as possible.

About the position:
To fill this position, you should have relevant experience in maintaining hardware and infrastructure in a mixed environment. You are a true Linux enthusiast and you are probably very interested in new technology, always looking out for ways to improve things within your areas of responsibility. Candidates with in-depth knowledge of network layout, routing and firewalls will be given preference.

We think that you currently hold a position as a System Administrator, Systems Engineer, DevOps Engineer, Linux Systems Administrator or something similar. These positions are all relevant to the position which we are looking to fill.

Responsibilities:
– Set up, manage, monitor and maintain Linux servers.
– Network administration (WAN, LAN, WiFi, Firewall & VPN).
– Configuration management and deployment (Puppet).
– IT related documentation, logging and monitoring.
– Providing support to our IT team in in your field of expertise.
– An active awareness of best practices in terms of IT security.
– Resolving Helpdesk tickets.
– Our systems run 24/7, so the position may include on-call duties and working off-hours at times.

Läs Mer

4 st Devops-utvecklare till Tillväxtverket

Vi söker nu 4 st Devops-utvecklare till Tillväxtverketmed kompetensnivå 3.

Uppdraget omfattar:
Att tillsammans med scrumteam för systemutveckling vidareutveckla och förvalta Tillväxtverkets egenutvecklade system genom att arbeta i ett DevOpsteam med containerarkitektur och Kubernetes för att ge en snabbare värde till kund samt en bra utvecklingsmiljö.

Tillväxtverket bygger nu upp ett förmågor för att mer automatiserat kunna stödja DevOps som arbetssätt. I DevOpsteamet arbetar vi med att stödja och skapa förutsättningar för systemutvecklingsteamen att arbeta med DevOps. Genom att automatisera ex. leveranspipe-lines (CI/CD), metrikinsamling, applikationsmonitorering samt hantera förutsättningsskapande verktyg såsom ex. versionshantering och agil planering för de egenutvecklade systemen.

De egenutvecklade systemen som nyttjar detta är främst Nyps 2020, Verksamt och Pipos. Behovet av teknik styrs av arbetssättet DevOps, det är därför viktigt att tekniken ändrar sig efter behoven från systemutvecklingsteamen. DevOpsteamets kunskap och innovationsförmåga är därför viktig.

För DevOps använder vi just nu följande tekniker: Docker, Kubernetes, Jenkins, GitLab, Jira, Prometheus och Graphana mfl.

Läs Mer

Interimskonsult förvaltningsledare IT till Karolinska Institutet

Vi söker nu en Interimskonsult förvaltningsledare IT till Karolinska Institutet.

Vi söker en driven konsult med tekniskt intresse, erfarenhet av systemförvaltning i en ledande roll och att förvalta etablerade objekt och bygga upp nya.
Du kommer ansvara för IT-leveransen och leda det IT-relaterade arbetet tillsammans med förvaltningsledare verksamhet.

Vi arbetar enligt PM3 och dina arbetsuppgifter kommer att bestå av styrning, planering och uppföljning, rapportering, budgetarbete, utarbeta förvaltningsplaner, och koordinera och administrera förvaltningsaktiviteter (ofta iterativt) samt driva förändringsarbete.
Inledningsvis ska du ta ett övergripande ansvar för objekt kopplat till vår kärnverksamhet för utbildning.

Du är serviceinriktad och ansvarstagande med egen drivkraft. Du tänker affärsmässigt när det gäller leverans, kvalitét och ekonomi. Du har ett proaktivt förhållningssätt med kärnverksamheten i fokus, och har mycket god förmåga till samverkan. Du behöver vara kommunikativ, tydlig, och samtidigt ha lätt för att få med dig folk.

Självklart ser vi också att du kan och vill bidra till att stärka gruppen med just dina erfarenheter, kunskaper och förmågor så att vi tillsammans utvecklas och blir bättre på det vi gör.

Läs Mer

Förstudie intranät till Nynäshamn kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag inom Förstudie intranät till Nynäshamn kommun

Uppdraget omfattar:
Uppdraget avser att ta fram en förstudie som ska utgöra underlag för framtagande av Nynäshamns kommuns nya intranät. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med kommunens projektledare och webbsamordnare. Vi kommer att bistå med underlag så som statistik från befintligt intranät, tidigare intranätsundersökning, internkommunikationsutredning, organisationsöversikt m m.

Förstudien ska minst besvara frågor om:
– Medarbetarnas och verksamheternas behov av ett intranät.
– Tekniska förutsättningar för medarbetarna att ta del av informationen på ett intranät.
– Målgrupper för intranätet definierat utifrån ärende/behov.
– Gränssnittet mellan kommunens nuvarande kommunikations- e-tjänst- och arkivhanteringssystem och ett nytt intranät.
– Rekommendation om vilka funktioner som bör ingå i ett nytt intranät.
– Vilka effekter som kan förväntas av ett nytt intranät och konsekvenser av att inte genomföra en förändring.
– Vilka förberedelser som krävs för att kunna genomföra projektet.

Läs Mer

Genomlysning av Region Sörmlands FOA (Förvaltningsobjektsarkitektur)

Vi söker nu en konsult för Genomlysning av Region Sörmlands FOA (Förvaltningsobjektsarkitektur)

Uppdraget omfattar:
Uppdraget avser genomlysning av Regionen Sörmlands förvaltningsobjektsarkitektur som omfattar 12st objekt inklusive IKT.
Leveransen ska innehålla alternativa förslag till förändringar utifrån identifierade krav och behov med beaktan av framtida trender inom portföljstyrning både avseende förvaltning och utveckling. Slutgiltigt arbetssätt görs upp i samråd mellan beställare och leverantör

Till offerten ska leverantören bilägga en beskrivning (max två (2) A4 ) av hur denna avser att praktiskt arbeta med uppdragen:
* Genomlysning av Regionen Sörmlands förvaltningsobjektsarkitektur
* Alternativa förslag till förändringar utifrån identifierade krav och behov med beaktan av framtida trender inom portföljstyrning både avseende förvaltning och utveckling.

Av beskrivningarna ska framgå:
• Praktiskt genomförande
• Hur leverantören säkerställer en hög grad av delaktighet och aktivt lärande hos deltagare från beställaren
• Ansvarsfördelning mellan beställare och leverantör för de aktiviteter som ingår i momentet
• Eventuellt förarbete som beställaren ska göra inför genomförandet
• Konkret resultat av genomförandet

Omfattning (100%) och fördelning av ingående aktiviteter hanteras mellan beställare och leverantör och kan variera över tid.
Tjänsterna ska genomföras i, hos beställarens, beslutad lokal. Överenskommelse avseende distansarbete sker med beställaren. Om leverantören kan erbjuda olika konsulter i ett team för att utföra uppdraget är det godtagbart så länge den totala kompetensen uppfyller kompetensprofilen som specificeras i uttalade krav.

Läs Mer

Power BI-utvecklare

Vi söker nu en Power BI-utvecklare till vår kund.

Uppdraget omfattar:
Kunden har inom IT-organisationen påbörjat en utmanande resa med e-Hälsotjänster och modernisering av plattformar. Denna resa innebär ett steg ut i molnet med IT med spännande och nya tekniker att lära sig och använda.

För att Kunden skall kunna genomföra denna förändring krävs förstärkning av en Power BI-utvecklare.
Som Power BI-utvecklare kommer du att delta i strategiska viktiga projekt, till största del med spännande utveckling i Azure-miljö, då Kundens strategi är att inom en snar framtid ha hela sin IT-miljö i molnet. Du kommer att spela en viktig roll i övergången från Qlik Sense on-prem till Power BI i molnet.

Uppdraget kommer delvis innebära att lyfta över befintliga rapporter i Qlik Sense till Power BI. I samband med det här är det bra att tänka igenom om dagens rapporter kan förbättras. Därför är det bra om du har stor erfarenhet av hur man visualiserar data på bästa sätt. Samtidigt har Kunden stora behov av nya analyser som ska utvecklas, hela vägen från kravställning till färdiga rapporter. Detta gör rollen bred och utvecklande.

Kunden sätter vi stort värde på personlighet och söker dig som är drivande och initiativkraftig, ser vad som behöver göras och är duktig på att leda dig själv i ditt arbete och att kroka arm med de som behöver involveras. Du slutför saker du påbörjat och ser vikten av att äga hela kedjan inom dina ansvarsområden. Du har öga för detaljer och ser samtidigt helheten. Du är en noggrann och ambitiös person som kvalitetssäkrar innan du släpper ifrån dig färdiga projekt och arbetsuppgifter. Du är observant och trivs med att förbättra och utveckla samtidigt som du tänker kundnytta och kan konsten att kombinera komplexitet och enkelhet. Se även beskrivning av personliga egenskaper nedan.

Du har högskolekompetens eller har uppnått liknande nivå genom arbetslivserfarenhet. Du har en teknisk bakgrund, med erfarenhet av rapportutveckling i Power BI.

Läs Mer