Category

Data/IT

BI-Specialist till Pensionsmyndigheten -Offert skickad till kund!

Vi söker nu en BI-Specialist till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten behöver förstärka sitt utvecklingsteam på Analysavdelningen i samband med deras satsning på Statistik och Analys inom verksamhetsuppföljning. Arbetet kommer att innebära utveckling av multidimensionella och tabulära kuber samt rapporter i verktyget Power BI Desktop och Report Server On-Prem. Även utveckling i javascript/html kan förekomma.

Läs Mer

Senior systemutvecklare .Net / MS SQL

Vi söker nu en senior systemutvecklare inom .Net / MS SQL.

Kunden utvecklar och förvaltar ett produktionssystem. Systemet ger processtöd vid produktionen av trafiktjänster, integrerad svit av ett 15-tal funktionsmoduler. Systemet har drygt 1800 aktiva interna användare dagligen.
Systemet är utvecklat enligt flerskiktsarkitektur, och är baserad på Microsoft .Net med tillhörande tekniker. Gränssnittet mot användarna är byggt i Windows och olika webbar. Utvecklingen sker i Visual Studio 2017 med .Net 4.6 och .Net Core för nyare funktioner. Gränssnitt mot andra system utgörs av ett API baserat på WCF och ASP.Net webAPI. Databasen är Microsoft SQL 2016. Kunden strävar alltid efter att hålla sina system uppdaterade med moderna tekniker, aktuellt är att implementera fler mikrotjänster och flytta funktioner till molnet (Azure).

Kunden letar nu efter en utvecklare som skall förstärka förvaltningen under en satsning på att få ut mer nytta till verksamheten.

Grundläggande krav: Microsoft .Net, VB.Net, C#, WinForms, WPF (Windows Presentation Foundation), Microsoft T-SQL
Bra om det dessutom finns erfarenhet av: Webbutveckling med tekniker som ASP.Net, JQuery, Bootstrap, Team Foundation Server.

Kvalifikationer
För att lyckas med uppdraget behöver du:
• Vana av att arbeta lättrörligt och med olika uppdrag
• God samarbetsförmåga och kvalitetsmedvetenhet

Läs Mer

Senior IT teknisk upphandlare (uppdaterade krav)

Till vår kund söker vi nu en IT-teknisk upphandlare.

Kunden genomför med start 11/1 fas två i ett stort IT tekniskt projekt. Fas 2 innebär att man går in i en upphandlingsfas. Definitionsfas är slutförd och kravspecifikationer är under slutförande.
Upphandlingsfasen kommer pågå från 11/1 – c:a 31/3 2021

I två delströmmar skulle kunden behöva en extern resurs att ingå i teamet.
Delströmmarna koncentrerar sig till specifika tekniska plattformar, dels OCP + broker , i teamet finna alternativa leverantörer, utvärdera, förhandla, slutföra avtal på den plattform som skall samla och skicka all information i fordonet , dels också MADT, i detta fall motsvarande HW, (skärm)och ramverk (mjukvara) för förarens informationssystem i fordonet.

Uppdraget blir alltså att under Q1 genomföra och avsluta förhandlingar inom områden ovan för att överlämna de färdiga lösningar som möter kravspecifikationen, färdiga att avropa från start Q2 2021.
Några tänkbara leverantörer har identifierats i förstudie/definitionsfas, kunskap om marknaden är en fördel, för att eventuellt utöka/komplettera listan på möjliga leverantörer.
Kunden ser framför sig ett behov av en IT teknisk kompetens med god erfarenhet av förhandling, upprättande av avtal mm. I teamet kommer intern teknisk kompetens att ingå.

Läs Mer

Backend-utvecklare MS BI – BRÅTTOM

Vi söker nu en Backend-utvecklare MS BI till vår kund.

Uppdraget innebär ett fokus på backend utveckling där konsulten behöver ha kunskap om T-SQL, SSIS, SSAS, integrations-/ETL-utveckling och datamodellering. Konsulten ska arbeta med både nyutveckling och förvaltning.

Stor vikt läggs även vid de personliga egenskaperna och att konsulten fungerar bra i grupp och är van att föra en dialog med beställare och andra inblandade i projekten.

Läs Mer

RPA-utvecklare

Vi söker nu en RPA-utvecklare till vår kund.

Uppdraget omfattar:
Konsulten skall utveckla färdiga PDDer inom en global ekonomifunktion.

Omfattningen beräknas till heltid i 3-6 månader.

Läs Mer

Scrum master och teamledare till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Scrum master och teamledare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Gruppen Förmånshantering 1 har flera utvecklingsteam. Den är en av flera grupper på enheten för systemutveckling och finns på IT-avdelningen. Mycket av gruppens systemutveckling kretsar kring helautomatiserad ärendehantering och systemstöd åt myndighetens 800 handläggare. Funktionen är mycket central på Pensionsmyndigheten och i förlängningen till för miljontals svenskar.

Systemen byggs huvudsakligen i Java och med mycket open source. Verktyg och metodik för systemutvecklingen skulle man känna igen från många andra systemutvecklingsorganisationer. Samtidigt är kraven höga på kvalitet, förändringskontroll och dataskydd. Granskning sker återkommande både av myndighetens internrevisorer och av Riksrevisionen.

Du leder ett eller ett par utvecklingsteam. Du deltar i systemutveckling om du har de kunskaperna, eller tar annars uppgifter inom gruppens övergripande ledning och förbättring.

Pensionsmyndigheten har ett pågående införande at SAFe som ramverk för det storskaliga agila arbetet. Ditt uppdrag ställer stora krav på erfarenhet och förmåga att leda systemutveckling med agilitet, lean och DevOps. Du leder arbetet inom fastslagna agila ramar, och har samtidigt stor egen frihet under ansvar att bäst tillämpa agil process och metodik för produktivitet, kvalitativa leveranser och trivsel. Du gör det som kulturbärare med det agila manifestet i fickan, så att teamets resa alltid pågår.

Läs Mer

Konsult för genomgång av licensavtalen för programvaror hos Karolinska Institutet

Vi söker nu en konsult för genomgång av licensavtalen för programvaror till Karolinska Institutet (KI).

UPPDRAGSBESKRIVNING
• Översyn och genomgång av de centrala licensavtalen för programvaror.
• Kontrollera och granska avtalsefterlevnad av desamma.
• Dokumentera och uppdatera i system som Confluence och Snow.
• Genomgång av policy och regler gällande programlicenser för Karolinska Institutet.
• Utbildning av medarbetare som arbetar med licensfrågor.

Läs Mer

Inbjudan Kammarkollegiets upphandling av IT-konsulttjänster, rikstäckande

KeyMan har idag flera ramavtal inom den offentliga sektorn. Vi ämnar nu lämna anbud på Kammarkollegiets upphandling av IT-konsulttjänster, rikstäckande.

Vi behöver er hjälp för att tillsammans skapa ett högkvalitativt anbud med leverans av IT-konsulter som kan generera många intressanta uppdrag de närmaste åren. Skicka in er intresseanmälan så snart som möjligt så kontaktar vi er sedan för mer information. Svara i “Skallkrav” inom vilket eller vilka områden ni har konsulter.

Vi har för avsikt att lämna anbud på följande anbudsområden:

Anbudsområde 2 – Ledning av IT-projekt
Anbudsområde 4 – Arkitektur och utveckling

I anbudsområde 2 – Ledning av IT-projekt ingår följande roller:
– Förvaltningsledning
– Projektledning
– Teknisk Projektledning
– Tjänsteansvar

I Anbudsområde 4 – Arkitektur och utveckling ingår följande roller:
– Databasdesign- och administration
– Enterprisearkitektur
– Infrastrukturarkitektur
– Konfigurations- och versionshantering
– Lösningsarkitektur
– Mjukvaruarkitektur
– Systemintegration
– Systemutveckling
– Test
– Testledning
– Verksamhetsarkitektur
– Webbutveckling

Ser fram emot gott samarbete!

Team KeyMan

Läs Mer