Category

Data/IT

Teamleverans av uppdragstjänst avseende genomförande av förstudie – Kundmöte -Offert skickad till kund

Vi söker nu ett team för genomförande av förstudie “Kundmöte” till vår samarbetspartner för uppdrag hos Myndighet.

Uppdraget omfattar:

Inom Myndigheten pågår ett intensivt digitaliseringsarbete som påverkar flera delar av verksamheten, inte minst i Kundmötet där huvudkanalen fortfarande är telefoni. Dagens telefonilösning är baserad på en klassisk och robust telefoniplattform med omfattande komplexitet och med flera beroenden och gränssnitt till kringliggande system. Lösningen omfattar funktionalitet för såväl kontors- som Contact Center tillämpningar. IT:s viktigaste ”telefonikund” Kundmötet genomför ett intensivt effektiviserings- och utvecklingsprogram vilket ställer nya krav på lösningen. Komplexiteten i miljön skapar även utmaningar i förvaltningen av objektet/-en.

Med utgångspunkt i en initial analys har Myndigheten beslutat att genomföra en förstudie med målet att:

• Beskriva och förtydliga en framtida design för telefoni-/kommunikationsmiljön som motsvarar myndighetens olika verksamhetskrav
• Analysera och utveckla kund- och ärendeflöden och hur dessa kan automatiseras
• Kvantifiering och vidimering av identifierade effekter samt upprättande av effektmål
• Genomförandeplan med tydliga aktiviteter, tidsplan och resursplan
Förstudien syftar till att få fram en lösning inom telefoniområdet på Myndigheten. Delar av resultatet kan bli aktuellt inför en ny upphandling inom området.

Uppdraget är att genomföra förstudien där leverablerna är:
• Beslutsunderlag för GD (tvärfunktionellt projekt)
• Genomförandeplan med tydliga aktiviteter, tidsplan och resursplan
• Kvantifiering och vidimering av identifierade effekter samt upprättande av effektmål

Arbetet ska inkludera följande områden/aktiviteter:
• Objektsindelning
– Samordning pågående initiativ per objekt
– Samordning befintliga behov per objekt
– Lagkrav, säkerhet och beredskap per objekt
– Infrastruktur indelning per objekt
– System och funktioner per objekt
– Informationsarkitektur per objekt

• GAP-analys befintlig lösning
• Avtal- och valmöjligheter
• Påverkan verksamhetens arbetssätt och förmågor
• Förvaltningsorganisation
• Anskaffningsplan

Uppdraget bedöms kunna genomföras under 16-20 veckor och Myndigheten uppskattar omfattningen till 1000 – 1300 timmar.
Samtliga i teamet ska uppfylla skallkraven nedan. Vad gäller börkraven kan Teamet tillsammans uppfylla börkraven.

Läs Mer

Java Developer with AWS experience

We are now looking for a Java developer with AWS experience, to our customer.

Description Working tasks:
You will have the opportunity to work with the most high-performance, transaction intensive systems in the world which sits at the forefront of where finance and technology meets.
You will be taking part of designing and implementing fintech solutions for our customer’s global external and internal clients. You will be a part of the Index & Analytics Development team, working on projects to build dynamically scalable real-time analytics solutions deployed in AWS.

Our current projects you might take part in include:
• Development of a large-scale real-time calculation of theoretical prices in a dynamically scalable solution
• Development and delivery of index calculation system to external customers in Europe and Asia
• Development of a scalable catastrophe risk simulation system

The role entails responsibilities such as:
• Develop new functionality with very high quality in a limited time.
• Take active part in developing the product architecture.
• Collaborate closely with other internal teams – such as development, project management, system management, on a global scale, in order to resolve issues.

Läs Mer

Security specialist SUA & IT security

We are now looking for a Security specialist SUA & IT security, to our customer.

Description:
We are looking for a experienced security specialist with a strong competence in SUA / Säkerhetsskyddslagen, information- and IT security. Experience in procurements, security architecture, security requirement definition and security requirement evaluation is also a merit.

You will work in a team of different disciplines that will build a new package based high performance communication network with 24/7 availability needs. The network will enable different communication services such as SCADA, tele protection, video, entry control, telephony, data and in the future possibly AI based services as well.

You will be the key resources handling the compliancy to security laws and regulations, security policies and the security analysis. On top of that you will lead the definition of the security requirements in the target architecture of the communication network, this includes documenting them.

Capabilities
• You have a firm understanding of the security protection (säkerhetsskydd) and security sensitive working methods, information and areas
• You are capable of handling all type of questions in relation to security protected procurements (säkerhetsskyddad upphandling) and related security agreements between companies (SUA)
• You are able to understand the impact and/or consequences of a security analysis (säkerhetsskyddsanalyser)
• You are able to understand the impact of wrongly handling of security classified material (säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter)
• You can both document and understand documentation in relation to security protection.
• You have competence in network solutions, IP and WAN networks, segmentations, DMZ, protocols, encryptions strategies, etc.
• We expect that you are up-to-date on new and emerging technologies.

Experience
• You have a history of participating in a procurement handling the definition of requirements and the evaluation of them
• You have experience with Network security architectures, standards and solutions in packet networks (IP/MPLS) or similar
• You have experience with the definition of IT security requirements
• You have experience with understanding the impact of security protection laws on the information sharing in relation to the security class of that information

Non-technical skills
• Excellent verbal and written skills and ability to document work
• Ability to work on multiple tasks simultaneously and set priorities
• Ability to work with others in an environment where everyone works on multiple projects and/or activities
• Very good skills in English both verbal and in writing

Läs Mer

UAT Test Specialist

We are now looking for a UAT Test Specialist to our customer.

Job description
We are currently looking for 1 UAT Test Specialist to join our customer’s team in Stockholm. In this assignment, you will work in a dynamic environment with the change management team, which includes highly motivated and skilled UAT test specialists, business analysts and project managers.

Main tasks:
• Review of customer requirements and test specifications
• Create test specifications and test reports
• Create automated test scripts
• Execute manual and automated test cases for new functionality and for regression testing
• Execute regression testing

It´s important that the you are able to explain how you would help our customer transition from manual to automated testing

To fit this position you have a passion for quality and a great attention to detail. We anticipate that you are a self-motivated and positive person who is pro-active, works well within a team, demonstrates initiative and enjoys a fast pace working environment.

Läs Mer

CRM utvecklare. Dynamics

Till vår kund söker vi nu en duktig CRM-utvecklare, MS Dynamics. Konsulten kommer ingå i kundens CRM-team och arbeta med konfiguration och utveckling. Kunden har Dynamics 2015 och kör on prem, plan för uppgradering är under bearbetning och skall planeras in.

Det vi söker är en konsult som passar in som:
CRM utvecklare
kompetens inom .net
Javascript
Gärna lite SQL

Startdatumet är flexibelt men så snart som möjligt.

Läs Mer

Konsult till SQL Server Reporting Services – offert skickad till kund!


Vi söker nu en resurs på SQL Server Reporting Services till en av våra kunder.
Konsulten skall sitta på en myndighet och ha följande kravprofil:

• Start omgående, inom en månad
• Fulltid; mellan 3 och sex månader, eventuell ytterligare förlängning
• Uppgift: Intervju av användare, kravdokumentation och implementation
• God erfarenhet av SQL Server Reporting Services; från installation till byggandet av färdiga rapporter
• Placering i Stockholms innerstad
• Erfarenhet av Jira

Läs Mer

VDI-expert till Karolinska Institutet

Vi söker nu en VDI-expert till Karolinska Institutet.

Uppdraget innebär att drifta befintlig Horizonmiljö på IMM tills den flyttats in i centrala IT-Avdelningen (ITA), Horizonmiljö, både hårdvarumässigt och logiskt. Vara behjälplig med design och installationshjälp vid uppgradering av ITAs Horizonmiljö till 7.10 och integration/migrering av IMMs miljö med ITA.

Konsulten kommer jobba med en del direktkontakt med KIs kärnverksamhet (forskare) som nyttjar VDI-lösningen samt KI:s övriga IT personal.

Läs Mer

Javautvecklare Spring till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund.

Vi söker nu en Javautvecklare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Uppdraget är att som Javautvecklare vidareutveckla systemen som används för automatiserad ärendehantering eller som systemstöd till myndighetens 800 handläggare.

Handläggningsklienten och serverkomponenterna bygger på Spring Framework. Serverkomponenterna kör SpringBoot. Komponenter vidareutvecklas kontinuerligt för att förenkla och effektivisera handläggning och öka förvaltningsbarhet.

Arbetet sker i ett av myndighetens nu 19 agila utvecklingsteam. Teamet har ett plattformsansvar och kommer under våren att arbeta både med funktionell vidareutveckling och med storskalig refaktorering och med underhåll på arkitekturell nivå.

Läs Mer

Project Administrator/coordinator document configuration

We are now looking for a Project Administrator to our customer.

Description:
We are looking for a very structured and accurate Project administrator with a strong competence in document configuration management. Experience in technical (Data network & Tele Communication) projects is preferred. You will function as the “right hand of the PM” during the project establishment and execution.
You will be the key resource coordinating and handling the consolidation of all the requirements created by different subject matter experts in both the planning and execution of the project.
Capabilities
• Setup a document repository/structure including document configuration management
• Plan and coordinate updates to the project documentation
• Coordinate with contact persons at suppliers involved in the project
• Act as the point of contact for all documentation issues in the project
• Schedule regular meetings and record decisions/actions (e.g. assigned tasks and next steps)
• Participate in negotiations and collect evaluation results
• Responsible for the delivery of the documentation part of the project (time plan).
• Be very accurate and have an eye for detail.
• Have a high level of competence with MS office especially change tracking functionality (especially MS word and MS Excel).
• The consultant know when to involve the project manager with issues that affect quality, time, scope or cost.

Läs Mer

Senior Nätspecialist-/arkitekt

Vi söker just nu efter en mycket erfaren nätverksspecialist med en stark kompetens för att utforma, planera och anskaffa ett kommunikationsnätverk av avancerat slag. Nätverket kommer att stödja kontroll, övervakning och övervakning i produktion och drift. Men också olika kommunikationstjänster som video, postkontroll, telefoni, data stöds.

Läs Mer