Category

Data/IT

2 Seniora BI-specialister/Utvecklare Business Intelligence till IVO

Vi söker nu BI-specialister/Utvecklare Business Intelligence till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Uppdragsbeskrivning:
Vill du vara med och bidra till att Sverige har en god och säker hälso- och sjukvård samt omsorg?
IVO söker nu två BI-specialister/utvecklare Business Intelligence!

Uppdragsbeskrivning:
Vi söker två seniora och hands-on BI-utvecklare. I rollen behöver du som utvecklare kunna omsätta behov från verksamheten i modeller, dataflöden och visualiseringar. IVO arbetar med Microsofts verktyg såsom SQL Server, Power BI och Visual Studio. Centralt i vårt arbete är ett datalager som ligger till grund för både rapporter i Power BI och analytikers arbete.

Generell beskrivning:
Arbetet bedrivs enligt den agila metoden Scrum och leds av IVO.
Arbetet bedrivs i (3-veckor) sprintar.
Teamets medlemmar kommer tillsammans ansvara för utveckling och förvaltning av system och applikationer.
I ansvarsområdet ingår att delta i teamets serviceveckor.
Anlitade konsulter använder IVO:s utrustning i form av klienter och mobiler.
Vi använder Azure DevOps.

Agil förståelse:
För att passa i denna roll har du erfarenhet av att ha arbetat i agilt team och förstår vad agilt arbetssätt innebär. Du har god förståelse för hur Scrum fungerar.

I teamet ingår medlemmar från IVO samt konsulter.
Utvärdering kan ske antingen vid intervju eller arbetsprov genom t ex par-programmering.

IVO kommer fästa stor vikt vid konsulternas personliga egenskaper, utöver teknisk kunskap.
Teamarbetet kommer till stor del ske on-line/digitalt med krav på stor delaktighet, vilket bland annat innebär påslagen kamera.
Vi förutsätter därför att man som konsult har god vana av digitala möten.

Läs Mer

Jira Service Manager-expert till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Jira Service Manager-expert till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten har sedan flera år tillbaka använt Atlassiansviten Jira Software, Confluence och Bitbucket för ärendehantering, delning av information och versionshantering av kod. Nu ska sviten utökas med Jira Service Management för att bygga stödmyndighetens ITSM processer.

Uppdraget handlar också om att bygga vidare på den CMDB som finns i Insight och som ska användas i både Jira Service Management och Jira Software. Insight blir en central del i Atlassiansviten och det är mycket viktigt att vi utnyttjar och implementerar den på bästa sätt. Konsulten ska kunna ge stöd till de utvecklare och användare som arbetar med uppbyggnaden av ett CMDB i Insight.

I uppdraget ingår också att ge stöd till uppsättning av processer/workflows enligt best practice i Jira Service Management. Vidare behöver teamen som ska arbeta i verktyget stöttning för att på bästa sätt ta till sig nya arbetssätt

Läs Mer

Javautvecklare till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu en Javautvecklare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Du kommer att som konsult var med och förstärka den del av det agila releasetåget Fondexpressen som ansvarar för Java-systemen inom Premiepensionssystem, med kompetens inom systemutveckling/programmering.

I arbetet som utvecklare ingår bland annat att hantera komplex affärslogik, stora datamängder, backend-funktioner, integrationer och i viss utsträckning användargränssnitt.

Omfattning: 80-100%

Läs Mer

Konsultstöd – arkivering av Obstetrix 1 till Region Västmanland

Vi söker nu Konsultstöd – arkivering av Obstetrix 1 till Region Västmanland.

Uppdraget omfattar:
Region Västmanland har sedan i slutet av 1990-talet använt Obstetrix 1 på Västerås sjukhus. För att kunna ta ställning till arkivering av denna databas i R7e-arkiv behöver en förstudie genomföras för att utreda vilka informationsmängder databasen innehåller. Det finns ett stort behov att föra över informationen i Obstetrix 1 till R7e-arkivs (informationsexport ur ovan nämnda Obstrerix1 med åtföljande inleverans till R7e-arkivet). När överföringen till R7e-arkiv är klar kommer Obstetrix 1 databas att stängas ned efter sedvanligt gallringsbeslut. Leverantören ska tillsammans med Region Västmanland se till processens från informationsexport via ZIP-fil(er) ur käll systemens originaldatabaser till inleverans av ZIP-paket till R7e och informationsägarens verifiering och godkännande av korrekt inleverans.
Leverantören ansvarar i detta sammanhang för att databasen som blivit konverterad till R7e-arkivformat uppfyller de krav som kunden ställer för att en produktionssättning i R7e-arkiv ska vara möjlig. Med detta menas att validering ska ha genomförts utan fel samt att innehållet har verifierats i R7e-arkivets arkivportal och godkänts av kund.

En utmaning är att arkivet har svårt att se vad som behöver arkiveras. Alternativ som vi ser som möjliga för arkivering är från objektets sida:
• Uttag genom PDF (konsult) -> Inleverans av Region Västmanland (eget verktyg).
Osäkert om det uttaget kan göras på ett bra och heltäckande sätt.
• XML-uttag + stylesheet enligt R7e-specifikation (konsult).

”Tvåstegsraket”
1. Förstudie (40 timmar konsult) som ger svar på:
a. Vad finns i databasen.
b. Vilken information ska arkiveras (möjlighet för Regionarkivet att ringa in den information som ska till slutarkivet).
c. Förslag på lösning för arkivering.

2. Uttag
a. Inringad information som ska tas ut
b. Uttag enligt antingen förslaget på förstudie, eller vårt eget förslag (beroende på utfall i förstudien)

Uppdragets planering görs gemensamt mellan leverantör och beställare och skall kunna påbörjas 2022-08-15, slutdatum är 2022-11-30. Regionarkivet och objektet E-arkiv och lagring är självklart behjälpliga och vill ha en dialog med konsulten under förstudiens och uttagets gång. Konsulten ska regelbundet (veckovis) via fysiskt möte eller via teams rapportera till regionens kontaktperson/grupp.

Läs Mer

Scrum Master till Ärendehanteringsteamet på IVO

Vi söker nu en Scrum Master till Ärendehanteringsteamet på IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Uppdragsbeskrivning:
Vill du vara med och bidra till att Sverige har en god och säker hälso- och sjukvård samt omsorg? IVO söker nu en Scrum Master till Ärendehanteringsteamet!

Ärendehanteringsteamet utvecklar system som används dagligen av medarbetare på IVO och av vård- och omsorgsgivare i Sverige. Det handlar om såväl interna applikationer som tjänster på ivo.se. I teamet vill vi verka för att skapa lösningar som är ändamålsenliga och som hålls högt av användarna.

Uppdraget innebär att arbeta som Scrum Master i Ärendehanteringsteamet. Eventuellt så kan det bli aktuellt att stötta ytterligare ett team. I uppdraget coachar du teamet i Scrum och agila arbetssätt med målsättningen att bedriva modern och värdefull systemutveckling. Du faciliterar förstås de vanliga Scrum-mötena. Uppdraget innebär inte att arbeta som projektledare. Teamet består av duktiga och trevliga teammedlemmar som ser fram emot att du blir teamets nya Scrum Master!

Generell beskrivning:
Arbetet bedrivs enligt den agila metoden Scrum och leds av IVO.
Arbetet bedrivs i (3-veckor) sprintar.
Teamets medlemmar kommer tillsammans ansvara för utveckling och förvaltning av system och applikationer.
I ansvarsområdet ingår att delta i teamets serviceveckor.
Anlitade konsulter använder IVO:s utrustning i form av klienter och mobiler

Agil förståelse:
För att passa i denna roll har du erfarenhet av att ha arbetat i agilt team och förstår vad agilt arbetssätt innebär. Du har god förståelse för hur Scrum fungerar.

I teamet ingår medlemmar från IVO samt konsulter.
Utvärdering kan ske antingen vid intervju eller arbetsprov genom t ex par-programmering.

IVO kommer fästa stor vikt vid konsulternas personliga egenskaper, utöver teknisk kunskap.
Teamarbetet kommer till stor del ske on-line/digitalt med krav på stor delaktighet, vilket bland annat innebär påslagen kamera.
Vi förutsätter därför att man som konsult har god vana av digitala möten.

Läs Mer

Senior Fullstackutvecklare .NET – Omgående!

Vi söker nu en Senior Fullstackutvecklare .NET till vår kund för omgående start.

Uppdraget omfattar:
Kunden är en av Sveriges största e-handlare inom sin bransch.

I rollen kommer du jobba nära kundens IT-team i framtagandet av ny funktionalitet och förvaltning av kundens internationella e-handelsplattform. Systemet är byggt på .NET med SQL-Server för persistens. I frontend använder de Typescript, AngularJS, KnockoutJS och Bootstrap.

Stor vikt läggs vid att konsulten kan sätta sig in i kundens behov, leverera användarvänliga lösningar som är enkla att underhålla och har god prestanda.

Teamet som kommer jobba med systemet består av tre personer vilket gör att det kommer finnas stort utrymme för att göra sin röst hörd och påverka projektet. Kunden jobbar ständigt med att skapa de bästa förutsättningarna för både de anställda samt företagets produkter genom att ligga i framkant både teknisk och arbetsmässigt.
Tillsammans med resten av IT-teamet kommer ni att utveckla funktioner hela vägen från idé till färdig lösning. Ibland kan en idé vara i produktion redan inom någon dag, ibland tar det ett par veckor – beroende på komplexitet.

Det här är en chans att både jobba nära koden och i ett litet, men vasst team i det gemensamma arbetet att ta företagets erbjudande till nästa tekniska nivå. Det här är rätt uppdrag för dig som gillar mycket eget ansvar och älskar att producera grym kod. Arbetet utförs i attraktiv arbetsmiljö i Stockholms innerstad. Initialt sker arbetet på plats men på sikt kan arbetet ske delvis på distans.

Läs Mer

Solution architect for Digital Construction sites to NCC (10278)

We are now looking for a Solution architect for Digital Construction sites with competence level 3 to NCC (see appendix NCC Competence levels).

The project will look for mobile solution for construction workers on construction sits.
Solution architect /Information modeler in prepare phase 50% (to 2022-11-18) and execute phase 25% (2023-05)

Project scope:
The project will find mobile solution for construction workers on construction sites.
Paperless projects, Improved collaboration between office and construction site, Quick access to the correct data, Improved/ more effective way of managing self inspections and issues.
Deliver a minimum viable product for the business to start using within short time.
Service to support tablets and mobile phones.
Secure collection and ownership of data, investigate possibility to integrate with DWH and decide at DP2.
Integration with file mgmt and user access project solution.
Investigate further and decide at DP2. Integrations with project management system (Self inspection documentation of work incl subcontractors), investigate further and decide at DP2.

Role description (what to do)
* Design specific solutions that meet business requirements and constraints. Responsibility for the overall quality of the Solution Design.
* Analyze business requirements, as well as IT operational and non-business requirements (e.g., performance), in order to design appropriate solutions.
* Deliver solution architecture and design, i.e., including process, application, data, integration and infrastructure architecture.
* The solution design should be based on a Business Change Description (BCD) produced by an Enterprise Architect to secure alinement to NCCs target architecture.
* The Solution designs should be constructed on the principle of “minimal viable product” when ever possible. This to secure an iterative end-to-end deliver to the business.
* Deliver input to development initiatives time, cost and risk for proposed solution/service designs.
* Follow the architecture principles, guidelines and frameworks defined by NCCs Enterprise Architecture.
* Assist in problem resolution and support the development team through consultation and problem research.
* Be the driver of the architectural perspective during the RFP-process.
* Work with vendors/suppliers involved in developing a solution to ensure they follow the decided solution design.


Assist in the harvesting of the solution design from project into NCCs Enterprise Architecture together with appointed Enterprise Architect.

Läs Mer

Senior Projektledare för implementation av kundtjänst (B2C) – reviderad

Till vår kund söker vi nu omgående en senior Projektledare med erfarenhet av att implementera kundtjänstfunktion. Kunden ska implementera en nordisktäckande kundtjänst (Customer service) inom segmentet restaurang. Regionerna innefattar Sverige, Norge, Finland och Danmark. Det finns idag etablerade outsourcade kundtjänster i respektive land men man vill nu att det hanteras via endast en leverantör/samarbetspartner.

Kunden kommer att ha upphandlat outsourcingtjänsten för PL att ta vid.

Uppdragsstart efter sommaren, intervjuer sker i juni.

För dig som söker är det viktigt att du har gedigen kunskap inom just området kundtjänst/service.

Läs Mer

Senior Systemutvecklare/lösningsarkitekt fullstack .NET till Registerteamet på IVO

Vi söker nu en Senior Systemutvecklare/lösningsarkitekt fullstack .NET till Registerteamet på IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Uppdragsbeskrivning:
Vill du vara med och bidra till att Sverige har en god och säker hälso- och sjukvård samt omsorg? IVO söker nu fullstack systemutvecklare till Registerteamet!

Registerteamet arbetar med system som används dagligen av medarbetare på IVO och vård- och omsorgsgivare. I teamet vill vi verka för att skapa lösningar som är ändamålsenliga och som hålls högt av användarna.

Rollbeskrivning:
I rollen kommer du arbeta med utveckling av både externa tjänster för ivo.se och interna applikationer med de tekniker som omnämns under skall-krav. Som utvecklare arbetar du fullstack .Net, till exempel med backend, SQL och frontend. Vi använder en hel del React, och kommer börja använda Blazor, så kunskap inom dessa, eller liknande, är viktigt. Teamarbete är vår grundmodell så att kunna arbeta med teamkamrater och även ha kontakt med andra team och funktioner är viktigt. I rollen kräver vi även att du bidrar med lösningsarkitekturförmåga eller liknande. Med det menar vi att du kan arbeta nära användare, att du kan fånga behov och omsätta dem i lösningar, att du kan delta i diskussioner med olika intressenter (både verksamhet och arkitektur/teknik). Rollen handlar alltså mycket om att kunna arbeta hands on från ax till limpa och att vara kommunikativ kring behov och lösningar.

Generell beskrivning:
Arbetet bedrivs enligt den agila metoden Scrum och leds av IVO.
Arbetet bedrivs i (3-veckor) sprintar.
Teamets medlemmar kommer tillsammans ansvara för utveckling och förvaltning av system och applikationer.
I ansvarsområdet ingår att delta i teamets serviceveckor.
Anlitade konsulter använder IVO:s utrustning i form av klienter och mobiler

Agil förståelse:
För att passa i denna roll har du erfarenhet av att ha arbetat i agilt team och förstår vad agilt arbetssätt innebär. Du har god förståelse för hur Scrum fungerar.

I teamet ingår medlemmar från IVO samt konsulter.
Utvärdering kan ske antingen vid intervju eller arbetsprov genom t ex par-programmering.

IVO kommer fästa stor vikt vid konsulternas personliga egenskaper, utöver teknisk kunskap.
Teamarbetet kommer till stor del ske on-line/digitalt med krav på stor delaktighet, vilket bland annat innebär påslagen kamera.
Vi förutsätter därför att man som konsult har god vana av digitala möten.

Läs Mer

Scrum Master till Region Sörmland

Vi söker nu en Scrum Master till Region Sörmland

En gemensam upphandling av ett nytt vårdinformationsstöd har genomförts i ett samarbete mellan region Västerbotten, Blekinge, Sörmland, Västernorrland, Örebro, Dalarna, Gävleborg, Norrbotten och Halland. Samarbetet går under arbetsnamnet Sussa.

När nuvarande vårdinformationssystem avvecklas inom regionerna kommer alla rapporter, analyskuber och övrig uppföljning kopplat till detta att sluta fungera. Det finns en stark förväntan att lösningarna för utdata och uppföljning ska ersättas när det nya systemet är på plats, med minst likvärdig funktionalitet.

Arbetet sker regionalt men samverkar med övriga regioner sker genom ett Sussa gemensamt projekt. Där drivs utveckling av en datalagerlösning för respektive region för att tillgodose behoven gällande utdata lösningar.

De regionala projektets syfte är att implementera den gemensamt utvecklade datalagerlösningen i sina miljöer och det nya vårdinformationssystemet.

För vår gemensamma utveckling av en datalagerlösning söker vi nu en Scrum master, på heltid med start i augusti.

Rollbeskrivning
Scrum Master ser till att hela Scrumteamet följer Scrum-teorin. Detta görs bland annat genom att vara coach och sparringpartner, underlätta god kommunikation och planering, ta bort hinder som uppstår under vägen, skydda utvecklingsteamet för distraktioner och yttre tryck samt underlätta transparenta processer mellan utvecklingsteam och produktägare. En Scrum Master har ingen formell auktoritet, men fungerar som en ”servant leader” som säkerställer att alla har det de behöver för att utföra sitt jobb effektivt.

Exempel på arbetsuppgifter
• Stötta team och BI Manager i metodik och administration
• Ansvara för sprintplanering
• Hålla dagliga/veckovisa möten uppföljning och fördelning av aktiviteter i leveransteamen.
• Ansvara för sprintdemo (review)
• Ansvara för sprintutvärdering (retrospective)
• Ansvara för sprintplanering
• Övervaka att metodiken följs i leveransteam och agera på avvikelser
• Planera med och följa upp status med projektledare

Läs Mer