Skip to main content
Category

Data/IT

Sussa samverkan – Uppdragsledare Koordinera regionernas produktionsstarter till Region Sörmland

Vi söker nu en Sussa samverkan – Uppdragsledare Koordinera regionernas produktionsstarter till Region Sörmland.

Sussa samverkansorganisation är en kundgrupp bestående av regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro, Blekinge, Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Halland.
Dessa nio regioner har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som kommer att ersätta många av de digitala lösningar som regionerna har idag. Cambio Healthcare AB är leverantör av det upphandlade vårdinformationstödet.

En förutsättning för att lyckas med det gemensamma arbetet är att alla enskilda regioner ”krokar arm” i sitt arbete och att de Sussa-gemensamma förberedelserna och de regionala programmen för implementationen av Cosmic samordnas, styrgruppen för Sussa samverkan har valt att driva det gemensamma arbetet i programform. Målet med programmet är att skapar förutsättningar för regionerna att införa Cosmic och nå sina regionala effektmål och programmet koordinerar de projekt och uppdrag som krävs för att nå programmålet.

Inom det gemensamma programmet är ett uppdrag under uppstart med syftet att skapa en enkel och tydlig arbetsstruktur för att möjliggöra uppföljning av framdrift i regionernas produktionssättningsaktiviteter. Det är fortsatt regionerna som själva är ansvariga för att planera och utföra aktiviteterna. Uppdraget är under uppstart och planeras pågå fram till sista regionens produktionsstart i november 2024.
En viktig del av uppdraget är samverkan, kommunikation och framdrift i en stor och komplex organisation med många involverade parter inom Sussa samverkan, från regionerna liksom från leverantör och andra gränsytor. Sussa samverkan söker nu en uppdragsledare som ska driva det beskrivna uppdraget ovan.

Arbete utförs i Leverantörens lokaler. Uppdraget innebär fysiska träffar då det tillåts, fysiska möten förläggs inom Stockholmstrakten. Resekostnader ersätts, efter överenskommelse, enligt slutkundens bestämmelser.

Läs Mer

Projektledare – etablering av förvaltningsorganisation för en ERP-lösning

Vi söker nu en Projektledare, med kompetensnivå 4, för ett projekt med syfte att sätta upp en koncerngemensam förvaltningsorganisation för en ERP-lösning. 

Stort fokus på att konsulten är en hands-on projektledare med erfarenhet av att etablera förvaltningsorganisationer i tvärfunktionella team. Som kandidat är en bra kombination att du har erfarenhet från både rollen som Projektledare och Förvaltningsledare.

 
Projekt
Projektet omfattar steg 1 i uppbyggnaden av förvaltningsprocesser och organisation till Q3 2023. Lösningen som skall förvaltas är baserad på SAP med ett 20-tal kringsystem.

Uppdragsbeskrivning

* Mottagande av utvecklings- och förvaltningsteam, bl.a. 
       o    implementation av tvärfunktionella team och arbetssätt i förvaltning och utveckling (steg 1 av flera) – Preliminärt kommer ca 9 team sättas upp
       o    Synka och koordinera styrning och governance 
       o    Förändringsledning – Utbildning, kommunikation och stakeholder management

* Mottagande IT-organisation
       o    Etablera plattformsteam för SAP-plattformen
       o    Etablera IT-support för SAP (internt och externt)
       o    Upphandla förvaltningspartner 
       o    Kravställa och säkerställa dokumentation från programmet för SAP-implementering
       o    Kompetensutvecklingsprogram
Projektledaren skall:
*       Slutföra projektifieringen av uppdraget och delvis bemanna det
*       Leda, planera och följa upp genomförandet av projektet.
*       Säkerställa tydliga och effektiva gränsytor för samarbete mellan externa och interna medarbetare.
*       Skapa förankring av upplägg och resultat med intressenterna. 
*       Koordinera och leda sitt team genom planering, implementation och slutförande. 
*       Hantera beroenden och koordinera arbetet mellan team på olika geografiska platser.
*       Säkerställa status och hålla i projektmöten och dokumentera dessa.
*       Kvalitetssäkra resultatet av leveransen och leverera enligt uppsatta mål på tid. 
*       Delta i genomförandet av det övergripande programmet efter behov. 
*       Bidra till kompetensutveckling och nytänkande på området.  

 Arbetet utförs i enlighet med den projektmodell som definieras av kunden.

Arbetet utförs på kontoret ca 3 dagar/vecka, 2 dagar remote om arbetet tillåter. 

Läs Mer

Test/Process Manager (QA) – Flera kandidater sökes

Our client, a well known compnay within the energy sector, has a need for a Test/Process Manager. This is a combined role of a person that can facilitate and execute a test process up until detailed level, representing the requirements and acceptance criteria as set in the Agreement with the Supplier. Secondary he/she will also participate in (ITIL) process creation discussions in relation to working processes (e.g. Incident Management) and represent the project to a certain extend which mainly implies internal (within company) coordination in order to create a position for the project.
 
 Our client will not create the test cases or execute them, but the consultant needs to make sure the Supplier does it according to set requirements and is executing and documenting it correctly and as such, act as a counterpart to the suppliers to ensure that requirements are met and is aligned with the clients organization. Furthermore, the person must be able to facilitate this through high quality communication and have a strong knowledge of test processes, test cases, test documentation and test acceptance. 
 
 The consultant we are looking for, needs to be an excellent communicator with a sharp eye for details and a strong sense of quality, with a better than average understanding of processes and a strong ability to document them correctly. He/She will also be involved in the process scope of the project, to document the working process of the client (mostly ITIL based). 

Läs Mer

System Design Engineer

We are searching for a very skilled Business Analyst, with a proven record of holding successful Stakeholder Workshops to identify opportunities and breaking down Business Ideas to a technology backlog, Deep dive investigations to understand complex tech landscapes and ability to navigate in a matrix organization. The person will be part of a stable team working for Volvo Group Digital and IT in close collaboration with Volvo Energy and with needs in the area of Data product and Analytics creations.The business Analyst need to be well aware of best practice models and techniques to facilitate requirement identifi cations and breakdown in the area of data and Analytics. Design Thinking and Innovation techniques are need as well. High understanding of the area of Analytics and a preferred history of more in-depth understanding of Data and the ecosystems around building Data Products are welcomed. The Business Analyst need to be a skilled workshop leader and work independently and together with the given Stakeholder communities and partners to break down business value into a tangible backlog of POC and Items ready for industrialization.
Läs Mer

Requirement Analyst Business Analytics/BI to NCC (10314)

We are now looking for a  Requirement Analyst Business Analytics/BI  with competence level X to NCC (see appendix NCC Competence levels).

Tasks and experience
• Analyze and transform business current situation, needs and processes into value-creating IT requirements
• Have worked in a role as requirements analyst / business analyst for at least three years
• Experience in agile working methods
• Trustworthy and good at creating relationship to further develop
• Good communicator as you will work with many contact areas
• Set up new ways of working around requirements management
• Requirements management for reporting and self-service for Business Intelligence / Analytics solutions
• Self-Driven and ability to start delivering value with limited knowledge about NCC

Läs Mer

Embedded Software Application Engineer B – Vehicle industry

We are looking for a positive person with experience from function development, designing and implementing control and/or diagnostic strategies in an embedded control system. Our team is responsible for design, implementation and verifi cation of control functionality for all Volvo groupcombustion engines (diesel, LNG, B100, H2) . We work in close cooperation with our colleagues working withhardware design and calibration/optimization globally. We are involved in all project
phases from Advanced Engineering to industrialization to Maintenance/quality fi xes.
The implementation is mainly done in Matlab/SimuLink/TargetLink but also using C code.
– Master degree in E, M, Y, Z, F or similar with good understanding in control theory, model design,
and / or diagnostics.
– Good communication skills in English, both spoken and written is required as we work in a global environment.
– We are working in small teams using agile methods in a global environment. The work hence requires skills inteamwork and collaboration.
– We are solving complex system aspects and hence an ability to drive things forward, together with team colleaguesand colleagues in other teams / sites is key.
– Relevant experiences from vehicle industry with designing and implementing emedded functionality.
– Experience from application/calibration work is a merit.
-Combustion engine knowledge is a merit.
Läs Mer

System Verification Engineer

Be a part of a team that solves systematic quality issues within the electrical area at Volvo Buses. Once the team has been assigned a problem the work starts to really understand that specific system/component and what has been reported, finding the root cause and later doing the necessary changes (system/component/installation redesign etc.)to be able to finally implement a solution for the customers.
For the team to be effective various competences is needed – analyzing data, in design and in testing for both hardware and software (CAD/installation, wiring, function development, system architecture). And to be able to breakdown problems to what really matters.

For this position we look for someone:
• With background in system testing or system design
• Skilled in CAN and LIN communication
• With a good understanding of the product development fl ow and the product lifecycle from initial concepts toproduction and maintenance.
• That is real problem-solver and really believes that quality matters.
• With a positive attitude that can lead smaller investigations on their own but enjoys working in a team.
Other tools where knowledge is meritorious: Saber, CANalyzer/Canoe, IPEtronik and other types of relevantmeasuring/logging equipment
Also meritorious: experience in embedded E&E systems – preferably in the automotive industry, Driver license D,Knowledge of onboard communication technologies (Ethernet, diagnostic protocol etc.), telematics, familiar withVolvo IT systems and release processes

Läs Mer

SAS utvecklare till gruppen för Datawarehouse & Uppföljning med start OMGÅENDE

Vi söker nu en SAS utvecklare till gruppen för Datawarehouse & Uppföljning med start OMGÅENDE.

Uppdraget omfattar:
SAS utvecklaren behöver ha bred kompetens och praktisk erfarenhet. 
Kompetens och erfarenhet behövs inom verktygen SAS DI Studio och SAS EG.

Du behöver ha ett agilt mindset, vara noggrann, förändringsdriven och lösningsorienterad. Meriterande med erfarenhet av rapportutveckling i SAS VA.
 
Här får du arbeta i agilt team med erfarna utvecklare. Teamet jobbar med att ta fram underlag som används inom flera olika delar av verksamheten. Några exempel är underlag för riskberäkningar och underlag för skadestatistik. Som SAS-utvecklare jobbar du i huvudsak med SASDI Studio. Du kommer att vara delaktig i hela processen från kravställande till utveckling och test. Du kommer att ha ett nära samarbete med vår kärnverksamhet.

Arbetet innefattar också löpande förvaltning för att säkerställa stabilitet i systemet. I arbetsuppgifterna ingår även test, kravställning och drift/support av uppdragsgivarens DW.

Just nu utförs arbetet hybrid 50/50, dvs minst hälften av arbetstiden bör vara på kontoret.

 
Intervju av kandidater sker löpande, och rollen kommer tillsättas så fort som möjligt.

Läs Mer

Solution Architect Professional

Need an architect to work on the detailed solution & integration for the V.A.S. ERP project.
This is foreseen as a part-time, long-term assignment (for the duration of the project).
Scope of the project is fi nance ERP + contract management + commercial invoicing + partners revenue sharing +indirect tax in the USA, with integration to all dependent systems.
V.A.S. ERP project needs a digital consultant / solution consultant to work on preparing an RFP for various SaaS pjgppgmodules and the associated implementation & integrations services.
Work on the business capabilities and the detailed requirements, prepare the RFP documents, analyze the off ers,meet the suppliers, and support as a PMO.
We need more a generalist solution architect : part of the solution will include SAP modules, but part of the solution will most certainly be non-SAP modules.
Läs Mer