Category

Data/IT

Delprojektledare Master Data Migrering SAP S/4HANA – Omgående!


Som delprojektledare för Data Governance leder du arbetet med att ta fram, implementera och driva kundens data governance-projekt där även stort fokus kommer att ligga vid data cleansing och migrering. Detta innebär att definiera roller och ansvar inom organisationen, likväl som processer och arbetssätt, med målsättningen att nå en högre datakvalitet och därmed bidra till att vi kan arbeta datadrivet på ett effektivare sätt. Du kommer självständigt att driva projektet som kommer att vara en del av kundens större ERP-program, men vi hoppas att rollen kan utvecklas till att senare omfatta kontinuerlig styrning och ledning av Data Governance hos kunden.

Arbetsuppgifter
• Planera, och genomföra ett större projekt med följande leveranser
o Definiera roller (Data owners, data stewards, data managers) och ansvar för initiering och upprätthållande av data governance
o Definiera och implementera processer för Data Governance inklusive riktlinjer och standarder för hur olika typer av datatillgångar ska hanteras
o Data cleansing och migrering av affärsdata till vårt nya ERP
o Implementering av systemstöd för data governance och migrering
• Förändringsledning
• Operativt leda eller delta i olika initiativ som gör oss mer datadrivna
• Löpande vidareutveckla data governance

Som person tror vi att du…
– Älskar data!:)
(och vid behov tycker om att nörda ner dig i detaljer)
– Är en driftig projektledare med stark förmåga att driva komplexa initiativ från idé till genomförande
– Har en stark kommunikativ förmåga – förmedlar budskap på ett tydligt, pedagogiskt och engagerande sätt
– Har stort affärsfokus
– Är bekväm och trivs med att leda förändring på alla nivåer i en organisation
– Driver ditt arbete på ett självgående, resultatorienterat och strukturerat sätt

Meriterande
Kunskap inom SAP, Talend Data Management, ETL/ELT

Kunden fördrar någon på heltid men deltid kan också fungera.

Distansarbete är ok med enstaka möten på kundens kontor.

Läs Mer

Solution architect for Subcontractor Control solution till NCC Sverige

For our customer NCC we are now looking for a Solution architect
The initiative will improve NCCs ability in to get in control of the complete subcontractor chain and meet future European legal requirements and demonstrate credibility supported by a clear process for managing the subcontractor chain.
We will do this in a common, harmonized and digital way that will give us an overview of our subcontractor and their sub contractors and by using Bisnode services have a branch leading ambition in avoiding black labor and corruption and decrease any criminal connections early in the purchasing process and enable monitoring over time.
NCC also enable improved analysis capabilities by direct access to the completed subcontractor chain on a Nordic level

Solution architect:
Architecture tasks in preparation phase
Participate in workshops and support the project to secure the architecture and support the business use case documentation.
Support the security architect, the project manager and the service manager in the BIA work.
Based on requirements, use cases and processes business impact develop a SAD due to NCC IT landscape.
Secure a continued dialog with the NCC EA team to be aligned with NCC design rules and architecture models.

Architecture tasks in execution phase
Participate in vendor workshops and support the project to secure the architecture, give design advice and document when changes are needed in the architecture documentation.
Participate in vendor/development workshops and support the project to secure the architecture, give design advice and document when changes are needed in the architecture documentation.
Develop API specifications and support the integration team in solution alternatives and risks.
Secure that the SAD is kept updated during the execution phase

Läs Mer

Förvaltning och support av accessapplikationer till Region Västmanland

Vi söker nu en en leverantör för löpande förvaltning och support av de egenutvecklade accessapplikationerna till Region Västmanland

Uppdraget omfattar:
Region Västmanland har ett flertal (14 st i nuläget) applikationer implementerade i Microsoft Access. Applikationerna har utvecklats sedan lång tid tillbaka och stödjer unika och i vissa fall kritiska verksamhetsprocesser. Målsättningen är att på sikt hitta ersättande lösningar i form av standardsystem eller anpassning av befintliga verksamhetssystem.
Följande applikationer är aktuella initialt
• Celiaki
• CPAP
• Diabetes Mellitus
• Jourlista
• KortnrRegister
• LM Adress
• MobilTelefoner
• PersonSökare
• PKort
• SmiAnm
• SwedVasc (7 olika program)
• TalTidning
• uKund
• Tim

För att säkerställa vidmakthållandet söker Region Västmanland en leverantör för löpande förvaltning och support av de egenutvecklade accessapplikationerna.

Historiskt har uppdraget omfattat ca 200 timmar per år. I samband med årliga uppdateringar av Microsoft Windows och Microsoft 365 (Microsoft Office) genomförs anpassningar och tester för att säkerställa kompatibilitet med aktuell version. Ändringar av befintliga funktioner förekommer i mindre omfattning. Uppdraget kan även komma att omfatta stöd och utveckling i samband med övergång till ersättande lösning samt avveckling.

Läs Mer

Senior informationsmodellerare (Financial Planning) till NCC Sverige

We are now looking for a Senior information modeler within the financial planning area.

This initiative will support customer better understanding the possible future financial outcome of business decisions and planned activities.
One important part of this initiative is to design a financial model, which means deciding on how the customer should set up its financial data to be able to present it and make analysis in the way the business needs. This includes deciding on how the future chart of accounts is going to look and how it is linked to the future “building accounts” (currently called Talo 80 and K98).
Another important part is to set up how the customer should work with its financial planning. We will make sure customers financial planning consists of smarter, more automatic and less time-consuming ways to work with budgeting, forecasting and cost allocation.
The initiative also makes sure that the customers financial planning is supported by modern, fit-for-business systems to get this work done efficiently.
The customer will be better at understanding the effects of decisions and can therefore adjust course earlier which could potentially help avoiding high risk business scenarios or poor investments. The project, department managers and controllers will save time in the budget and forecast preparations compared to today. The organization will have better understanding of reports which means that there will be less time spent on explaining the numbers and more time to discussions supporting decision making and operational planning.

Proposed project deliverables:
Define the financial model content and system & application requirements (incl. cost allocation system requirements)

Define the plan to perform processes incl. budget, forecast, reporting, mgt review & control processes, and the annual cycle incl. management reviews

Define data flows & dependencies
Develop & implement applications supporting financial planning activities, incl. a dashboard reporting the PIs (from NCC’s steering)

The assignment is expected to run until 2024-03-01

Läs Mer

2st renodlade och duktiga kravanalytiker med erfarenhet av facilitering till Pensionsmyndigheten

Vi söker nu två duktiga Kravanalytiker till Pensionsmyndigheten som brinner för hantverket.

Uppdraget omfattar:
Till utvecklingen av ett tidkritiskt och högt prioriterat initiativ inom Pensionsmyndigheten söker vi två erfarna och drivna kravanalytiker som självständigt kan leda arbetet med att driva, fånga, analysera, värdera och dokumentera krav i enlighet med myndighetens metod och dokumentationsregelverk.

Läs Mer

3st BI-utvecklare Oracle till Tillväxtverket

Vi söker nu 3st konsulter för uppdrag som BI-utvecklare Oracle till Tillväxtverket.

Uppdraget omfattar:
Tillväxtverket har under det senaste året arbetat med regeringsuppdrag kring stöd för korttidspermittering. Organisationen har vuxit i flera steg i takt med att kraven har utökats och nu behöver vi ytterligare förstärkning för att ta oss an det fortsatta arbetet.
Uppdraget innebär att inom området Business Intelligence arbeta i ett team som jobbar hela vägen från ODI till vårt presentationsverktyg Diveport. Teamet jobbar tätt tillsammans med verksamheten och med andra team på Tillväxtverket. Uppdraget kan även komma att inkludera andra arbetsuppgifter.

Arbetet bedrivs på grund av pandemin tills vidare i huvudsak på distans.

Läs Mer

2st erfarna UX-utvecklare till Pensionsmyndigheten

UX-designer till Kommunikationsavdelningen som ansvarar för att nödvändiga användbarhetsaktiviteter genomförs samt att kunskapen om krav och målgrupper förmedlas till övriga inom teamet/teamen & projektmedlemmar.
UX-designer ansvarar för interaktionen mellan användare och system, leder och koordinerar framtagande av detaljerad design av användargränssnittsprototyp(er), med fokus på att uppnå användarnytta, användningsmål och kundupplevelse.
Arbetsområdena kommer sannolikt att variera över tid. Exempelvis arbete inom agila tvärfunktionella utvecklingsteam, facilitering av workshop samt genomförande av designprocesser (som exempelvis designsprintar). Konsulterna ska kunna driva UX-arbetet från ax till limpa och kunna moderera workshops.

Läs Mer

Senior BI – Developer / Data analyst Data Lake/Reporting

Data Lake and reporting
The customer has a partner that has been running the conceptual discussions for data lake and the reporting. Approximately 10-20 percent of the job is done. The customer is looking for a team to take over this area and implement a full solution for managing the data lake data points in a data warehouse solution with BI tools on top. The work must be ready at the latest in June 2022.
The environment to be used is Microsoft Azure.

The data lake (in Azure, today on a Mongo database; customer wants to consider to use SQL Server) collect data from buses from MQTT via a Kafka event streaming engine and from Backoffice and Traffic Authority Domain from interface data via a spring/Java developed environment. This consist of some real time data that is updated every second, but also data that come in from each departure for the bus or via daily integrations. The report shall normally be extracted monthly or daily. Estimated number of data points to measure per month is one million.

Exact concept still remains to decide and document. The assignment is to drive the work, implement the needed functionality to access and extract the data and provide relevant documentation. Customer shall be able to run standard reports but also want to have flexibility to create new reports on a structured data set.

Development (one full time resource over the project time) to sidekick with Request ‘Senior Senior Solution Architect and Requirements analyst Data Lake/Reporting’

Developer / Data Analyst

Läs Mer

Förstudieledare – från beställning till betalning till region Sörmland

Vi söker nu en konsult/team för rollen som Förstudieledare – från beställning till betalning till region Sörmland

Uppdraget omfattar:
Uppdraget avser genomlysning av Region Sörmlands arbetssätt och IT-stöd kopplade till flödet Från beställning till betalning.
Förstudien ska presentera alternativa vägval för processutveckling samt en sammanställning över vilka system som finns på marknaden, dess för- och nackdelar och hur de kan stödja både Inköpsenhetens och Ekonomistabens framtida arbetssätt och användarnas behov. Resultatet av förstudien ska kunna användas som stöd vid en framtida upphandling.
Ägarskapet för processerna från beställning till betalning är uppdelat mellan inköpsenheten och ekonomistaben. Inköpsenheten är organiserad under en gemensam nämnd mellan Sörmland och Västmanland men är organisatoriskt placerad i Sörmland. I arbetet med förstudien ska representanter från inköp, ekonomistaben, förvaltningsobjekt Ekonomi samt lösningsarkitekt från Region Sörmland IT (RSIT) involveras.
Uppdragets omfattning är ca 50 % och fördelning av ingående aktiviteter hanteras mellan beställare och leverantör och kan variera över tid.
Tjänsterna ska genomföras i, hos beställarens, beslutad lokal eller via distans enligt överenskommelse med beställaren. Om leverantören kan erbjuda olika konsulter i ett team för att utföra uppdraget är det godtagbart så länge den totala kompetensen uppfyller kompetensprofilen som specificeras i uttalade krav.

Läs Mer