Category

Data/IT

3 st Senior fullstack utvecklare Javascript

Vi söker nu 3 st Senior fullstack utvecklare till vår kund för omgående start.

Uppdraget omfattar:
Kunden har en oberoende tjänst som erbjuder schyssta, enkla och prisvärda lån där ansvarsfullt låntagande belönas. Lånen distribueras via några av Sveriges ledande digitala plattformar för sparande och investeringar.

Som Fullstackutvecklare kommer du att jobba nära Kundens CTO med att aktualisera tekniska mål och visioner till konkreta syften för deras utvecklare. Kunden erbjuder en varierande arbetssituation som du själv får sätta din prägel på för att bäst nå uppsatta mål. Teamet består av ungefär 20 personer och är en blandad kompott personer som alla värderar ett avslappnat klimat på jobbet där allas röster är välkomna. Kunden jobbar ständigt med att skapa de bästa förutsättningarna för både de anställda samt företagets produkter genom att ligga i framkant både teknisk och arbetsmässigt. Utöver JavaScript och TypeScript finner du även AWS, Go, Python i den tekniska miljön.

Du kommer att vara en nyckelperson i arbetet med att överbrygga och implementera nya samt pågående initiativ på en konkret teknisk nivå. Det här är en chans att jobba nära både koden och teamet i det gemensamma arbetet med att ta företagets produkter till nästa nivå. Förutom att utveckla marknadsledande mjukvaruprodukter, tror vi att du tycker att det är kul att lyfta andra och motivera utvecklare till att producera grym kod.

Läs Mer

CMS expert för analys

Vi söker nu en CMS expert för analys med kompetensnivå 4 till vår kund.

Bakgrund
I samband med att kunden bygger en ny extern webbplats så kommer det naturligt att överväga om befintligt CMS är rätt val eller om det finns alternativ som gör det värt kostnaden att byta.
Kommunikationsenheten är nöjd med befintligt CMS, både från redaktörernas och utvecklingsteamets sida, men andra enheter hos kunden förordar andra CMS, då de upplevs vara flexiblare och enklare.
Ett nytt arbetssätt har införts för att möjliggöra att enskilda agila team har större ägarskap och oberoende. Det ställer nya krav på CMS. Samtidigt behöver det företagsövergripande perspektivet hållas samman, tex den redaktionella processen, möjligheten att dela innehåll, samt upplevelsen av ett bolag, SEO osv.

Mål
Uppdragets mål är att Kommunikationsenheten tillsammans med övriga hos kunden ska kunna ta ett aktivt beslut angående val av framtida CMS – även om det innebär att fortsätta med befintligt CMS så ska det vara ett genomtänkt beslut som vilar på underlag från denna analys.

CMS är ett centralt verktyg för Kommunikationsenheten som ansvarar för att ta fram det redaktionella innehållet och UX, både när Kommunikationsenheten är innehållsägare och när andra enheter är innehållsägare. Ett viktigt mål är därför att kunna välja ett CMS som ger Kommunikationsenheten bästa förutsättningar att utföra sin uppgift. Samtidigt behöver övriga enheters behov beaktas liksom möjligheten att integrera med innehåll inom kunden och med innehåll hos samarbetspartners, tex Avtalat.se.

Leverans

1. Behovsinventering.
Kommunikationsenheten har gjort en första behovsinventering som ska utgöra underlag för utvärdering, men den behöver kompletteras och konkretiseras något.

2. Beskriv marknaden och välj ut några kandidater.
Beskriv alternativen på marknaden.
Välj ut några kandidater utifrån behovsbilden och bjud in dom för presentation.
EPiServer och Prismic ska vara kandidater eftersom de används idag och är omtyckta.

3. Utvärdering av kandidater utifrån kommunikations behovsmatris.

4. Utvärdering av kandidater utifrån övriga enheters behov.

5. Rekommendera CMS för kundens ny webblats.
Rekommendera CMS baserat på den sammanvägda utvärderingen.
Rekommendationen ska även omfatta implementationen av CMS, såsom tex headless och vilket innehåll som kan ligga i separata CMS.

6. Beslut tas i projektets styrgrupp.


Omfattning beräknad till 50-75% under 6 veckor. Start OMGÅENDE.

Läs Mer

Senior Power BI developer – vi söker fler kandidater!

For our customer we are looking for a Power BI developer on consultant basis.

The Customer has decided to start a Data Transformation Journey. Our vision is to being customer-led and fact-based by making data-driven decisions
A crucial part of this journey is to build a Nordic Analytic Platform. The technical platform is already in place and they have worked on a pilot phase until the end of last year. The platform consists of Fivetran and DBT for data integration and transformation, Snowflake for Cloud Data Storage, and MS Power BI for visualization.

Now the customer needs to strengthen their team with a Power BI Developer.

What you’ll get to do.

As a power BI developer, you will be an important part of building a new team responsible for report development, where the work spans from Developing visual reports, dashboards,and KPI scorecards using Power BI desktop, drive and participate in requirement sessions,
proactively use your experience to propose different scenarios and best way to visualize data.
Educate your team and share your knowledge across the organization. Design and layout are important so you should have an eye for that.
It is a plus if you can set up and hold training sessions with the organization.

Scope 80 – 100 %

Läs Mer

Devops Engineer – vi söker fler kandidater!

Vi söker nu en Devops Engineer / Utvecklare .Net/C# med inriktning CI/CD-automation till vår kund som är ett av Sveriges mest snabbväxande globala bolag!

Som DevOps Engineer kommer du att vara en nyckelspelare när det gäller att skapa automatiserade processer i mjukvaruprojekt och säkerställa implementation av dessa. Du har antagligen tidigare arbetat som system- och applikationsutvecklare, Continuous Delivery Engineer, DevOps eller liknande.

Beskrivning önskad roll:
• Bygga tekniska lösningar i molnet på Azures plattform
• Modern system- och mjukvaruutveckling med inriktning på CI/CD automation.
• Utveckling och underhåll av CI/CD pipelines i Azure DevOps.
• Kreativitet, problemlösning och innovation

Läs Mer

Lösningsarkitekt Infrastruktur

Vi söker nu en Lösningsarkitekt Infrastruktur till vår samarbetspartner för uppdrag hos slutkund Försvarsmakten i Enköping.

Uppdraget omfattar:
Efter beslut under 2017 har ett stort antal utvecklings- och förändringsområden identifierats och planerats. Försvarsmakten avser samla genomförandet av dessa uppgifter i existerande linjeorganisation i syfte att säkerställa erforderlig samordning avseende tidplaner, resurser och leveranser.

Ett genomförande kommer att ske genom samordning av uppgifter såsom:
 Etablering av en dedikerad infrastruktur/domän för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som inplacerats i säkerhetsskyddsklass Begränsat hemlig (BH)
 Fortsatt genomförande av åtgärder i Försvarsmaktens affärssystem PRIO för att möjliggöra hantering av BH-uppgifter.
 Utveckling av nya och anpassning av befintliga gateways och integrationer.
 Modernisering av Försvarsmaktens standardarbetsplats inkl. införande av förmågor avseende mobilitet och rörlighet samt åtkomst till tjänster på och över internet.

Konsultens roll:
Att verka i rollen som lösningsarkitekt för realisering och införande av etablering av en dedikerad infrastruktur/domän för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som inplacerats i säkerhetsskyddsklass Begränsat hemlig (BH).

 Konsulten ansvarar för framtagning, vidmakthållande och vidareutveckling av arkitektur- och design för IT-system inkluderat relaterad dokumentation.
 Konsulten ansvarar för beredning av beslutsunderlag avseende design och lösningsförslag. I detta ingår att dokumentera olika typer av modeller, beskriva design- och lösningsförslag i t ex löpande text
och illustrativt i bilder och med olika grader av komplexitet/förenklingar.
 Konsulten analyserar verksamhetsbehov och omsätter behov och krav till en realiserbar och effektiv IT-arkitektur.
 Konsulten ger inriktning och stöd till utvecklingsarbete, och stödjer vid behov arbetet med t ex beredningar av arkitektur- och systemrelaterad dokumentation. Konsulten kan även komma att operativt
delta i tekniskt arbete under utvecklingsskedet, t.ex. vid installation och konfiguration av programvaror o dyl.
 Konsulten utvärderar byggd lösning mot beskriven arkitektur och mot Försvarsmaktens regelverk.
 Konsulten bereder underlag till systemlivscykelplaner och materielplaner avseende behov av förändringar inom produktdomän.
 Konsulten producerar presentations- och utbildningsmateriel till olika målgrupper.

Definitioner: (se * i kraven)
** Med stora organisationer med geografisk spridning avses organisationer med minst två tusen (2 000) anställda och verksamhet på minst fem (5) geografiskt skilda orter
*** Med centralt placerade standardsystem avses COTS-baserade IT-system som drifthålls i egen IT-infrastruktur och som nyttjas gemensamt för hela organisationen

Läs Mer

Lead BI-Consultant/Analyst – Offert skickad till kund

We are now looking for a Lead BI-Consultant/Analyst to our customer.

Description:
With this position, you will join the Technology sub-team of the Nordic Economic and Statistical research team. The ESR team provides the Nordic & Baltic region with reporting and analytical support for all the Customer´s business units. This is achieved by providing Business Intelligence systems for self-service analysis, reporting of recurring statistics and bespoke research services for ad-hoc questions, all to help improve trading, capital formation and market structure.

The ESR team is the amalgamation of three teams: Technology, Research and Statistics, that are jointly responsible both for the technical infrastructure and for providing business insights from prudent management of trading data from the Customer´s European Markets.

Description working tasks:
To manage the elicitation and management of requirements across the system development lifecycle. The specific system development for this role to focus on is related to the downstream impact of changes in trading protocol and related transactional data system. The data of the trading system is stored in an MS SQL database, and sourced to and used by:
1) MS SQL data warehouse (Stored Procedure and SSIS ETL processes)
2) BI tools Business Objects and QlikView (sourcing from the MS SQL data warehouse)
3) AWS, cloud data warehouse system utilizing S3 and Redshift (ongoing project)

The selected candidate is expected to identify dependencies, produce change requirements and take part in the development of the downstream systems.

Top 3-5 desirable attributes/qualifications:
1. AWS certification or experience
a. Experience working with Redshift & S3
b. Airflow
c. Python
2. Experience from Business Intelligence tools SAP Business Objects and QlikView
3. Experience from agile software development like Scrum

Läs Mer

2 st utvecklare backend med erfarenhet av Go

Vi söker nu 1-2 st utvecklare backend med erfarenhet av Go till vår kund.

Uppdraget omfattar:
Kunden utvecklar och förvaltar appar för resor, både för internt bruk och för resenärer, där kundens app är en viktig service.

Vår kund behöver nu en backend utvecklare som skall förstärka utvecklingsteamet för en reseapp som kombinerar olika trafikslag i en sökning.

Appen är under en expansiv fas, i backloggen ligger t ex att göra en helt ny sökmotor på backendsidan. Backend hanterar idag bland annat sökmotor, sätta upp och underhålla integrationer samt betalningshantering av biljetter. Backendkoden är skriver i Go och resursen kommer därför behöva ha kompetens inom detta språk. Arbetet i uppdraget kommer att göras i nära samarbete med kundens Frontend-team som består av två Androidutvecklare och två iOS-utvecklare.

Läs Mer

Projektledare för upphandling av barn- och elevadministrativt system till Nynäshamn kommun – intervjuer pågår!

Vi söker nu en konsult i rollen som Projektledare för upphandling av barn- och elevadministrativt system till Nynäshamn kommun.

Uppdraget omfattar:
Projektet avser upphandling av barn- och elevadministrativt system åt Nynäshamns kommuns barn- och utbildningsförvaltning. Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan många år tillbaka ett avtal med IST (Extens) för tjänsten. ISTs tjänster används för administration i hela utbildningsorganisationen från förskola till vuxenutbildning. Målsättningen är att skriva avtal med leverantör kring årsskiftet 21/22 och att ett nytt system ska implementeras under våren 2022. Projektet startades under 2020 och större delar av förstudien är genomförd inklusive behovsanalys och marknadsundersökning.
Barn- och utbildningsförvaltningen har behov av en konsult som kan färdigställa förstudien, vilket exempelvis innebär arbetet med informationsklassning och riskbedömning i samråd med kommunens arkivarie och dataskyddsombud. Huvuduppgiften blir dock att driva upphandlingsprocessen:
1. Tillsammans med arbetsgrupp vid förvaltningen och utifrån genomförd förstudie utarbeta förfrågningsunderlag för upphandling av barn- och elevadministrativt system.
2. Tillsammans med ansvarig upphandlare ta fram förslag på inköpsmodell.
3. Tillsammans med ansvarig upphandlare ta fram en utvärderingsmodell för upphandlingen.
4. Tillsammans med ansvarig upphandlare utarbeta avtalsförslag.

Option:
1. Tillsammans med arbetsgrupp vid förvaltningen driva införandeprojekt som bland annat består i att:
a. Ta fram ett förslag på organisation för implementering
b. Planera implementeringens olika faser (MGM) etc.
c. Hålla samman arbetet med systemintegrationer
d. Ta fram en plan för avveckling av befintligt system tillsammans med nuvarande leverantör

Läs Mer

Senior Data Engineer

We are now looking for a Data Engineer on consultant basis.

The customer has decided to start a Data Transformation Journey. Their vision is to Being customer-led and fact-based by making data-driven decisions.
A crucial part of this journey is to build a Nordic Analytic Platform. The technical platform is already in place and they have worked on a pilot phase until the end of last year.
The platform consists of Fivetran and DBT for data integration and transformation, Snowflake for Cloud Data Storage, and MS Power BI for visualization.
Now the customer needs to strengthen the team with a Data Engineer on consultant basis.

What you’ll get to do.
As a data engineer you will be an important part of building a new team responsible for data services, where a data service spans from management dashboards, data warehousing, real time decisioning pipelines to frameworks for data quality measures.
As a data engineer you will typically take the role of building and running data pipelines, data warehouse, data frameworks or different data presentation techniques.
For your further development you will have the ability to work with experienced colleges both internal and external

Läs Mer