Category

Data/IT

BI Analyst and Data Validation Lead

We are now looking for a BI Analyst and Data Validation Lead to our customer.

Description working tasks:
As a BI Analyst and Data Validation Lead you will be responsible for data validation for an ongoing reporting project and will work with business end users during UAT. Our customer need someone who has done this work/role previously and is knowledgeable with sales, invoice, and inventory data/reporting.

Läs Mer

2 Senior BI ETL Developer

We are now looking for 2 Senior BI ETL Developer to our customer.

Description working tasks:
We are looking for a senior-level DW Developer who is skilled and experienced in both PL/SQL programming AND Oracle Data Integrator. The person will work with our customer’s global BI & DW team in establishing a dynamic, replicable solution for bringing in data from a cloud-based ERP solution into the customers enterprise data warehousing environment. We need someone who is familiar with business data elements/fields and have had extensive experience in mapping and extracting these from ERP systems.

Läs Mer

Senior projektledare för införande av en CMDB-lösning, långt uppdrag – Offert skickad till kund

Vi söker nu en senior projektledare IT-system till vår samarbetspartner för uppdrag hos Försvarsmakten i Enköping.

Uppdraget omfattar:
Konsultens roll är att verka i rollen som Projektledare för projekt IT4IT med primär uppgift att realisera och införa ett samlat stödsystem för Försvarsmaktens IT-verksamhet. Primära nyttjare är drift- och förvaltningsutförare och arbetet sker i flera steg där båda IT-infrastrukturerna SK/Inet och BH omfattas.
Arbetet omfattar initialt att ta över ledning av ett pågående förstudieprojekt avseende införande av en CMDB (Configuration Management Database) inom SK/Inet och därefter leda realisering av CMDB. Därefter följer anpassning/utbyte av plattform för befintliga lösningar i systems managementområde inom SK/Inet. De system som tas fram och levereras av projektet ska därefter kunna instansernas och nyttjas inom kommande IT-infrastruktur BH vilket är en beredduppgift för projektet.

Konsultens arbetsuppgifter:
Konsultens ansvar är att i första hand planera, genomföra och rapportera status på projekt/delprojekt.
Inom ramen för arbetet som Projektledare ingår även arbetsuppgifter såsom att stödja Försvarsmaktens projektsamordnare och huvudprojektledare med t ex:
• Intressentanalys
• Riskanalys
• Kommunikationsplanering
• Övergripande projektplanering
• Rapportering till styrgrupp
• Beredning av olika typer av beslutsunderlag

I projektledning ingår att samordna berörda organisationer i problemdefinitioner och behovsbeskrivningar samt funktionell- och icke funktionell kravspecificering samt att svara för att lösningsförslag tas fram på överordnad arkitekturel nivå. I realiseringsfas ingår att leda tekniskt genomförande av beslutade utvecklingsåtgärder. Konsulten är en ”spelande lagledare” i olika omfattning beroende på projektens omfattning och deltar i normalläget i praktiskt projektarbete – ibland som ensam resurs vid vissa faser vilket innebär att konsulten måste besitta viss IT-kompetens och god dokumentationsvana.

Läs Mer

Java backend utvecklare

Till vår kund söker vi nu duktiga Java backend utvecklare. Konsulterna kommer ingå i ett befintligt projekt som bygger vidare på en komplex e-handelsplattform.
Har du även erfarenhet av Hybris är det meriterande.

Startdatum och omfattning är flexibelt.

Läs Mer

Testledare med erfarenhet av finansiella rapporteringssystem – Offert skickad till kund.

Vi söker nu en Testledare med erfarenhet av finansiella rapporteringssystem till vår kund.

Uppdraget omfattar:
Vi söker en senior testledare som även kan arbeta som scrum master med fokus på kundens finansiella inrapporteringssystem där de samlar in data från alla tillsynsobjekt. Rollen kräver att man har mycket goda kunskaper om finansiell regulatorisk rapportering från bank- och försäkringsbranschen enlig CRD IV och Solvens II.

Konsultens arbetsuppgifter blir att:

• Planera testfasen i projekt eller förvaltning
• Leda testarbetet i förvaltningsteam och projekt
• Leda agila utvecklingsteam

Läs Mer

Back-end utvecklare/Tekniker för att felsöka prestandaproblem inom applikationsplattform till Karolinska Institutet

Vi söker nu en Back-end utvecklare/Tekniker för att felsöka prestandaproblem inom applikationsplattform till Karolinska Institutet.

Syfte med uppdraget: Prestandarelaterad felsökning
KI har tagit fram och utvecklat en applikation för att ge systemstöd för forskarutbildningskurser. Applikationen används av kursgivare för att kunna skapa och revidera kursplaner och kurstillfällen för kurskatalogen.

Det har både en utbildningsdatabas och ett ansökningssystem, och består av adminsida, kurskatalog, kursplandatabas (MariaDB) samt ett antal underliggande tekniska komponenter. Systemet har haft prestandaproblem efter en databasuppgradering, och hanterar inte fler förfrågningar samtidigt, samtidigt som ett antal mail som skickas ut inte når mottagarna.

Applikationen består av en kombination av programvarukomponenter, d v s applikationsservrar och utvecklingsbibliotek. Idag är vi beroende av olika äldre versioner av de programvarukomponenter som används till lösningen.

Konsulten behöver ha erfarenhet av att ha genomfört liknande uppdrag, dvs. prestandarelaterad felsökning där interaktionen mellan databas (MariaDB) och applikationsplattformen inte är optimal.

Läs Mer

Konsult IDAC till Karolinska Institutet

Vi söker nu en Konsult IDAC till Karolinska Institutet (KI).

IT-avdelningen vid Karolinska institutet söker en konsult för arbete kring vår lösning för identitets- och behörighetskontroll. KI har för detta en plattform baserad på MIM och Omada. För integrationer mellan källdatasystem och konsumerande system arbetar KI med en integrationsplattform med processer och regler för hur integrationer får ske.
Konsultens uppgift är att delta dels kring ärendehantering, dels vid införande av utökad funktionalitet.

Läs Mer

Backend developer, Java – Offert skickad till kund

We are looking for a Backend Developer for assignment with end customer Telia.

Description:
The team Halebop is working with the Halebop.se site and android and ios app. The consultant will be working with functionality related to business
demands new features. The Halebop site is going to be migrated to Sprinfield (Springboot technology) during 2019/2020, and you will part
of this transformation, as well as building new processes on the site.
Hence, as backend developer you need to think long term when it comes to coding and you have to think about clean coding. These
systems and solutions are going to last for a long time.

For this role the consultant should have 5-10 years working experience from relevant industry or solution, whereas at least 3 years within consulting. Is seen as a role model by more junior colleagues and guides & coaches subordinates. Has a clear delivery role with deep expertise and knowledge within a focus area. Often responsible for managing responsibilities in several small or a few medium sized engagements and can manage responsibilities in larger and complex engagement and teams.

Läs Mer

IT-Tekniker för migreringsprojekt till Karolinska Institutet AKUT

Vi söker nu en IT-tekniker för migreringsarbete i Flemingsberg och Solna, Karolinska Institutet.

Uppdraget går ut på att vara ute i verksamheten för migrering och klientstöd. Man arbetar i ett team med befintliga tekniker. Det kan även innebära felsökning samt klient-support för användare ute i verksamheten.

Det är en komplex IT-miljö, man behöver ha goda kunskaper både i engelska och svenska. Vi ser gärna en pedagogisk, driven och social person som inte räds för att ta sig an utmaningar. Erfarenhet av onsitesupport med både Mac och PC-kompetens.

Läs Mer