Category

Data/IT

IT-Tekniker för migreringsprojekt till Karolinska Institutet AKUT

Vi söker nu en IT-tekniker för migreringsarbete i Flemingsberg och Solna, Karolinska Institutet.

Uppdraget går ut på att vara ute i verksamheten för migrering och klientstöd. Man arbetar i ett team med befintliga tekniker. Det kan även innebära felsökning samt klient-support för användare ute i verksamheten.

Det är en komplex IT-miljö, man behöver ha goda kunskaper både i engelska och svenska. Vi ser gärna en pedagogisk, driven och social person som inte räds för att ta sig an utmaningar. Erfarenhet av onsitesupport med både Mac och PC-kompetens.

Läs Mer

UI-designer med utvecklarkompetens

Vi söker nu en UI-designer med utvecklarkompetens för en enhetlig design av tjänster.

Uppdraget omfattar:
Kunden har i dagsläget en stor flora av olika tjänster i sin IT-miljö. Dessa har alla olika utseenden och beteenden utan någon speciell enhetlighet. Detta därför att det aldrig tagits fram eller implementerats designprinciper för utveckling.

Applikationer och tjänster inom kundens IT-miljö har alla utvecklats under en lång period, på flera olika plattformar och av många olika utvecklare. Det har lett till att man har en stor spretighet i både utseende och beteende av applikationerna.
Kunden har inte heller gjort någon tydlig kravställan utifrån design när de köper in tjänster istället för att bygga själva.

Bristen på enhetlig design leder till en lägre känsla av användarvänlighet då användare sällan kan känna igen sig genom att samma typ av funktionalitet också borde ge samma typ av beteende applikationerna emellan. Det leder också till ett mindre professionellt intryck och längre utvecklingstider då utvecklaren själv får uppfinna hjulet på nytt istället för att kunna återanvända färdiga komponenter.

Kunden behöver nu ta fram designprinciper för utveckling utifrån rådande grafiska profil, över vilken Marknad och Kommunikation är ansvariga. Dessa principer vill man bygga in i ett kodramverk som används vid uppstart av utveckling av nya applikationer/tjänster så att man har förutsättningarna på plats.

Det vi söker nu är en UI designer med utvecklarkompetens som under några veckors tid jobbar tillsammans med Marknad och Kommunikation och IT-Utveckling att ta fram och implementera designprinciper som ska gälla för framtida utveckling av nya applikationer/tjänster hos kunden.

Läs Mer

Senior utvecklare/arkitekt .Net/Azure

Till vår kund söker vi nu en senior utvecklare inom .Net/Azure med viss erfarenhet av lösningsarkitektur.

Kunden har ett starkt fokus på nyutveckling inom Azuremiljö och framtagande av microservices.

Kunden sätter stort värde på personlighet och söker dig som är drivande och initiativkraftig, ser vad som behöver göras och är duktig på att leda dig själv i ditt arbete och att kroka arm med de som behöver involveras. Du slutför saker du påbörjat och ser vikten av att äga hela kedjan inom dina ansvarsområden. Du har öga för detaljer och ser samtidigt helheten. Du är en noggrann och ambitiös person som kvalitetssäkrar innan du släpper ifrån dig färdiga projekt och arbetsuppgifter. Du är observant och trivs med att förbättra och utveckla samtidigt som du tänker kundnytta och kan konsten att kombinera komplexitet och enkelhet.

Du bör ha en tyngre utvecklingsbakgrund och gärna i rollen som lead developer. Erfarenhet av arbete som lösningsarkitekt är meriterande.

Uppdraget är långsiktigt.

Läs Mer

Teknisk infrastrukturarkitekt med stort säkerhetsfokus för uppdrag i Enköping

Vi söker nu en teknisk IT-arkitekt med kompetensnivå 4 för arbete med stort säkerhetsfokus.

Uppdraget omfattar:
• Förvalta arkitekturen för ledningstödssystemet och säkerställa att den följer fastställda krav, strategier, regler, riktlinjer och policys.
• Tar fram förvaltningsprocesser för IT-infrastruktur för hantering av ledningssystemets olika miljöer.
• Samverka med den funktionella förvaltningen för att säkerställa att ledningstödsystemet och dess infrastruktur följer regelverk och bestämmelser för hemlig information.
• Fungera som stöd till funktionella förvaltare och Produktägare i samband med förändringar av ledningstödsystemet.

Konsultens arbetsuppgifter:
• Konsulten kommer att vara stöd internt till Systemförvaltningsenheten och externt till övriga Försvarsmakten samt andra externa aktörer i fördelning och beredningen av ärenden inom systemlösningar.
• Konsulten förväntas att i arbetet kompetenshöja enhetens personal inom IT infrastruktur och arkitektur.
• Konsulten kommer att arbeta med förvaltning och utveckling av flöden, rutiner och processer för systemlösningars IT infrastruktur och arkitektur. Arbetet innebär kompetensöverföring till medarbetare avseende systemdokumentation och IT-implementation inför bl. a. större systemförändringar och förvaltningsöverlämningar.
• Stödja vid analys och lösningshantering av incidenter, på egen hand ge lösningsförslag och verkans- samt orsaksanalys.
• Medverkar vid beslut för nya och/eller förändrade lösningar av ledningssystemet.

Läs Mer

Senior Systemutvecklare till utvecklingsteam

Vi söker nu en Systemutvecklare med kompetensnivå 4

I uppdraget ska konsulten driva utvecklingsarbetet framåt mot målet som är att ersätta de gamla systemen som hanterar domar och strafförelägganden. Dessa system ska ersättas med funktionalitet i kundens nya system. Målet är att under tidigt 2021 hantera all uppbörd i ett och samma system. Förutom att driva arbetet framåt gällande utvecklingen så ska konsulten bidra i att effektivisera arbetssätt och se till att arbete fokuseras där det behövs enligt prioritering. Utöver detta så ska konsulten hjälpa till att introducera nyanställda.

Ämnesområden inom uppdraget:
• Ta fram tekniska lösningar och bidra i arbetet med att vidareutveckla och förvalta befintliga system på javaplattform.
• Sätta upp och vidareutveckla utvecklingsmiljöer.
• Testa och leverera enligt teamets planering.
• Självständigt driva och ansvara för aktiviteter/leveranser.
• Arbeta agilt enligt uppdrag av scrum master och uppdragsledare.
• Dela med sig av sin kunskap och bidra till kompetenshöjning hos mer juniora systemutvecklare.
• Samarbeta med övriga uppdrag där beroenden finns samt övriga roller inom teamet och sektionen.

Läs Mer

C#/.NET Fullstack/backend utvecklare för uppdrag i Norge, Oslo – söker fler kandidater!

Vi söker nu en fullstack/backend utvecklare till vår kund i Oslo, Norge.
Uppdragsgivaren är ett Norskt företag i telekombranschen.

Uppdraget omfattar:
Kunden söker nu fler utvecklare till ett Scrum-team.

Oppstart:
Januar 2020

Varighet:
Langvarig engasjement

Teknologi:
Våre portaler er bygget med C# og ASP.NET Core og vi benytter Angular som preferert frontend-rammeverk. Vi benytter mye javascript og typescript og vi tester Angular gjennom Karma & Jasmine. For dataaksess og migrering bruker vi teknologier som Dapper og Fluentmigrator. Av skyløsninger, så benyttes Azure. For CI/CD benytter vi verktøyene TeamCity og Octopus, samt Cake for automatisering av bygg. Vi benytter også en rekke andre verktøy som Elastic Search, Logstash og Kibana. Vi er opptatt av å til enhver tid bruke den beste og mest egnede teknologien og oppdaterer stadig porteføljen av verktøy, teknologi og rammeverk som benyttes.

Läs Mer

2st C#/.NET Fullstack/frontend för uppdrag i Norge, Oslo – Söker fler kandidater

Vi söker nu en fullstack utvecklare med intresse för frontend till vår kund i Oslo, Norge.
Uppdragsgivaren är ett Norskt företag i telekombranschen.

Uppdraget omfattar:
Kunden söker nu fler utvecklare till ett Scrum-team. De önskar att starta omgående men kan tänka sig att invänta rätt kandidat.

Oppstart:
Gjerne så fort som mulig.

Varighet:
Langvarig engasjement

Teknologi:
Våre portaler er bygget med C# og ASP.NET Core og vi benytter Angular som preferert frontend-rammeverk. Vi benytter mye javascript og typescript og vi tester Angular gjennom Karma & Jasmine. For dataaksess og migrering bruker vi teknologier som Dapper og Fluentmigrator. Av skyløsninger, så benyttes Azure. For CI/CD benytter vi verktøyene TeamCity og Octopus, samt Cake for automatisering av bygg. Vi benytter også en rekke andre verktøy som Elastic Search, Logstash og Kibana. Vi er opptatt av å til enhver tid bruke den beste og mest egnede teknologien og oppdaterer stadig porteføljen av verktøy, teknologi og rammeverk som benyttes.

Läs Mer

Pausad: Senior upphandlare – outsourcad drift

Till vår kund (medelstort bolag) söker vi nu en senior konsult med gedigen erfarenhet av att upphandla IT-driftstjänster. Det kan t ex vara inom infrastruktur, applikation, workplace, mobilitet, säkerhet m.m.

Konsulten förväntas att driva upphandlingen tillsammans med CIO. Arbetet innebär framtagande av grundläggande kravspec, utvärdering av presenterade lösningar från olika leverantörer, avtalsförhandling m.m.

Läs Mer

Agil coach/Scrum master – Offert skickad till kund

Vi söker nu en Agil coach/Scrum master till vår kund.

Uppdraget omfattar:

• praktiskt leda teamen i ett agilt arbetssätt med avseende på planering, uppföljning och erfarenhetsåtermatning.
• säkerställa att de olika teamen arbetar på ett likvärdigt sätt som överensstämmer med kundens agila principer.
• driva arbetet kring att utveckla det agila arbetssättet och därmed hjälpa kunden att ta nästa steg i vårt förbättringsarbete.
• Erfarenhet och stort intresse av att praktiskt hjälpa team och projektledning att planera arbetet för att kunna genomföra det enligt agila principer, med så tidiga och täta leveranser som möjligt för att driva feedback och accelerera lärandet.

Läs Mer