Category

Ekonomistyrning

Förstudieledare – Budget & Prognosverktyg

Till vår kund söker vi nu en Förstudieledare att driva en förstudie inom området budget & prognosverktyg. Detta inför en kommande RFP och upphandling med leverantörer. Kunden behöver hjälp med att lyfta och samla ihop sina behov kring detta internt hos sig. Fördel är om konsulten har liknande erfarenhet av dessa typer av verktyg sedan tidigare.

Målet är lyfta fram och dokumentera behoven för finansiell budget/prognos och uppföljning i kombination med önskemål kring operativ planering och uppföljning samt ge förslag på alternativa system upplägg / möjliga kombinationer inför beslut och leverantörsförfrågningar.

Läs Mer