Skip to main content
Category

Försäljning, inköp, marknadsföring

IT -upphandlingskonsult till Sundbybergs stad

Vi söker nu en IT -upphandlingskonsult till Sundbybergs stad.

Uppdraget omfattar:
Uppdraget består i att stötta kommunen men först och främst IT-upphandlingar men andra inriktningar kan också förekomma.
Vi söken en konsult med gedigen kompetens av avancerade IT-upphandlingar som med kort varsel kan åta sig uppdrag kontinuerligt under perioden.

Konsulten ska självständigt kunna ta fram ett fullständigt underlag med nödvändiga bilagor och avtal, med den information som kravställarna förmedlar i arbetet. 

Konsultens ansvar i korthet, (se även grundkrav i avtal):
– framdriften av upphandlingen/avropet fram till avtalsteckning,
– att efterfråga information från arbetsgruppen
– att hjälpa verksamheten ta fram den information som krävs för att konsulten ska kunna ta fram ett underlag som täcker stadens behov
– att följa stadens upphandlingsprocess
– att annonsera, svara på frågor under anbudstid, öppna, utvärdera anbud, skriva tilldelningsbeslut, framtagning av avtal och avtalssignering.
– konsulten ska även kunna medverka vid utformning av yttrande vid eventuell överprövning.

Konsulten kan även komma att behöva leda implementeringsarbetet efter avtalstecknandet.

Arbetet kan bedrivas mestadels på distans men ska ha möjlighet att närvara i Sundbyberg när uppdraget så krävs, arbetsplats i Sundbyberg finns att tillgå.

Läs Mer