Category

Handledare med psykoterapeutisk vidareutbildning

Handledare för behandlare och behandlingsassistenter inom beroendevård och kriminalitet till Sollentuna kommun

Vi söker nu en konsult i rollen som Handledare för behandlare och behandlingsassistenter inom beroendevård och kriminalitet till Sollentuna kommun.

Handledare med kompetens inom familj, missbruk, kriminalitet och anhörigproblematik med uppdrag att handleda en personalgrupp av behandlingsassistenter och en personalgrupp av behandlare. 

Inom behandlargruppen har flera medarbetare vidareutbildning i psykoterapi och är i behov av handledning utifrån sin nivå av kompetens. Inom denna grupp finns vidare behov av att kunna få handledning i metoden FFT. De arbetar med individer från 13 år och uppåt samt med familjer och anhöriga. 

Behandlingsassistenter arbetar med vuxna över 19 år. En medarbetare har ett särskilt uppdrag riktat mot Mini-Marias målgrupp 13-19 år. Behandlingsassisterna möter ofta klienter med svår samsjuklighet och låg mottaglighet. De behöver handledning i ärenden men också i sin professionella process.

Handledaren ska utöver handledning i ärenden även kunna handleda grupperna i sin grupprocess vid behov.

Handledningen sker i två grupper; behandlingsassistenter och behandlare. Omfattning per grupp 2 h/mån. 

Läs Mer