Category

Handledare med psykoterapeutisk vidareutbildning

Handledare med psykoterapeutisk vidareutbildning till Danderyds kommun

Vi söker nu en konsult i rollen som Handledare med psykoterapeutisk vidareutbildning till Danderyds kommun.

Uppdraget omfattar:
Vi vill ha ärende- samt processhandledning där det finns möjlighet att både ta upp frågor kring specifika ärenden samt hur man själv påverkas i olika situationer och hur man hanterar det (t.ex. då man tar del av klienters trauman/svåra livssituationer eller då det uppstår konflikt med en klient).
Viktigt att handledaren har bra kunskap om socialtjänst – de förutsättningar och ramar vi arbetar under och våra olika områden.

Vi önskar handledning var tredje vecka med tre olika grupper i totalt ca 3-3.5 timmar.
Grupperna som ska handledas arbetar inom socialpsykiatri, mottag av nyanlända, bostäder för nyanlända, ekonomiskt bistånd, missbruk, dödsboutredning.

Läs Mer