Category

Handledare med psykoterapeutisk vidareutbildning

Konsult för handledning kring individärenden till Täby kommun

Vi söker nu en konsult för handledning kring individärenden till Täby kommun.

Beskrivning av behovet av konsultstöd
Verksamheten/boende behöver ha handledning och rådgivning kring arbetssättet IBIC och ICF-klassifikationer som ingår i arbetssättet IBIC (socialstyrelsen).
Utbildningar – webbutbildningen men även utbildningar i fysisk form.
Även handledning där man kan få verktyg och specifika tips och råd för bemötande kring individärenden -brukare.

Förväntat resultat i
Att få stöd och råd och utbildning kring ICF- klassifikationer
Att få stöd och råd i det dagliga arbetet kring vissa individärenden

Uppskattad omfattning på uppdraget beräknas till max 100 timmar.

Läs Mer