Category

Handledare med psykoterapeutisk vidareutbildning

Handledare gruppledare, socialtjänst vuxenenhets utförarverksamheter till Sollentuna kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Handledare gruppledare, socialtjänst vuxenenhets utförarverksamheter till Sollentuna kommun
Uppdraget omfattar:
Processhandledning för Socialförvaltningens gruppledare inom vuxenenhetens utförarverksamheter. Gruppen består av 4 personer som leder och fördelar det dagliga arbetet inom områden som socialpsykiatri, missbruk, bostadslöshet, samsjuklighet etc. från verksamheterna beroendemottagning, socialpsykiatriska enheten och två stödboenden. Processhandledningen rör hur medarbetare ska få sitt dagliga stöd i både prioriteringar och i ärenden och tillhörande arbetsuppgifter.
Målet ska vara att de kan få stöd med komplexa frågor gällande såväl medarbetare som klienter och vid behov även diskutera hur de kan vara del i effektiviserings- och utvecklingsåtgärder, samt diskutera organisering av sin arbetstid samt vilket ansvar de har och vilket ansvar enhetsledningen har för en fungerande arbetssituation.

Läs Mer

Handledning till Åkerbo och Edsbergs stödboenden inom socialpsykiatri och missbruk, Sollentuna kommun – offert skickad till kund!

Vi söker nu en konsult för Handledning till Åkerbo och Edsbergs stödboenden inom socialpsykiatri och missbruk, Sollentuna kommun

Uppdraget omfattar:
Att handleda personal på två stödboenden förlagda i Helenelund och Edsberg i Sollentuna kommun och med en omfattning om 4 timmar i månaden som fördelas med två timmar på respektive boende. Det ena boendet har inriktning hemlöshet, missbruk och socialpsykiatri. Personalen har utbildningar som högst socionom och lägst mentalskötare. Handledningen åsyftar dels att handleda i klientärenden, dels att handleda i eventuella utvecklings- och organisationsförändringar som kan komma under året.

Läs Mer