Category

Handledare

Erfaren handledare till Lidingö Stad

Vi söker nu en erfaren handledare till Lidingö Stad.

Uppdraget omfattar:
Handleda en grupp med familjehemssekreterare och barnsekreterare samt kontaktsekreterare.
Gruppen som ska handledas kommer vara en ny sammansatt grupp där personerna som ingår har olika arbetsuppgifter.
Önskar både kunna ha ärendehandledning och processhandledning

Omfattning är beräknad till två timmar var fjärde vecka, med option på ev. terminsvis förlängning.

Läs Mer