Category

Handledare

Handledare med inriktning flykting och boendefrågor till Sollentuna kommun

Vi söker en handledare för höstterminen till personalgruppen Enheten för flyktingstöd i Sollentuna kommun.

Önskvärt är att handledare har någon form av erfarenhet/kompetens inom området för flyktingfrågor.

Arbetsgruppen består i dagsläget av 3 boendehandläggare, 4 integrationscoacher, en gruppledare samt en enhetschef. Troligtvis blir det utökat med 1-2 boendehandläggare. Handledaren rapporterar uppdraget till enhetschef.

Läs Mer