Category

Handledare

Yrkeshandledning socialt arbete till Lidingö stad

Vi söker nu en Yrkeshandledare inom socialt arbete till Lidingö Stad.

Uppdraget omfattar:
Grupphandledning med fokus på yrkeshandledning. Handledning för personal som arbetar socialt med nyanlända och personer med extra behov av stöd.

Förväntat resultat
Deltagarna i handledningsgruppen förväntas få en handledning som ger tillfälle att bearbeta och uttrycka frågor och känslor som uppstår i mötet med klienter, och ge redskap att kunna handskas med detta.

Omfattning: 2h/ per månad i 2 olika grupper så totalt 4 h per månad.
Platsbunden: Handledningen ska ske i Lidingö stadshus.

Bifoga i offerten:
Genomförandeplan där det i stora drag beskrivs handledningens metod och upplägg.

Läs Mer