Category

Handledare

Handledare för Handledning kring individärenden till Täby Kommun

Vi söker nu en Handledare för Handledning kring individärenden till Täby Kommun, avdelning Funktionsnedsättning

Uppdraget omfattar:
Verksamheten/boende behöver ha handledning där man kan få verktyg och specifika tips och råd för bemötande kring individärenden -brukare. Handledaren ska kunna hjälpa verksamheten att göra långsiktig plan som följs upp under handledningstillfällena.

Förväntat resultat:
Att verksamheten ska få stöd och råd i det dagliga arbetet kring vissa individärenden.

Omfattning: 100 timmar

En genomförandeplan skall bifogas offerten.

Läs Mer

Handledning av socialsekreterare i barn och ungdomsgrupp till Lidingö Stad

Vi söker nu en Handledare med god och långvarig kunskap om socialtjänst för handledning av socialsekreterare i barn och ungdomsgrupp till Lidingö Stad

Uppdraget omfattar:
Då gruppen är i en utvecklingsfas finns behov av både handledning och teoretisk kunskap med KBT inriktning.
Gruppen är i behov av att få stöd i stresshantering, gruppsykologi, kognitiva teorier och hur på bästa sätt kunna kommunicera med både varandra och med klienter.

Tidplan skall bifogas.

Omfattning: 3 timmar/månad

Läs Mer