Category

HR/kompetensförsörjning

Utbildare inom ”Distribuerat ledarskap” till Nynäshamns kommun

Vi söker nu en konsult för rollen som Utbildare inom ”Distribuerat ledarskap” till Nynäshamns kommun.

Uppdraget omfattar:
Distribuerat ledarskap
Allmänt erbjudande för alla chefer.
Delmomentet innefattar en dag digitalt som ska primärt utföras på distans (via teams eller zoom).

Inlärningsmål
Att utifrån aktuell forskning belysa vad som utmärker kollegialt lärande och distribuerat ledarskap samt att ge chefer och ledare insikter och verktyg för att utveckla dessa kvaliteter och strukturer i organisationen.

Kursens ska minst innehålla:
1. Vad är distribuerat ledarskap och vad utmärker detta ledarskap när det fungerar väl? Forskardefinition och forskarstudier.
2. Chefers, arbetslagsledares, förstelärares m.fl. roll i det distribuerade ledarskapet.
3. Konsten att organisera för distribuerat ledarskap (lärgrupper, utvecklingsgrupper, arbetslag m.m.)
4. Lärande i organisationer – vad är det och hur skapar vi det?
5. Förutsättningar och fallgropar för kollegialt lärande.
6. Motstånd i organisationen – hur hanteras det effektivt? Lösningsfokus vs problemfokus.
Observera att kursen kommer att prioritera teman enligt ovan. En mer detaljerad planering kommer att genomföras med vinnande leverantör.
Pris ska presenteras för ett utbildningstillfälle som kan omfatta en halv- respektive heldagsutbildning. Det vill säga att leverantören ska presentera ett pris för en halvdagsutbildning och ett pris för heldagsutbildning. Priset ska inkludera alla kostnader, inklusive eventuell förberedelse, efterarbete, dokumentation, administration mm.
Observera att prisjämförelse kommer att utgå från pris för halvdagsutbildning.

Läs Mer

Utbildare inom ”Att leda i förändring” till Nynäshamns kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Utbildare inom ”Att leda i förändring” till Nynäshamns kommun.

Uppdraget omfattar:
Ledarskap i förändring
Allmänt erbjudande för alla chefer.
Delmomentet innefattar en dag digitalt som ska primärt utföras på distans (via teams eller zoom).

Inlärningsmål
Kunskap om och förståelse för hur människor kan reagera i situationer av förändring samt verktyg för hur chefen/ledaren kan möta och hjälpa i olika faser av förändring.

Kursens ska minst innehålla:
1. Konkreta verktyg och metoder som stärker förmågan att leda och styra en organisation i förändring.
2. Träning på att hantera förändringsprocesser och hur man undviker vanliga fällor.
3. Kunskap om hur man kan kommunicera för att skapa delaktighet och engagemang.
4. Träning på att hantera motstånd mot förändring och dess processer.
Observera att kursen kommer att prioritera teman enligt ovan. En mer detaljerad planering kommer att genomföras med vinnande leverantör.
Pris ska presenteras för ett utbildningstillfälle som kan omfatta en halv- respektive heldagsutbildning. Det vill säga att leverantören ska presentera ett pris för en halvdagsutbildning och ett pris för heldagsutbildning. Priset ska inkludera alla kostnader, inklusive eventuell förberedelse, efterarbete, dokumentation, administration mm.
Observera att prisjämförelse kommer att utgå från pris för halvdagsutbildning.

Läs Mer