Category

HR/kompetensförsörjning

Genomlysning av projektorganisation till Sundbyberg kommun

Vi söker nu en konsult för uppdrag Genomlysning av projektorganisation till Sundbybergs kommun.

Uppdraget omfattar:
Inom Sundbybergs stads kommunkoncern finns flera organisationer för stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt som var och en har sina specifika uppdragsområden. Kommunstyrelsen önskar att få synliggjort utvecklingsområden samt få förslag på hur projektorganisationerna skulle kunna organiseras, samordnas, bli effektivare och ge ökade synergieffekter.
I uppdraget ingår också att ge förslag och rekommendation på den lämpligaste organisatoriska hemvisten för projektet Sundbybergs Nya stadskärna.
Nuvarande projektorganisationer och deras organisationstillhörighet:
• Stadsutvecklingsprojekt – Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen
• Infrastrukturprojekt – Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen
• VA-projekt – Sundbyberg Avfalls & Vatten AB
• Byggprojekt – Lokalfastigheter AB
• Byggprojekt – Fastighets AB Förvaltaren
• Projekt Sundbybergs Nya Stadskärna – Sundbybergs Stadshus AB

Målet med uppdraget är att ge underlag och förslag till åtgärder som leder till:
• ökad styrning och uppföljning, samt ledning
• optimerade synergieffekter inom kommunkoncernen
• bättre kvalitet, samordning och effektivitet vid upphandlingar
• förslag på hur man kan utveckla organisationsstrukturen
Samt
• att ge förslag och rekommendation på den lämpligaste organisatoriska hemvisten för projektet Sundbybergs Nya stadskärna

Projektorganisation: Stadsdirektör, biträdande stadsdirektör samt ekonomichef

Överenskommelse om var huvuddelen av arbetet ska utföras sker i samråd med konsult.

Läs Mer