Category

Management

Ledarskapsutveckling till Värmdö kommun

Vi söker nu en konsult för Ledarskapsutveckling till Värmdö kommun.

Uppdraget omfattar:
Strategisk utveckling och konceptualisering av Värmdö kommuns ledning.
Fortsätta och utveckla Värmdös metod för EOR (Extraordinärt Resultat) i relation till kommunens transformation och strategi Vårt Smartare Värmdö och Vision 2030.

Att utveckla, implementera och operationalisera ett nytt koncept kallat ”Academy för ett
Smartare Värmdö” under 2021. Ett koncept som ägs och kontinuerligt kan utvecklas av
kommunen för att möta dagens och morgondagens utmaningar på ett sätt som både
beaktar kommuninnevånarnas förväntningar och kommunmedarbetarnas behov.

Academy för ett Smartare Värmdö syftar till att utveckla, implementera och
operationalisera ett helt unikt och kundspecifikt Koncept för Värmdö Kommun i syfte att
utforska det möjliga och förverkliga det extraordinära.

Designa, implementera och operationalisera stödstrukturer som
möjliggör att i praktiken utforska det möjliga och uppnå det extraordinära.
Stödstrukturen ska stödja såväl den inre mänskliga som den yttre
verksamhetsmässiga resan; den ska stödja den enskilda ledaren och medarbetaren,
ledningsgrupper, hela organisationen och utvalda ledare och specialister i speciella
chefsprogram.

Kommunen garanterar ingen specifik volym. Behoven varierar över tiden, men maxbeloppet för detta uppdrag är 1.500.000 kr.

Läs Mer

Framtagande av incidenthanteringsprocess för Täby kommun – offert skickad till kund!

För att säkerställa att oönskade händelser får liten påverkan på kommunens verksamheter ska en incidenthanteringsprocess tas fram och implementeras som visar hur hantering, rapportering och analys och uppföljning av incidenter ska genomföras.

Förväntat resultat efter utfört uppdrag är en incidenthanteringsprocess i enkelt och tillgängligt format som tydligt pekar ut ansvar och uppgifter vid oönskade händelser.
Checklistor och/eller instruktioner för enskilda roller i kommunen som stöd att hantera oönskade händelser.

Omfattningen kan variera mellan 120-240 timmar.

Läs Mer