Category

Process- och organisationsutveckling

Utredning och utvärdering av uppkommen situation på särskilt boende för äldre till Sollentuna kommun

Vi söker nu en konsult för Utredning och utvärdering av uppkommen situation på särskilt boende för äldre till Sollentuna kommun.

Uppdraget är att genomföra en utredning och utvärdering av en uppkommen situation på ett särskilt boende för äldre i Sollentuna kommun.
Syftet med analysen är att utifrån den uppkomna situationen med många smittade i verksamheten belysa situationen vid ett av kommunens särskilda boenden för äldre, grundförutsättningar enligt avtal, vilka åtgärder som vidtagits under nuvarande krishantering av utövaren (bolaget) men också av beställaren (kommunen) och om dessa varit tillräckliga. Övergripande syftar analysen att vara ett stöd för framtida krishantering.
Analysen ska främst titta på krishantering under en begränsad period av ca en månad, men även tidpunkter i direkt anslutning till dessa datum kan tillkomma.

Projektägare av uppdraget är tf avdelningschef avtal och uppföljning på vård- och omsorgskontoret.
Konsulten ska ta fram en plan för genomförande som projektägaren ska godkänna. Konsulten ska också lämna en slutrapport.

Läs Mer

Framtagande av förstudie och kravspecifikation inför webbupphandling till Danderyd Kommun

Vi söker nu en konsult för Framtagande av förstudie och kravspecifikation inför webbupphandling till Danderyd Kommun

Uppdraget omfattar:
Uppdraget innebär att genomföra en förstudie samt baserat på den ta fram en kravspecifikation för ny webbplattform för intranät och externwebb.

Förstudien ska innehålla:
1. En behovsanalys bland annat i form av max 5 workshops där användarnas olika behov för respektive webbplats beskrivs och prioriteras.
2. En beskrivning av system på marknaden som uppfyller kommunens behov samt hur deras framtida utveckling ser ut.
3. En omvärldsspaning med ett par exempel på hur andra framgångsrika kommuner arbetar med sina webbplatser där exempelvis verktyg, ev integration, organisation etc. beskrivs. Hur arbetar framgångsrika kommuner som fått pris för sina webbplatser för att säkerställa nytta med webbplatserna?
4. En beskrivning av konsekvenser och en rekommendation kring en eventuell integration mellan intranätet och Microsoft 365.

Det finns en intern projektgrupp som kommer bistå med underlag till nulägesbeskrivning och syfte med webbplatserna.

Syftet är att framtida webb/intranät bättre ska motsvara användarnas behov och bidra till ökad nytta för invånare och anställda.

Bakgrund: Danderyd har behov av att upphandla ny webbplattform för intern (intranätet) och extern kommunikation (danderyd.se) samt en leverantör som kan bistå med webbutveckling.
Kommunen använder Episerver idag, men den konsult vi söker ska vara systemoberoende och ha kunskap om flera olika CMS-verktyg. Uppdraget omfattar inte i sig upphandlingen av nytt webbverktyg och leverantör.

Läs Mer

Organisationskonsult på deltid för jämställdhetsprojektet Genie till Chalmers Göteborg/remote

Vi söker nu en Organisationskonsult på deltid för jämställdhetsprojektet Genie till Chalmers Göteborg/remote

Uppdraget omfattar:
Chalmers jämställdhetssatsning, Genie söker stöd för att arbeta med förändringsledning för en mer jämställd kultur. Primära områden är:
1. Utveckling och genomförande av utbildning med målet att ledare och Genie-representanter inom Chalmers själva skall kunna arbeta med att etablera, utveckla och premiera en jämställd kultur.
2. Stödja Genies projektgrupp
• i arbete med inriktning och strategi,
• med expertis kring organisationskultur och jämställdhet,
• i arbete med förankring av Genies arbete i organisationens kultur, i Chalmers ledning och organisation.
3. Övrigt arbete inom området där behov uppstår under arbetets gång.


Erfarenhet och kunskaper:
Mycket hög kompetens inom området organisationskultur och i att arbeta med förändring av hela systemet, kultur, struktur, personligt och organisatoriskt ledarskap.
Mycket god erfarenhet av att utbilda inom området.
Öppen för att integrera olika perspektiv i moment i utbildningarna.
Har deltagit i och lett arbeten med organisationskultur i stora organisationer (fler 1 000 medarbetare) och ha god kännedom om specifika förutsättningar som akademin har.
Erfarenhet av att ha arbetat inom industri som är kopplad till Chalmers utbildnings- och forskningsområden.
Mycket hög kompetens i och lång erfarenhet av att använda Barrett:s Culture Transformation Tools.
Kan självständigt formulera problembeskrivningar, strukturera, se helhet, anpassa kunskap till olika kontexter (särskilt inom olika akademiska discipliner), kommunicera pedagogiskt och driva utveckling av det område som beskrivits.
Mycket god förståelse för gruppdynamik och val av strategier utifrån underliggande behov.
Minst 10 års erfarenhet inom området.

Förmågor och personliga egenskaper:
Mycket god förmåga i att kommunicera.
Mycket god förmåga att med trovärdighet förmedla vald inriktning på utvecklingsarbetet.
Mycket god färdighet i att formulera sig i tal och skrift, på engelska och svenska.
Mycket god förmåga i att coacha och stötta i att driva förändring och i att prioritera.

Deltid, varierande omfattning.

Nivå 4
Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området.
Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet.
Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt område.
Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år.
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp.
Självständighet – mycket stor.

Läs Mer