Category

Process- och organisationsutveckling

Projektledning: Webbportal för forskarstöd till Karolinska Institutet

Vi söker nu en konsult för Projektledning: Webbportal för forskarstöd till Karolinska Institutet.

UPPDRAGSBESKRIVNING:
Projektledare för framtagande av ny webbportal.
Vi söker en projektledare som har erfarenhet av att leda webbutvecklingsprojekt med många delar och intressenter. Uppdraget avser skapande av en webbportal för forskarstöd.
Du rapporterar till avdelningschefen på RSO och leder arbetet i nära samarbete med denne.

Läs Mer

Handledare Jourhem till Sollentuna kommun – offert skickad till kund!

Vi söker nu en konsult i rollen som Handledare Jourhem till Sollentuna kommun.

Uppdraget omfattar:
Jourhemspoolen är en kommungemensam verksamhet för åtta Nordvästkommuner. Verksamhetens uppdrag är att tillhandahålla jourhem till kommunerna.
I uppdraget ingår att rekrytera och utreda nya jourhem. Utbilda, handleda samt ha tillsyn över jourhemmen.

Verksamheten behöver nu en ny extern handledare till jourhemmen. Jourhemmen är uppdelade i två grupper. Handledning cirka 5 gånger per termin för varje grupp. Handledning 2 timmar för varje grupp.
Handledning till verksamhetens jourhem.

Läs Mer