Category

Socialt arbete

Konsult till socialkontoret till Danderyds kommun

Vi söker nu en Konsult till socialkontoret till Danderyds kommun.

Uppdraget omfattar:
Biståndshandläggare ska utreda och fatta beslut gällande ansökningar om hemtjänst, trygghetslarm, matdistribution och särskilt boende samt sammanställa uppdrag till våra avtalade utförare.

Kunden arbetar med utredningsmetoden IBIC, individens behov i centrum.

Läs Mer

Socionomkonsult för att genomföra utredningar barn och unga till Danderyds kommun – offert skickad till kund!

Vi söker nu en Socionomkonsult för att genomföra utredningar barn och unga till Danderyds kommun.

Uppdraget omfattar:
Genomföra 10-15 utredningar barn och unga 0-20 år enligt gällande regelverk. Handläggningen innebär utredande kontakter med parterna, dokumentation. Arbetsledning utförs av socialnämnden.
Arbetsplats finns att erbjudas på socialkontoret. Uppdraget kan utföras av fler konsulter.

Läs Mer