Category

Tekniskt arbete

Framtagande av projektplan för vattenplan samt dagvattenstrategi /expertstöd till Danderyds kommun

Vi söker nu en konsult för Framtagande av projektplan för vattenplan samt dagvattenstrategi /expertstöd till Danderyds kommun.

En erfaren projektledare inom vattenområdet eftersökes som kan stödja arbetet med framtagande av vattenplan samt dagvattenstrategi.

Uppdraget handlar i första skedet om att ta fram en projektplan som tydliggör vilka underlag som behöver tas fram, vilken omfattning, resurser och kostnader. Uppskattad tidsåtgång för framtagande av projektplan är ca 40 – 80 timmar.

Efter godkännande av projektplan tas beslut om nästa steg där expertstöd kan efterfrågas till intern projektledare vid framtagandet av styrdokumenten. Projekt leds av styrgrupp med representanter för kommunens ledningsgrupp. Till stöd i arbetet finns intern projektledare och en arbetsgrupp med representanter från tekniska kontoret, miljö- och stadsbyggnadskontoret, kultur- och fritidskontoret samt kommunledningskontoret.

Läs Mer