Category

Verksamhets- och strategiutveckling

Konsult med inriktning tillsyn och uppföljning av kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar till Täby kommun

Vi söker nu en konsult med inriktning tillsyn och uppföljning av kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar till Täby kommun.

Beskriv behovet av konsultstöd
– Tillsyn och uppföljning av det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret både inom äldreomsorg och LSS.
– Stöd i ledningen av det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret
– Verksamhetsutveckling och strategi
– Upphandling och avtalsuppföljning av kommunal hälso- och sjukvård
– Stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor till kommunens myndigheter
– Stöd till kommunens MAS och ersätta denne vid ledighet.

Förväntat resultat i
Kontinuerlig leverans enligt fastslagen plan

Projektorganisation i
Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS leder arbetet och handleder konsulten.

Konsulten kommer hantera personuppgifter i sitt uppdrag.

Konsulten ska vara tillgänglig för start 15 februari 2021.

Läs Mer

Förstudie kring masterdatahantering och informationsarkitekturer till Danderyds kommun

Vi söker nu en konsult för en förstudie kring masterdatahantering och informationsarkitekturer till Danderyds kommun.

Danderyds kommun avser att ta fram en IT-lösning för att tillhandahålla kommungemensamt grundläggande data, s.k. masterdata, för kommunens olika IT-system. Initialt är målet att tillhandahålla masterdata avseende kommunens organisation och person. Syftet med lösningen är att säkerställa att samma och aktuellt grundläggande data används i alla IT-system och att effektivisera hanteringen av förändringar i grundläggande data i IT-system.

Som underlag för ett beslut om att utveckla lösningen för masterdata vill kommunen genomföra en förstudie. Förstudien ska dels kartlägga behovet av grundläggande data i kommunens IT-system och dels beskriva informationsstrukturen i grundläggande data. Dessutom ska ett förslag på hur masterdata skulle kunna realiseras i en IT-lösning presenteras. För genomförande av förstudien behöver kommunen konsultstöd som kan vägleda förstudiearbetet, hålla workshops med nyckelpersoner, genomföra intervjuer med t ex systemförvaltare/systemägare, analysera inhämtad information, ta fram en informationsmodell som beskriver strukturen i masterdata och föreslå en IT-lösning för masterdata. I arbetet ingår också att förankra resultatet och informationsstrukturen i kommunens ledning och förmedla både positiva och negativa konsekvenser av masterdatahantering t.ex. hur det påverkar kommunens IT-system och hantering av framtida organisationsändringar.

Deltagare till workshops och intervjuer utses i samverkan med kommunens projektledare. Kommunen bedömer att 2-3 workshops och 40-50 intervjuer kan komma att behövas.

Leverabel i förstudien är en i kommunledningen förankrad rapport som omfattar redovisning av genomförda intervjuer och workshops, analys, informationsmodell och förslag till IT-lösning för masterdata.

Kommunen har en intern projektledare. Det finns även en intern projektgrupp som kan stötta med kunskap om kommunen i förstudiearbetet. Gruppen består av representanter från HR-avdelning, ekonomiavdelning och IT-enhet.

För förstudien behöver kommunen förstärkning med expertkunskap inom masterdatahantering och informationsarkitekturer samt erfarenhet av att leda workshops, genomföra intervjuer och förankríngsarbete inom denna typ av frågor.

Läs Mer