Category

Verksamhets- och strategiutveckling

Projektledare för upphandling och införande av e-arkiv till Täby kommun

Vi söker nu en konsult för rollen som Projektledare för upphandling och införande av e-arkiv till Täby kommun.

Uppdraget omfattar:
Kommunen har behov av en senior konsult som kommer att arbeta på timme tillsammans med kommunarkivarie med förberedelse för och upphandling av e-arkiv samt efter avslutad upphandling arbeta med projekt för införande av e-arkiv i enlighet med nedan.
Konsulten kommer att ansvara för att leda projekt för upphandling och införande av e-arkiv. Uppdraget innebär bland annat:
• Bistå med kunskap, kompetens och utvecklingsmöjligheter vid upphandling av e-arkiv.
• Bistå vid framtagande av kravspecifikation samt upphandlingsdokument.
• Leda projekt för införande av e-arkiv, bistå projektsamordnande kommunarkivarie i projektstyrningen.
• Leda arbetet med migrering av data från nuvarande e-arkiv till det nya e-arkivet, med mellanarkiv för verksamheterna. Här ingår samverkan med flera olika avdelningar/enheter inom kommunen.
• Medverka i testning av lösningen avseende migrering och leverantörens uppfyllnad av ställda krav i upphandlingen.
• Bidra i arbetet med att ta fram organisation för systemförvaltning samt implementera processer och organisation för e-arkiv enligt OAIS-modellen.
• Bidra i arbetet med utvecklingen av förvaltningen av kommunens e-arkiv.

Förväntat resultat
Bidra till att kommunen får rätt upphandlingsdokument med rätt krav ställda. Leda och styra upphandlingen av en lösning för e-arkiv med mellanarkivslösning, migrerat material, koppling till e-tjänst och få detta på plats. Bidra till att kommunen får en modell för förvaltning av e-arkiv samt processer för och organisation för e-arkivering enligt OAIS- modellen.

Projektorganisation
Konsulten kommer att rapportera till projektsamordnare (kommunarkivarien), styrgrupp, kanslichef inköpschef.

Omfattning:
ca 25-50 % av en heltidstjänst om inte något annat skulle överenskommas. Uppdraget omfattar ca 25% med förberedelse för och upphandling av e-arkiv samt efter avslutad upphandling arbeta ca 50% med projekt för införande av e-arkiv. Omfattningen på uppdraget ca 25-50 % d.v.s. ca 10-20 timmar/vecka. Antalet timmar är endast en uppskattning, ingen garanti eller begränsning. Omfattningen kan variera under uppdragstiden.

Läs Mer