360-utvärdering till Nynäshamn kommun

By 14 oktober, 2021 oktober 19th, 2021 Chefs- och ledarskapsstöd
Roll Övrigt
 Kompetensområde Chefs- och ledarskapsstöd
 Startdatum 2021-10-21
 Slutdatum 2021-12-20
 Omfattning %
 Ort Nynäshamn
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-10-15 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 3069568
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för uppdrag – 360-utvärdering till Nynäshamn kommun
Uppdraget omfattar:
360-utvärdering av en (1) person verksam på Nynäshamns kommun. Utvärderingen ska baseras på 15 minuters telefonintervju av personen samt cirka fem (5) personer i den närmaste kretsen. Utvärderingen skall fungera som en kartläggning av utvecklingsbehov framåt och kunna ligga som grund för en vidare coaching. Telefonintervjuerna ska analyseras och sammanställas till en samlad rapport.
Rapporten ska innehålla en sammanställd utvärdering för att se utveckling samt behov framåt. Förutom sammanställd rapport ska även en muntlig återrapportering ges till tre (3) personer.
Option på konsultstöd/coaching baserad på rapporten.
Uppdraget önskas genomföras snarast.

Skallkrav

Referensuppdrag – Dokumenterad tidigare 360-utvärdering eller likvärdig
Genomförandeplan – Bedömning genomförs utifrån att konsulten påvisar en realistisk tidsplan samt påvisande att intervjufrågorna är validerade att använda i 360-analys.

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Konsult ska påvisa kompetens och erfarenhet av att genomföra 360-utvärderingar.

Övrig information

Det finns en option på förlängning till och med 2022-02-28.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag