Chefsstöd individuellt och i grupp samt konflikthantering till Värmdö kommun – offert skickad till kund!

By 30 mars, 2021 april 15th, 2021 Chefs- och ledarskapsstöd
Roll Coach
 Kompetensområde Chefs- och ledarskapsstöd
 Startdatum 2021-04-15
 Slutdatum 2021-09-30
 Omfattning %
 Ort Värmdö
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-04-05 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se)
 Referens nr 2503534
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult i rollen som Chefsstöd individuellt och i grupp samt konflikthantering till Värmdö kommun.

Uppdraget omfattar:
Individuell chefscoachning utifrån varje chefs personliga arbetssituation och behov.
Coachen förväntas upprätta individanpassat uppdrag med uppföljning.
Möjlighet till grupphandledning om ledarskap, organisation och konflikthantering i grupp.

Utförarverksamheten Funktionsstöd egen regi är en ny avdelning, sen 1 år tillbaka inom Värmdö kommun. Verksamheten har funnits i många år men en del av enhetscheferna är nytillsatta.
Behovet av chefscoachning är både utifrån en förändrad chefsroll, behov av konflikthantering i arbetsgrupper och förändringsledning.

Ett ytterligare behov är svårigheten med växling från gruppchef till enhetschef och dess ansvarsförändring i rollen gentemot medarbetare och den egna prestationen av att räcka till. För enhetschefer som är nytillsatta, är övertagandet av verksamhet med gamla strukturer och “såhär har vi alltid gjort” mentalitet en utmaning. En del av verksamheterna har haft en stor omsättning inom chefsledet, vilket har lett till självstyrande grupper utan brukaren i fokus.

Det finns också personalgrupper som har behov av konflikthantering, där enhetscheferna behöver stöd och coachning och eventuellt närvarande stöd. I pandemitider är det en utmaning för enhetscheferna att både vara en närvarande chef och leda på distans. Den ekvationen leder lätt till ohälsosam stress, vilket enhetscheferna behöver få hjälp med att hantera. Avslutningsvis behöver enhetschefer stärkas individuellt men också tillsammans för att driva förändringsprocesser inom förvaltningen.

Ledningsgruppen för avdelningen består av 7 enhetschefer, 2 metodstödjare, avdelningschef och 8 samordnare.
Coachningen gäller i första hand enhetscheferna, men möjligheten behöver finnas för övriga yrkeskategorier vid behov.

Enskilda samtal kan ske digitalt eller via telefon. Eventuellt även grupphandledning i fysisk miljö.

Uppdragets omfattning är svårberäknad, estimerad tid 20 timmar per månad men kan komma att variera enligt överenskommelse med beställaren.

Skallkrav

Utbildad coach med erfarenhet inom ledarskap, organisation, förändringsledning och konflikthantering
Kunskaper i coachningsmetodik och förändringsledning
Erfarenhet från grupphandledning med personalgrupper kring konflikthantering

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Tydlighet
Rak kommunikation
Stödjande förhållningssätt

Övrig information

Option på förlängning, dock längst t.o.m. 2021-12-31.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag