Workshop för chefer i Hållbart arbetsliv till Lidingö stad – offert skickad till kund!

By 21 januari, 2021 mars 2nd, 2021 Chefs- och ledarskapsstöd
Roll Utbildare
 Kompetensområde Chefs- och ledarskapsstöd
 Startdatum 2021-05-21
 Slutdatum 2021-05-21
 Omfattning %
 Ort Lidingö eller distans
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-02-01 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se)
 Referens nr 2336928
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult som föreläsare till en workshop för chefer i Hållbart arbetsliv till Lidingö stad.

Beskriv behovet av konsultstöd
Föreläsare som under en halvdag (förmiddag kl. 08:30-12:00) den 21/5-21 föreläser i ovanstående ämne för cheferna i vårt internt drivna chefs- och ledarskapsprogram. Uppdraget kräver en flexibilitet från föreläsaren då vi fortsätter på temat under eftermiddagen i egen regi och de båda passen ska hänga ihop. Grunden till ämnet läggs på förmiddagen och vi fortsätter med bland annat egen reflektion under eftermiddagen. Det är även viktigt med en flexibilitet gentemot deltagarna, beroende på vad man som utbildare möts av i rummet.

Tillägg: beroende på hur det ser ut till våren – kunna genomföra utbildningen digitalt om så krävs.

Förväntat resultat
Efter föreläsningen ska cheferna ha fått en ökad kunskap om olika perspektiv på hur man som chef kan få ett hållbart arbetsliv. Det handlar om självledarskap, olika verktyg och strategier samt balans i livet. De ska även ha fått olika verktyg för att leda sina medarbetare som upplever olika typer av stress. Det förväntas även en leverans gentemot HR:s utbildare enligt första stycket ovan.

Skallkrav

Erfarenhet från liknande uppdrag
Pedagogisk förmåga samt konsten att skapa engagemang och delaktighet.
Genomförandeplan ska bifogas offerten.
Referensuppdrag från liknande uppdrag ska redovisas, gärna inom kommunal verksamhet. Ange var, hur och omfattning.
Referensperson ska vara chef eller HR-representant.
Priset ska inkludera samtliga kostnader förenade med uppdraget.

Börkrav

Meriterande med tidigare uppdrag inom kommunal verksamhet.
Förmågan att nå ut i rummet. Vi eftersöker energi, flexibilitet, engagemang och lyhördhet.

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Energisk
Flexibel
Engagerad
Lyhörd
Förmåga att nå ut i rummet.

Övrig information

Det finns en option på förlängning, dock längst till och med 2022-12-31.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag