1-2 Testare/Tekniska testare till Pensionsmyndigheten Stockholm – Offert skickad till kund

By 19 augusti, 2019 september 21st, 2019 Data/IT
Roll Testare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-09-16
 Slutdatum 2020-09-14
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-08-22 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1507986
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu 1-2 Testare/Tekniska testare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:

Inom området Ärendehantering kommer större utvecklingsinitiativ påbörjats för ett hel nytt systemstöd för våra förmåner. Till detta behöver vi förstärka med fler testkonsulter.
Konsulten kommer att ingå i något av våra förmånsteam, bestående av utvecklare, testare och med verksamhetsrepresentanter knutna till teamen. Teamen omfattar runt 6-9 personer har hög grad av självstyre varpå god samarbetsförmåga är extra viktigt. Team finns distribuerade i Stockholm och Luleå.

Konsulterna bör gilla och vara vana vid att arbeta i tekniskt komplexa miljöer med beroenden både internt och externt. Vi arbetar i Linuxmiljöer och använder IntelliJ, GIT/BitBucket, SoapUI, Toad för Oracle och MySQL , Jira. Våra testare har egna miljöer som de konfigurerar/ansvarar för inkl. felsökning.

I arbetsuppgifterna ingår kravanalys, test-analys, testdatahantering, skapande av automattestfall i vårt egenutvecklade verktyg Testwis, skapa manuella testfall samt exekvering av testfall. För att arbetet ska utföras på ett kvalitetsmässigt sätt ingår även revidering av testfall, verifiering av GUI samt rapportering av eventuella fel och sammanställning av testresultat. Vi jobbar agilt med krav, test & utveckling tätt tillsammans.

Skallkrav

Erfarenhet av att genomföra system- och integrationstester av applikationer som innefattar batchkörningar, verifiering av loggar och GUI. Konsulten måste kunna arbeta självständigt inom detta område
Kunskap om olika testmetoder t ex utforskande tester
Baskunskap inom relationsdatabaser och SQL. Konsulten ska kunna skriva enklare SQL-satser
Arbetat med XML-uppbyggda testfall
Har minst 3 års erfarenhet av att integrationstester med gränssnitt mot flertalet interna och externa system
Erfarenhet av arbete i Linux/Unix miljöer
Har minst 3 års erfarenhet av agilt arbetssätt och varit del av tvärfunktionella team
Erfarenhet av att jobba med kravnedbrytning och genomföra test-analys
Har minst 3 års erfarenhet av att jobba med CD

Börkrav

Erfarenhet av att konfigurera testmiljöer
Erfarenhet av TOAD för Oracle och/eller TOAD för MySQL
Erfarenhet av att själv skapa/söka ut testdata i linux/unix miljöer och i databaser
Erfarenhet av Jira
Erfarenhet av IntelliJ
Erfarenhet av Cucumber
Erfarenhet av Java

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Vara noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Hög inlärningsförmåga
Förmåga att självständigt driva och genomföra eget arbete
Ha lätt för att samarbeta
Kommunikativ och pedagogisk

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 14 september 2021.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag