Skip to main content

2 IT-supportmedarbetare 1st line till Sollentuna kommun

By 14 februari, 2023mars 21st, 2023Data/IT
Roll Supporttekniker
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-03-01
 Slutdatum 2023-08-31
 Omfattning 100%
 Ort Sollentuna
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2023-02-20 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072 219 52 19)
 Referensnummer #8953
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu två konsulter i rollen som – IT-supportmedarbetare 1st line till Sollentuna kommun.
Kommunen har intentionen att sedan anställa de två supportmedarbetarna efter augusti.

Om uppdraget:
Arbetet är dagtid, kvällar och helger (cirka var femte vecka kväll, var femte vecka helg, resterande tid mån-fre kontorstider).
Supportmedarbetaren skall hjälpa våra användare (kommunens medarbetare) med att lösa IT-relaterade problem och beställningar. Det innebär att ge intern support inom it, telefoni och konferensteknik. Kanalerna som används är telefon, e-post och en supportportal.
IT-supporten i Sollentuna är en så kallad 1st line och löser enklare ärenden, och dispatchar svårare ärenden till våra leverantörer eller tjänsteområdesansvariga på IT-enheten i Sollentuna. IT-supporten är en SPOC (single point of contact) och således en väg in för kommunens alla användare.
Den som kommer till oss behöver ha en hög serviceförmåga och flexibilitet, och även kunskap i supportarbetet.

Ansvar:
Konsulten skall ge god service och hög lösningsgrad till Sollentuna kommuns användare.
Som supportmedarbetare i vår IT-support ansvarar konsulten för att ge våra användare en god service och hjälpa till att lösa it-relaterade problem samt ta emot beställningar och leverera varor

Skallkrav

Erfarenhet av att ge teknisk support i en IT-support/Helpdesk
Praktisk erfarenhet av administrativt arbete i och hantering av ActiveDirectory
Praktisk erfarenhet av PC-hårdvara, telefoner och felsökning

Börkrav

Minst 6 månaders erfarenhet av arbete i en support.
Erfarenhet av att klassificera och kategorisera supportärenden
Erfarenheter av MIM Microsoft identity management
Erfarenhet av SCCM
Erfarenhet av Azure AD
Praktisk erfarenhet av Office 2016 och Office 365
Erfarenhet av drift av medelstora till stora Microsoft-baserade miljöer
ITIL-grundutbildning

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Serviceminded

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m 2024-03-01.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag