2 st IT-Projektledare med erfarenhet av komplexa IT-utvecklingsprojekt – Offert skickad till kund.

By 18 januari, 2021 mars 2nd, 2021 Data/IT
Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-03-01
 Slutdatum 2023-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Enköping
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-01-21 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2311914
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu 2 st IT-Projektledare med erfarenhet av komplexa IT-utvecklingsprojekt till vår samarbetspartner för uppdrag i Enköping.

Uppdraget omfattar:
Konsulten kommer huvudsakligen att arbeta som projektledare inom Systemproduktionsavdelningen.

I konsultens arbetsuppgifter som it-projektledare ingår men begränsas inte arbetet, till följande:
– Projektplanering inklusive men inte begränsat till intressentanalys, resursplanering, riskanalys och kommunikationsplanering.
– Projektledning för att genomföra planerat projekt, leverans av beslutade leveransobjekt.
– Uppföljning och återrapportering av projektets status, inklusive rapportering av samtliga milstolpars och leveransobjekts status till olika nyckelintressenter.
– Ändringshantering vad gäller projektets planer inklusive milstolpar och leveransobjekt. Ledning av och praktiskt deltagande i arbets- och samordningsmöten vid framtagande av projektets alla leverabler.
– Kommunikationsaktiviteter med nyckelintressenter.

Projektledaren samordnar berörda organisationer i problemdefinitioner och behovsbeskrivningar samt funktionell- och icke funktionell kravspecificering. Projektledaren svarar för att lösningsförslag tas fram på överordnad arkitekturell nivå. I realiseringsfas ingår att leda tekniskt genomförande av beslutade utvecklingsåtgärder, förbereda genom t ex avtalshantering en kommande drift- och förvaltning av lösningen samt genomföra överlämning till mottagande drift- och förvaltningsutförare som kan vara extern eller intern part.

Konsulten är en ”spelande lagledare” i olika omfattning beroende på projektens omfattning och deltar i normalläget i praktiskt projektarbete – ibland som ensam resurs vid vissa faser vilket innebär att konsulten måste besitta IT-kompetens och vana vid att ta fram teknisk dokumentation samt granska teknisk dokumentation som bereds inom projektet.
Inom ramen för uppdraget som Projektledare ingår även arbetsuppgifter såsom att stödja Produktionssamordnare och Teknisk produktföreträdare med rapportering till olika intressenter samt beredning av olika typer av beslutsunderlag.

Skallkrav

Nedan skallkrav måste uppfyllas och motiveras för att kund ska ta emot offert.
1. Konsult ska ha kompetens och arbetserfarenhet som motsvarar kompetensnivå 4* (se definition under övrig information)
2. Konsult ska ha god kunskap i svenska och engelska språket, i såväl tal som skrift
3. Konsult ska ha arbetserfarenhet av it-projektledning.
 Arbetserfarenheten ska vara erhållen under minst tio (10) år.
 varav minst fem (5) år avser projektledning för komplexa IT-utvecklingsprojekt (se definition under Bifogade dokument)
4. Konsult ska ha arbetserfarenhet av genomförande av förstudier där behovs-, verksamhets- och kravanalyser ingår.
 Arbetserfarenheten ska vara erhållen under minst ett (1) år.
5. Konsult ska ha arbetserfarenhet av att granska it-systemrelaterad dokumentation kopplat till utvecklad lösning från minst ett (1) komplext IT-utvecklingsprojekt**.
6. Konsult ska ha arbetserfarenhet att ha arbetat med metoden Scrum under minst ett IT-utvecklingsprojekt*** (se definition under Bifogade dokument)
7. Konsult ska ha god kommunikationsförmåga innebärande att konsulten är välformulerad, kan förmedla sina kunskaper och åsikter i samtal, kan lyssna på andra och följa andras resonemang. Visar intresse för och förmåga att förstå Uppdragsgivarens behov och hur det bör påverka den egna leveransen.
8. Konsult ska ha arbetserfarenhet av att leda arbete med att ta fram design av it-lösningsförslag och granskning av dessa mot standards och krav under minst ett (1) IT -utvecklingsprojekt***.

Börkrav

1. Konsult bör ha minst 4 års arbetserfarenhet som projektledare för IT-utvecklingsprojekt som innehöll utveckling av system med dokumenterade säkerhetsskyddskrav utifrån sekretessklassning av informationen
2. Konsulten bör ha arbetserfarenhet av att leda projekt där migrering av data samt avveckling av IT-system ingått.
3. Konsulten bör ha arbetserfarenhet av att självständigt bereda systemrelaterad dokumentation, t ex systembeskrivning, installationsanvisning, driftsanvisning.
4. Konsult bör ha arbetserfarenhet av att självständigt bereda it-designförslag och it-arkitekturbeskrivningar.
5. Konsultet är certifierad SAFe Agilist eller SAFe Coach.

Övriga krav

CV måste vara på svenska, bifoga i Wordformat under fliken Dokument
Registerkontroll nivå 2 (SUA) av konsulten kommer att genomföras
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool.

Personliga egenskaper

Se skallkrav 7

Övrig information

Obs! Prispressat uppdrag!

Definition – Krav på kunskaper och arbetserfarenhet:
Relevant akademisk examen inom IT-området, t ex systemvetare och minst 10 års arbetserfarenhet i rollen Projektledare för IT-projekt
alternativt 15 års arbetserfarenhet som projektledare för IT-projekt.

Förlängning längst t.o.m. 2027-12-31

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag