2 st Javautvecklare Ärendehantering till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

By 31 maj, 2019 juni 26th, 2019 Data/IT
Roll Utvecklare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-06-10
 Slutdatum 2020-05-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-06-04 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1440285
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu två Javautvecklare till Pensionsmyndigheten.

Syftet med uppdraget är att som Javautvecklare inom leveransområde Fond & Kontoadministration vidareutveckla och förvalta områdets Javasystem, i huvudsak inom Premiepensionsområdet. Uppdraget innehåller utveckling av våra Javaapplikationers alla delar, från backend till frontend, men med tyngdpunkt på backend.

Skallkrav

Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM).
Konsulten ska ha minst tre (3) års erfarenhet av Javautveckling baserat på J2EE. Erfarenheten ska vara inhämtad under de senaste fem (5) åren.
Konsulten ska ha minst tre (3) års erfarenhet av utveckling av system baserat på ramverket Spring varav ett (1) års erfarenhet är inom de senaste tre (3) åren.
Konsulten ska ha minst två (2) års erfarenhet av testramverk såsom JUnit eller TestNG.
Konsulten ska som utvecklare under minst tre (3) år nyttjat samtliga tre utvecklingsverktyg: 1. Eclipse alt. IntelliJ 2. GIT 3. Jira
Konsulten måste vara svensk medborgare

Börkrav

Bör ha praktisk erfarenhet av kring testautomatisering, källkodshantering samt kravhantering i en organisation som levererar frekvent (Continuous Delivery) under de senast 3 åren.
Bör ha (5) års erfarenhet av utveckling av system baserat på ramverket Spring varav två (2) års erfarenhet är inom de senaste tre (3) åren.
bör ha minst ett (1) års erfarenhet av utveckling av system som är baserade på springboot.
Bör under minst fyra (4) år arbetet med utveckling av affärskritiska system för en organisation med mer än 1 000 slutanvändare inom bank, försäkringsbolag eller offentlig sektor med höga krav på tillgänglighet och prestanda.
Bör ha minst tre (3) års erfarenhet av att ha jobbat med Maven som en del i utvecklingsprocessen, varav ett (1) års erfarenhet är inom de senaste tre (3) åren.

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Teamplayer
Kommunikativ
Konsultmässig
Analytisk
Flexibel
God social förmåga
Självständig
Driven

Övrig information

Startdatum så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Denna förfrågan publiceras igen på kunds begäran.

Pensionsmyndigheten har efter slutdatum rätt, men ingen skyldighet, att förlänga avropsavtalet en eller flera
gånger dock som längst till 2021-05-30.

Bifogat dokument “SUA-information från Pensionsmyndigheten”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag