2 st Projektledare med SPC-certifiering för agil transformation till Pensionsmyndigheten - Pausad

Publicerad den 25 februari, 2021

Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-03-08
 Slutdatum 2021-09-30
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-03-03 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referens nr 2426143
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu 2 st Projektledare med SPC-certifiering för agil transformation till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
På Pensionsmyndigheten är vi i slutskedet av första fasen av vår agila transformation inspirerad av SAFe. Myndighetens första agila releasetåg startades i januari 2020 och ambitionen är att resterande tåg startas under våren 2021. Arbetet drivs i projektform och parallellt med att tågen startas pågår ett arbete med att skapa förutsättningar för den agila resan att drivas vidare i linjen vilket kommer att ske i formen av ett LACE. Ambitionen är att projektet ska kunna avslutas i juni 2021. Då nyckelresurser inom projektet kommer att sluta i närtid behöver myndigheten under en period konsultstöd.

Konsulternas uppdrag blir att som två av tre projektledare i ett team som ska projektet leda och koordinera slutförandet av implementeringen av portofolio nivån av SAFe. Dessutom ingår att bidra till att skapa förutsättningar för den agila resan att fortsätta när projektet har stängt genom överflyttning till en LACE struktur. Pensionsmyndigheten har en egen projektledare som också ingår i teamet.

Ni har huvudansvar för att:
• Föreslå former för och etablera ett LACE för Pensionsmyndighetens verksamhetsnära IT-utveckling
• Säkerställa ett enhetlig agilt arbetssätt inom Pensionsmyndighetens verksamhetsnära it-utveckling
Tillsammans med resten av projektgruppen ansvarar ni också för att:
• Etablera identifierade UVSer och rulla ut resterande tåg i linje med den framtagna roadmapen
• Skapa samsyn med styrgrupp och övriga intressenter för en gemensam ”Definition of done”
• Säkerställa att respektive arbetsområde har uppnått en tillräckligt god kvalitet vid projektavslut och att det vid slutleverans dessutom finns en roadmap per område för LACEt att ”ta över”
• Säkerställa att arbetet inom projektets olika arbetsområden hänger ihop och går i takt.

En förutsättning för att bli lyckosam i uppdraget är att konsulterna har praktisk erfarenhet av stora agila transformationer och har förmågan att hitta rätt vägar för den aktuella organisationen.

Skallkrav

Erfarenhet av projektledning
Certifierad SAFe Program Consultant
Erfarenhet av agila transformationer/agil uppskalning i minst 2 olika organisationer varav suttit i ledande position på minst 1 organisation
Efarenhet av att etablera ett företagsövergripande LACE från minst 1 organisation
Erfarenhet av arbete som agil coach eller liknande roll i minst 5 år
Erfarenhet av att utbilda/förmedla kunskap på olika sätt
Erfarenhet av agila systemutvecklingsmetoder
Erfarenhet av hur kravarbete och förvaltning påverkas av en agil transformation
Erfarenhet av att bryta ner komplexa systemlösningar till epics och värdeskapande mvp:er

Börkrav

Kunskap om myndighetsstyrning och förståelse för hur det påverkar införandet av agila arbetssätt

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Resultatorienterad med stort driv
Mycket god förmåga att förklara och skapa förtroende för agila arbetssätt hos ”ännu icke frälsta”
Modig, behöver våga utmana befintliga strukturer och tankesätt
Mycket god samarbetsförmåga
God kommunikatör, lätt för att utrycka sig väl i tal och skrift på svenska

Övrig information

Start så snart som möjligt, enligt överenskommelse.
Option på förlängning längst t.o.m. 30 september 2022.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga "Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C" utgår punkten "Kundbearbetning". Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och "KeyMans allmänna villkor"

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag

2 st Projektledare med SPC-certifiering för agil transformation till Pensionsmyndigheten - Pausad - KeyMan

2 st Projektledare med SPC-certifiering för agil transformation till Pensionsmyndigheten – Pausad

By 25 februari, 2021 juni 14th, 2021 Data/IT
Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-03-08
 Slutdatum 2021-09-30
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-03-03 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referens nr 2426143
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu 2 st Projektledare med SPC-certifiering för agil transformation till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
På Pensionsmyndigheten är vi i slutskedet av första fasen av vår agila transformation inspirerad av SAFe. Myndighetens första agila releasetåg startades i januari 2020 och ambitionen är att resterande tåg startas under våren 2021. Arbetet drivs i projektform och parallellt med att tågen startas pågår ett arbete med att skapa förutsättningar för den agila resan att drivas vidare i linjen vilket kommer att ske i formen av ett LACE. Ambitionen är att projektet ska kunna avslutas i juni 2021. Då nyckelresurser inom projektet kommer att sluta i närtid behöver myndigheten under en period konsultstöd.

Konsulternas uppdrag blir att som två av tre projektledare i ett team som ska projektet leda och koordinera slutförandet av implementeringen av portofolio nivån av SAFe. Dessutom ingår att bidra till att skapa förutsättningar för den agila resan att fortsätta när projektet har stängt genom överflyttning till en LACE struktur. Pensionsmyndigheten har en egen projektledare som också ingår i teamet.

Ni har huvudansvar för att:
• Föreslå former för och etablera ett LACE för Pensionsmyndighetens verksamhetsnära IT-utveckling
• Säkerställa ett enhetlig agilt arbetssätt inom Pensionsmyndighetens verksamhetsnära it-utveckling
Tillsammans med resten av projektgruppen ansvarar ni också för att:
• Etablera identifierade UVSer och rulla ut resterande tåg i linje med den framtagna roadmapen
• Skapa samsyn med styrgrupp och övriga intressenter för en gemensam ”Definition of done”
• Säkerställa att respektive arbetsområde har uppnått en tillräckligt god kvalitet vid projektavslut och att det vid slutleverans dessutom finns en roadmap per område för LACEt att ”ta över”
• Säkerställa att arbetet inom projektets olika arbetsområden hänger ihop och går i takt.

En förutsättning för att bli lyckosam i uppdraget är att konsulterna har praktisk erfarenhet av stora agila transformationer och har förmågan att hitta rätt vägar för den aktuella organisationen.

Skallkrav

Erfarenhet av projektledning
Certifierad SAFe Program Consultant
Erfarenhet av agila transformationer/agil uppskalning i minst 2 olika organisationer varav suttit i ledande position på minst 1 organisation
Efarenhet av att etablera ett företagsövergripande LACE från minst 1 organisation
Erfarenhet av arbete som agil coach eller liknande roll i minst 5 år
Erfarenhet av att utbilda/förmedla kunskap på olika sätt
Erfarenhet av agila systemutvecklingsmetoder
Erfarenhet av hur kravarbete och förvaltning påverkas av en agil transformation
Erfarenhet av att bryta ner komplexa systemlösningar till epics och värdeskapande mvp:er

Börkrav

Kunskap om myndighetsstyrning och förståelse för hur det påverkar införandet av agila arbetssätt

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Resultatorienterad med stort driv
Mycket god förmåga att förklara och skapa förtroende för agila arbetssätt hos ”ännu icke frälsta”
Modig, behöver våga utmana befintliga strukturer och tankesätt
Mycket god samarbetsförmåga
God kommunikatör, lätt för att utrycka sig väl i tal och skrift på svenska

Övrig information

Start så snart som möjligt, enligt överenskommelse.
Option på förlängning längst t.o.m. 30 september 2022.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag