2 st Tekniska testare med erfarenhet av testautomatisering till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

By 13 maj, 2022 maj 24th, 2022 Data/IT
Roll Testare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-06-01
 Slutdatum 2023-05-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-05-17 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Victor Ferraresi (cv@keyman.se | 073-313 47 20)
 Referens nr 4063511
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu 2st tekniska testare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Förstärka den del av det agila releasetåget Fondexpressen som ansvarar för Java-systemen inom Premiepensionssystem med kompetens inom teknisk test och testautomatisering.
Konsulten kommer vara delaktig i såväl förvaltning som nyutveckling och förväntas kunna samarbeta i båda de områdena på ett effektivt sätt. I arbetsuppgifterna ingår kravanalys, skapande av testdata, testfall och testautomatisering, konfigurering av testmiljöer, samt exekvering av tester. För att arbetet ska utföras på ett kvalitetsmässigt sätt ingår även revidering av testfall, verifiering av GUI samt rapportering av eventuella fel och sammanställning av testresultat.

Skallkrav

Erfarenhet av att genomföra system- och integrationstester av applikationer som innefattar batchkörningar, verifiering av loggar och GUI. Konsulten måste kunna arbeta självständigt inom detta område.
Erfarenhet av testautomatisering
Erfarenhet av Java-programmering
Baskunskap inom relationsdatabaser och SQL. Konsulten ska kunna skriva enklare SQL-satser.
Erfarenhet av att konfigurera testmiljöer.
Erfarenhet av arbete i Linux/Unix miljöer
Van att jobba nära/tillsammans med kravanalytiker och utvecklare
Behärska svenska i tal och skrift.
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Erfarenhet av Jira och Jenkins
Erfarenhet av att bygga continuous delivery pipelines ( Docker, Kubernetes, OpenShift)
Erfarenhet av att själv skapa/söka ut testdata i linux/unix miljöer och i databaser

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Prestigelös, självgående och lätt för att samarbeta och kommunicera med andra kollegor
Orädd, analytisk och ett driv att arbeta över gränserna med en vilja att vara med i hela utvecklingskedjan.

Övrig information

Option på förlängning:
Kunden har rätt (option) men ingen skyldighet att förlänga Uppdraget, dock längst t.o.m. 31 maj 2024.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan rev D” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Victor Ferraresi, mobilnummer 073-313 47 20

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag