2st erfarna UX-utvecklare till Pensionsmyndigheten

By 13 september, 2021 september 26th, 2021 Data/IT
Roll UX-designer
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-10-01
 Slutdatum 2022-03-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-09-16 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se | 070-6443888)
 Referens nr 2905875
Övergripande uppdragsbeskrivning

UX-designer till Kommunikationsavdelningen som ansvarar för att nödvändiga användbarhetsaktiviteter genomförs samt att kunskapen om krav och målgrupper förmedlas till övriga inom teamet/teamen & projektmedlemmar.
UX-designer ansvarar för interaktionen mellan användare och system, leder och koordinerar framtagande av detaljerad design av användargränssnittsprototyp(er), med fokus på att uppnå användarnytta, användningsmål och kundupplevelse.
Arbetsområdena kommer sannolikt att variera över tid. Exempelvis arbete inom agila tvärfunktionella utvecklingsteam, facilitering av workshop samt genomförande av designprocesser (som exempelvis designsprintar). Konsulterna ska kunna driva UX-arbetet från ax till limpa och kunna moderera workshops.

Skallkrav

Minst 5 års erfarenhet av rollen som UX designer
Erfarenhet av användbarhet, tillgänglighetsanpassning (grundkunskaper i WCAG -standarder), användarcentrerad design, interaktionsdesign
God kännedom om agilt och lean arbetssätt
Jobbat med förändrade behov/krav från kunder och verksamhet under hela utvecklingens gång
Utbildning inom interaktionsdesign/UX-design
Praktisk erfarenhet av att arbeta i Adobe XD
Erfarenhet av att facilitera/genomföra workshops och olika designprocesser såsom design sprints (både fysiskt och på distans)
Stor del av uppdraget kommer skötas på plats i Hornstull, Stockholm
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Erfarenhet av arbete med kravanalys
Erfarenhet av tjänstedesignprocesser
Rudimentär erfarenhet av front-end utveckling (i princip kunna prata med front-end utvecklare)
Erfarenhet av att jobba inom myndighet
Erfarenhet från pensionsbranschen

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Strukturerad och arbetar både mål- och resultatorienterat
God analytisk förmåga, och kan angripa frågor utifrån ett brett perspektiv
Lätt för att samarbeta och kan förankra idéer hos både teammedlemmar, chefer och andra kollegor
God förmåga att visualisera och förklara komplexa frågor på ett enkelt och begripligt sätt

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 30 september 2022

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Mats Mårtensson, mobilnummer 070- 644 38 88.
För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag