Administrativ konsult med WCAG-kunskap till Pensionsmyndigheten

By 7 november, 2019 november 21st, 2019 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-12-02
 Slutdatum 2020-02-29
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-11-11 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1629348
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en administrativ konsult med WCAG-kunskap till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten ska enligt lagen om ”tillgänglighet till digital offentlig service” som antogs 1 januari 2019, uppfylla kravet på tillgänglighet. Kraven listas enligt den europeiska standarden där WCAG 2.1 utgör en del av angivna kriterier.

I detta uppdrag söker vi en konsult som säkerställer att Pensionsmyndigheten uppfyller de krav som avser PDF:er. Det innebär:
1 – Genomföra en förstudie och bland annat se över de kriterier som berör PDF samt se över vilka PDF:er hos Pensionsmyndigheten som berörs av lagkravet.
2 – Genomföra själva arbetet med att tillgänglighetsanpassa samtliga PDF:er.
3 – Rekommendationer till fortsatt arbete med PDF:er.

Skallkrav

Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)
Kännedom om lagkravet om tillgänglighet och de riktlinjer som framgår i den europeiska standarden samt WCAG 2.1
Office-paketet
Adobe
CMS-vana

Börkrav

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Noggrann
Team-spelare
Initiativtagare

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 1 februari 2021.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Mats Mårtensson, mobilnummer: 070-644 38 88.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag