Agil anpassning på Kommunikationsavdelningen till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

By 6 oktober, 2020 oktober 23rd, 2020 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-11-02
 Slutdatum 2021-01-31
 Omfattning 75%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-10-08 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2123414
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Agil anpassning på Kommunikationsavdelningen till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Genom övergången till agila arbetssätt i den verksamhetsnära IT-utvecklingen så förändras arbetssätten på stora delar av Pensionsmyndigheten och i synnerhet på Kommunikationsavdelningen som till stor del jobbar med myndighetens digitala tjänster. Många medarbetare på avdelningen kommer ingå i agila IT-nära team. Dessutom införs Community of Practice för att samordna digitala kundupplevelser över flera utvecklingsvärdeströmmar där Kommunikationsavdelningen kommer vara central. Kommunikationsavdelningen behöver därför stöd för att genomföra anpassningar till den agila transformationen av den verksamhetsnära IT-utvecklingen.

Arbetsuppgifter:
• Skapa modell för att bryta ned verksamhetsbehov till agila bussiness cases för leveranser till den centrala PMO-funktionen
• Samordna arbetet kring framtagandet av Community of Practice.
• Delta i framtagandet av agil analysmodell
• Arbeta med KOMs ledning för att möjliggöra anpassning till agil utveckling av verksamhetsnära IT-utveckling
• Ta fram förhållningssätt mellan operativa värdeströmmar och IT-utvecklingsvärdeströmmar

Skallkrav

Ska ha erfarenhet att jobba med agila frågor
Erfarenhet av arbete med övergång till agilt arbetssätt
Erfarenhet av att jobba med kommunikationsavdelning och kopplingen till kundperspektivet hos företag
Van att arbeta på strategisk nivå
Van att arbeta i gränslandet mellan verksamhet och IT
Van att kommunicera med alla delar av verksamheten
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Erfarenhet av arbete inom myndigheter
Erfarenhet som agil coach

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Samarbetsorienterad
Självgående
Kreativ
Strukturerande
Coachande

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 30 juni 2021

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag