Agil anpassning på Kommunikationsavdelningen till Pensionsmyndigheten

By 9 juni, 2021 juni 14th, 2021 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-08-09
 Slutdatum 2022-01-31
 Omfattning 50%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-06-11 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referens nr 2685317
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu konsultförstärkning för Agil anpassning på Kommunikationsavdelningen till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Kommunikationsavdelningen har inlett en övergång till arbetssätt inspirerade av verksamhetsagilitet. Under slutet av 2020 och första halvåret 2021 har ett arbete skett på avdelningen som bland annat resulterat i en inriktning mot teambaserat arbetssätt inom vissa områden. Arbetet ska nu fortsättas och avdelningen behöver stöd till den fortsatta förändringsresan.

Genom övergången till agila arbetssätt i den verksamhetsnära IT-utvecklingen så förändras arbetssätten på stora delar av Pensionsmyndigheten och i synnerhet på Kommunikationsavdelningen som till stor del jobbar med myndighetens digitala tjänster. Många medarbetare på avdelningen kommer ingå i agila IT-nära team. Dessutom finns ett ansvar att samordna digitala kundupplevelser över flera utvecklingsvärdeströmmar där Kommunikationsavdelningen kommer vara central. Kommunikationsavdelningen behöver därför stöd för att genomföra anpassningar till den agila transformationen av den verksamhetsnära IT-utvecklingen.

Arbetsuppgifter:
• Skapa modell för att bryta ned verksamhetsbehov till agila bussiness cases för leveranser till den centrala PMO-funktionen
• Implementera teambaserat arbetssätt med agila arbetssätt för att uppnå högsta kundnytta
• Delta i framtagandet av agil analysmodell
• Arbeta med KOMs ledning för att möjliggöra anpassning till agil utveckling av verksamhetsnära IT-utveckling
• Ta fram förhållningssätt mellan operativa värdeströmmar och IT-utvecklingsvärdeströmmar

Omfattning: deltid 50%, kan komma att variera under tid enligt överenskommelse.

Skallkrav

Erfarenhet att jobba med agila frågor på kommunikationsavdelning
Erfarenhet av att jobba med kommunikationsavdelning och kopplingen till kundperspektivet hos organisation
Erfarenhet av arbete med övergång till agilt arbetssätt
Van att arbeta på strategisk nivå
Van att kommunicera med alla delar av verksamheten
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Erfarenhet av arbete inom myndigheter

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Samarbetsorienterad
Självgående
Kreativ
Strukturerad
Coachande

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2022.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag