Agil coach – ledning och styrning till Pensionsmyndigheten

By 16 juni, 2020 augusti 5th, 2020 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-07-06
 Slutdatum 2020-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-07-03 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1993617
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Agil coach – ledning och styrning till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
På Pensionsmyndigheten pågår en agil transformation inspirerad av SAFe. Myndighetens första agila releasetåg startades i januari och fler kommer att startas under hösten. För att öka bandbredden och stärka kompetensen kring området agil skalning behöver myndigheten under en period konsultstöd. Vi ser gärna att konsulten har praktisk erfarenhet av stora agila transformationer. Tanken är att konsulten ska samarbeta med myndighetens agila coacher och övriga medarbetare som är involverade i förändringsarbetet och agera mentor för dem.

Skallkrav

Certifierad SAFe Program Consultant
Erfarenhet av agila transformationer/agil uppskalning i minst 2 olika organisationer
Erfarenhet av arbete som agil coach eller liknande roll i minst 10 år
Erfarenhet av att utbilda/förmedla kunskap på olika sätt
Erfarenhet av agila systemutvecklingsmetoder
Erfarenhet av hur kravarbete och förvaltning påverkas av en agil transformation
Erfarenhet av att bryta ner komplexa systemlösningar till epics och värdeskapande mvp:er
Erfarenhet av att facilitera workshops
Erfarenhet av att driva förändring av arbetssätt

Börkrav

Erfarenhet av utveckling av system med insikt i hela kedjan (krav, design, utveckling och test, helst med specialistkompetens inom något/några av områdena)

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Inlyssnande
Kommunikativ
Pedagogisk
Hjälpsam

Övrig information

Start snarast möjligtt enligt överenskommelse.
Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2021

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag