Skip to main content

Agil coach med fokus på verktygsstöd och processarbete till Pensionsmyndigheten – Offert skickad til kund

By 9 november, 2022december 3rd, 2022Data/IT
Roll Agil Coach
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-01-01
 Slutdatum 2023-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-11-10 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referensnummer #8317
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Agil coach med fokus på verktygsstöd och processarbete till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
På Pensionsmyndigheten pågår en agil transformation inspirerad av SAFe. Konsulten ska ingå i myndighetens LACE, Lean Agile Center of Excellence. Stötta tåg och tågledningar med processer och verktygsstöd. Bidra i arbetet med att anpassa myndighetens processer till ett agilt arbetssätt baserat på SAFe.

Skallkrav

Certifierad SAFe Program Consultant.
God erfarenhet av Atlasians verktygssvit specifikt Jira och Confluence.
Erfarenhet av agila transformationer/agil uppskalning i minst 2 olika organisationer.
Erfarenhet av arbete som agil coach eller liknande roll i minst 3 år.
Erfarenhet av att utbilda/förmedla kunskap på olika sätt.
Erfarenhet av agila systemutvecklingsmetoder.
Erfarenhet av att införa agila mätetal, metrics, och visualisera dessa för att följa upp myndighetens värdeleveranser.
Erfarenhet av att coacha i frågor som rör LPM/PMO och Portföljstyrning.
Erfarenhet av att bryta ner komplexa systemlösningar till epics och värdeskapande mvp:er .

Börkrav

Erfarenhet av utveckling av system med insikt i hela kedjan (krav, design, utveckling och test, helst med specialistkompetens inom något/några av områdena).

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Inlyssnande.
Kommunikativ.
Pedagogisk.
Hjälpsam.

Övrig information

Option på förlängning: 
Kunden har rätt (option) men ingen skyldighet att förlänga Uppdraget, dock längst t.o.m. 31 december 2024

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag