Agil coach/Scrum Master till Tillväxtverket

By 21 juli, 2020 augusti 5th, 2020 Data/IT
Roll Scrum Master
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-08-17
 Slutdatum 2020-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-08-06 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2012177
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu två Agila coacher/Scrum Master med kompetensnivå 4 till Tillväxtverket.

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att hantera det nya stödet för korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) som vänder sig till företag som är hårt drabbade av konsekvenserna av covid-19. Detta stöd har inte funnits tidigare och vi arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats. Korttidspermitteringsstödet finns som en del i vårt egenutvecklade system Nyps som också hanterar EU bidrag och Nationella bidrag till företag och regioner. Nyps består av en tjänst för sökande och en för handläggning. Vi arbetar också med automatisering och robotisering och har fler egenutvecklade system som exempelvis Pipos (PinPoint Sweden) som är en GIS-plattform för beslutsstöd kopplat till geografiska analyser och prognoser samt Verksamt.se som är en portal för e-tjänster riktade direkt till företag.

Om uppdraget:
Konsulten ska arbeta nära de olika utvecklarteamen (systemarkitekter, systemutvecklare och produktägare). Konsulten förväntas se till att det agila arbetet fungerar i de olika teamen (5-6 team).
Detta sker genom att dels ta ett övergripande ansvar för det agila arbetet genom att coacha Scrum Master eller att själv facilitera det agila arbetet som Scrum Master. Våra team har idag litet olika förutsättningar för att arbeta agilt. Uppdraget innebär att lyfta och inspirera teamen i det agila arbetssättet.

Stationeringsort är Tillväxtverket på Västgötagatan i Stockholm, i huvudsak bedrivs arbetet än så länge på distans under covid-19 krisen.

Skallkrav

Erfarenhet som agil coach
Erfarenhet som Scrum Master

Börkrav

Erfarenhet av att starta upp eller utveckla agilt arbete i en organisation

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Social och kommunikativ
God samarbetsförmåga
Strukturerad
Mål- och resultatinriktad

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2021-12-31.

Utvärderingskriterier:
Det mest ekonomiskt fördelaktiga utifrån kompetens och pris.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag