Agila coach/Interim gruppchef till Tillväxtverket

By 22 november, 2021 november 30th, 2021 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-01-01
 Slutdatum 2022-06-30
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-11-25 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se | )
 Referens nr 3237606
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Agila coach/Interim gruppchef med kompetensnivå 4 till Tillväxtverket.

Uppdraget omfattar:
Tillväxtverket har regeringens uppdrag att hantera det nya stödet för korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) som vänder sig till företag som är hårt drabbade av konsekvenserna av covid-19. Detta stöd har inte funnits tidigare och vi arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats. Korttidspermitterings-stödet finns som en del i vårt egenutvecklade system Nyps som också hanterar EU bidrag och Nationella bidrag till företag och regioner. Nyps består av en tjänst för sökande och en för handläggning. Vi arbetar också med automatisering och robotisering och har fler egenutvecklade system som exempelvis Pipos (PinPoint Sweden) som är en GIS plattform för beslutsstöd kopplat till geografiska analyser och prognoser samt Verksamt.se som är en portal för e-tjänster riktade direkt till företag.

Om uppdraget
Konsulten förväntas se till att det agila arbetet fungerar i de olika teamen. Detta sker genom att ta ett övergripande ansvar för det agila arbetet genom att coacha scrum master, produktägare och team. Konsulten är också en del av ett team med agila coacher för att samverka kring helheten
Din roll som Interim gruppchef innefattar att leda våra agila utvecklingsteam och innehåller allt från leda och rekrytering till struktur och vidareutvecklingsfrågor. I arbetsuppgifterna kommer ingå att agera bollplank, coachning med både chefer och medarbetare inom systemutveckling och andra grupperingar samt att driva vissa uppgifter av operativ karaktär i en agil miljö.

Stationeringsort är Tillväxtverket på Västgötagatan i Stockholm, i huvudsak bedrivs arbetet än så länge på distans under covid-19 krisen.

Skallkrav

Erfarenhet av arbete som Agil coach i minst 4 år
Erfarenhet som Scrum master
Flerårig erfarenhet av att som chef inom IT-området leda det dagliga arbetet i en grupp med minst 10 medarbetare
Erfarenhet av att leda agila utvecklingsteam
Erfarenhet att jobba i ledningsfunktion med fullt personalansvar
Hög förståelse för agila metoder och hantering av frågeställningar av teknisk karaktär
Duktig på att få medarbetare att trivas och utvecklas

Börkrav

Erfarenhet av att starta upp eller utveckla agilt arbete i en organisation
Utvecklarbakgrund

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

God samarbetsförmåga
Mål och resultatinriktad
Empatisk och engagerad
Stresstålig
Tålamod
Kommunikativ
Noggrann

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m.2022-12-31

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag