Agilt resursteam för utveckling och förvaltning av integrationer – offert skickad till kund!

By 19 december, 2019 januari 22nd, 2020 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-03-11
 Slutdatum 2020-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-01-08 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se)
 Referens nr 1724621
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu 1 produktägare, 1 Scrum Master, 1 kravanalytiker samt 1 Teknisk testare/Testautomatiserare till ett agilt resursteam hos kunden.

Uppdraget är att tillsammans med kundens egen personal öka förmågan att utveckla och förvalta integrationer. Idag är det två team som är baserade i Solna. Under hösten 2019 implementerades SAFe som arbetsmodell med tvärfunktionella autonoma team. Detta kommer att påverka teamen och bemanningen under 2020 och ställer krav på tillgång till olika kompetenser i detta avrop.

Teamet blir ansvarigt för att leverera integrationer som prioriteras av product management-gruppering. De kommer även att bli involverade i uppdraget att få andra värdeströmmar att bli mer autonoma inom integrationsområdet för att undvika beroende av kompetenser som finns hos ICC.

Förflyttningen sker med hjälp av en “self service” -strategi som är under utveckling.

För samtliga roller finns en lägst kompetensnivå men högre nivå premieras i anbudet. Nedan beskrivs de olika rollerna vi söker:

Produktägare: ansvarar för att definiera och prioritera teamets backlog och bestämmer när ett utvecklingsinitiativ (Story) kan anses vara slutförd (Done). Produktägaren har ett nära samarbete med produktledningen (Product Management) och dess planering av kommande programinkrement. Produktägaren ansvarar för att teamet inte lägger till teknisk skuld. Produktägaren ska vara utvecklingsorienterad och ha ett pragmatisk förhållningssätt samt besitta mycket god förmåga att skapa och utveckla relationer.

Scrum Master: ansvarar för att teamet arbetar med estimat samt ansvarar för uppföljning, rapportering av progress, eventuella avvikelser och säkerställer att teamet arbetar med ständiga förbättringar. Scrum mastern ansvarar även för att teamet genomför dagliga effektiva stå-upp-möten samt att demo och retrospektiv genomförs vid varje sprintavslut. Scrum mastern förväntas använda ett situationsanpassat ledarskap utifrån teamets och projektets behov. Vi uppskattar att behovet av denna roll är 50% under uppdragstiden och går att kombinera med annan roll inom uppdraget.

Kravanalytikerrrollen: kräver driv och erfarenhet inom området. Van vid att arbeta teambaserat, i nära kontakt med
producent/konsument. Omfattande erfarenhet av att självständigt ansvarat för kravrelaterade
arbetsuppgifter bl a kravfångst/kravhantering, kravmodellering, system- och kravanalys, kravdokumentering och modellering.

Teknisk test/testautomatiserarrollen:
Kvalitetssäkrar att systemet uppfyller ställda funktionella och icke-funktionella krav. Van att arbeta
metodiskt och med hjälp av olika verktyg och ramverk. Arbetar riskbaserat och i tätt samarbete med kravanalytiker och utvecklare.
Skallkrav

Krav på samtliga konsulter: inneha hög generalistkompetens och/eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/roll.
Krav på samtliga konsulter: ha deltagit i agila uppdrag i större organisationer (minst 300 anställda) inom relevanta områden med komplexa IT-system med många integrationer för att hantera och distribuera data.
Krav på samtliga konsulter: genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet samt har hög ansvarsförmåga och stor självständighet.
Krav produktägarrollen: praktisk erfarenhet av att ha verkat som produktägare enligt SAFe eller motsvarande.
Krav på produktägarrollen: ansvarat för och drivit agil projekt i större organisation. Redovisa tydligt i CV hur kravet uppfylls med år och månad.
Krav på Scrum Masterrollen: minst 4 års praktisk erfarenhet i rollen Scrum master. Obs! Redovisa tydligt i CV hur kravet uppfylls med år och månad.
Krav på Scrum Masterrollen: minst 2 års praktisk erfarenhet av projekt med beroenden till andra agila team. Obs! Redovisa tydligt i CV hur kravet uppfylls med år och månad.
Krav på Scrum Masterrollen: minst 1 års praktisk erfarenhet av Jira eller likvärdigt verktyg.
Obs! Redovisa tydligt i CV hur kravet uppfylls med år och månad.
Krav på kravanalytikerrollen: praktisk erfarenhet: Kravanalys i medelstora utvecklingsprojekt.

Börkrav

Börkrav på samtliga konsulter: ha genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet samt har hög ansvarsförmåga och stor självständighet.
Börkrav på samtliga konsulter: vara erkänt duktiga på att tänka nytt och arbeta i projekt med geografiskt spridda team.
Börkrav produktägarrollen: SAFe Certifierad PO/PM scrumalliance.org, SAFe, SSM
Börkrav Scrum Masterrollen: vara certifierad Scrum Master (t ex scrumalliance.org, SAFe, SSM)
Redovisa tydligt i CV hur kravet uppfylls.
Börkrav Scrum Masterrollen: praktisk erfarenhet av SAFe som utvecklingsmodell
Redovisa tydligt i CV hur kravet uppfylls.
Börkrav Teknisk test/testautomatiserare: ha dokumenterad praktisk erfarenhet av SOAP UI.
Börkrav Teknisk test/testautomatiserare: minst 1 år praktisk erfarenhet: Spring boot
Börkrav Teknisk test/testautomatiserare: Bör ha dokumenterad praktisk erfarenhet av SOAP UI.
Börkrav Teknisk test/testautomatiserare: Bör ha dokumenterad kunskap om testramverk JUnit, MUnit, TestNG eller liknande.

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Teamplayer
Kommunikativ
Konsultmässig

Övrig information

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Annette Mårdberg, mobilnummer 072-219 52 19.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag