Användarcentrerad behovsutredning/tjänstedesign till Haninge kommun

By 30 juni, 2022 augusti 9th, 2022 Data/IT
Roll Tjänstedesigner
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-08-29
 Slutdatum 2022-12-16
 Omfattning 40%
 Ort Haninge
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-08-17 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 4300560
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Användarcentrerad behovsutredning/tjänstedesign till Haninge kommun.

Uppdraget omfattar:
BAKGRUND:
Haninge kommun bedriver flertalet arbeten med utgångspunkt i användarcentrerad utveckling. Kommunen har även startat interna utbildningssatsningar för grunderna i tjänstedesign enligt Innovationsguidens modell och ser över hur detta arbetssätt kan spridas mer inom organisationen. Ett fokus under hösten finns på behovsutredning för kommande e-tjänsteutveckling.

UPPDRAGET:
Att bidra med sin kompetens och stödja och arbeta fram metoder och modeller för användarcentrerad utveckling med utgångspunkt i bland annat Innovationsguiden. Bidra med kunskap, kompetens och praktiska övningar där arbeten redan är i gång eller på väg att startas. Agera som coach/mentor/inspiratör för de som driver arbeten/genomför utbildningar. Bistå med praktisk erfarenhet och kompetens vid upplägg av exempelvis workshoppar samt vara delaktig och drivande i arbeten/workshoppar för att ta reda på behov.

MÅL
Utveckla metoder och arbetssätt för användarcentrerad utveckling tillsammans med kommunen.
Vara delaktig/stödjande/coachande i arbeten som bedrivs.

OMFATTNING:
Uppdraget startar på ovan angivet datum och löper till 2022-12-16 under ordinarie kontorstid. Undantag kan förekomma i dialog med beställaren.
Omfattningen, som kan variera beroende på uppdragets intensitet, beräknas till i snitt 40%. Uppdraget kan fördelas på fler om det upplevs lämpligare.
Uppdraget kommer att utföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och lokala beslut i Haninge Kommun.

Skallkrav

Kunna genomföra workshops utifrån perspektivet användarcentrerad utveckling
Att kunna utbilda andra i tjänstedesign och användarcentrerad utveckling
Kännedom om olika metoder inom tjänstedesign och användarcentrerad utveckling

Börkrav

Erfarenheter att arbeta med kommuner kring tjänstedesign och användarcentrerad utveckling
Erfarenheter att ha arbetat med Innovationsguiden

Övriga krav

Konsulten ska ge beställaren tillräckligt underlag för god granskning och rimlighetsbedömning av fakturerad tid
Konsulten ska säkerställa möjlighet att genom digital identifiering (ex. Bank-ID, e-legitimation, SMS) kunna logga in till den av kommunen tillhandahållna inloggningsportalen.
Konsulten ska säkerställa tillgång till egen dator och mobiltelefon under uppdraget.

Personliga egenskaper

Lösningsfokuserad och kommunikativ.
Har lätt för att lära ut och viljan att dela med sig av erfarenheter/kompetens
Ödmjuk och hög social kompetens

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2023-06-30

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag