App-utvecklare iOS/Android för kort uppdrag hos Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund.

By 3 september, 2019 september 21st, 2019 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-09-09
 Slutdatum 2019-09-12
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-09-05 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1524320
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en app-utvecklare iOS/Android till Pensionsmyndigheten (ca 2-3 dagar).

Uppdraget omfattar:
Uppdatering av Pensionsmyndighetens app ”Byt fonder”

Pensionsmyndigheten har en mobil applikation – Byt fonder – som ger en användare ett antal direktingångar till de mest använda fondtjänsterna. Appen är mycket enkel i sin funktionalitet och består av fyra stycken genvägar som var och en öppnar upp olika sidor på Pensionsmyndighetens responsiva webbplats. Den fungerar således endast som en länksamling och snabbingång för våra fondanvändare. Appen finns tillgänglig på plattformarna iOS och Android.

Sedan den senaste uppdateringen av iOS fungerar dock inte appen tillfredsställande, då en användare behöver hålla inne länken i några sekunder och sedan släppa för att komma vidare till webbplatsen. I väntan på att Pensionsmyndigheten fattar ett beslut på hur appen ska utvecklas på lång sikt, så behöver detta tekniska problem åtgärdas. På grund av brist på tid och kompetens samt ej befintliga utvecklings- och testmiljöer för mobila applikationer internt på myndigheten, så behöver vi ta hjälp av externa resurser för detta arbete.

Pensionsmyndigheten behöver hjälp med:
– Rättning av befintlig iOS-app så att länkarna fungerar som de ska.
– Uppdatering av beskrivning i app-store.

Uppdraget ska genomföras som fast pris och beräknas till ca 2-3 dagar.

Skallkrav

3 + års erfarenhet av mobilapp-utveckling
Erfarenhet av iOS
Erfarenhet av Android
Konsulten ska ha en egen utvecklingsmiljö
Kunna arbeta självständigt
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM).

Börkrav

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Drivande
Kommunikativ
Lösningsorienterad
Självständig

Övrig information

Start så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag