Arkitekt till IT arbetsström (Lösnings eller Enterprisearkitekt)

By 30 augusti, 2022 september 28th, 2022 Data/IT
Roll Lösningsarkitekt
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-09-08
 Slutdatum 2023-06-30
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-09-02 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Edwin Landgraff (cv@keyman.se | 076-765 40 46)
 Referens nr 4446921
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Lösnings- och/eller Enterprisearkitekt till IT arbetsström med kompetensnivå 4, till ett större anbudsprojekt i Stockholmsområdet.

Framtida drift av kollektivtrafik är ett prioriterat område där kunden avsatt stora resurser för att jobba med ett komplett anbud.
Arbetet pågår med förkvalificeringen till upphandlingen.
 
Ett första svar på för­kvalificeringen ska vara inne i Q4 2022 och därefter går projektet över i en detaljerad anbudsfas.

Uppdraget omfattar:
IT-arbetsströmmen ska identifiera IT-behoven kopplade mot verksamhetskrav för att möta upp anbudskraven och hitta lämpliga system och systemleverantörer. Det ska göras en inventering av vilka system hos kunden, inom Sverige eller globalt, som kan användas för behoven. Under anbudsarbetet sker en övergripande identifiering av integrationer som behövs för interna system och/eller med trafikhuvudmannen och i möjligaste mån ska komplexiteten i integrationen utvärderas.
Eventuella gap mot behoven ska identifieras och hanteras. Möjliga lösningar presenteras med beslutsunderlag för att välja hur gapet ska hanteras. Slutmålet är att till anbudsarbetet presentera en kostnadsbild för de IT-lösningar som identifieras för att kunna sätta ett konkurrenskraftigt men lönsamt pris på anbudet. Här är det bra med ett holistiskt synsätt som även inkluderar förändringsbehov i verksamheten.

Vem söker vi:
Vi söker en Lösnings- eller Enterprise-arkitekt som kan komma in i projektet omgående. Till att börja med kan deltid diskuteras för att senare skala upp till heltid. IT-arkitekten ska jobba i projektet tillsammans med kundens projektledare för IT-arbetsströmmen som en del av den stora anbudsorganisationen.

Kvalifikationer/Kompetenser

 • Skapa förståelse verksamhet (förmåga/process) och IT-lösningar samt bedöma dessa
  • Hur väl stödjer IT-lösningar verksamheten? 
  • Genomföra gap-analys och prioritera
  • Teknisk realisering – finns det behov av modernisering? Identifiera teknisk skuld (gammal teknik) som kan behöva bytas ut eller uppdateras
 • Förmåga att självständigt 
  • ta fram verksamhetens krav på förmågor, processer och stöd för olika användargrupper 
  • konsolidera behoven till en visualisering av applikationsstödet som behövs
  • Föreslå mjukvara eller tjänster som uppfyller de identifierade behoven
  • Identifiera och dokumentera integrationer mellan olika system
 • Erfarenhet från större förändringsinitiativ
  • Skapa en förståelse av nu- och börläge
  • Investeringsestimat eller M&A (en kartläggning av “IT-läget”)
  • Insikt i olika modeller för att illustrera 
   • Applikationer med deras relation till verksamhetens förmågor och processer
   • Tekniska komponenter och deras livscykel
   • Investeringsbehov inom IT över en längre kontraktstid   
 • Svensktalande och med god vana och förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska       
Skallkrav

Gedigen erfarenhet i rollen som lösnings- och/eller enterprisearkitekt
Erfarenhet av liknande uppdrag i en arkitektroll
Erfarenhet av att genomföra gap-analys och prioritera
Erfarenhet av att ta fram verksamhetens krav på förmågor, processer och stöd för olika användargrupper
Erfarenhet av att konsolidera behoven till en visualisering av applikationsstödet som behövs
Erfarenhet av att identifiera och dokumentera integrationer mellan olika system
Investeringsestimat eller M&A (en kartläggning av “IT-läget”)
Svensktalande och med god vana och förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska
Högskoleutbildning inom relevanta område

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Kommunikativ
Analytisk
Resultatinriktad
Ansvarstagande

Övrig information

Vid frågor rörande uppdraget, kontakta Edwin Landgraff 076-765 40 46

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

 1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
 2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
 3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
 4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
 5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag