Skip to main content

BI-specialist/data scientist till Analysverktygsteam till IVO – Offert skickad till kund

By 23 november, 2022december 3rd, 2022Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-01-01
 Slutdatum 2023-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-11-25 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referensnummer #8424
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en BI-specialist/data scientist till Analysverktygsteam till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 

Vill du vara med och bidra till att Sverige har en god och säker hälso- och sjukvård samt omsorg? Vi söker nu en BI-specialist/data scientist till Analysverktygsteam.

Analysverktygsteamet utvecklare och förvaltar permanenta samt skalbara analysmodeller och verktyg som ökar myndighetens genomslag genom riskbaserade prioriteringar och datadriven tillsyn samt tillståndsprövning.

Uppdraget i korthet
Som bi-specialist/data scientist hos oss kommer du att sammanställa data från våra olika system och datalagret för att svara på olika typer av frågeställningar från verksamheten. Det kan handla om att ta fram dataanalyser för olika tillsynsinsatser men också för intern och extern kommunikation. Du kommer att visualisera resultat från dataanalyserna.

Generell beskrivning
Arbetet bedrivs enligt den agila metoden Scrum och leds av IVO.
Arbetet bedrivs i (3-veckor) sprintar.
Teamets medlemmar kommer tillsammans ansvara för utveckling och förvaltning av system och applikationer.
I ansvarsområdet ingår att delta i teamets serviceveckor.
Anlitade konsulter använder IVO:s utrustning i form av klienter och mobiler för att vara en fullvärdig medlem i de agila teamen, vilket ger tillgång till e-post, kalendrar funktionsbrevlådor mm.
I teamet ingår medlemmar från IVO samt konsulter.
Utvärdering kan ske antingen vid intervju eller arbetsprov genom t ex par-programmering. Vi kommer lägga stor vikt vid om konsulten arbetat på IVO eller myndighet i liknande uppdrag tidigare. 

IVO kommer fästa stor vikt vid konsulternas personliga egenskaper, utöver teknisk kunskap.
Teamarbetet kommer till stor del ske on-line/digitalt med krav på stor delaktighet, vilket bland annat innebär påslagen kamera.
Vi förutsätter därför att man som konsult har god vana av digitala möten.

Skallkrav

God kunskap inom R/R Studio.
God kunskap Python.
God kunskap SAS.
God kunskap SQL.
God kunskap Git.
Utvärdering av de personliga egenskaperna kommer att ske vid en ev. intervju.
Utvärdering av de personliga egenskaperna kommer att ske vid en eventuell intervju.

Börkrav

Kunskap om Machine Learning .
Meriterande att ha arbetat med utveckling av analysverktyg och prediktiva modeller (för beslut av ärenden).
Erfarenhet av att arbeta med data från hälso- och sjukvård samt socialtjänstområdena.
Erfarenhet av datainhämtning från data warehouse.
Erfarenhet av offentlig verksamhet.

Övriga krav

Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Lagspelare; Har erfarenhet av att ha arbetat i team och trivs med det. Uppskattar att ha gemensamma mål och att lösa utmaningar tillsammans. Bidrar med en positiv anda.
Kommunikation; Kan kommunicera konstruktivt med både teamkamrater och personer i verksamhetensamt har förmågan att skapa ömsesidig förståelse. Missförstånd sker sällan.
Problemlösning; Är en god problemlösare. Belyser olika sidor i ett problem innan lösningar föreslås. Kan tänka i termer av fler lösningar och dellösningar. Ser nyttan i att prova en lösning så snart som möjligt för att få tidig feedback.
Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska språket.

Övrig information

Option på förlängning t.o.m. 2024-12-31.
Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från IVO. 

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag