BI-Specialist till Pensionsmyndigheten -Offert skickad till kund!

By 7 januari, 2021 januari 16th, 2021 Data/IT
Roll BI
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-02-01
 Slutdatum 2022-01-15
 Omfattning 50%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-01-12 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2287459
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en BI-Specialist till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten behöver förstärka sitt utvecklingsteam på Analysavdelningen i samband med deras satsning på Statistik och Analys inom verksamhetsuppföljning. Arbetet kommer att innebära utveckling av multidimensionella och tabulära kuber samt rapporter i verktyget Power BI Desktop och Report Server On-Prem. Även utveckling i javascript/html kan förekomma.

Skallkrav

Ska ha minst 5 års erfarenhet av rapportutveckling i Power BI (ej molnlösning) och dessa ska ha sammanfallit de senaste 7 åren
Ska ha minst 5 års erfarenhet av kubutveckling (multidimensionella och tabulära) och dessa ska ha sammanfallit de senaste 7 åren
Ska i samband med kub- och/eller rapportutveckling ha modellerat information så att slutresultatet i form av kuber och rapporter blev till nytta för användaren
Ska ha designat och implementerat behörighetsstrukturer inför ett införande av ett Self service-verktyg som Power BI
Ska ha satt ihop och lett utbildningar i Power BI för slutanvändare
Ska ha erfarenhet av att jobba i ett utvecklingsteam
Ska under de senaste 5 åren ha utvecklat regelbundet i SQL Server
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Erfarenhet och kunskap om rapportutveckling i javascript/html
Erfarenhet och kunskap om analysarbete i R
Erfarenhet av portalutveckling i verktyget Sharepoint

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Förutom att vara en driven utvecklare måste hen vara bra på att kommunicera med olika kompetenser, vara pedagogisk och kunna uttrycka sig väl i tal och skrift. Konsulten måste ha en förmåga att behålla helhetsperspektivet under hela sitt utvecklingsarbete för att säkerställa att hens leveranser motsvarar verksamhetens önskade nytta och är förvaltningsbara
Konsulten måste vilja arbeta i ett team då hen kommer att ingå i ett samarbete med dataanalytiker, ETL-utvecklare, BI-utvecklare och representanter från verksamheten.

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 15 januari 2023.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag