Skip to main content

Biträdande chef inom området IT-förvaltning – Produktledning, Data och System-stöd till Tillväxtverket

By 22 november, 2022december 3rd, 2022Data/IT
Roll Interimschef
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-12-31
 Slutdatum 2023-06-30
 Omfattning 100%
 Ort Östersund
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-11-24 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se | 076-231 26 69)
 Referensnummer #8407
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Biträdande chef inom området IT-förvaltning – Produktledning, Data och System-stöd till Tillväxtverket med placering i Östersund.

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige och har nu regeringens uppdrag att hantera och administrera det stat-liga stöd som ges under Covid-19 krisen. Det innebär att organiseringen löpande ses över, bland annat för förvaltning och utveckling av våra IT-tjänster. I denna roll, som biträdande chef på enheten Data och Systemstöd, så kan du hjälpa Till-växtverket med att nå sina övergripande mål genom att bidra med ett starkt ledar-skap i en organisation som driver ständig utveckling. 
Enheten Data och Systemstöd arbetar bl.a. med förvaltning och vidareutveckling av Tillväxtverkets ärendehanteringssystem Nyps och ansvarar för de användar-nära perspektiven genom roller som produktägare, UX och systemsupport. Man befinner sig i ett utvecklingsskede där man måste växla upp avseende bemanning och utvecklingstakt och har därför behov av att också stärka lednings- och sam-ordningsperspektivet. Enheten är geografiskt spridd och har stor vana av digitalt teamarbete, varför det är viktigt att du är bekväm och driven i att leda och samverka på distans.

Om uppdraget:
Din roll som biträdande chef är att tillsammans med enhetschefen leda, utveckla och samordna enhetens arbete. Det innehåller allt från att planera och resurssätta ansvarsområden till att stödja och koordinera teamarbete men också att arbeta med struktur och vidareutvecklingsfrågor. I arbetsuppgifterna kan ingå onboarding och uppföljning av medarbetare, att agera bollplank och coacha i utvecklingsfrågor men också att föra dialog med intressenter och driva vissa uppgifter av operativ karaktär i en agil miljö. Rollen kan komma att innebära visst personalansvar.

Stationeringsort är Östersund, men arbetet bedrivs delvis på distans.

Skallkrav

Flerårig erfarenhet av att som chef inom IT-området leda det dagliga arbetet i en grupp med minst 10 medarbetare
Nära erfarenhet av produktledning inom IT
Hög förståelse för agila metoder och behovsdriven utveckling
Erfarenhet av ledarskap på distans
Duktig på att få medarbetare att trivas och utvecklas
Måste behärska flytande svenska i tal och skrift

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Empatisk och engagerad
Strukturerad och drivande
Strategisk
God samarbets- och kommunikationsförmåga
Stresstålig

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2023-12-31

Utvärderingskriterier:
Förutom de tekniska kompetenserna värderar Tillväxtverket de personliga egenskaperna högt.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag