CMS expert för analys

By 17 maj, 2021 juni 14th, 2021 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-05-26
 Slutdatum 2021-07-06
 Omfattning 50%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-05-20 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se | 076-231 26 69)
 Referens nr 2601367
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en CMS expert för analys med kompetensnivå 4 till vår kund.

Bakgrund
I samband med att kunden bygger en ny extern webbplats så kommer det naturligt att överväga om befintligt CMS är rätt val eller om det finns alternativ som gör det värt kostnaden att byta.
Kommunikationsenheten är nöjd med befintligt CMS, både från redaktörernas och utvecklingsteamets sida, men andra enheter hos kunden förordar andra CMS, då de upplevs vara flexiblare och enklare.
Ett nytt arbetssätt har införts för att möjliggöra att enskilda agila team har större ägarskap och oberoende. Det ställer nya krav på CMS. Samtidigt behöver det företagsövergripande perspektivet hållas samman, tex den redaktionella processen, möjligheten att dela innehåll, samt upplevelsen av ett bolag, SEO osv.

Mål
Uppdragets mål är att Kommunikationsenheten tillsammans med övriga hos kunden ska kunna ta ett aktivt beslut angående val av framtida CMS – även om det innebär att fortsätta med befintligt CMS så ska det vara ett genomtänkt beslut som vilar på underlag från denna analys.

CMS är ett centralt verktyg för Kommunikationsenheten som ansvarar för att ta fram det redaktionella innehållet och UX, både när Kommunikationsenheten är innehållsägare och när andra enheter är innehållsägare. Ett viktigt mål är därför att kunna välja ett CMS som ger Kommunikationsenheten bästa förutsättningar att utföra sin uppgift. Samtidigt behöver övriga enheters behov beaktas liksom möjligheten att integrera med innehåll inom kunden och med innehåll hos samarbetspartners, tex Avtalat.se.

Leverans

1. Behovsinventering.
Kommunikationsenheten har gjort en första behovsinventering som ska utgöra underlag för utvärdering, men den behöver kompletteras och konkretiseras något.

2. Beskriv marknaden och välj ut några kandidater.
Beskriv alternativen på marknaden.
Välj ut några kandidater utifrån behovsbilden och bjud in dom för presentation.
EPiServer och Prismic ska vara kandidater eftersom de används idag och är omtyckta.

3. Utvärdering av kandidater utifrån kommunikations behovsmatris.

4. Utvärdering av kandidater utifrån övriga enheters behov.

5. Rekommendera CMS för kundens ny webblats.
Rekommendera CMS baserat på den sammanvägda utvärderingen.
Rekommendationen ska även omfatta implementationen av CMS, såsom tex headless och vilket innehåll som kan ligga i separata CMS.

6. Beslut tas i projektets styrgrupp.


Omfattning beräknad till 50-75% under 6 veckor. Start OMGÅENDE.

Skallkrav

Konsulten behöver ha lång egen erfarenhet av CMS
Konsulten behöver ha erfarenhet från flera olika CMS.
Konsulten ska vara oberoende, tex inte representera ett specifikt CMS eller ha kunskap om endast ett CMS och därmed vara partisk.
Frågan har ett utvecklarperspektiv men också flera andra perspektiv som konsulten behöver täcka. Tex redaktionell process, SEO, prestanda och säkerhet.

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Konsulten behöver ha god analytisk och konceptuell förmåga.
Konsulten behöver vara lyhörd och ha god social kompetens.

Övrig information

För eventuella frågor kontakta Jonas Pettersson, mobilnummer 076-231 26 69.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag