Controller till Pensionsmyndigheten

By 7 juli, 2020 augusti 5th, 2020 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-08-24
 Slutdatum 2021-06-15
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-08-06 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2008707
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Controller till Pensionsmyndigheten.

Du kommer arbeta som controller på utvecklingsavdelningen, i vår enhet för portföljstyrning. Controllern arbetar med planering, styrning, analys, prognos och uppföljning av portföljens ekonomi. Du kommer att arbeta tillsammans med de två controllers som finns på enheten.
Vi befinner oss i en förflyttning kring arbetssätt. Arbetet innebär att vi inför ett modernare arbetssätt utifrån agila principer, vilket påverkar arbetet kring budget, prognos och uppföljning.

Arbetsuppgifterna består bland annat av:
• Delaktig i arbetet med att utveckla och förbättra agila ekonomiprocesser
• Stödja och kvalitetssäkra programmens och projektens arbete med budget, prognos och uppföljning
• Löpande ta fram för månadsuppföljning och –rapportering för portföljen
• Löpande ta fram prognoser vad gäller både innevarande år och det totala programmet gentemot utvecklingsramen
• Ta fram relevanta rapporter och presentationer inför tex styrgrupps- och ledningsgruppsmöten
• Finansieringsbedömningar för nya initiativ
• Löpande uppföljning av utnyttjande av låneram
• Bistå i framtagandet av ramar för portföljen till budget- och prognosarbete
• Ta fram nyckeltal för progress inom portföljen
• Bistå i kapacitetsplanering för utvecklingsvärdeströmmar
• Delta i myndighetens controllerarbete

Skallkrav

Högre utbildning inom relevant område på universitet eller högskolenivå
Minst 3 års erfarenhet av att arbeta som Controller inom projektverksamhet med IT-inslag
Mycket god administrativ förmåga
Goda kunskaper i Excel, Powerpoint och Word
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i Agresso
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Kunskap inom agila ekonomiprocesser, gärna SAFe-ramverket
Erfarenhet från myndighet

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Drivande/självgående, initiativtagande
Analytisk
Kvalitetsmedveten
Professionell och trygg i sin yrkesutövning
God förmåga att kommunicera
God samarbetsförmåga

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 28 februari 2022.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag