Devops Engineer till agilt toolsteam på Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund.

By 20 december, 2019 januari 22nd, 2020 Data/IT
Roll DevOps
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-02-17
 Slutdatum 2021-03-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-12-30 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1717292
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Devops Engineer till agilt toolsteam på Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
På Pensionsmyndigheten arbetar vi med Continuous Delivery, automatiserad testning och automatiserad konfigurationshantering. Vi har som ambition att automatisera vårt arbete redan från början för att undvika att behöva göra samma sak mer än en gång. Allt i linje med DevOps.

I ditt uppdrag kommer du att ingå i ett agilt toolsteam som tillhandahåller en modern och stabil utvecklingsplattform för våra utvecklingsteam. I ansvarsområdet ingår att implementera, uppgradera eller vidareutveckla gemensamma ramverk, verktyg och plattformar. Du kommer till exempel att arbeta med:
• Konfiguration och automatisering av utvecklingsplattformens olika produkter
• Intern teknisk support till användare av verktygen
• Utveckling av integrationer för Continuous Delivery

Teamet gillar att hitta enkla lösningar på komplexa problem, är nyfiket på ny teknik och nya arbetssätt och gillar att förbättra vardagen för sina kollegor. Du får många kunniga medarbetare som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenheter och vi jobbar aktivt med kompetensspridning.

Teamet har ansvar för drift, förvaltning, användarsupport och utbildning av:
• Jenkins, GoCD, Sonatype Nexus, SonarQube
• JIRA, Mattermost, Bitbucket och Confluence
• Elastic Stack

Förutom ovanstående så arbetar vi även med följande tekniker eller system:
• RHEL
• Puppet
• Bash / Python / Java / Groovy
• Nagios / Check_mk
• Docker / OpenShift / Kubernetes
• MySQL / PostgreSQL

Skallkrav

Minst 7 års praktisk erfarenhet av systemadministration i en Linuxbaserad produktionsmiljö
Minst 7 års praktisk erfarenhet av scriptprogrammering i linuxmiljöer såsom python, ruby, perl, eller liknande
Minst 2 års praktisk erfarenhet av att arbeta med Puppet i produktionsmiljö
Minst 2 års praktisk erfarenhet av Git för versionshantering
Minst 2 års praktisk erfarenhet av förvaltning av CI/CD-verktyg
Minst 1 års praktisk erfarenhet av agilt arbetssätt
Goda kunskaper i tal och skrift i såväl svenska som engelska
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Praktisk erfarenhet av mjukvaruutveckling
Praktisk erfarenhet av automatiserad testning
Praktisk erfarenhet av Elastic Stack (Elastic, Logstash, Kibana)
Praktisk erfarenhet av Jenkins Pipeline och groovy
Praktisk erfarenhet av Sonatype Nexus
Praktisk erfarenhet av Bitbucket, Jira och/eller Confluence
Praktisk erfarenhet av SonarQube
Praktisk erfarenhet av Docker, Openshift och/eller Kubernetes

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Driven
Ansvarstagande
God analytisk och problemlösande förmåga
Kommunikativ och samarbetsinriktad

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 mars 2022

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Mats Mårtensson, mobilnummer 070-644 38 88.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag