Devops Engineer till agilt utvecklingsteam till Pensionsmyndigheten i Luleå

By 28 november, 2019 december 12th, 2019 Data/IT
Roll DevOps
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-02-17
 Slutdatum 2021-03-31
 Omfattning 100%
 Ort Luleå
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-12-06 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1678027
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Devops Engineer till agilt utvecklingsteam till Pensionsmyndigheten i Luleå.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten genomför nu sitt största IT-utvecklingsprojekt någonsin vilket innebär nyutveckling av ett flertal pensionsförmånssystem för att realisera regeringens pensionsöverenskommelse.

Arbetet bedrivs agilt enligt SAFe-ramverket i en DevOps-anda och kommer att pågå fram till 2026. Systemen byggs som mikrotjänster (Java) i vår Openshift-plattform. Vi jobbar enligt Continuous Delivery med automatisering i alla led.

I din roll som Devops Engineer (systemadministratör) kommer du att ingå i ett utav våra agila team. Initialt kommer dina arbetsuppgifter att kretsa mycket kring att bl.a. få på plats en effektiv CI/CD pipeline, test-, utvecklings- och produktionsmiljöer, samt annan nödvändig infrastruktur. Du kommer även att övervaka, felsöka och utföra installationer, samt ansvara för konfiguration och integration mot bakomliggande system.

Skallkrav

Minst 5 års praktisk erfarenhet av systemadministration i en Linuxbaserad produktionsmiljö
Minst 5 års praktisk erfarenhet av scriptprogrammering i linuxmiljöer såsom python, ruby, perl, eller liknande.
Minst 2 års praktisk erfarenhet av GIT för versionshantering
Minst 2 års praktisk erfarenhet av Continuous Delivery
Minst 1 års praktisk erfarenhet av Jenkins Pipeline och groovy
Minst 1 års praktisk erfarenhet av Docker
Goda kunskaper i tal och skrift i såväl Svenska som Engelska
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Praktisk erfarenhet av mjukvaruutveckling med ex Java
Praktisk erfarenhet av automatiserad testning med ex Java
Praktisk erfarenhet av kodbaserad felsökning i Java
Praktisk erfarenhet av Elastic Stack (Elastic, Logstash, Kibana)
Praktisk erfarenhet av Maven
Praktisk erfarenhet av Kubernetes
Praktisk erfarenhet av Ansible eller Puppet
Praktisk erfarenhet av Spring/Spring-boot
Praktisk erfarenhet av agilt arbetssätt

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Driven
Ansvarstagande
God analytisk och problemlösande förmåga
Kommunikativ och samarbetsinriktad

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 mars 2022

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Mats Mårtensson, mobilnummer 070-644 38 88.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag