Devops Engineer till agilt webbteam till Pensionsmyndigheten

By 23 september, 2022 september 28th, 2022 Data/IT
Roll DevOps
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-10-31
 Slutdatum 2023-10-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-09-23 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referens nr 4643146
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Devops Engineer till agilt webbteam till Pensionsmyndigheten

Uppdraget omfattar:
På Pensionsmyndigheten arbetar vi med Continuous Delivery, automatiserad testning och automatiserad konfigurationshantering. Vi har som ambition att automatisera vårt arbete redan från början för att undvika att behöva göra samma sak mer än en gång. Allt i linje med DevOps.

I din roll som DevOps Engineer / Systemadministratör kommer du att ingå i ett agilt och tvärfunktionellt webbutvecklingsteam tillsammans med utvecklare, testare, m.fl. I teamet kommer du att vara en central person och underlätta dina kollegors dagliga arbete genom att diskutera idéer, angreppsätt och lösningar. Du får många kunniga kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenheter och vi jobbar aktivt med kompetensspridning. 

Vår webb bygger på Linux, java, mikrotjänster och containers. Vi utvecklar ständigt våra arbetssätt och försöker ta till oss av den senaste tekniken. Just nu jobbar vi bl.a. med att migrera våra mikrotjänster från Docker till Kubernetes. 

I dina dagliga arbetsuppgifter ingår att delta proaktivt i utvecklingsarbetet för att säkerställa en stabil driftsmiljö och effektiv Continuous Delivery pipeline. Vidare kommer du att övervaka, felsöka och utföra installationer, samt ansvara för konfiguration och integration mot bakomliggande system. 
Skallkrav

Minst 7 års praktisk erfarenhet av systemadministration i en Linuxbaserad produktionsmiljö
Minst 5 års praktisk erfarenhet av scriptprogrammering i linuxmiljöer såsom python, ruby, perl, eller liknande.
Minst 2 års praktisk erfarenhet av Docker, Kubernetes eller liknande i produktionsmiljö
Minst 2 års praktisk erfarenhet av att arbeta med Puppet i produktionsmiljö
Minst 2 års praktisk erfarenhet av GIT för versionshantering
Minst 1 års praktisk erfarenhet av att konfigurera/utveckla pipelines för CI/CD
Minst 1 års praktisk erfarenhet av att jobba i ett agilt applikationsutvecklingsteam
Goda kunskaper i tal och skrift i såväl Svenska som Engelska
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Praktisk erfarenhet av att utveckla eller administrera en stor webbplats
Praktisk erfarenhet av mjukvaruutveckling med ex Java
Praktisk erfarenhet av automatiserad testning med ex Java
Praktisk erfarenhet av kodbaserad felsökning i Java
Praktisk erfarenhet av Helm
Praktisk erfarenhet av GoCD
Praktisk erfarenhet av Jenkins och Groovy
Praktisk erfarenhet av BIG-IP
Praktisk erfarenhet av Nagios / Check_mk

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 oktober 2024.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag